Біосфера як цілісна система

Біологія

Для кого: 9 Клас

33 проходження

16 запитань

26.05.2022

60

1

0

Вміст тесту:
Тест містить питання скопійовані з: Біосфера як цілісна система.
Запитання №1 з вибором правильної відповіді у тексті Балів: 5%

Біосфера - це окрема оболонка Землі, яка не є частиною геологічних оболонок земної кулі, заселених живими організмами___ (Варіанти:так, ні)

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Закономірний спрямований процес зміни угруповання - це

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Укажіть, що таке "Чорний список"

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Сучасний стан біосфери В.Вернадський назвав

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Елементарною структурною одиницею біосфери є

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Позначте невідновлювальні природні ресурси

Запитання №7 з кількома правильними відповідями Балів: 5%

Оберіть усі межі, які займає біосфера

Запитання №8 з кількома правильними відповідями Балів: 5%

Оберіть усі функції живої речовини

Запитання №9 з кількома правильними відповідями Балів: 5%

Позначте усі категорії видів, які зафіксовані в Червоній книзі

Запитання №10 на встановлення відповідності Балів: 5%

Установіть відповідність між видами речовини біосфери та її прикладами

1

жива

2

біогенна

3

косна

4

біокосна

А

грунт

Б

атмосферні циклони

В

метеорити

Г

кам'яне вугілля

Д

сукупність організмів

Запитання №11 на встановлення відповідності Балів: 5%

Установіть відповідність між терміном та його визначенням

1

заповідник

2

пам'ятка природи

3

національний парк

4

заказник

А

територія, на якій заборонена певна господарська діяльність, призначена для охорони екосистем

Б

велика територія, де охорона природи поєднується з відпочинком людей у природному, мало зміненому середовищі

В

природна територія або об'єкти, що вирізняються своєю винятковістю; часто пов'язані з історичними подіями, особистостями

Г

це сукупність усіх форм експлуатації ресурсного потенціалу та заходів його збереження

Д

територія, що особливо охороняється законом, повністю виключена з будь-якої господарської діяльності, закрита для відвідувачів з метою збереження у незайманому вигляді природних комплексів

Запитання №12 на встановлення відповідності Балів: 10%

Повторимо терміни...

Встановіть відповідність.

термін
1

Літосфера

2

Гідросфера

3

Атмосфера

4

Біосфера

означення
А

сукупність усіх біогеоценозів Землі

Б

газова оболонка Землі

В

водна оболонка Землі

Г

зовнішня тверда оболонка Землі

Запитання №13 з полем для вводу відповіді Балів: 10%

Цей вчений запропонував поняття "біосфера". Запишіть прізвище.

0201125w-427c-351x337.png

Запитання №14 з кількома правильними відповідями Балів: 10%

Вкажіть приклади біохімічних функцій біосфери.

Запитання №15 з полем для вводу відповіді Балів: 10%

Біогеохімічний цикл якої речовини вказано на схемі?

(записати у називному відмінку однини з малої літери)

0201126h-48d7-526x1141.png

Запитання №16 з однією правильною відповіддю Балів: 10%

У накопиченнях кремнеземневих осадових порід беруть участь одноклітинні еукаріоти. Вкажіть сполуку, що є основою для цих утворень.

Рефлексія від 20 учнів

Сподобався

18 2

Зрозумілий

18 2

Потрібні роз'яснення

19 1