8 клас Геометричні перетворення площини

Запитання №1
 1. знайти координати кінців відрізка, симетричного відрізку А (3, -1) В (4, -2)відносно початку координат,

Запитання №2
 1. Знайти координати кінців відрізка, симетричного відрізку А (2, -1) В (6, -1)

  відносно осі ох.

Запитання №3
 1. Записати рівняння кола, яке симетричне колу (х-2)2+ (у+3)2 = 4

  відносно початку координат.

Запитання №4
 1. Записати рівняння кола, яке симетричне колу (х-1)2+ (у+9)2 = 4

  відносно осі ох,

Запитання №5
 1. Дано точки А (-1, -6) та В (5, -2).

  При паралельному перенесенні образом середини відрізка АВ є точка С1 (3,7). Знайти координат точки, яка є образом точки А.

Запитання №6
 1. Дано точки А (-1, -6) та В (5, -2).

  При паралельному перенесенні образом середини відрізка АВ є точка С1 (3,7). Знайти координат точки, яка є образами точки В.

Запитання №7
 1. Записати рівняння кола, яке симетричне колу х2-6х +у2-4у +9 = 0

  відносно початку координат

Запитання №8

У яку точку перейде точка перетину прямих

у= 2х +3 та у =х-1 при паралельному перенесенні, яке задається формулами

х1= х+2; у1 = у -1