Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Семінар-практикум

Відбувся у вівторок 30 травня 2023 року о 14:00

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти як інструмент навчання та підвищення мотивації

Шановні колеги!

Запрошуємо вас до участі у Всеукраїнському науково-практичному семінарі: «Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти як інструмент навчання та підвищення мотивації», який відбудеться 30 травня 2023 року в онлайн-форматі. Тривалість — 6 годин.

249 грн
Сертифікат підвищення кваліфікації 6 академічних годин
Кабінет семінару (Обговорення та перегляд)

Запрошення через месенджери:

Кращі спікери
з реальним
досвідом

Актуальні теми
з практичним
застосуванням

6 годин
підвищення
кваліфікації

Мета:

охарактеризувати стан оцінювання якості освіти та визначити перспективи, враховуючи сучасні реформи та міжнародні дослідження; визначити перспективи впровадження оцінювання якості дошкільної освіти у закладах освіти України; обгрунтувати методику ECERS‐3 в аспекті здійснення комплексного оцінювання якості дошкільної освіти; ознайомити із сучасними підходами до оцінювання результатів навчання в Новій українській школі згідно з Державним стандартом початкової освіти та методичних рекомендацій Міністерства освіти й науки України; надати відповіді на запитання: чому формувальне оцінювання важливіше за бальне? як зробити дитину незалежною від оцінки оточення, але водночас підтримати її внутрішню мотивацію до розвитку? чи можна обернути підсумкове оцінювання на користь дитини і знизити рівень стресу?

Про тему онлайн-семінару

Пріоритетним напрямом державної освітньої політики в Україні є розвиток дошкільної освіти, яка є першою самоцінною ланкою системи безперервної освіти та фундаментальною парадигмою розвитку особистості дитини, передумовою її самореалізації в подальшому навчанні впродовж життя.

З метою оцінювання якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти було запроваджено дослідження за методикою ECERS-3. Методика ECERS-3 – єдиний інструмент, який вивчає весь спектр чинників у навколишньому середовищі, що впливають на розвиток дітей.

Конструкція ECERS-3 базується на взаємозв’язку чинників, що впливають на дитину в освітньому середовищі. Підшкали ECERS-3 побудовані відповідно до ідеї, що всі аспекти розвитку дітей – психологічний, фізичний, когнітивний, соціальний, емоційний – взаємопов’язані, а тому й оцінювати їх слід комплексно.

Поступальне вдосконалення загальної середньої освіти спрямоване на переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, на навчання його самостійно опановувати новими знаннями, на формування функціональних, мотиваційних та соціальних компетентностей.

У контексті цього змінюються і підходи до оцінювання результатів навчальних досягнень здобувачів освіти як складової освітнього процесу. Оцінювання має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач.

Ціннісні орієнтири нової української школи, нові державні стандарти освіти вимагають нових підходів не лише до організації освітнього процесу, але й до оцінювання навчальних досягнень учнів.

Оцінювання — це процес встановлення рівня навчальних досягнень учня (учениці) в опановуванні змістом предмета, уміннями та навичками відповідно до вимог навчальних програм.

Основними видами оцінювання результатів навчання учнів, відповідно до законодавства, є формувальне, поточне (не поурочне) та підсумкове: тематичне, семестрове, річне. Заклади освіти мають право на свободу вибору форм, змісту та способів оцінювання.

Для забезпечення цілісності освітнього процесу необхідно враховувати результати оцінювання навчальних досягнень учнів у доборі змісту, форм і методів роботи для кожного уроку чи заняття.

Під час оцінювання навчальних досягнень важливо враховувати дотримання учнями принципів доброчесності, а саме: вияв поваги до інших осіб, їхніх прав і свобод, дотримання принципів академічної доброчесності.

Для кого?

До участі запрошуємо представників органів управління освітою, закладів післядипломної педагогічної освіти, центрів професійного розвитку педагогічних працівників, керівників і педагогічних працівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти, класних керівників, психологів, батьків та всіх небайдужих до процесу навчання.

Взяти участь

Семінари від «Всеосвіти» — це:

безплатний перегляд
та участь

кваліфіковані експерти-
спікери

вільний доступ
до запису

онлайн
та офлайн

Програма та доповідачі заходу

14:00 — 14:50 Ольга Косенчук,

кандидатка педагогічних наук, доцентка, начальниця відділу дошкільної освіти ДУ "Український інститут розвитку освіти".

Тема. Оцінювання якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти

14:50 — 15:40 Ірина Унгурян,

завідувачка кафедри педагогіки, психології та теорії управління освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, тренерка Нової української школи, член робочої групи з розробки Державного стандарту початкової освіти.

Тема. Оцінювання навчального поступу у початкових класах

15:40 — 16:30 Леся Харітоненко,

директорка Міжнародної школи М`Андрик, сертифікована тренерка НУШ, експертка з інституційного аудиту, вчителька-коуч, вчителька-ігротехнікиня, авторка та співавторка посібників для вчителів і студентів.

Тема. Як оцінювати без оцінок: ідеї та поради для сучасного вчителя

16:30 — 17:20 Ірина Клименко,

проєктна менеджерка з оцінювання у Новій українській школі Команди підтримки реформ Міністерства освіти і науки України

Тема. Про оцінювання у 5-6 класах Нової української школи

17:20 — 18:10 Вікторія Шпильова,

директорка спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 53 з поглибленим вивченням німецької мови, вчителька вищої категорії, вчителька-методистка, експертка Всеукраїнської школи онлайн

Тема. Процес оцінювання з досвіду керівника закладу освіти

Модераторка семінару

Світлана Баженова,

заступниця директора з навчально-методичної роботи.