7 клас Множення многочленів

Запитання №1
  1. Виконати множення:     4х(2 + х).   Вибрати вірну відповідь

а) 6х + 5х2; б) 8х + 5х2; в) 6х+ 4х3; г) 8х + 4х3.

Запитання №2
  1. Перетворити добуток у многочлен:   3х (х – 2ху + у2). Вибрати вірну відповідь

а) 3х– 6ху + 3ху; б) 4х – 5ху + 3ху2; в) 3х - 5х2у + 3ху2; г) 3х– х - у + 3ху2

Запитання №3
  1. Виконати множення:   0,25х2у2 (1,6х– 12у3). Вибрати вірну відповідь

     а) 0,4х4у2 – 3х2у5; б) 4х4у2 – 3х2у6; в) 1,85х4у2  – 11,75х2у5; г) 0,4х4у2 – 3х2у6.

Запитання №4
  1. Спростити вираз і знайти його значення  2х (3х – 5) -6( х– 2х), якщо х = 0,5.

Запитання №5

Знайти корені рівняння

02002z35-b253.png

Запитання №6

Спростити вираз:    (х – 3)(х + 4).

   а) 2х - 12; б) х2 - х - 12; в) х2 – 12; г) х2 + х - 12.

Запитання №7

Спростити вираз:  (х – 4)(3х + 5) + 20.Вибрати вірну відповідь

   а) 4х – 12х; б) 3х2 - 7х; в) 3х2+ х; г) 3х2+ х + 40.