7 клас Моделі. етапи побудови моделей.

Інформатика

Для кого: 7 Клас

300  проходження

16  запитань

02.11.2021

154

1

0

Тест містить питання скопійовані з: 7 клас Моделі. етапи побудови моделей. .
Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Предмети, явища і процеси, які реально існують і розглядаються як єдине ціле

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Сукупність всіх об’єктів, властивості яких і відношення між якими розглядаються у відповідній галузі

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Спрощене подання реального об’єкта, явища чи процесу

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Модель, яка описує інформаційні процеси або містить опис об’єкта, у якому вказано лише суттєві властивості, важливі для розв’язування конкретної задачі.

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Процес дослідження властивостей об’єкта на основі створення відповідної моделі

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Модель, яка відтворює геометричні та фізичні властивості об’єкта-оригінала

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Модель, у якій властивості об’єкта описуються за допомогою певної системи знаків: математичних виразів і рівнянь, фізичних чи хімічних формул, нотних записів тощо

Запитання №8 з кількома правильними відповідями Балів: 14%

Об'єктами можна вважати:

Запитання №9 пошук на зображенні Балів: 4%

Вкажи на матеріальну модель

Запитання №10 пошук на зображенні Балів: 4%

Вкажи на інформаційну модель

Запитання №11 з кількома правильними відповідями Балів: 14%

Які об'єкти мають властивість колір?

Запитання №12 з кількома правильними відповідями Балів: 7%

На які різновиди можна розподілити моделі за способами їхньої реалізації?

Запитання №13 з кількома правильними відповідями Балів: 7%

Які реальні властивості об’єкта неможливо відобразити в іграшковій моделі автомобіля?

Запитання №14 з кількома правильними відповідями Балів: 7%

Вкажіть на способи подання моделей

Запитання №15 з кількома правильними відповідями Балів: 11%

Вкажіть на форми подання моделей

Запитання №16 з кількома правильними відповідями Балів: 7%

Вкажіть на способи використання моделей

Рефлексія від 236 учнів

Сподобався

205 31

Зрозумілий

182 54

Потрібні роз'яснення

190 46