7 клас Додавання та віднімання многочленів

Запитання №1
  1. Знайти суму многочленів: 

    -3х3 -2х + 5 і 3х– 7.

Запитання №2

Розв’язати рівняння:   

 13х2 – 9х – (13х– 12х +6) = 0 

Запитання №3

Знайти різницю многочленів

  1. – х + 12  і 3х2 + 4х – 7.

Запитання №4

Спростити

     – 3у + 8у2 ) – ( х– 2у 2) + (4х+ 3у – 6у

Запитання №5
  1. Спростити вираз:    

    0,2х+ (4х- 2) – (3х+ 5х).

Запитання №6

Звести до стандартного вигляду многочлен:

 - (8х– 2х – (3х – 4х2))