+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о

Переводити чи ні? Нові правила гри

МОН оприлюднило особливості переведення школярів до наступного класу. Чи можна залишати учнів на другий рік? Як дев’ятикласника можуть випустити без його згоди?

Нещодавно представники Міністерства освіти і науки України розіслали роз’яснювального листа щодо переведення учнів до наступних класів керівникам закладів середньої освіти. Документ допоможе розглянути детальніше питання, що викликають дискусії серед освітян. Розберемось з ними й ми!

 Свідоцтво чи табель? 

Донині в закладах освіти використовувались табелі навчальних досягнень та характеристика учня, однак, дуже скоро їх замінять свідоцтва досягнень. Їх видаватимуть в обов'язковому порядку школярам, які розпочали навчання у першому класі у 2018 році. Учні, яких зарахують в усі наступні роки також отримуватимуть свідоцтва.

Дітям, які завершили перший клас при переведенні до другого, видаються свідоцтва досягнень, так само як і при їх переведенні до кожного наступного класу. Документ видається за зразком та процедурою отримання, затвердженими Міністерством освіти і науки.

Водночас, учні, яких було зараховано до 2018 року, все ще отримуватимуть табелі навчальних досягнень встановленого зразка до завершення їхнього навчання у закладі загальної середньої освіти.

 Умови проходження повторного курсу навчання 

У 1 та 2 класах непереведення учня можливе лише за ініціативою батьків. Вони мають подати відповідну письмову заяву, що і стане підставою для повторного проходження курсу.

Учні інших класів можуть залишитись на другий рік у тому самому класі виключно, якщо їхні батьки на це погодяться. Тоді керівникові закладу освіти подається письмова згода від батьків. Без цього документа повторне проходження школярем програми неможливе.

Важливо! Учня в будь-якому випадку не мають права залишати на другий рік для повторного навчання більш ніж один раз упродовж здобуття ним початкової чи базової середньої освіти.

Тобто, педагогічна рада може ухвалити рішення про необхідність індивідуальної освітньої траєкторії з повторенням вивченого лише один раз в одному з початкових класів – у 3 чи 4, а також один раз в одному з класів базової середньої освіти – у 5 чи 6 чи 7 чи 8 класі.

 Конкурс для переведення учнів 9 класів до 10 

Стаття 12 Закону України «Про освіту» визначає третій рівень повної загальної середньої освіти як профільну освіту. Здобуття профільної освіти передбачає академічне спрямування, тобто поглиблене вивчення окремих предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб учня з орієнтацією на продовження навчання у виші.

Згідно з Порядком переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, існує дві моделі організації вступу до 10 класу:

Перша модель (найпоширеніша) передбачає безконкурсне переведення учня з 9 до 10 класу без поглибленого вивчення окремих предметів. Переведення відбувається на підставі письмової заяви. Згоду може надати сам учень (у разі досягнення ним повноліття), один із батьків або інші законні представники дитини.

Важливо! Якщо дев’ятикласник не подасть відповідної заяви, його випускають із закладу освіти, відповідно до наказу його керівника.


Зразок заяви, затверджений МОН


Друга модель окреслює переведення учня з 9 до 10 класу з поглибленим вивченням окремих предметів на конкурсних засадах.

Останній принцип – переведення через конкурсний відбір має певні особливості, що зумовлює його застосування:

  • у закладі має бути створено 10 клас (або декілька) з поглибленим вивченням окремих предметів певного профілю;
  • охочих взяти участь у такому конкурсі має бути більшою, ніж кількість місць у відповідному 10 класі (або класах).

До прикладу: Гранична наповнюваність класу – не більше 30 учнів. Якщо заяв від дев’ятикласників на переведення 25, тоді потреби у конкурсному відборі для них не виникає. Натомість, заклад освіти може оголосити відкритий конкурс на 5 вільних місць для учнів з інших шкіл.

Важливо! Учні 9 класів, які не пройшли за конкурсом, можуть подати заяву і за власним бажанням перейти до 10 класу, але без поглибленого вивчення окремих предметів.

 Щодо організаційних питань конкурсу 

Процедура проведення конкурсу вимагає публічності, відкритості, об'єктивності та рівності (згідно з пунктами 3-16 глави 4 розділу ІІ Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти).


Чинний Порядок зарахування, відрахування та переведення


З повним текстом листа-роз’яснення можете ознайомитись в документі:

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись