Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Профілактика психологічних проблем дошкільників: робота з казкою
»
Взяти участь Всі події
Тест:

"Біологія як наука"

05.09.2023
0 0
Вміст тесту:

Запитання №1:

З однією правильною відповіддю

Балів: 4%

Обрати прізвище німецького ботаніка, який незалежно від Ж. Б. Ламарка запропонував термін «біологія».

Запитання №2:

З однією правильною відповіддю

Балів: 4%

Кого вважають "батьком" біологічної науки?

Запитання №3:

З полем для вводу відповіді

Балів: 8%

Біологічна наука, яка займається не тільки описом видів, а й вивчає їх різноманітність та класифікує види. Це (Відповідь із малої букви називний відмінок без крапки)

Запитання №4:

На встановлення відповідності

Балів: 8%

Установити відповідність проявів життя запропонованій науці

Що вивчає
1

закономірності відносин між організмами та довкіллям

2

історичний процес адаптивних перетворень живої природи на різних рівнях її організації, що має незворотний характер

3

закономірності поширення й розподілу на Земній кулі живих організмів

4

вивчає поведінку тваринних організмів

5

вивчає закономірності спадковості та мінливості організмів

Наука
А

Еволюційна біологія

Запитання №5:

З вибором правильної відповіді у тексті

Балів: 4%

Дуже зручно розглядати життя на різних рівнях його організації. На якому рівні організації живе НЕ розглядається?              [клітинний, атомарний, організмовий, біосферний, молекулярний]

Запитання №6:

На послідовність

Балів: 8%

Розмістити правильно рівні організації вивчення біологічних систем від найвищого рангу

біосферний

молекулярний

екосистемний

популяційно-видовий

організмовий

клітинний

Запитання №7:

На встановлення відповідності

Балів: 12%

Увідповіднити рівень організації біосистеми та його складники

Рівні організації біосистеми
1

популяційно-видовий

2

екосистемний

3

біосферний

Складники біосистем
А

система вищого порядку, що відображає взаємодію всіх елементів екосистем і процеси, які відбуваються в геологічних оболонках планети, пов'язаний з ними колообіг речовин у природі

Б

є проблеми, що стосуються взаємозв’язків організмів у біоценозах, умов, від яких залежить чисельність їх популяцій і біопродуктивність біоценозів, роль впливу людини на збереження біорізноманіття.

В

чинники, які впливають на чисельність і динаміку генетичного складу популяцій, визначають дію елементарних еволюційних чинників: мутацій, міграції та дрейфу генів, природного добору

Запитання №8:

На послідовність

Балів: 8%

Застосувавши принципи єдності та ієрархії, розмістити рівні організації біосистем у правильному порядку, починаючи від найнижчого

0500605z-780f-281x142.png

0500606z-c00a-285x127.png

0500608c-b3cb-291x76.png

0500608t-0b4d-304x95.png

0500607q-c2c4-293x94.png

0500609c-af1d-239x240.png

Запитання №9:

З вибором правильної відповіді у тексті

Балів: 8%

050060g6-d878-356x138.png

Яку біологічну систему (1-3) можна розглядати одночасно на двох різних рівнях організації живої природи? (Відповідь надати цифрою)   [1, 2, 3]

Запитання №10:

На встановлення відповідності

Балів: 4%

Укажіть метод біологічних досліджень

Суть методу
1

що ґрунтується на багаторічних спостереженнях за перебігом процесів

Метод
А

експериментальний

Б

моделювання

В

порівняльно-описовий

Г

моніторинг

Запитання №11:

На встановлення відповідності

Балів: 8%

Увідповіднити рівень організації біосистеми та його складники

Рівні організації біосистеми
1

молекулярний

2

організмовий

3

клітинний

Складники біосистем
А

на цьому рівні відбуваються кодування й передавання спадкової інформації, обмін речовин та енергії

Б

відбуваються всі життєві процеси

В

вивчають особину як єдине ціле, елементарну одиницю життя, характерні риси його будови, фізіологічні процеси

Запитання №12:

Із заповненням пропусків у тексті

Балів: 12%

Укажіть усі правильні твердження щодо рівнів організації біологічних об’єктів, зображених на рисунку.05006252-0ded-257x111.png

І твердження: об’єкти 1 і 2 перебувають на різних рівнях організації живого.

ІІ твердження: об’єкт 2 порівняно з об’єктом 1 перебуває на вищому рівні організації.

Відповіді:

А обидва правильні

Б обидва неправильні

В лише І

Г лише ІІ          

Запитання №13:

З полем для вводу відповіді

Балів: 8%

Екологи визначили, що величезної шкоди басейну Дністра завдають забруднені пестицидами й нітратами стоки з полів та викиди промислового концерну «Хлорвініл». Яким методом користувалися дослідники, щоб зробити такий висновок (Відповідь з малої букви називний відмінок)

Рефлексія від 6 учнів

Сподобався:

4 2

Зрозумілий:

5 1

Потрібні роз'яснення:

4 2
Рекомендуємо

Біологія - наука про життя. Вступ

Біологія - наука про життя. Вступ

127

Аватар профіля Мельник Ганна Іванівна
Біологія
6 клас

35 грн

Біологічні науки. Методи біології. Рівні організації життя та властивості організмів.

Біологічні науки. Методи біології. Рівні організації життя та властивості організмів.

132

Аватар профіля Пітула Руслана Богданівна
Біологія
9—10 клас

25 грн

Вступ до біології.

Вступ до біології.

373

Аватар профіля Войтенко Наталія Олегівна
Біологія
7—12 клас та дорослі

19 грн

Науки, що вивчають здоров'я

Науки, що вивчають здоров'я

91

Аватар профіля Колесник Надія Валентинівна
Біологія
11 клас

27 грн

Предмет, завдання економічної науки та її місце серед інших наук

Предмет, завдання економічної науки та її місце серед інших наук

416

Аватар профіля Сліпович Наталія Михайлівна
Економіка
10 клас

19 грн

Схожі тести

Будова рослинної і тваринної клітини.

Будова рослинної і тваринної клітини.

645

Аватар профіля Дузенко Алла Станіславівна
Біологія
7 клас

9 клас. Тестування з теми "Вступ"_ 2 варіант

9 клас. Тестування з теми "Вступ"_ 2 варіант

295

Аватар профіля Макаренко Ірина Валентинівна
Біологія
9 клас

Біологія 10 клас. Вступ(№2). Л.Остапченко, П.Балан

Біологія 10 клас. Вступ(№2). Л.Остапченко, П.Балан

838

Аватар профіля Лисенко Ілля Миколайович
Біологія
10 клас

Вступ (профіль) 10 клас

Вступ (профіль)  10 клас

343

Аватар профіля ПІнаєва Тетяна Сергіївна
Біологія
10 клас

Спадковість і мінливість. Мутації і модифікації.

Спадковість і мінливість. Мутації і модифікації.

149

Аватар профіля Яковенко Зоя Михайлівна
Біологія
10 клас