+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Звіт про работу з обдарованими дітьми 3 класу І семестр

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Мета роботи: пошук талановитих дітей та їх розвиток. Створення оптимальних умов для розвитку особистості та її нахилів. Розробка системи роботи з обдарованими дітьми.

План роботи

Протягом року

 1. Постійно   вивчати   інтереси ,  запити  і  потреби  обдарованих  дітей.

 2. Забезпечити участь обдарованих дітей  в конкурсах.

 3. Проводити   виставку     творчих    робіт    учнів.

Вересень

 1. Створити картотеку обдарованих дітей.

 2. Провести  діагностування  з  метою  виявлення   здібних  і  обдарованих  дітей. Анкетування обдарованих дітей з метою виявлення труднощів  у навчанні.

 3. Уточнення   списків Банку здібних та обдарованих учнів.

 4. Аналіз результатів стартового моніторингу якості знань з базових предметів.

 5. Робота з батьками здібних та обдарованих учнів.

 6. Предметні тижні (згідно з робочим планом школи ).

 7. Проведення малих педрад, консиліумів педагогів кожної ланки для ознайомлення з характеристиками класів та груп, списками обдарованих та здібних дітей, завданнями, які стоять перед кожним педагогом.

Жовтень

 1. Організувати проведення індивідуальної роботи з батьками обдарованих учнів.

 2. Використовувати  інтерактивні технології  в  індивідуальній  роботі  з  учнями.

 3. Предметні тижні (згідно з робочим планом школи ). Шкільні конкурси та їх аналіз.

 4. Проведення малих педрад, консиліумів педагогів кожної ланки для ознайомлення з характеристиками класів та груп, списками обдарованих та здібних дітей, завданнями, які стоять перед кожним педагогом.

Листопад

 1. Участь у обласних конкурсах «Бобер», «Кенгуру», конкурсі імені П. Яцика.

 2. Предметні тижні (згідно з робочим планом школи ).

Грудень

 1. Предметні тижні (згідно з робочим планом школи).

 2. Поради батькам щодо розвитку обдарованої дитини

 3. Аналіз результатів проміжного моніторингу якості знань з базових дисциплін.

 4. Педагогічна рада за підсумками навчання в І семестрі.

Січень

 1. Предметні тижні (згідно з робочим планом школи ).

Лютий

 1. Нарада в присутності директора про перспективу роботи зі здібними учнями.

 2.  Робота з батьками здібних та обдарованих дітей.

Березень

 1. Шевченківські дні.

 2. Перспективне планування роботи із здібними та обдарованими учнями.

Квітень

 1. Предметні тижні (згідно з робочим планом школи ).

 2. Підготовка звіту про роботу із здібними та обдарованими учнями у 2015-2016 н.р.

 3. Аналіз результатів підсумкового моніторингу якості знань з базових дисциплін.

Травень

 1. Узгодження плану роботи з учителями-предметниками.

 2. Підбиття підсумків роботи .

"Учень... це не посудина, яку потрібно наповнити,
а факел, який треба запалити"
К.Д. Ушинський

Сучасна школа – це керування різними видами навчально – пізнавальної діяльності школярів. У широкому розумінні цього слова сьогодні школа в нашому суспільстві – найважливіший фактор гуманізації суспільно – економічних відносин, спрямованих на формування нових життєвих установок особистості. І тому основне моє завдання – добиватися того, щоб кожен урок сприяв розвитку пізнавальних інтересів дітей та їхньої зацікавленості у здобутті знань. Зацікавленість – ефективний засіб успішного навчання, необхідна умова досягнення позитивних наслідків. Лише тоді, коли дитина зацікавиться матеріалом, у неї з’явиться бажання дізнатися про нього більше.

Розвиток пізнавальної активності має на меті:

 • підвищити рівень розвитку дітей і розширити їхній світогляд для того, щоб вчити спостерігати, думати, аналізувати;

 • викликати бажання самостійно займатися навчальною діяльністю;

 • знайти шлях до серця кожного учня, створити умови для розвитку  здібностей, закладених у дитині природою.

Робота з обдарованими дітьми

Здібні учні – Степаненко Андрій, Бережний Рінат, Бородуліна Ілона, Головченко Юрій, Дудін Максим, Яцканич Герман можуть без спеціальних вправ і вказівок учителя самостійно здійснювати узагальнення матеріалу. У цих дітей проявляється гнучкість мислення під час розв’язування задач. Вони вміють побачити у буденному незвичне, в очевидному неймовірне, їх називають «чомусиками». Це учні, в яких добре розвинена пам’ять. Вони запам’ятовують великий об’єм матеріалу і надовго його зберігають.

Обдарованість дитини проявляється й розвивається насамперед у творчій діяльності й зумовлюється мотивацією навчальної діяльності, характерологічними та індивідуальними особливостями прояву. Спрямованість на творчість, особливості характерологічних якостей обдарованих, їхні творчі вміння проявляються передовсім у їхньому навчанні.

Ніякі здібності не можна розвинути без відповідних знань, умінь, без уважності, наполегливості, працьовитості, почуття відповідальності за доручену справу і прагнення доводити її до кінця, звички приклади зусилля. Талант - це передусім копітка i цілеспрямована справа.

Моя роль є суттєвою в процесі розвитку дитини. Нелегко знайти правильний індивідуальний підхід до учнів, у яких сильніше i яскравіше, ніж в інших, виявляються ознаки розумової обдарованості. Тому пробуджую i виховувую власну активність молодої людини, її пізнавальні і творчі потреби, створюю атмосферу здорової конкуренції, яка сприяє зростанню інтересу до предмета i бажання оволодіти знаннями, розширенню знань з даної теми.

Значна роль приділяється самостійній роботі учнів, тому що ефективність роботи учня визначається його розумовою активністю.

Слушно писав з цього приводу В.О. Сухомлинський, наголошуючи, що учень повинен непросто слухати i думати, але щось робити. Мислення має відображуватись в діяльності, лише тоді на уроці будуть думати всі, не буде неуважних.

Результативним в розвитку здібностей є участь дітей в підготовці i проведенні КВК, турнірів, конкурсів знавців, вікторин, брей-рингів, інтелектуальні ігри: "Ланцюжок", "Так чи Ні", "КВК", "Ерудит", "Поле чудес", "Брейн-ринг", "Перший мільйон", "Щасливий випадок", "Інтелектуальний хокей", "Вікторина", Рольова гра", Дотепник", "Що? Де? Коли?", "Колесо фортуни", "О, щасливчик", "Зоряний час", "Еврика", "Найрозумніший"...

Участь у конкурсі знавців української мови ім. П.Яцика.

Елементи змагань, що містяться в іграх, сприяють розвитку здібностей творчого мислення, залучають учнів до активного життя.

Розв'язуючи ребуси, кросворди, учні поступово починають складати власні головоломки, що сприяє розвиткові пам'яті, уваги, кмітливості. При цьому учні вчаться:

- самостійно працювати з літературою;

- аналізувати та систематизувати отримані дані;

- робити висновки

Самостійне складання вправ i завдань, пошукові завдання, проблемні питання вимагають в учнів напруженої розумової діяльності, творчого підходу до виконання роботи.

Учням на уроках i як домашнє завдання пропонуються задачі пошукового характеру з метою формування наукового мислення, здатностей всебічно i об’єктивно оцінювати конкретну наукову проблему i визначати шляхи її вирішення.

Я вважаю, що робота учителя буде успішною, якщо спостерігається ріст самостійності учнів, під час обговорення питань щодо задачі, відповіді учнів стають щодалі повнішими i вирізнялися глибшою аргументацією, а діяльність учителя полягає в повідомленні додаткової інформації i загальному керівництві розумовою діяльністю учнів.

Для удосконалення самостійної роботи учнів бажано поєднувати індивідуальну, групову роботу, ці прийоми повинні доповнювати один одного.

Під час групової роботи найбільш підготовлені учні, виконуючи роль консультантів, вчаться критично оцінювати навколишню дійсність, доходити суті явищ, вчаться робити рецензії відповідей учнів на уроках, аналіз творчих poбiт. Завдяки навичкам об’єктивно оцінювати дії свого товариша, учні стають помічниками учителя під час прийому заліків, проведення уроків, в роботі зі слабшими учнями.

Активно залучаю Дударенкова Гліба до участі в конкурсах, змаганнях, виставках, впливаю на учня особистим прикладом.

Гліб приймав участь у «Осінньому марафоні. Футбол-2015» команда «Жовті» на осінніх канікулах.

Козацькі забави.

Веселі старти. Команда «Футболіст»

Дударенков Гліб – гордість не тільки класу, а й школи. 14.10.2015 року зайняв II місце (у ваговій категорії до 34 кг) у ХХV Всеукраїнському турнірі з боксу серед молоді, юніорів та відкритому Чемпіонаті Донецької області з боксу серед юнаків.

Головченко Юра

Я добре пам'ятаю, що "своєчасно знайти, виховати й розвинути задатки і здібності у своїх вихованців, своєчасно розпізнати в кожному його покликання - це завдання стає тепер найголовнішим у системі навчально-виховного процесу" В.О. Сухомлинський.

Підхоплюю думки учнів, підкреслюючи їх оригінальність, важливість.
Стимулюю і підтримую ініціативу учнів, самостійність.

Створюю проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви.
Розвиваю критичне сприйняття дійсності.

 Вчу доводити починання до логічного завершення.

Надаю можливість виконувати більше навчальних завдань з обов'язковим підвищенням їх складності (при цьому має бути витриманий оптимальний обсяг додаткової роботи, щоб уникнути перевантаження).
Використовую творчу діяльність вихованців при проведенні різних видів масових заходів, відкритих занять, свят.

 Під час опрацювання програмового матеріалу залучаю до творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, створювати розвиваючі ситуації.

Поради батькам щодо розвитку обдарованої дитини

1. Відповідайте на запитання дитини якомога терпляче і чесно. Серйозні запитання дитини сприймайте серйозно.

2. Створіть у квартирі місце-вітрину, де дитина може виставляти свої роботи. не сваріть дитину за безлад у кімнаті під час її творчої роботи.

3. Відведіть дитині кімнату чи куточок винятково для творчих занять.

4. Показуйте дитині, що ви любите її такою, якою вона є, а не за її досягнення.

5. Надавайте дитині можливість у виявленні турботи.

6. Допомагайте дитині будувати її плани та приймати рішення.

7. Показуйте дитині цікаві місця.

8. Допомагайте дитині нормально спілкуватися з дітьми, запрошуйте дітей до своєї оселі.

9. Ніколи не кажіть дитині, що вона гірша за інших дітей.

10. Ніколи не карайте дитину приниженням.

11. Купуйте дитині книжки за її інтересами.

12. Привчайте дитину самостійно мислити.

13. Регулярно читайте дитині чи разом з нею.

14. Пробуджуйте уяву та фантазію дитини.

15. Уважно ставтеся до потреб дитини.

16. Щодня знаходьте час, щоб побути з дитиною наодинці.

17. Дозволяйте дитині брати участь у плануванні сімейного бюджету.

18. Ніколи не сваріть дитину за невміння та помилки.

19. Хваліть дитину за навчальну ініціативу.

20. Учіть дитину вільно спілкуватися з дорослими.

21. У заняттях дитини знаходьте гідне похвали.

22. Спонукайте дитину вчитися вирішувати проблеми самостійно.

23. Допомагайте дитині бути особистістю.

25. Ніколи не відмахуйтесь від невдач дитини.

26. Заохочуйте в дитині максимальну незалежність від дорослих.

27. Довіряйте дитині, майте віру в її здоровий глузд.

Опис документу:
Пошук талановитих дітей та їх розвиток. Створення оптимальних умов для розвитку особистості та її нахилів.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Стратегії профілактики та вчасного реагування на прояви суїцидальної поведінки неповнолітніх»
Мельничук Вікторія Олексіївна
36 годин
590 грн
590 грн