Будова електронних орбіталей

Запитання №1

Орбіталі відрізняються за

Запитання №2

Форми електронних орбіталей

Запитання №3

Електронні s-орбіталі мають форму 

Запитання №4

Електронні р-орбіталі у формі

Запитання №5

Електронні d- орбіталі мають форму

Запитання №6

Орбіталі, що мають однаковий запас енергії, утворюють

Запитання №7

Кожна орбіталь максимально вміщує ... електрони

Запитання №8

Антипаралельне обертання електронів навколо своєї осі 

Запитання №9

Найбільший запас енергії мають електрони ... енергетичного рівня

Запитання №10

Кількість енергетичних рівнів будь-якого хімічного елементу дорівнює

Режими доступу до тесту:

Тест ЗАКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів, але проходження доступно лише з дозволу автора. Кількість запитань для перегляду обмежена