Звіт школи молодого вчителя

Опис документу:
за рік

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Звіт про

роботу «Школи молодого вчителя»

за 2014 –2015 навчальний рік

Як стверджував А.С. Макаренко, "справжнім учителем-вихователем можна стати після роботи в хорошому педагогічному колективі через кілька років". Таку ж думку мав і В.О. Сухомлинський: "Молодий спеціаліст стає хорошим учителем, перш за все, дякуючи обстановці творчої праці педагогічного колективу і учнівського".

Отже, входження молодих вчителів у складний світ шкільного життя, їх успішна професійна діяльність значною мірою залежить від того, в який колектив попаде вчитель, як його зустрінуть, які умови праці й побуту їм створять, якою турботою їх оточать, яку надаватимуть методичну допомогу, як стимулюватимуть до вияву ініціативи, творчості

Випускники педагогічних ВНЗ здебільшого мають непогану фахову підготовку, але їм бракує знань і досвіду в питаннях методичної підготовки, діяльності учнівського колективу, ведення шкільної документації, у роботі з батьками.

Педагогічне шефство передбачає також виховання в учительської молоді високих моральних якостей, розвиток творчості й самостійності. У процесі спілкування з досвідченим колегою педагог-початківець не тільки запозичує досвід, зразки, прийоми праці, а й виробляє власний стиль діяльності.

В школі протягом 2014-2015 н.р. працювало 8 молодих вчителів,

3 молодих спеціалістів, з них:

- 2 першого року роботи;

- 1 другого року роботи;

Робота «Школи молодого викладача» була направлена на адаптацію молодих спеціалістів у викладацькому та учнівському колективах, попередження найбільш серйозних недоліків у професійній діяльності молодих викладачів, удосконалення форм, методів і прийомів організації й здійснення навчально-виховної діяльності викладача.

Робота школи розпочинається зі створення наказу про закріплення за молодими працівниками досвідчених педагогів.

ПІБ молодого вчителя

Посада

ПІБ наставника

Порєчна Дарина Вікторівна.

вчитель англ.мови

Онишко

Лідія Миколаївна

Петренко Тетяна Володимирівна

вчитель англ.мови

Гросул

Лариса Борисівна

Опанасюк Наталія Володимирівна

вчитель етики та основ здоров’я

Майоров І.В.

Алєксєєва Олеся Валеріївна

вчитель

Прокофьєва

Лариса Пантеліївна

Андрієць Олександр Миколайович

вчитель фізичної культури

Матюшко Оксана Леонідівна

Савченко Д.І.

Вчитель інформатики

Карпенко Л.І.

Гончар Ю.В.

Вчитель англійської мови

Гросул

Лариса Борисівна

Давидяк Марина Сергіївна

Вчитель початкових класів

Пацовська

Любов

Петрівна

ПІБ молодого спеціаліста

Посада

ПІБ наставника

1.

Терещенко (Радчук) Ксенія Вікторівна

вчитель початкових класів

Чорнобок Вікторія Валентинівна

2.

Свинарчук (Тишкевич) Олена Сергіївна

вчитель початкових класів

Ткаченко Ганна

Степанівна

3.

Сєвєріна Жанна Володимирівна

вчитель інформатики

Бочковська Інна

Віталіївна

На початку навчального року був складений план роботи школи молодого вчителя на навчальний рік. Згідно плану проводились семінарські, практичні, аналітичні заняття, діагностування та анкетування вчителів-початківців.

У бесіді і шляхом анкетування з молодими викладачами було з’ясовано їхні нахили, бажання, інтереси. Ознайомили початківців з обладнанням методкабінету, матеріалами шкільної бібліотеки, з майбутніми колегами, разом із класними керівниками дали стислу характеристику класів, у яких їм доведеться працювати.

Молодих спеціалістів було орієнтовано на виконання таких основних завдань:

  • набуття практичних навичок;

  • уміння застосовувати теоретичні знання, набуті у ВНЗ, конкретно на практиці;

  • набуття практичних навичок виховної роботи з дітьми;

  • засвоєння різноманітних методів навчання, вивчення передового педагогічного досвіду;

  • використання сучасних засобів навчання, нетрадиційних форм і методів, нових педагогічних технологій.

На першому засіданні школи молодого вчителя, який традиційно проходить на початку вересня, ми ознайомили початківців з плануючою документацією вчителя, правилами ведення журналів, із загальними вимогами до уроку, типами, структурою уроків, раціональним використанням навчального часу та формами контролю навчальних досягнень учнів.

Протягом вересня-жовтня молоді викладачі відвідували уроки у досвідчених педагогів, де набирались практичного досвіду роботи з учнями. Педагоги – наставники, навчаючи молодих спеціалістів, використовують елементи інноваційних технологій, що являється актуальним на сучасному етапі.

Адміністрацією школи та наставниками здійснювалося відвідування уроків молодих педагогічних працівників, з метою аналізу роботи працівника та надання порад.

Невід'ємною ділянкою роботи молодого педагога є позанавчальна робота. Адже він повинен проводити бесіди, анкетування, спілкування з підлітками, організовувати екскурсії, знати характер, нахили, здібності учнів. Для вирішення цих питань, психолог провела практичне заняття з слухачами школи, з уникнення конфліктних ситуацій. Така форма роботи дає позитивний результат у формуванні професійних компетентностей.

Однією з форм навчання в школі є практичне заняття з використанням технологій інтерактивного навчання. Мета якого - ознайомити вчителів з найпоширенішими технологіями інтерактивного навчання та випробувати їх дію на самих педагогах для кращого розуміння їх суті та усвідомлення результатів застосування таких методик у викладанні різних навчальних предметів.

Для формування вміння адекватної самооцінки проводилось відвідування відкритих уроків молодими спеціалістами у досвідчених викладачів та взаємовідвідування. На обговоренні яких, мали можливість почути самоаналіз проведеного уроку вчителем, позитивні аспекти, зауваження та пропозиції. Під впливом аналізу відвіданих уроків молоді спеціалісти по-новому оцінюють методи, прийоми, які були використані на уроці, по-новому оцінюють зміст уроку та навчального матеріалу.

Ефективною роботою були бесіди за «Круглим столом» . Молоді спеціалісти залучалися до колективного планування уроку, творчої дискусії,ділових ігор.

Важливе значення для професійного зростання має творчий звіт педагогів-початківців «Тиждень молодого вчителя», на якому було оглянуто дидактичні матеріали молодих спеціалістів, відвідано та обговорено уроки вчителів англійської мови Петренко Т.В. та Порєчна Д.В., проведено ділову гру.

Тиждень молодого фахівця

з 27.04.2015 р. – 29.04.2015 р.

п/п

Назва заходу

Форма проведення

Місце проведення

Відповідальний

ПОНЕДІЛОК 27.04.2015

1

Відкриття тижня молодого фахівця

Урочиста пятихвилинка

Учительська,

12,05-12,20

Мірошникова О.М.

слухачі ШМВ

2

«Мої перші педагогічні знахідки»

Обмін досвідом

Пред. Каб

13,30-15,00

Вчителі-наставники

Онишко Л.М.

Пацовська Л.П.

Ткаченко Г.С.

Гросул Л.Б.

Майоров В.І.

Прокофьєва Л.П.

Карпенко Л.І.

Чорнобок В.В.

Бочковська І.В.

Матюшко О.Л.

ВІВТОРОК 28.04.2015

1

«Дерзання, пошук, творчість молодих»

Ділова гра

Літер. салон

15.00

Мірошникова О.М

Молоді вчителі:

Опанасюк Н.В.

Алєксєєва О.В.

Савченко Д.І.

Радчук К.В.

Сєвєріна Ж.В.

Гончар Ю.В.

2

Урок англійської мови. «Повторення та узагальнення теми: «Природа та навколишнє середовище». Свята та традиції»

Відкритий урок

4 урок

Порєчна Д.В.

СЕРЕДА 29.04.2015

1

Урок англійської мови . « Давай опишемо природу влітку»

Відкритий урок

2 урок

Петренко Т.В.

2

«Мій ідеальний урок»

Година мрій

Каб.332

слухачі ШМВ

3

Підсумки тижня молодого вчителя

Обговорення

Учительська

14,15

Мірошникова О.М, слухачі ШМВ

Молоді педагоги брали участь в роботі шкільних та міських методичних об’єднань, предметних тижнів, семінарів, відвідували уроки своїх наставників, досвідчених вчителів, проводили відкриті уроки, позаурочні виховні заходи, виступали з доповідями та повідомленнями.

Змістовну роботу з молодими вчителями проводили у предметних методичних об’єднаннях, де вони збагачували свої знання з теорії та методики, опановували педагогічну майстерність, завдяки чому можуть забезпечити ефективний процес навчання й виховання школярів. На засіданнях методичних об’єднань обговорювалися найбільш цікаві методичні новинки.

В кінці навчального року проводимо діагностування та анкетування молодих вчителів та наставників з метою виявлення результативності роботи школи. Проаналізувавши діагностичні карти, підводимо підсумки і намічаємо план роботи школи молодого вчителя на наступний навчальний рік. В їхніх планах на поточний навчальний рік визначалися проблеми самоосвіти, над розв’язанням яких працювали молоді вчителі. За підсумками 2014/2015 навчального року всі молоді педагоги зарекомендували себе з позитивної сторони.

Курс:«Цифрові практики Нової української школи: створення освітнього відеопроєкту»
Ілляхова Марина Володимирівна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.