Звіт про роботу мо

Опис документу:
початкові класи

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ЗВІТ

про роботу МК

вчителів початкових класів

та вихователів ГПД

за 2015-2016 н.р.

У період, коли освіта України набуває кординальних змін,виникає необхідність в оновленні методів та прийомів навчання,в залученні інноваційних методик до процесу формування в учнів предметних та життєвих компетентностей. Сучасному суспільству потрібні громадяни, які здатні приймати нестандартні рішення, творчо підходити до вирішення тієї чи іншої проблеми, самоконтролювати та самооцінювати результати своєї діяльності.

Основним завданням учителя на нинішньому етапі розвитку нашого суспільства є забезпечення виходу кожного учня на рівень базової освіти та встановлення розвитку пізнавальної і творчої активності. Щоб учень відчував себе рівним серед рівних, необхідно озброїти його техніками та прийомами, спрямованими на розвиток пам’яті, уваги та образного мислення, сформувати навички дослідницької поведінки, зберегти при цьому фізичне та психічне здоров’я кожної дитини. Тому метою роботи нашого методичного об'єднання є створення умов для розкриття всебічного розвитку дитини та підготовкою його дожиття в суспільстві.

Члени методичного об’єднання вчителів початкових класів у 2015-2016 н.р. працювали над проблемою «Особистісно орієнтований та компетентнісний підхід в організації навчально – виховного процесу як результативна складова засвоєння змісту початкової освіти»

        Аналіз діяльності методичного об’єднання засвідчує , що вчителі  початкових класів у цілому забезпечують реалізацію єдиної державної політики в галузі освіти. У своїй роботі педагоги досягли певних успіхів у навчанні та вихованні молодших школярів , формуванні пізнавальної самостійності, духовної культури, національної самосвідомості учнів, розвитку зв’язного мовлення, здібностей та інтересу учнів до навчально-виховного процесу.

      Належну увагу педагоги приділяли новим освітнім технологіям, вдосконаленню змісту виховання, вивченню комплексних інноваційних підходів до організації життєдіяльності початкової ланки.

     Для підвищення рівня ефективності сучасного уроку педагоги  широко впроваджують у практику своєї роботи елементи педагогічного досвіду своїх шкільних колег, педагогів району, міста. Вони використовують інтерактивні технології навчання для формування компетентностей як інтегрованого результату навчальної діяльності.

    Кожен вчитель брав участь у роботі методичного об’єднання:  готували доповіді, реферати, давали відкриті уроки, виховні заходи, готували виставки дидактичного матеріалу та унаочнення. Акцентувалася увага на питаннях самоосвіти  вчителів. Перед кожним з педагогів ставилась задача – не просто працювати над вибраною темою, а обов’язково поділитися досвідом своєї праці.

            Виправдали  себе  такі  форми  роботи,  як  пошук  методичних  питань  формування  усвідомленості  знань  учнів, оцінювання  навченості учня:  термінологія  і методологія, вивчалась  програма  активізації  особистісного  розвитку дітей.

Кожен педагог опрацьовував власну методичну тему:

ПІБ педагога

Науково-методична тема, над якою працює

Кітаєва Майя Віталіївна

Використання сучасних інноваційних технологій в освітньому процесі для підвищення якості знань

Мірошникова Ольга Миколаївна

Компетентісно-орієнтований підхід доформування креативного мислення на уроках в початкових класах

Чорнобок Вікторія Валентинівна

Патріотичне виховання молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення

Терещенко Ксенія Вікторівна

Компетентісно-орієнтовний підхід у навчанні молодших школярів на уроках природознавства

Миронюк Світлана Миколаївна

Компетентісно-орієнтовний підхід у навчанні російського писемного мовлення учнів початкової школи орфографічний аспект)

Китаєва Інна Валеріївна

Формування національної свідомості особистості в ігровій діяльності

Книш Наталія Віталіївна

Формування національної свідомості особистості на уроках літературного читання

Бочковська Інна Віталіївна

Виховання національно свідомої особистості на уроках читання

Ткаченко Ганна Степанівна

Формування та розвиток креативної національно свідомої особистості на уроках читання та в позакласному житті

Козерук Тетяна Миколаївна

Компетентнісно-орієнтованій підхід до до розвитку креативності учнів на уроках читання

Пікуль наталія Василівна

Розвиток креативного мислення та творчих здібностей учнів

Токар Олена Павлівна

Креативний розвиток національно свідомої особистості

Давидяк Марина Сергіївна

Формування ключових компетентностей молодших школярів у контексті викликів сьогодення

Вакуленко Людмила Феодосіївна

Розвиток творчих здібностей засобами інноваційних технологій

Шевченко Анна Анатоліївна

Розвиток творчої особистості,спира-ючись на компетентнісно-орієнтований підхідна уроках навчання грамоти

Кісільова Оксана Миколаївна

Розвиток розумових та пізнавальних здібностей учнів на уроках читання

Мойсеєнко Олеся Олександрівна

Формування і розвиток креативної творчої національно свідомої особистості на уроках та в позаурочний час

Івах Неллі Іванівна

Формування громадянської гідності та національного патріотизму на заняттях ГПД

Камінська Лариса Олександрівна

Розвиток творчих здібностей у дітей у виховному процесі як основа формування креативної особистості

Касьяненко Олена Іванівна

Формування патріотизму у дітей під час занять на ГПД

Бахмацька Надія Михайлівна

Правове виховання як основа для формування і розвитку креативної,національно свідомої особистості

Харченко Ольга Володимирівна

Формуваннянаціональної свідомості у школярів першого класу.

Царенко Тетяна Василівна

Формування національно свідомої особистості на основі свідомого ставлення до власного здоровя

Протягом року було проведено шість засідання шкільного МК. У процесі роботи виправдали себе як традиційні,так і нетрадиційні форми роботи.

Гарною традицією вже стало прведення «Фестивалю методичних ідей» цього року він був присвячений «Здоровязберігаючим технологіям у нашій школі»

Обговорено результати шкільних олімпіад, та конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика. Учні 2-3 класів приймали участь у Всеукраїнській грі «Соняшник», у народознавчій грі «Патріот»

Традиційними формами роботи шкільного МО є обмін досвідом, взаємовідвідування уроків, вирішення педагогічних ситуацій і завдань, ознайомлення з методичною та психолого-педагогічною літературою.

З доповідями виступали:

Ознайомлення з нормативно – правовими документами

Кітаєва І.В.

Загальні психолого - педагогічні рекомендації для вчителів з організації навчального процесу в перші адаптаційні тижні навчального року.

Пікуль Н.В.

Адаптація першокласників до шкільного життя.

Пікуль Н.В.

Психологічний супровід компетентнісно-орієнтованого навчання

Токар О.П.

Формування ІКТ компетентності учнів на уроках в початковій школі

Северина Ж.В.

Вивчення особистості молодшого школяра як передмова успішної організації його навчальної діяльності

Кисельова О.М.

Здоров’язберігаюча організація освітнього процесу в початковій школі, підтримка рухової активності молодших школярів.

Козерук Т.М.

Фізкультурно-оздоровчі заходи на групі продовженого дня як засіб формування компетентнісного ставлення до свого здоров’я

Івах Н.І.

Активізація пізнавальної , творчої діяльності учнів через впровадження інтерактивних технологій ( з досвіду роботи).

Миронюк С.М.

Вимоги і процес впровадження інтерактивних методів навчання на уроках в початковій школі.

Шевченко А.А.

«Використання вербальних та невербальних методів розвитку креативності у молодших школярів»

Мойсеєнко О.О.

Проектна діяльність – основа розвитку творчих здібностей молодших школярів

Мірошникова О.М.

Особливий професійний інтерес викликали засідання МО, які були присвячені питанням вивчення інтерактивних методів навчання, різнорівневого навчання, що розглядалося в теоретичному і практичному аспекті через проведення обміну досвідом та відкритих уроків, виступів, доповідей, творчих звітів вчителів про свою роботу, науково-методичних семінарів. На засіданнях МО проводилась активна робота по обміну досвідом між колегами, проводили оперативні засідання, взаємовідвідувальних уроків, та їх обговорення.

Протягом року приймали участь у роботі педагогічної ради школи:

Мірошникова О. М. – «Презентація власного сайту»

Мірошникова О. М. – «Цікаві знахідки озброєння учнів початкової школи зананнями з безпеки життєдіяльності»

Підвищився рівень самоосвіти вчителів. Заслухали творчі звіти учителів, особливу увагу було приділено роботі вчителів,що атестуються

Пройшли курсову перепідготовку вчителі

Камінська

Лариса

Олександрівна

денна

09.11.15-27.11.15

Касьяненко

Олена

Іванівна

денна

04.04.16-22.04.16

Кісільова

Оксана

Миколаївна

денна

14.03.16-01.04.16

Кітаєва

Майя

Віталіївна

денна

14.03.16-01.04.16

Мірошникова

Ольга

Миколаївна

денна

11.01.16-29.01.16

Мойсеєнко

Олеся

Олександрівна

денна

30.11.15-18.12.15

Ткаченко

Ганна

Степанівна

денна

14.03.16-01.04.16

Миронюк

Світлана

Миколаївна

денна

03.11.15-21.11.15

Царенко

Тетяна Василівна

денна

16.03.15-03.04.15

Педагоги вміло передають знання, формують уміння і навички, виховують своїх учнів добрими, самостійними, працьовитими дітьми. Тісно співпрацюють з вихователями, шкільним психологом, взаємовідвідують уроки, спільно вирішують проблемні питання, що виникають в процесі навчання та виховання. Та головне, вчителі початкових класів прагнуть здружити школярів між собою, зробити шкільне життя дітей цікавим і захоплюючим.

Протягом 2015 - 2016 н.р учителями початкової школи та вихователями груп продовженого дня активно проводилася позакласна робота. Враховуючи тенденції розвитку освіти, відповідно до річного плану роботи школи, МК початкових класів виконали графік запланованої виховної діяльності, проводили заходи до ювілейних дат

Графік позакласних заходів

п/п

Клас

Дата

Тема

Відповідальний

1-А

березень

квітень

Любі матусі

Свято Букваря

Ткаченко Г.С.

1-Б

квітень

Свято Букваря

Козерук Т.М.

1-В

квітень

Свято Букваря

Пікуль Н.В.

1-Г

квітень

Свято Букваря

Вакуленко Л.Ф.

1-Д

квітень

Свято Букваря

Шевченко А.А.

2-А

квітень

Дорожня азбука

Кісільова О.М.

2-Б

квітень

травень

Чорнобиль – це горе і сльози

День матері

Токар О.П.

2-В

квітень

Поклик джунглів

Давидяк М.С.

2-Г

лютий

Вони захищали рідну землю

Мойсеєнко О.О.

3-А

квітень

Чорнобиль

Кітаєва М.В.

3-Б

квітень

Гірчить Чорнобиль – через роки гірчить

Мірошникова О.М.

3-В

квітень

Дзвони чорнобиля

Чорнобок В.В.

3-Г

квітень

Звичаї і традиції українського народу

Радчук К.В.

4-А

квітень

Чорнобиль б’є на сполох

Миронюк С.М.

4-Б

травень

Свята прощання з початковою школою

Китаєва І.В.

4-В

травень

Свята прощання з початковою школою

Книш Н.В.

4-Г

травень

Свята прощання з початковою школою

Бочковська І.В.

Виховні заходи допомагали організовувати батьки, бібліотекар, вихователі.

Процес адаптації молодих вчителів до навчальної діяльності значною мірою

обумовлений ступенем і характером допомоги, яку молодий вчитель отримує від досвідчених учителів, колег по роботі.

Прізвище, ім’я, по батькові молодого вчителя

Прізвище, ім’я, по батькові наставника

Давидяк Марина Сергіївна

педстаж 6р.2м.

Кісільова О.М.

Северина Жанна Володимирівна педстаж 1р.

Карпенко Л.І.

Радчук Ксенія Вікторівна

педстаж 1р.

Чорнобок В.В.

Шевченко Анна Анатоліївна педстаж 3 р.

Китаєва І.В.

Вакуленко Людмила Феодосіївна педстаж -

Миронюк С.М.

Козерук Тетяна Миколаївна педстаж

Ткаченко Г.С.

Вчителі-початківці ознайомлені із традиціями, які склалися в школі, зі шкільною документацією та вимогами до її ведення, Статутом школи, режимом роботи тощо, з обладнанням шкільного методичного кабінету, матеріалами шкільної бібліотеки тощо.

Складено індивідуальні плани роботи молодих вчителів з урахуванням його потреб і можливостей. Наставники вивчили позитивні, негативні моменти у підготовці підшефних у ВНЗ, напрямки допомоги, можливості раціонального використання вчителів-початківців в позакласній та позашкільній роботі.

Налагоджена система взаємовідвідування уроків. Робота вчителя-наставника розглядається яке одне з найважливіших громадських доручень.

Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік значно підвищився науково – теоретичний та методичний рівень викладання предметів, посилилась увага до розвивальної та виховної функції навчання, до пошуків його ефективних форм і методів.

МК намагалася працювати результативно, що було підтверджено високим рівнем навчання учнів.

Результати методичної роботи протягом 2015-2016 навчального року свідчать про те, що вчителі початкових класів у навчальній діяльності зберігають основні позитивні тенденції, виявлені в попередні роки. Постійно зростає їхня педагогічна майстерність, методична підготовка, що сприяє творчому розвитку здібностей учнів, підвищенню їх пізнавальної активності, рівня вихованості.

Завдання, які були поставлені МК на поточний рік – виконані.

Як кожна творча діяльність – робота нашого методичного об’єднання потребує шліфування. А отже кожного року ми відмічаємо недоліки, щоб мати змогу їх корегувати.

Протягом року слід відмітити наступні недоліки:

  1. В освіті зараз мінливий час, тому члени МО не завжди вчасно встигали реагувати на зміни у нормативних документах. Через це присутні недоліки в оформленні документації та оформленні письмових робіт учнів.

  2. Частина учнів має низький рівень орфографічної грамотності;

  3. Не завжди теоретичні знання учні вміють застосувати практично;

  4. Частина учнів має незначний інтерес до читання.

  5. Не належна увага приділялась проведенню екскурсій , що сприяє розширенню кругозору дітей та поглибленню знань, отриманих на уроках.

Але наші проблеми можна легко подолати:

  1. Щотижня влаштовувати п’ятихвилинні збори перед першим уроком, для ознайомлення з новинами освіти.

  2. Залучати та заохочувати до участі у різноманітних конкурсах та іграх учнів 1-4 класів з метою озброєння досвідом виконання різноманітних завдань.

  3. Розробити комплекс вправ для підвищення орографічної грамотності

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
4
міс.
0
4
дн.
2
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!