Журнал щоденного обліку роботи практичного психолога

Опис документу:
Журнал щоденного обліку роботи практичного психолога

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Журнал щоденного обліку роботи практичного психолога

Залузької ЗОШ І-ІІ ступенів

Левицької Іванни Андріївни

Відмітки про перевірку стану ведення

Журналу щоденного обліку роботи практичного психолога

(директором школи, працівником Лабораторії практичної

психології і соціальної роботи )

з/п

Дата

ПІБ, посада

Висновки та рекомендації

Підпис

Вимоги до ведення журналу щоденного обліку роботи практичного психолога

Журнал щоденного обліку роботи є обов'язковим документом практичного психолога закладу освіти. Журнал щоденно заповнюється психологом із указанням виду роботи, короткого змісту роботи, категорії суб'єктів діяльності та витраченого часу, який має відповідати нормативам витрат часу на основні види робіт (дотаток 1).

Психолог розподіляє свою роботу відповідно до затвердженого річного плану та
перспективного поточного плану на місяць. Поточне планування передбачає виділення основних
напрямків діяльності (актуальних психологічних проблем конкретного навчального закладу
) на
поточний місяць та розподіл етапів роботи щодо рішення висунутих проблем по тижнях.
Орієнтовний тижневий розподіл робіт пропонуємо у додатку 2.

До основних видів робіт практичного психолога відносять:

1. Психодіагностику (індивідуальну, групову).

2. Консультування (індивідуальне, групове).

3. Корекційно-відновлювальну роботу (індивідуальну, групову).

4. Ділові ігри, тренінги.

5. Психологічну просвіту.

6. Навчальну діяльність (курси, факультативи, гуртки).

7. Зв'язки з громадськістю.

8. Організаційно-методичну роботу.

В основному, категоріями суб'єктної взаємодії для практичного психолога є:

а) учні (У), яка в свою чергу поділяється на учнів початкової школи (І),

середньої школи (II), старшої школи (III), для дошкільників ця категорія позначається

як діти (Д);

б) педагоги (П);

в) батьки (Б).

Для зручності статистичного обліку діяльності практичного психолога пропонуємо оновлену форму, в якій виділені основні види роботи та категорії учасників навчально-виховного процесу. Дана форма розрахована на тижневий обсяг роботи. Необхідно щоденно фіксувати виконані заходи у відповідній графі на перетині певного виду діяльності та певної категорії. Так, наприклад, роботу щодо діагностики адаптації першокласників практичний психолог фіксує у розділі групова психодіагностика, вказуючи проблему "адаптація першокласників", в графі охоплено осіб, підграфі У (І) фіксує фактичну кількість першокласників, що приймали участь у психодіагностиці, у графі затрачено годин, підграфі У (І) фіксує кількість затраченого часу на цю роботу. Таким чином, ми маємо чіткі дані про кількість охоплених учнів початкової школи груповою психодіагностикою та витрачений час на цей вид роботи.

Подібне фіксування роботи стосується усіх видів діяльності. Специфікою відрізняються розділи корекційно-відновлювальна робота, в якому виділена лише категорія учні, а графи педагоги, батьки виключені, та розділ ділові ігри, тренінги, в якому передбачається робота лише з батьками і педагогами (мається на увазі, що тренінги з учнями необхідно відносити до розділів №3, №5 ). Відповідно, розділ навчальна діяльність стосується категорії учнів, а розділ зв'язки з громадськістю, відвідування пов'язаний із категоріями в залежності від характеру відвідувань.

По кожному виду роботи психолог фіксує реально затрачений на виконання час. У сукупності, за вищезазначеними розділами №№ 1-7 затрачений час має становити 20 годин на тиждень, відведених психологу для виконання практичної роботи.

У розділі організаційно-методична робота мають бути зафіксовані заходи, пов'язані з підготовкою до проведення практичних робіт, обробку результатів досліджень, методичну роботу із загальним навантаженням 20 годин на тиждень.

В сумі час має відповідати навантаженню практичного психолога та становити 40 годин за робочий тиждень.

На кінець семестру та навчального року психолог оформлює статистичний звіт (додаток 3-5), підраховуючи по кожному виду роботи загальну кількість охоплених осіб та витрачений час. Копію статистичного звіту, затвердженого керівником навчального закладу, практичний психолог своєчасно, до 25 травня, подає керівнику районної (міської) психологічної служби районного (міського) відділу освіти.

Журнал щоденного обліку роботи психолог надає за вимогою керівника навчального закладу та керівника психологічної служби будь-якого рівня.

ДАНІ ПРО ПСИХОЛОГА:

П.І.П. ________________________________________________________

Стаж роботи психологом __________________________

Рік проходження курсів підвищення кваліфікації ___________________

Кваліфікаційна категорія

РЕЖИМ РОБОТИ ШКОЛИ

Урок

Початок

Кінець

Перерва

СПИСОК КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ КАБІНЕТІВ ЗА КЛАСНИМИ КОЛЕКТИВАМИ

Клас

Класний керівник

Кількість учнів

Кабінет

Примітка

МАСОВІ ЗАХОДИ НА РІК

Назва заходу

Термін

Відповідальні

Примітка

Додаток 1

Нормативи часу на основні види роботи практичного психолога

Найменування видів робіт

Одиниця виміру обсягу

Нормативи часу (год)

Організаційно-методична робота

1

Складання плану роботи:

на місяць

нарік

План

2,5 6,0

2

Складання звіту про виконану роботу: за місяць (чверть) за півріччя (рік)

Звіт

4.0 8,0

3.

Підготовка до проведення тренінгів, ділових ігор тощо з учнями (дітьми), батьками, педпрацівниками

Один захід

7,0

4.

Підготовка до педагогічних консиліумів

Один захід

5.0

5.

Підготовка до виступів на батьківських зборах, педагогічних нарадах, семінарах для педагогів

Один захід

3,0

6.

Підготовка до проведення виховних годин з учнями (дітьми) навчальних занять (курси за вибором, факультативи, гуртки)

Один захід

3,0

7

Робота в бібліотеці, самопідготовка

Місяць

8.0 (ставка)

8.

Консультації в навчально-методичних та наукових центрах

(закладах)

Один захід

5.0

9.

Участь в навчально-методичних семінарах (нарадах) психологів (соціальних педагогів)

Місяць

8.0

Психодіагностична робота

10.

Індивідуальна психодіагностика (обстеження, обробка результатів, оформлення висновків і рекомендацій)

Один

учень

(дитина)

6.0

11.

Групова психодіагностика, соціально-психологічні

дослідження (обстеження, обробка результатів, оформлення

висновків і рекомендацій)

Один клас (група дітей),

група педпра-цівників

16,5

Консультаційна робота

12.

Індивідуальне консультування:

а) учнів (дітей) у т. ч.:
дошкільного віку
початкових класів
.
середніх класів
старших класів

б) педпрацівників

в)батьків.

Одна бесіда

1,0 1,0 1,5 2,0

1,5

2,0

ІЗ.

Профконсультації з учнями (включаючи бесіди з батьками, педагогами) без проведення психодіагностичної роботи,у т ч.:

середніх класів

старших класів

Один учень

3,0

5,0

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

14

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з учнями (дітьми) у т. ч.:

а) індивідуальна

б)групова

Один

учень

(дитина)

Один клас

(група)

30,0 40,0

15

Проведення ділових ігор, тренінгів для педпрацівників, батьків

Одна група

40.0

Психологічна просвіта

16

Виступи перед учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, в установах та організаціях тощо

Один виступ

Фактично використа­ний час

Навчальна ліяльність

17.

Викладання навчального матеріалу за програмами курсів за вибором, факультативів, гуртків

Одне заняття

1,0

Зв'язки з громадкістю

18.

Відвідування учнів (дітей) вдома, бесіди з батьками

Один захід

2.0

19.

Відвідування батьків за місцем роботи

Один захід

3,0

20.

Вирішення питань з місцевими органами виконавчої влади та громадського самоврядування

Один захід

2,5

Щоденний облік роботи практичного психолога

з/п

Дата

Кількість годин

Вид роботи

Короткий зміст роботи

З ким проводилась робота

Кількість осіб

Статистичний звіт за 200_ / 200_ навчальний рік

практичного психолога (П.І.П.)

п/п

Основні види роботи

Охоплено осіб

Затрачено годин

1.

Індивідуальна психодіагностика:

а) учнів (дітей) всього:

у т. ч. - дошкільного віку; початкових класів;

середніх класів;

старших класів;

б) педпрацівників;

в) батьків.

2.

Групова психодіагностика, соціально-психологічні дослідження серед:

а) учнів (дітей) всього:

у т. ч. - дошкільного віку; початкових класів; середніх класів; старших класів;

б) педпрацівників;

в) батьків.

3.

Індивідуальне консультування:

а) учнів (дітей) всього:

у т. ч. - дошкільного віку;

початкових класів;

середніх класів;

старших класів;

б) педпрацівників;

в) батьків.

4.

Групове консультування:

а) учнів (дітей) всього:

у т. ч. - дошкільного віку; початкових класів;

середніх класів;

старших класів;

б) педпрацівників;

в) батьків.

5.

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з учнями (дітьми):

а) індивідуальна (всього):
у т. ч. - дошкільного віку;

початкових класів; середніх класів; старших класів;

б) групова (всього):

у т. ч. - дошкільного віку;

початкових класів;

середніх класів;

старших класів;

початкових класів; середніх класів; старших класів.

6.

Проведення ділових ігор, тренінгів для:

а) педпрацівників;

б) батьків.

7.

Психологічна просвіта, виступи перед:

а) учнями (дітьми);

б) педпрацівникам;

в) батьками.

8.

Навчальна діяльність (кількість годин):

а) курси за вибором;

б) факультативні заняття;

в) гурткова робота.

9.

Зв'язки з громадськістю, відвідування (кількість заходів):

а) учнів (дітей) вдома;

б) батьків за місцем роботи;

в) органів виконавчої влади, державних установ;

г) недержавних громадських організацій.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Стрес і стрес-менеджмент учасників освітнього процесу»
Левченко Вікторія Володимирівна
30 годин
590 грн
590 грн