+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о

Абетка для директора: 250 сторінок про НУШ

Як сформувати систему висококласного навчання в українській школі. Як це зробити та що для цього знадобиться? Свіжо оприлюднені рекомендації від ДСОЯО.

Нещодавно у загальному доступі з’явились докладні рекомендації для формування системи забезпечення висококласного навчання у закладах загальної середньої освіти. Це, така собі інструкція для директорів, як вибудувати Нову українську школу у своєму закладі освіти, що базується на вимогах інституційного аудиту оцінювання якості освітньої діяльності.

Державна служба якості освіти стверджує, що за допомогою наданих рекомендацій, керівники та заступники керівників українських шкіл зможуть визначити переваги освітнього середовища їхнього закладу освіти та те, що потребуватиме покращень.

Методичні рекомендації розроблені з метою допомогти керівництву закладу освіти у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти, – пояснюють представники ДСОЯО.


На думку авторів видання, адміністрація школи, яка чітко усвідомила важливість розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти, має покладатися на шість головних принципів:

 Принцип перший 
Дитиноцентризм

Беззаперечним фактом для освітян має стати твердження: «Головний суб’єкт, на якого спрямована освітня діяльність школи – дитина».

 Принцип другий 
Автономія закладу освіти

Сама автономія школи передбачає самостійність у виборі форм і методів навчання, визначення стратегії та напрямів розвитку закладу освіти, які відповідають нормативно-правовим документам, Державним стандартам загальної середньої освіти.

 Принцип третій 
Цілісність системи управління якістю
Усі компоненти діяльності закладу освіти взаємопов’язані, це створює взаємозалежність між ними. Наприклад, якість освіти залежить від оптимального добору педагогічних кадрів, мотивувального освітнього середовища, використання освітніх технологій, спрямованих на опановування ключовими компетентностями, сприятливої для творчої роботи психологічної атмосфери.

Зниження якості хоча б одного із названих компонентів знизить у цілому якість освіти.

 Принцип четвертий 
Постійне вдосконалення

Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти – це постійний процес, за допомогою якого відбувається вдосконалення освітньої діяльності, підтримується дієвість закладу, забезпечується відповідність змінам в освітній сфері, створюються нові можливості тощо.

 Принцип п’ятий 
Вплив зовнішніх чинників

Система освітньої діяльності у закладі освіти не є замкнутою, на неї безпосередньо впливають зовнішні чинники – засновник, місцева громада, освітня політика держави.

 Принцип шостий 
Гнучкість і адаптивність

Система освітньої діяльності змінюється під впливом сучасних тенденцій розвитку суспільства.


Схема розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності

У виданні надано зразки інструментів, що забезпечать повноцінне вивчення освітньої діяльності та управлінських процесів: анкети для опитування педагогічних працівників, школярів та їхніх батьків, форми спостереження за навчальним заняттям, освітнім середовищем та приклади запитань для самоаналізу. Також «Абетка для директора» поетапно пояснює процес розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності.

Рекомендації складаються із трьох розділів:

  • Розділ 1
    присвячений розгляду загальних алгоритмів формування внутрішньої системи забезпечення якості, вивчення й оцінювання якості освітніх та управлінських процесів у закладі.
  • Розділ 2
    пропонує опис методів збору інформації та інструментів, які можна використовувати для вивчення освітніх та управлінських процесів у закладі.
  • Розділ 3
    надає опис критеріїв, за якими заклад може вивчати та оцінювати управлінські та освітні процеси. Надані у розділі рекомендації із вивчення та оцінювання діяльності закладу ґрунтуються на вимогах та критеріях для зовнішнього оцінювання якості освітньої діяльності закладу (інституційного аудиту).

Окрім покрокових інструкцій та форм для самоаналізу, рекомендації також містять перелік джерел, які допоможуть поглибити знання, з кожного із критеріїв. Словом, якщо ви справді прагнете до скорочення відстані між вашим закладом освіти та Новою українською школою, то мінімум вам варто ознайомитися з цим виданням.

Посилання на платформу Державної служби якості освіти України

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись