Зошит для розв'язування компетентнісних задач з математики

Математика

Для кого: 10 Клас

01.03.2019

2068

70

0

Опис документу:
Розроблений зошит вміщує завдання з підручника для розв'язання яких здобувачам освіти потрібно проявити компетентність. Це ще раз підкреслює важливість цих завдань . В зошиті вказується тема і зразу завдання що акцентує увагу на необхідності, потребі знання даної теми. І урізноманітнює роботу учнів на уроці.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Зошит для розв’язування

компетентнісних задач з алгебри та початків аналізу

Математика 10 клас

2018

Дорогі учні та учениці!

Як успішно вивчати математику?

Радість від того, що ви розв’язали складну задачу, буде вам нагородою.

Важливим результатом освіти взагалі, і навчання математики зокрема, є набуття тими, хто навчається, відповідних компетентностей — здатностей на основі здобутих знань і вмінь успішно діяти в навчальних і життєвих ситуаціях, розв’язувати різноманітні проблеми, що постають перед людиною в різних видах діяльності. Уміщені в зошиті задачі та вправи спрямовані на реалізацію цієї мети.

Зошит розроблений по навчальному матеріалу підручника Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту): підруч. для 10 класу закладів загальної середньої освіти / М. І. Бурда, Т. В. Колесник, Ю. І. Мальований, Н. А. Тарасенкова. — К.: УОВЦ «Оріон», 2018. — 288 с.

§ 1. Числові функції та їхні властивості

§ 2. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня та його властивості

§ 3. Степінь з раціональним показником

§ 4. Степенева функція та її властивості

§ 5. Тригонометричні функції довільного кута.

§ 6. Область визначення, множина значень і знаки

тригонометричних функцій кута

§ 7. Радіанна міра кута.

§ 8. Тригонометричні функції числового аргументу

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

§ 9. Формули зведення

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

§ 10. Основні співвідношення між тригонометричними

функціями одного й того самого аргументу

§ 11. Формули додавання для косинуса

§ 12. Формули додавання для синуса.

13. Формули додавання для тангенса і котангенса

§ 14. Тригонометричні функції подвійного аргументу

§ 15. Основні властивості тригонометричних функцій

§ 16. Графіки функцій у = sin x та y = cos x

§ 17. Графіки функцій y = tg x та y = сtg x

§ 18. Рівняння sin x = a

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

§ 19. Рівняння cos x = a

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

§ 20. Рівняння tg x = a та ctg x = a.

§ 21. Задачі, що приводять до поняття похідної..

§ 22. Похідна функції, її механічний і геометричний зміст

§ 23. Основні правила диференціювання функцій

§ 24. Ознаки сталості, зростання і спадання функцій

§ 25. Екстремуми функцій

§ 26. Застосування похідної до розв’язування прикладних задач

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.