Зразок протоколів батьківських зборів

Виховна робота

Для кого: Дорослі

09.06.2020

760

0

31

Опис документу:
Порядок денний: 1. Основні положення навчально-виховного процесу школи. 2. Адаптація учнів до умов навчання в середній школі: проблеми та завдання. 3. Вимоги до навчання з предметів. 4. Анкетування батьків. 5. Вибори батьківського комітету. 6. Придбання навчальних посібників для якісної роботи з предметів. 7. Проходження медичного обстеження учнями.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Протокол № 1

Батьківських зборів в 5 –А класі

Дата 05. 09.2013

Голова зборів: Євгенія Володимирівна

Секретар: Вікторія Сергіївна

Присутні: 22

Порядок денний:

 1. Основні положення навчально-виховного процесу школи.

 2. Адаптація учнів до умов навчання в середній школі: проблеми та завдання.

 3. Вимоги до навчання з предметів.

 4. Анкетування батьків.

 5. Вибори батьківського комітету.

 6. Придбання навчальних посібників для якісної роботи з предметів.

 7. Проходження медичного обстеження учнями.

І. Слухали: заступника директора з навчально-виховної роботи школи, яка ознайомила батьків з основними положеннями Статуту школи. Зокрема зупинилась на правах та обов’язках учнів, батьків та осіб, що їх замінюють.

Виступили: Куц Вікторія Володимирівна, яка відмітила, що є наказ Міністерства освіти та науки України, про те, що учні повинні дотримуватись в школі ділового стилю в одязі. Зауважила про необхідність дотримання правил поведінки учнями для уникнення травматизму та правопорушень.

І. Рішення: ухвалили, що всі учні школи повинні виконувати вимоги доправил поведінки в школі та на вулиці, обов’язково дотримуватись ділового стилю в одязі.

ІІ. Слухали: Класного керівника про труднощі адаптації дитини до навчання у 5-му класі. Вікові особливості дітей. Виконання режиму. Поради батькам в подоланні перешкод , зв’язаних з переходом з початкової школи в середню.

Виступили: Котій Наталія Володимирівна, яка наголосила, що період адаптації до навчання у 5-му класі є не легким. Закликала до співпраці батьків.

ІІ. Рішення: прийняти до уваги рекомендації класного керівника. Погодитись на співпрацю для створення комфортних умов співіснування учнів у 5-му класі.

ІІІ. Слухали: класного керівника про необхідність на кожному уроці пристосовуватись до своєрідного темпу, особливостей мови, стилю викладання. вимог кожного вчителя.

Виступили: Котій Наталія Володимирівна, яка пояснила, як успішно впоратися з труднощами в навчанні і спілкуванні.

ІІІ. Рішення: дотримуватись психолого-педагогічних рекомендацій та вимог в навчанні з різних предметів.

ІV. Слухали: класного керівника про необхідність надання персональних даних на збір та обробку.

Виступили: Котій Наталія Володимирівна, яка ознайомила батьків з правилами анкетування.

ІV. Рішення: своєчасно повідомляти про зміну персональних даних.

V. Слухали: класного керівника Котій Наталію Володимирівну про необхідність вибору членів та голови батьківського комітету для належного функціонування класного колективу.

Виступили: Бойко Світлана Федорівна, Марчук Тетяна Миколаївна, які запропонували обрати головою батьківського комітету Лякішеву Євгенію Володимирівну, членами Супрун Вікторію Володимирівну.

V. Рішення: ухвалити кандидатури голови батьківського комітету та її членів.

VІ. Слухали: класного керівника Котій Наталію Володимирівну про придбання навчальних посібників для якісної роботи з предметів.

Виступили: Лисенко Людмила Вікторівна, яка запропонувала не відмовлятися від використання навчальних посібників з метою покращення якості знань.

ІV. Рішення: дати згоду на придбання додаткових навчальних посібників для якісної роботи вчителів предметників з учнями.

VII. Слухали: класного керівника про необхідність своєчасного проходження медичного обстеження у зв’язку зі смертністю на уроках фізкультури.

Виступили: Наталія Володимирівна, яка наголосила про важливість медичного обстеження, на якому визначається група, згідно якій дітям розподіляється фізичне навантаження.

VII. Рішення: прийняти до уваги зауваження класного керівника. Своєчасно надавати інформацію про результати медичного огляду учнями.

Голова зборів: Євгенія Володимирівна_________________________

Секретар зборів: Вікторія Сергіївна_____________________________

Протокол № 2

Батьківських зборів в 6 –А класі

Тема: «Культурні цінності родини і їхнє значення для дитини.»

Дата 30. 10. 2014

Голова зборів: Євгенія Володимирівна

Секретар:  Вікторія Сергіївна

Присутні: 16

Порядок денний:

1. Бесіда «Культурні цінності родини і їхнє значення для дитини»

2. Повідомлення про навчально-виховну роботу в класі.

3. Обговорення та вирішення питань, що стосуються життя класу.

4. Організація роботи щодо збереження і зміцнення здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу у 20..-20.. році.

5. Порівняльний аналіз навчальних досягнень учнів 

І. Слухали: класного керівника, яка провела бесіду про особистий приклад в сімейних стосунках, культурні цінності, збереження традицій всередині родини та їхнє значення для дитини. Зокрема зупинилась на питанні про культуру спілкування та повагу до дорослих.

Виступили: Котій Наталія Володимирівна, яка відмітила, що стосунки між батьками впливають на збереження культурних цінностей у родині.

І. Рішення: ухвалили, що необхідно приділяти особливу увагу культурі спілкування в сім’ї. Підтримувати традиції та умови для створення певних цінностей у дітей.

ІІ. Слухали: класного керівника, яка ознайомила з формами роботи в навчально-виховному процесі класу. Повідомила про органи самоврядування, організацію і виконання доручень учнями.

Виступили: Наталія Володимирівна, яка наголосила, що відповідальне ставлення до виконання класних та шкільних доручень позитивно впливає на розвиток самостійності.

ІІ. Рішення: прийняти до уваги рекомендації класного керівника. Погодитись на співпрацю для створення необхідних умов, що спонукають до прийняття самостійних рішень учнями і виховує у них почуття відповідальності.

ІІІ. Слухали: класного керівника про заплановані та проведені виховні позакласні заходи та години.

Виступили: Наталія Володимирівна, яка повідомила про тематику виховних заходів та роль їх у житті учнів. Зокрема зупинилась на необхідності та важливості проведення таких заходів, які сприяють згуртованості класного колективу.

ІІІ. Рішення: дотримуватись рекомендацій щодо організації та проведення позакласних заходів та виховних годин.

ІV. Слухали: класного керівника про організацію роботи щодо збереження і зміцнення здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу у році.

Виступили: Наталія Володимирівна, яка ознайомила батьків з положеннями про організацію роботи щодо збереження і зміцнення здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу у році.

ІV. Рішення: сприяти збереженню і зміцненню здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу у 20..-20.. році.

V. Слухали: класного керівника про навчальні досягнення учнів на кінець четвертого класу, на початок п’ятого класу, порівняльний аналіз, прогнози на кінець першого семестру.

Виступили: Наталія Володимирівна, яка наголосила про необхідність контролю навчання, виконання домашніх завдань учнями з боку батьків з метою покращення навчальних досягнень учнів.

V. Рішення: дотримуватись порад класного керівника, погодитись на співпрацю.

Голова зборів: Л Євгенія Володимирівна_________________________

Секретар зборів: С Вікторія Сергіївна ____________________________

Протокол № 3

Батьківських зборів в 5 –А класі

Тема: Аналіз навчально-виховної роботи за І семестр.

«Нездібних дітей не буває».

Дата: 16.01.14

Голова зборів:  Олена Сергіївна

Секретар: С Вікторія Сергіївна

Присутні: 14

Порядок денний:

1. Порівняльний аналіз навчальних досягнень учнів за перший семестр 2013-2014 навчального року.

2. Відверта розмова на тему «Нездібних дітей не буває».

3. Повідомлення про навчально-виховну роботу в класі.

4. Зміна умов з проходження медичного обстеження учнями.

5. Організація роботи щодо правового виховання у 20..-20.. році.

6. Обговорення та вирішення проблем, що стосуються життя класу. 

І. Слухали: класного керівника про навчальні досягнення учнів на кінець першого семестру п’ятого класу, порівняльний аналіз з результатами четвертого класу, прогнози на кінець другого семестру.

Виступили: Котій Наталія Володимирівна, яка повідомила про результати навчальних досягнень учнів на кінець першого семестру та наголосила про необхідність контролю за навчанням, за виконанням домашніх завдань учнями з боку батьків з метою покращення навчальних досягнень учнів.

І. Рішення: дотримуватись порад класного керівника, погодитись на співпрацю.

ІІ. Слухали: класного керівника, яка спонукала на відверту бесіду про здібності дітей, мотивацію та заохочення, про особистий приклад батьків та наслідування його дітьми. Зокрема зупинилась на питанні розвитку здібностей.

Виступили: К Наталія Володимирівна, яка відмітила, що нездібних дітей не буває, щоденна праця та тренування впливають на розвиток здібностей.

ІІ. Рішення: ухвалили, що необхідно приділяти особливу увагу розвитку здібностей дітей. Підтримувати систему заохочень та мотивацій для створення почуття впевненості у дітей.

ІІІ. Слухали: класного керівника, яка ознайомила з формами роботи в навчально-виховному процесі класу, з навчально-виховними заходами, які проводились впродовж першого семестру. Повідомила про роботу органів самоврядування, організацію і виконання доручень учнями.

Виступили: Котій Наталія Володимирівна, яка повідомила про проведені виховні заходи, наголосила, що відповідальне ставлення до виконання класних та шкільних доручень позитивно впливає на розвиток самостійності.

ІІІ. Рішення: прийняти до уваги рекомендації класного керівника. Погодитись на співпрацю для створення необхідних умов, що спонукають до прийняття самостійних рішень учнями і виховує у них почуття відповідальності.

ІV. Слухали: класного керівника про зміни умов проходження медичного огляду учнями, про необхідність своєчасного проходження медичного обстеження у зв’язку зі смертністю на уроках фізкультури.

Виступили: Котій Наталія Володимирівна, яка повідомила про зміни в графіку проходження медичного обстеження учнями, наголосила про важливість медичного обстеження, на якому визначається група, згідно якій дітям розподіляється фізичне навантаження.

ІV. Рішення: прийняти до уваги зауваження класного керівника. Своєчасно надавати інформацію про результати медичного огляду учнями.

V. Слухали: класного керівника про організацію роботи щодо правового виховання учнів під час навчально-виховного процесу у 20..-20.. році.

Виступили: Котій Наталія Володимирівна, яка ознайомила батьків з положеннями про організацію роботи щодо правового виховання учнів під час навчально-виховного процесу у 20..-20.. році.

V. Рішення: сприяти в роботі і організації заходів щодо правового виховання учнів під час навчально-виховного процесу у 20..-20.. році.

VI. Слухали: класного керівника про заплановані та проведені виховні позакласні заходи та години.

Виступили: Котій Наталія Володимирівна, яка повідомила про тематику виховних заходів та роль їх у житті учнів. Зокрема зупинилась на необхідності та важливості проведення таких заходів, які сприяють згуртованості класного колективу.

VI. Рішення: дотримуватись рекомендацій щодо організації та проведення позакласних заходів та виховних годин.

Протокол № 4

Батьківських зборів в 5 –А класі

Тема: «Покарання та заохочення». Аналіз навчально-виховної роботи за ІІ семестр.

«Нездібних дітей не буває».

Дата: 22.05.14

Голова зборів: Л Євгенія Володимирівна

Секретар: С Вікторія Сергіївна

Присутні: 14

Порядок денний:

1. Порівняльний аналіз навчальних досягнень учнів за другий семестр 20..-20.. навчального року.

2. Батьківська рада «Покарання та заохочення».

3. Повідомлення про навчально-виховну роботу в класі за І та ІІ семестри 20..-20.. навчального року.

4. Організація роботи щодо патріотичного виховання учнів.

5. Звіт про роботу батьківського комітету у 20..-20.. навчальному році. 

І. Слухали: класного керівника про навчальні досягнення учнів на кінець другого семестру п’ятого класу, порівняльний аналіз з результатами першого, прогнози на кінець року.

Виступили: Котій Наталія Володимирівна, яка повідомила про результати навчальних досягнень учнів на кінець другого семестру та наголосила про необхідність контролю за навчанням, за виконанням домашніх завдань учнями з боку батьків з метою покращення навчальних досягнень учнів у шостому класі.

І. Рішення: дотримуватись порад класного керівника, погодитись на співпрацю.

ІІ. Слухали: класного керівника, яка запропонувала провести батьківську раду та обговорити проблему щодо питань покарання та заохочення дітей. Зокрема зупинилась на питанні формування у батьків культури заохочення дитини в сім’ї.

Виступили: К Наталія Володимирівна, яка запевнила про шкоду насилля над дітьми, зосередилась на обговоренні шляху, засобів та прийомів будови взаємовідносин з дітьми в сім’ї.

ІІ. Рішення: ухвалили, що необхідно приділяти особливу увагу взаємовідносинам батьків з дітьми в сім’ї. Формувати у батьків культуру заохочень.

ІІІ. Слухали: класного керівника, яка ознайомила з формами роботи в навчально-виховному процесі класу, з навчально-виховними заходами, які проводились впродовж другого семестру. Повідомила про роботу органів самоврядування, організацію і виконання доручень учнями.

Виступили: Котій Наталія Володимирівна, яка повідомила про проведені виховні заходи, наголосила, що відповідальне ставлення до виконання класних та шкільних доручень позитивно впливає на розвиток самостійності.

ІІІ. Рішення: вважати організацію навчально-виховної роботи у 20..-2..0 навчальному році задовільною.

ІV. Слухали: класного керівника про організацію роботи щодо патріотичного виховання учнів під час навчально-виховного процесу у 20..-20.. році.

Виступили: К Наталія Володимирівна, яка ознайомила батьків про проведення заходів з патріотичного виховання учнів, виховання шанобливого ставлення до пам’яті про Перемогу і ветеранів Другої Світової війни.

ІV. Рішення: продовжувати роботу і організацію заходів щодо патріотичного виховання учнів у у 20..-20.. році.

V. Слухали: звіт С В.С., Л Є.В. про роботу батьківського комітету у 20..-20.. році.

Виступили: С Вікторія Сергіївна, Л Євгенія Володимирівна, які повідомили про результати засідань батьківських комітетів, звітували про використання благодійного фонду.

V. Рішення: вважати роботу батьківського комітету у 20..-20.. році. задовільною.

Голова зборів: Л Євгенія Володимирівна_____________________

Секретар зборів: С Вікторія Сергіївна_________________________

Протокол батьківських зборів №1

Порядок денний:

  1. Інформаційний модуль.

  2. Про організацію гарячого та безкоштовного харчування.

  3. Ознайомлення із законом України „Про загальну середню освіту”, статтями „Про відповідальність батьків за навчання та виховання дітей”.

  4. Вибори делегатів до батьківського комітету класу.

  5. Різне.

 1. Слухали:

Класний керівник ознайомила з особливостями н/в процесу в у 20..-20.. році структурою навчального року, здійснила аналіз забезпечення підручниками учнями класу.

1. Виступили:

Куз Т.А. Ремонт класної кімнати здійснено, кабінет готовий до початку нового навчального року.

Пог Т.В. Позитивним є те, що всі учні класу охоплені позашкільною та позакласною виховною роботою.

2. Слухали:

Класний керівник здійснила аналіз харчування учнями класу.

3. Слухали:

Класний керівник ознайомила батьків із законом України „Про загальну середню освіту”, статтями „Про відповідальність батьків за навчання та виховання дітей”. (Матеріал додається.)

3. Виступили:

Сит О. В. Ми, батьки, маємо відповідати за виховання і розвиток дитини.

Кот А. Г. Батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, зобов’язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти.

3. Ухвалили:

Класному керівнику розробити пам’ятку з даного питання і виставити матеріал на сайт персонального класного керівника.

Батьки мають здійснювати:

 • контроль за відвідуванням дитини навчального закладу;

 • контроль за дотриманням дитиною режиму дня;

 • контроль та організація зайнятості дитини в після урочний час;

 • контроль за спілкуванням дитини та об’єднанням в неформальні групи;

 • контроль за наявністю в дитини необхідного навчального приладдя;

 • контроль за зовнішнім виглядом дитини;

 • забезпечення та контроль за належним станом фізичного, психічного здоров’я дитини;

 • контроль за витратою кишенькових грошей дитиною.

3. Голосували:

За 25. Проти - .

4. Слухали:

Галицька Н. О. прозвітувала про виконання обов’язків голови б/к класу за минулий рік.

4. Виступили:

Гавр Г. М. Висловити подяку Гал Н. О. за роботу головою б/к класу у минулому році. Пропоную головою б/к класу обрати Хов О. І.

Гр І. М. Пропоную решту представників залишити без змін, тобто По О. М., Фол Г. А., Гла О. М., Яр Н. В.

4. Ухвалили:

Головою б/к класу обрати Хов О. І. та представників до б/к класу обрати Пон О. М., Фол Г. А., ГлаО. М., ЯрН. В.

4. Голосували:

За 25. Проти - .

Голова батьківських зборів _____________________ /Погорецька Т.В./

Секретар батьківських зборів _____________________ /Повзік О. М./

6. Виступили:

Класний керівник з питання „Про безпеку та культуру спілкування дітей в соціальних мережах”.

6. Ухвалили:

Отриману інформацію взяти до уваги. Поради, які пролунали виставити на персональний сайт класного керівника.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця