Дієслово. Узагальнення і систематизація вивченого

Українська мова

Для кого: 7 Клас

336  проходження

11  запитань

03.11.2021

209

10

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Усі слова належать до I дієвідміни в рядку:

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

М'який знак треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка:

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Позначте рядок, у якому всі дієслова є інфінітивами:

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

В якому рядку всі дієслова є безособовими?

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 7%

Позначте рядок, у якому всі дієслова мають умовний спосіб:

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

В якому рядку допущено помилку у правописі особових закінчень?

Запитання №7 з кількома правильними відповідями Балів: 15%

Визначте дієслова дійсного способу (декілька варіантів):

Запитання №8 на встановлення відповідності Балів: 15%

Установіть відповідність між дієсловами і правилами написання частки не з ними.

1

Не пишемо разом, тому що це допомагає визначити значення слова

2

Не пишемо разом у префіксі недо

3

Не пишемо окремо з усіма формами дієслова

4

Не пишемо разом, тому що слово без не не вживається

А

(не)волити

Б

(не)здужати (хворіти)

В

(не)долюблювати

Г

(не)порушую

Запитання №9 на встановлення відповідності Балів: 15%

Установіть відповідність між основами дієслів і їх закінченнями у 3-ій особі множини теперішнього часу.

1

-ять

2

-ать

3

-уть

4

-ють

А

хоч..., пиш...

Б

біг..., мол...

В

кле..., лет...

Г

біж..., леж...

Запитання №10 на встановлення відповідності Балів: 15%

Установіть відповідність між дієсловами та їхніми часовими формами.

1

Минулий

2

Теперішній

3

Майбутній

А

махатиму, буду вчити, вивчиш, побіжу

Б

спекла, приїхали, склеїли, допомогли

В

дріботить, рушає, вирізають, читає

Г

будував, намалює, фотографує

Запитання №11 з кількома правильними відповідями Балів: 15%

Укажіть рядки, в яких всі слова з не треба писати разом:

Рефлексія від 260 учнів

Сподобався

214 46

Зрозумілий

182 78

Потрібні роз'яснення

188 72