Декартова система координат у просторі. Координати точки. Відстань між точками.

Геометрія

Для кого: 10 Клас

188 проходжень

12 запитань

22.01.2021

898

22

0

Опис тесту:

Із декількох варіантів відповідей лише один правильний. Числові значення вносити у вигляді цілого числа або десяткового дробу.

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 6%

Яка з наведених точок лежить на осі абсцис?

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 6%

Яка з наведених точок лежать на осі ординат?

Запитання №3 з кількома правильними відповідями Балів: 17%

Які з наведених точок лежать у  площині  уz ?

Запитання №4 на встановлення відповідності Балів: 28%

Встановити відповідність між точкою та її розміщенням.

1

М (0; 5; -13)

2

Р ( 0,6; 0; -0,2)

3

К ( 0; 2; 0)

4

Н ( -7; 4; 0)

5

F (0; 0; 16)

А

площина уz

Б

площина xz

В

вісь оу

Г

площина xz

Д

вісь oz

Запитання №5 з полем для вводу відповіді Балів: 6%

На якій відстані від площини ху знаходиться
точка  К (18; -8; -10) ?

Запитання №6 з полем для вводу відповіді Балів: 6%

На якій відстані від площини уz знаходиться точка
F ( -8; 1;-5) ?

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 6%

Знайти координати середини відрізка АС, якщо А ( 2; -7;-6) і С (6; -3; 2) .

Запитання №8 з полем для вводу відповіді Балів: 6%

Знайти відстань між точками М і К, якщо 
М (9; -3; -6), К (1; 5; -10).

Запитання №9 з полем для вводу відповіді Балів: 6%

Відстань між точками А (-3; 5; 4) і В (х; 4; -3) дорівнює
\sqrt{3}. Знайти  найменше значення х.

Запитання №10 з полем для вводу відповіді Балів: 6%

0200jwvf-4c90.pngВизначити координати точки Р1.

Запитання №11 з полем для вводу відповіді Балів: 6%

0200jwvh-1aba.pngВизначити координати точки Н1.

Запитання №12 з полем для вводу відповіді Балів: 6%

0200jwvi-3904.pngВизначити координати точки Р.

Рефлексія від 1 учня

Сподобався

0 1

Зрозумілий

0 1

Потрібні роз'яснення

1 0