Числові нерівності1

Запитання №1

Назвіть усі натуральні числа, які є розв’язками нерівності –3 ≤ х < 5

Запитання №2
  1. Множину х > 4 у вигляді проміжку можна записати так:
Запитання №3

Вкажіть найменше і найбільше числа, що належать проміжку [-8 ; 20]

Запитання №4

Вкажіть найменше і найбільше цілі числа, що належать проміжку [-9 ; 21).

Запитання №5

Розв’язати нерівність 6х > 54

Запитання №6

Розв’язати нерівність -9х ≤ 27

Запитання №7

Знайдіть найбільше ціле число, яке задовольняє нерівність –х ≥ -3

Запитання №8

Який з проміжків є множиною розв’язків нерівності 1-3х > 4

Запитання №9

Розв’яжіть нерівність 0,6х  > 0,4x+ 2

Запитання №10

Знайдіть найбільше ціле число, що задовольняє нерівність 5 – 2х ≥ 50.

Запитання №11

Розв’яжіть нерівність 20 – 3(у – 5) > 19 – 7у

Запитання №12

Знайдіть розв’язки подвійної нерівності 0,3 < 0,5 + 0,1х ≤ 0,6 , що належать проміжку [-5; -1]