7 клас Розкладання на множники

Запитання №1

Винести за дужки спільний множник:     2 - 18а. Вибрати вірну відповідь

   а) 3(3а2 - 6а); б) 9(а2 - 2а); в) а(9а – 18); г) 9а(а – 2).

Запитання №2

Подайте у вигляді добутку: 3- 4х2 + 2х. Та вказати вірну відповідь

   а) 2(4х3 - 2х2+ х); б) 2х(4х2- 2х); в) 2х(4х2- 2х + 1); г) х( 8х3- 4х + 2).

Запитання №3

Розкласти на множники вираз:    ав + ас + 4в + 4с. Вказати вірну відповідь

   а) а(в + с) + 4(в + с); б) в(а + 4) + с(а + 4); в) (ав + 4с)(ас + 4с); г) (в + с)(а + 4).

Запитання №4

Розкласти на множники:    6а(5х – 7) + 11в(7 – 5х).

Запитання №5

Знайти значення виразу   13,17х - х2, якщо х = 9,17.

Запитання №6

Знайти корені рівняння:    х(х – 7) = 5х – 35.

Запитання №7

Знайти корені рівняння:    х(х – 12) = 2х – 24.