Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

8 кл. Кристалічні ґратки

Хімія

Для кого: 8 Клас

263 проходження

14 запитань

05.12.2022

903

16

0

Завантажити тест
Вміст тесту:
Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Укажіть тип кристалічної ґратки натрій бромід

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Речовинами з молекулярними кристалічними ґратками є 1 кисень; 2 барій сульфід; 3 калій хлорид; 4 алмаз 5 вода; 6 калій сульфід;

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Для речовин з атомними кристалічними ґратками характерні властивості: 1 дуже висока твердість; 2 невисока температура кипіння; 3 крихкість за кімнатної температури; 4 дуже висока температура плавлення; 5 ковкість

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Електронегативність атомів, між якими утворюється йонний зв'язок, має бути

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

У разі перетворення на катіон атом

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Формулами аніонів є 1 Na+ 2 Br- 3 Fe2+4 Ba2+ 5 Se2-

Запитання №7 на встановлення відповідності Балів: 11%

Установіть відповідність між типом хімічного зв'язку в речовині та її назвою

Тип хімічного зв'язку
1

ковалентний неполярний

2

ковалентний полярний

3

йонний

Назва речовини
А

гідроген сульфід

Б

золото

В

кисень

Г

кальцій фторид

Запитання №8 з кількома правильними відповідями Балів: 11%

Виберіть речовини з атомними кристалічними ґратками

Запитання №9 з кількома правильними відповідями Балів: 11%

Виберіть ознаки характерні для речовин з молекулярною кристалічною ґраткою

Запитання №10 на послідовність Балів: 15%

Установіть послідовність формул речовин за збільшенням міцності їхніх кристалічних ґраток

O2

Na2O

SiO2

Na

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Структурні частинки простої речовини, що має невисоку температуру кипіння та є газом за кімнатної температури, утворені двома атоми з будовою зовнішнього енергетичного рівня ... 2s22p4 . Виберіть назву цієї простої речовини

Запитання №12 на послідовність Балів: 15%

Установіть послідовність елементів за зростанням їхньої електронегативності

Br

F

Cl

I

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Вкажіть кристалічну гратку кремнію:

Запитання №14 на встановлення відповідності Балів: 7%

Знайдіть відповідність між назвою речовини та її крист алічною граткою

назва речовини
1

0201bcht-1315-61x61.jpg

водень H2

2

0201bcj5-f1d0-87x53.jpg

золото Au

3

0201bcjt-a248-67x68.jpg

негашене вапно CaO

4

0201bckl-d06a-107x80.jpg

кварц Si

кристалічна гратка
А

0201bcib-0b81-81x45.jpg

металічна

Б

0201bcji-9679-69x89.jpg

атомна

В

0201bck5-3a0a-82x98.jpg

молекулярна

Г

0201bcl4-0483-73x80.jpg

йонна

Рефлексія від 163 учнів

Сподобався

97 66

Зрозумілий

84 79

Потрібні роз'яснення

97 66