• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Різне
  • Звіт про стан методичної роботи Ванчиківецької ЗОШ І-ІІІ ступенів за І семестр 2018/2019 навчального року

Звіт про стан методичної роботи Ванчиківецької ЗОШ І-ІІІ ступенів за І семестр 2018/2019 навчального року

Опис документу:
Звіт про стан методичної роботи Ванчиківецької ЗОШ І-ІІІ ступенів за І семестр 2018/2019 навчального року.В звіті розкриті: Головні завдання методичної роботи в 2018/2019, навчальна робота, виховна та соціальна робота та основні напрями роботи закладу.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Звіт

про стан методичної роботи

Ванчиківецької ЗОШ І-ІІІ ступенів

за І семестр 2018/2019 навчального року

У І семестрі 2018/2019 методична робота у школі здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Положень про дошкільний, загальнооосвітній, позашкільний – навчально виховний заклад, Національної доктрини розвитку освіти України, Концепції загальної середньої освіти, нових Державних стандартів початкової, базової, загальної, середньої освіти, наказу Ванчиківецької загальноосвітнії школи І-ІІІ ступенів від 01.09.2018 «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками у 2018/2019» та іншими нормативними документами, передбаченими чинним законодавством у 2018/2019, системи аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загально-культурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Головні завдання методичної роботи в 2018/2019 полягали в:

1) досконале вивчення та використання нового Закону України «Про освіту»;

2) забезпечення безперервного навчально-виховного процесу у школі та охоплення всіх дітей шкільного віку якісним навчанням з урахуванням попиту в освітніх послугах;

3) створення позитивної мотивації до засвоєння знань;

4) впровадження різноманітних форм та методів активізації пізнавальної діяльності школярів, організація самостійної роботи учнів для підготовки їх до ДПА;

5) сприяння інтелектуальному, моральному, соціокультурному та естетичному розвиткові особистості;

6) розвиток розумових здібностей учнів, їх емоційно-вольової сфери, пізнавальної активності та самостійності, здатності до творчості, самовираження і спілкування;

7) розвиток навичок взаємодії у сім’ї, колективі, суспільстві шляхом активного спілкування із соціальним оточенням, накопичення досвіду комунікативної діяльності, дотримання правил толерантної поведінки, співпе-реживання і солідарності з іншими людьми у різноманітних життєвих ситуаціях;

8) використання у повсякденному житті досвіду здоров’язбережувальної діяльності для власного здоров’я та здоров’я інших людей.

Навчальна робота

1. Підвищити результативність участі в предметних олімпіадах на районному рівні.

2. Здійснювати підтримку і педагогічний супровід обдарованих дітей.

3. Підвищити відповідальність у веденні шкільної документації.

Виховна та соціальна робота

1. Забезпечити безумовне виконання всіх норм законодавства із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників НВП.

2. Виховувати дітей у дусі любові до Батьківщини, родини, школи.

3. Продовжувати профілактичну роботу з правового виховання.

4. Виховання гуманної, соціально активної особистості, яка усвідомлює свою належність до етносоціального та соціально-культурного середовища, здатна розуміти значення життя як найвищої цінності.

5. Виховання в учнів потреби у здоров’ї, що є важливою життєвою цінністю, свідомого прагнення до ведення здорового способу життя.

Методична робота

1. Вивчення "Концепції нової української школи"

2. Інформаційно-роз҆яснювальна робота серед педагогів, батьків та учнів школи щодо нового Державного стандарту початкової освіти.

3. Здійснення заходів з поглиблення педагогічних знань, методології навчання, практики та методики виховання, психології, етики, формування в молодих учителів посадових умінь і навичок.

5. Здійснення заходів щодо підвищення культури співробітництва педагогів різних поколінь.

6.Забезпечити результативну участь вчителів у конкурсах професійної майстерності різного рівня.

Основні напрями роботи закладу:

- дотримання навчальним закладом вимог державних стандартів освіти;

- якість підготовки навчальним закладом учнів;

- організація у навчальному закладі навчально-виховної, методичної роботи;

- ефективність використання навчальним закладом педагогічного та педагогічного потенціалу;

- забезпечення розвитку та ефективність використання навчальним закладом матеріально-технічної бази.

У 2018/2019 педагогічний колектив працює над методичною проблемою «Розвиток ключових компетентностей учнів початкових класів через реалізаціюКонцепції Нової української школи».

У закладі визначена чітка структура методичної роботи, яка складається з взаємопов’язаних та взаємодіючих ланок.

В школі організовано роботу методичної ради, методичних об’єднань вчителів гуманітарного циклу, природничо-математичного циклу, вчителів початкових класів, класних керівників.

На засіданнях ШМО розглядалися теоретичні питання, вивчення нових педагогічних ідей і технологій; суть процесу індивідуалізації навчальної діяльності, теорії особистісно-орієнтованого навчання, робота над новими розвантажувальними програмами в початковій школі. Обговорювалися практичні проблеми та шляхи їхнього усунення: подолання типових помилок, недоліки в контролі за діяльністю учнів на уроках; опрацьовано документи, що регулюють шкільне життя та ведення шкільної документації, розроблено заходи з проведення І етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад та підведено підсумки ІІ етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад.

Методичну роботу закладу координувала методична рада. Протягом І семестру на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

1. Про підсумки роботи у 2017/2018 та організацію методичної роботи школи у 2017/2018. Організований початок нового 2018/2019 навчального року.

2. Про організацію роботи над методичною темою.

3. Про погодження планів шкільних методичних об’єднань.

4. Про підготовку учнів до участі у шкільних, районних олімпіадах.

Протягом семестру розглянуті такі питання:

1. Пріоритетні завдання педагогічних колективів щодо створення інноваційного освітнього простору Нової української школи.

2. Аналіз навчально-виховного процесу за 2017/2018 н. р. та завдання педагогічного колективу на 2018/2019 н.р.

3. Погодження річного плану роботи школи на 2018/2019 н.р.

4. Методичні рекомендації щодо проведення першого уроку у 2018/2019н.р.

5.Про адаптацію учнів 1-го класу до навчання у школі.

6.Ведення шкільної документації відповідно до нормативних вимог 2018/2019н.р.

Проводились моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень учнів з математики та української мови.

До 100-річчя з Дня народження Василя Сухомлинського «Вчителя від Бога» педагогами Ванчиківецької ЗОШ було проведено ряд заходів. 19 вересня у рамках засідання методичного об᾿єднання вчителів початкових класів пройшли педагогічні читання «Втілення ідей В.О.Сухомлинського у Новій українській школі». Зі вступним словом виступила заступник директора з навчально-виховної роботи Костіна-Кніжницька А.В., яка презентувала пам᾿ятки за творчістю Педагога «Дев᾿ять негідних речей» , «Десять НЕ МОЖНА», що складають азбуку моральної культури. Вчителі початкових розкрили питання про втілення ідей у творчості В.О.Сухомлинського у Новій українській школі (Куку А.В.) про гуманістичні ідеї Василя Олександровича (Зелена М.Б.), про педагогіку Сухомлинського, як педагогіку майбутнього (Минзат М.В.), про особистісно-орієнтоване навчання у працях Сухомлинського (Фурка О.П.), про патріотичне виховання (Бужак МК.), про формування культури читацької грамотності (Аркан С.П.), про дитячі твори письменника, які вивчаються у початковій школі (Кліпа Х.С.).

У рамках відзначення ювілею вчителями початкових класів були проведені відкриті виховні години та уроки: Кліпа Х.С. провела урок літературного читання у 3-Б класі «Вивчаємо твори В.О.Сухомлинського», Зелена М.Б.виховну годину у 3-А класі за твором Педагога «Слянка води» «Що станеться, якщо ти забув?», Минзат М.В. виховну годину у 2-Б класі « Подорож у країну радості і добра».

27 вересня кожного року у Ванчиківецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів святкується день туризму.

Вчителі початкових класів організували для учнів незабутня свято. Всі дітки були розподілені на дві великі команди: «Сонце» та «Місяць». Команди мали різні ігри – завдання: біг у мішках, біг з м’ячем, стрибки в маленьких обручах, біг з великим обручем тощо.

І звичайно після тяжких випробувань, які подолали наші туристи, вони мали право на відпочинок на свіжому повітрі. Тому всі учні ділилися між собою солодощами, які принесли з дому та весело розмовляли.

В кінці у всіх учнів був хороший настрій і незабутні спогади про свято, що відзначається щорічно 27 вересня – Всесвітній день туризму. Переконані, що саме такі заходи несуть не лише оздоровчу функцію, а й великий виховний вплив.

Упродовж семестру колективні та групові форми роботи поєднуються з індивідуальними. Значна увага приділяється самоосвіті як одній із форм індивідуальної методичної роботи. Кожен педагог протягом навчального року працює над власною темою, співзвучною загальношкільній проблемі. Ця тема обирається, виходячи з професійних потреб учителя, результатів взаємооцінки, рекомендацій управління освіти. Підвищення рівня методичної роботи позитивно впливає на якість навчально-виховного процесу з окремих предметів.

10

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з БІОЛОГІЇ залишилося:
0
4
міс.
2
1
дн.
0
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!