Багатоманітність речовин і хімічних реакцій

Хімія

Для кого: 9 Клас

98 проходжень

9 запитань

24.05.2022

116

18

0

Вміст тесту:
Запитання №1 з кількома правильними відповідями Балів: 7%

З даного переліку виберіть прості речовини:

Запитання №2 з кількома правильними відповідями Балів: 7%

Назвіть класи речовин, які об'єднують лише сполуки, утворені двома елементами.

Запитання №3 з полем для вводу відповіді Балів: 3%

Як називають речовини, що здатні, залежно від умов, проявляти як основні, так і кислотні властивості?(Одне слово, прикметник)

Запитання №4 на встановлення відповідності Балів: 13%

Встановіть відповідність між формулою речовини та типом зв'язку

Речовини
1

СаО

2

О2

3

СО2

4

Fe

Тип зв'язку
А

Ковалентний полярний

Б

металічний

В

Ковалентний неполярний

Г

Йонний

Запитання №5 з кількома правильними відповідями Балів: 13%

Класифікуйте дану реакцію за різними критеріями:

N2+3H2↔NH3 +Q

Запитання №6 на встановлення відповідності Балів: 17%

Знайдіть відповідність:

Назва сполуки
1

Ва(ОН)2

2

НСl

3

ВаО

4

Al(ОН)3

5

СН3СООН

Клас сполук
А

Кислоти

Б

Карбонові кислоти

В

Основи

Г

Основні оксиди

Д

Амфотерні гідроксиди

Запитання №7 на встановлення відповідності Балів: 13%

Знайдіть відповідність:

Назва речовини
1

кисень

2

алюміній оксид

3

алмаз

4

вода

Будова
А

йонна

Б

молекулярна неполярна

В

молекулярна полярна

Г

атомна

Запитання №8 на послідовність Балів: 13%

Встановіть послідовність в ланцюжку перетворень від неметалу до солі

СO2

Na2CO3

C

H2CO3

Запитання №9 на послідовність Балів: 13%

Розташуйте формули сполук у такій послідовності:

основний оксид → основа →сіль→кислотний оксид

MgSO3

SO2

MgO

Mg(OH)2

Рефлексія від 59 учнів

Сподобався

36 23

Зрозумілий

36 23

Потрібні роз'яснення

47 12