Зошит для роботи з обдарованими учнями . УКраїнська мова 3 клас.

Опис документу:
В зошиті подані вправи і завдання,які заохочують молодших школярів до поглибленого вивчення української мови. Завдання та вправи носять індивідуальний творчий характер,проблемні ситуації,змагання. Матеріали зошита допоможуть вчителеві організувати роботу з філологічно обдарованими учнями.Учні зможуть осмислити мовне явище,зробити висновок,застосувати набуті знання у нових мовленнєвих ситуаціях.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 5

Лантух Тетяна Василівна

Українська мова 3

Зошит для роботи з обдарованими

учнями

В зошиті подані вправи і завдання,які заохочують молодших школярів до поглибленого вивчення української мови. Завдання та вправи носять індивідуальний творчий характер,проблемні ситуації,змагання.

Матеріали зошита допоможуть вчителеві організувати роботу з філологічно обдарованими учнями.Учні зможуть осмислити мовне явище,зробити висновок,застосувати набуті знання у нових мовленнєвих ситуаціях.

Мова і мовлення

1.Запиши слова за алфавітом і з двома словами (на вибір)

склади і запиши речення.Склади звукову модель виділеного слова.

Конвалія ,хлібороб,інженер,геолог,фазан,беркут,жи-

рафа,лящ.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Прочитайте.

Протягом століть наш народ створив безліч казок, пісень, загадок, прислів’їв. Письменники написали багато цікавих творів. Читайте їх!

Що дає людині читання?Свої міркування розпочніть так:

Написані письменниками і складені народом твори треба читати для того, щоб…._______________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Запиши слова, які ти використовуєш у ситуаціях:

А)коли просиш когось про допомогу;

Б) коли заспокоюєш когось;

В) коли бачиш,що твої друзі вміло виконують якусь роботу;

А) ______________________________________________

Б)_______________________________________________________________________________________________

В)______________________________________________________________________________________________

4.Прочитайте.Знайдіть другу частину речень в другій колонці

Сьогоднішньої роботи

той повинен менше спати.

З пшона й дурень

дорога протоптана.

До доброї криниці

а розум ще далі.

Хто хоче більше знати,

на завтра не залишай.

Око бачить далеко,

каші зварить.

Як називаються такі вислови? Поясніть ,як ви зрозуміли їх значення.

Коли і з якою метою людина вживає прислів’я та приказки у своєму мовленні?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Звуки і букви

1.Запишіть звукові моделі слів:

Щука___________________________________________

Бджола__________________________________________

Яблуко __________________________________________

Лілія ___________________________________________

Їжак____________________________________________

2.Знаючи порядковий номер кожної букви в алфавіті, складіть слова з таких чисел:

24,15,21,1,13,18,1 _________________________________

17,19,33 _________________________________________

2,1,23,31,15,12,3,30,11,18,1 _________________________

Складіть з цих слів речення і запишіть його

_________________________________________________________

3.Переставте по- різному букви,що позначають приголосні звуки,і утворіть різні слова

и,с,р____________

а,н,а,ш ____________

о,г,р,и_____________

4.Додайте букву на початку чи в кінці слова так,щоб утворилось нове.

с буква ____________________________________

р їжа ____________________________________

к порт ___________________________________

й жар ____________________________________

т корова__________________________________

Склад.Наголос.

1.Поділіть слова на склади і запишіть їх,показавши поділ на склади рисочками.Порівняйте кількість складів та голосних звуків.

Урок ,осінь,Рая, єнот,іній,сію,Оля.

________________________________________________________________________________________________

2.Визначте наголошений склад в кожному слові.Згрупуйте за змістом подані слова парами.Запишіть.

Чудовий,людина,ліс,рідне,розумна,місто.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Прочитайте текст.Випишіть тільки двоскладові слова,ділячи їх на склади.

Клен восени

За вікном нашого класу росте молоденький клен.

У нього тонкий прямий стовбур.У різні боки розкидав клен своє пружне гілля.Листя у нього красиве,велике. Воно схоже на долоню людської руки.Ми часто милуємося красою клена.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Апостроф

1.Поставте у словах з пропусками де потрібно апостроф.

Ілля Р…єпін-великий російський художник.Бачити його картини-це велике св…ято для кожної людини.

Вчора ми з матір…ю побували на виставці й помилувалися полотнами цього майстра пензля. Особливо нам запам…яталася картина «Запорожці».

2.Замініть слова , замінивши транскрипцію буквами,де потрібно,

вставте апостроф.

Соло[вйі],_________________________

[Зйа]витись_______________________

Ма[рйа]нка________________________

[Бйе]мо___________________________

Ви[пйу]ть_________________________

Па[мйа]ть_________________________

[Зйі]сти___________________________

[ Мйа]ч____________________________

Бу[рйа]н___________________________

Ре[пйа]х___________________________

Слово.Синоніми.Пароніми.

1.Вставте з дужок слова ,які підходять за змістом.

Верби …. на морозі ,(дрижать,стрибають) .

………………….-холод настав,(радіють,журяться)

Всі як один голомозі-

Вітер хустки …………. (одяг,поскидав).

2.До поданих слів добери синоніми.Запиши їх під відповідними номерами в кросворді.

1

2

3

4

5

6

7

8

1)сум

2)дощ

3)господар

4)дах

5)плаття

6)віз

7)потічок

8)лід

Слова для довідок: крига ,підвода, хазяїн,злива, сукня, покрівля, струмок, смуток.

3.Прочитай.Знайди і підкресли антоніми.Вивчи вірш.

Край дороги одним одна

День і ніч шумить сосна.

Втихни ,сосонко, засни,

Хай тобі присняться сни.

4.Запиши значення кожного слова.

Кілька –невизначена,мала кількість чогось.

Кілька-__________________________________________

Чайка-козацький човен.

Чайка-___________________________________________

Туман-грошова одиниця в Ірані.

Туман-__________________________________________

5.Знайдіть і підкресліть у парах речень пароніми.Поясніть їх значення.

1.Товариші завжди брали на глуз Мишка за його жадібність.Чи ти,бува ,не з глузду з’їхав?

2.Ви сьогодні виглядаєте дуже ефектно.Ефективно використовуйте природні багатства.

3.Нам випала рідкісна нагода відвідати вашу країну.З пляшки полилась рідка пахуча речовина.

Будова слова.Корінь слова.

1.Вставте пропущені слова.Від яких слів утворились слова лісник і школяр?Запишіть ці слова парами.

Щоб лісникові було що доглядати,треба,щоб виріс…….. .Щоб дитина стала школярем,їй необхідно відвідувати ……………………. .

Лісник _____________________

Школяр ____________________

2.Додайте в кожну пару слово птахи ,але так,щоб воно зв’язалось з поданим словом за змістом.Виділіть закінчення.

Летіли (хто?)………………… .Побачив (кого?)……………………. .Зрадів (кому?)……………….

Замилувався (ким?) …………………………….

3.Змініть слова за поданими запитаннями,виділіть основу та закінчення та інші частини слова.Самостійно складіть правило розбору слова за будовою,дописавши речення.

Підводний

Якого? ____________________________

Якому? ____________________________

Яким? _____________________________

Курочка

Кого? ______________________________

Кому? ______________________________

Ким? _______________________________

1.Щоб визначити в слові закінчення,треба його____________________________________________

2.Щоб визначити в слові корінь,треба до нього____________________________________________

3.Частинка слова,яка стоїть перед коренем,-це______________________________________________

4.Частинка слова,яка стоїть між коренем і закінченням(якщо воно є),-це_______________________

4.Утворіть від поданих слів нові слова за допомогою суфікса чи префікса. ик за

Дощ,кладка,гадка,кущ,спів,плащ.

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Чи можна сказати,що це ряд споріднених слів? З якими ознаками ці слова можна записати в три стовпчики.

Дощ,злива,дощик,дощу,дощичок,мряка.

Дощ дощ дощ

___________ _____________ ____________

___________ _____________ ____________

___________ _____________ ____________

І етап Міжнардного конкурсу з української мови ім.П.Яцика

1. Написати новорічне вітання своїй вчительці.(5б.)

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

2. Поділи слова для переносу(5б.)

Гайок, від’їжджає, гудзик, сойка.

_________________________________________________

_________________________________________________

3. До поданих слів дібрати слова, близькі за значенням:

(5б.)

ввічливий -_________________________________

копиця -_________________________________

жара -_________________________________

хуртовина -_________________________________

4. Записати якомога більше слів ознак до поданих

слів, скласти і записати одне речення, використав-

ши одне із них:

зима –_______________________________________

____________________________________________

гриби –______________________________________

____________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

__________________________________________________

(5б.)

5. З поданих слів склади речення, підкресли

головні члени. В іменниках познач закінчення.

Іній, дерева, вранці, сріблястий, на, з’явитися.

_________________________________________________

_________________________________________________

(5б.)

6. Перевір текст, виправ помилки і запиши

його правильно. Добери заголовок.(5б.)

Пришла зема. Випав сніх. Зимля вкрилася

білим покревалом. Дирева і кущі одяглися в лехкі

снігові шуби. Багато птахів жеве взимовому лісі.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Ненаголошені [ е ] ,[ и] .Позначення їх на письмі.

1.Доповни схеми за зразком.

З___ма зими

Зимонька

Ж___та ____________

____________

В___сна ____________

____________

Оз___ро ____________

____________

2.Вставити пропущені голосні та записати перевірні слова.

Підійшла л__сичка (_____________) бл____зенько

(__________________).Ч____рвоненькі (_______________)

нам___стинки (_______________) нанизались на ст___бли-

нки (________________).У в___сокому (_______________)

з__леному (_______________) просі жив Цвіркун.Не п__ро

пише,а розум.

3.Складіть правило.Доповнюючи схему,міркуйте так….

1.Наголошений голосний треба перевірити…………………

2.Голосний звук чітко звучить у ………………складі.

3.Змінимо слово так,щоб ненаголошений склад став………

…………………

4.У ненаголошеному складі пишемо ту букву,якою був позначений голосний у наголошеному складі.

4.Доберіть перевірне слово

М….док-____________

Кл….нок-____________

Св…сток-____________

Ш….птати-___________

Кр…чати-____________

Д…міти-_____________

Гр….чаний-______________

В…шневий-______________

Ст…повий-_______________

В….сокий-________________

Ш…рокий-________________

Гл…бокий-________________

Чергування голосних та приголосних

звуків у коренях слів.

1.Прочитай.Чи споріднені ці слова?

Рік,ріка,річниця,річковий,роковини,річечка.

Вибери слова одного кореня і запиши їх у два ряди.Виділи корінь Що ти помітив?

__________________________________________________________________________________________________________________

2.Прочитай.Добери до тексту заголовок.Знайди у тексті споріднені слова.Виділи корінь.Які звуки змінюються в корені?

______________________________

Вчора до нашої родини завітали гості.Це були брати і сестри,тітки і дядьки,їхні діти.Ми були раді бачити всіх наших родичів.Рідня зійшлася привітати бабусю й дідуся з золотим весіллям.За родинним столом було весело,гамірно.Співали пісень про наш красний рід,про український народ,бажали всім рідним добра,миру,здоров’я,щасливої долі.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Прочитайте.Простежте за чергуванням у коренях слів.В яких словах чергування відбулося завдяки зміні слова,а в яких-завдяки добору споріднених слів?

Школа-шкільний,

Село-сільський,

Вечір-вечори,

Нога-на нозі-ніжка,

Рука-у руці-ручка,

Вухо –у вусі –вушко.

Виходячи із спостережень,доповніть схему

Голосні Приголосні

г

І к

х

4.Підкреслити слова,в яких змінюються приголосні звуки синім олівцем.Виділити корінь у словах.

Віз, кінь, гусінь, пух, комаха, пасіка, пасіці, коня,

комасі, вози, гусені, пушок, вухо, вушко .

Префікс.

1.Замініть виділені слова антонімами з довідки.Чи підійде тепер до цього тексту такий заголовок? Чому?Що допомогло вам змінити зміст тексту?

Ранок

Край неба на сході палав.Ось-ось мало викотитись велике червоне сонце.Повільно й красиво приходив ще один літній день.

Довідка: заході, закотились, відходив.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Утворіть за допомогою п рефіксів з-,с- нові слова.

Їхати- ________________,

Ходити -_____________________,

Лити -_______________________,

Клеїти -______________________,

Шити -_______________________,

Єднати -______________________.

3.Дописати потрібний префікс.Підкреслити прийменники.

Ниточка _____веде до клубочка.Раптом звідкись

_____бігла хмарка, _____ступила сонце.Листопад ___чиняє зимі ворта.Земля піл снігом ____сумувала. У віконце _______стукала зима.

4.Відкрити дужки

- Хлопчик (на)писав (на)дошці речення.

- Сашко (до)їхав (до)річки на велосипеді.

- (По)садах (по)спіли груші.

- (Від)берега (від)плив човен.

-М’яч швидко (з)летів (з)гори.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.За допомогою префіксів утвори від слова сад нові слова Запиши їх. З трьома (на вибір) словами склади речення.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.Кожне з поданих словосполучень заміни одним словом із префіксом.Склади і запиши два речення з дописаними словами.

Лити воду на квіти-____________________________

Зняти з себе пальто-____________________________

Поставити свій підпис-__________________________

Попросити пробачення-__________________________

Сказати «до побачення»-__________________________

Сказати «добрий день»-___________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Суфікс.

1.Утворіть споріднені слова до поданих слів,залежно від того,кому вказана частина тіла належить.За допомогою чого ви утворили нові слова?

У малюка У велетня

Голова __________________ _________________

Рука ____________________ _________________

Нога ____________________ _________________

2.Дібрати слова з даними суфіксами

-Ник- -к- -еньк-

_______________ __________________ ___________

_______________ __________________ ___________

_______________ __________________ ___________

-очк- -ок- -ов-

_______________ __________________ ___________

_______________ __________________ ___________

_______________ __________________ ___________

3.Прочитай речення.Додай потрібні суфікси.

На зеленому горб….у,у вишн….ому сад….у, притулилася хат…а,мов мал….ая дит… а. Жили собі в лісі кот…. і півн…… .Була в них під кущ….ом хат….а.

4.Допиши назви професій.Познач суфікси.

Грає на скрипці __________________________________

Виховує дітей____________________________________

Добуває вугілля___________________________________

Працює в аптеці__________________________________

Лікує хворих_____________________________________

Продає товари____________________________________

Іменник (змагання) .

1.Відгадай мовні загадки.Утвори іменники .

1.Префікс від слова посадка

Корінь від слова двірник

Закінчення від слова земля.

2. Префікс від слова під’їзд

Корінь від слова сніжок

Суфікси від слів затишний,котик

Закінчення від слова риби.

3. Корінь від слова теплий

Суфікс від слова столиця

Закінчення від слова зоря.

________________________________________________________________________________________________

2.Прочитайте слова-іменники:

 1. Метелик;

 2. Риби;

 3. Драбина;

 4. Літак;

 5. Плуг;

 6. Джміль.

Знайдіть відгадки до загадок.

Удень спить, а ніч прийде – на вогонь летить.

( ________________________

У хатах прозорих всі вони живуть, можеш ти їх

бачити, та не можеш чуть.

( ______________________

Відшукайте серед написаних слів іменник

жіночого роду.

(

3. «Впізнай слово»:за поданими словами «впізнати» іменники:
-рідна,лагідна,найдорожча_________________________
-запашний,білий,смачний__________________________
-білий,холодний,пухкий____________________________
-пухнаста,руда,хитра______________________________
-великий,просторий,світлий________________________
-прозора,холодна,джерельна________________________
-чорна,велика,снігова______________________________
-яскраве,тепле,лагідне _____________________________

4. Відгадайте загадки.Випишіть іменники

Дивний птах з рожевим пір`ям,
Наче мальва на подвір`ї,
На ногах тонких та рівних.
Має назву птах-___________________________________

________________________________________________

-Стебельце-шорстка драбинка,
У серединці -чорна вуглинка,
Пелюстки блискучі,як лак .
Це квітує червоний _______________________________

________________________________________________

Пара довгих вушок,
Сіренький кожушок,
Скорий побігайчик,
А зоветься_______________________________________

________________________________________________

5.Вчитель проговорює алфавіт.На якій літері зупинився,на ту

літеру записуйте слова-іменники

1. Істоти________________________________________

__________________________________________________________

2. Власні_________________________________________

__________________________________________________

3. Однина_________________________________________

__________________________________________________

4. Жіночий рід__________________________________________

__________________________________________________________

6. Установить логічний ланцюжок:

« Воно», «моє». Ліжко___________________________

________________________________________________

«Він», «мій».Диван________________________________

__________________________________________________

«Вона», «моя».Шафа_______________________________

__________________________________________________

Прикметник .

1.Прочитайте.

А) Вона –рухлива,хитра ……………………

У неї пухнаста руда…………………,довгий………,

гострі…….. .Це-……………

б) Вона рухлива хитра тварина.У неї пухнаста руда шубка,довгий хвіст,гострі вушка.Це-…………..

Що називають виділені слова у першому тексті?Якою частиною мови вони є?Доведіть.Чому прикметники пов’язані саме з іменником?

2.Прочитайте.Що треба зробити,щоб зв’язати подані прикметники з іменниками у дужках?

Холодний (вітер,вода,повітря,дні)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розумні (дівчина,люди,дитя,чоловік)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рідне (Україна,край,село,батьки)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Прочитайте.Як ці слова можна згрупувати?За якою ознакою?

Старий,глибоке,молодий,висока,мілке,низька.

________________________________________________________________________________________________

4.Прочитайте.Що ви можете сказати про прикметники в цьому тексті.Випишіть.Виділіть корінь.

Це був світлий день.На світлому небі сяяло світле сонце.У світлих вікнах будинків виблискували світлі зайчики.Хотілося робити лише світлі вчинки.Про цей день у мене залишились лише світлі спогади.

________________________________________________________________________________________________

5.Дайте відповідь на запитання одним словом.Якою частиною мови є ці слова?Якого роду ці слова?

Якою косою не можна косити?______________________

В яку бочку не можна налити води?__________________

Яким стане камінь,якщо його кинути в Чорне море?

________________________________________________

Якого піску не буває в річці?_______________________

6.Зв’яжіть слова в дужках з наступними іменниками.

(Зима) ранку діти зібрались на (школа) подвір’ї.

Учні готувались до (лижі) прогулянки.(Село) вулицями (галас) юрба виїхала на узлісся.Який (краса) краєвид їм відкрився!Дерева стоять у (пух) вбранні. (Сонце проміння сліпить очі.(Холод) повітря обпікає щоки.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дієслово.

1.Прочитай.Випиши дієслова.Спиши друге речення.підкресли головні члени речення.До виділених слів добери спільнокореневі слова.

День у квітні довше сонцем квітне.

Сніг розтав на вигрітій землі.

Малюки на ручаї блакитні

Паперові носять кораблі.

Вилітають бджоли неспокійні

За найпершим взятком у бори.

І несуть в сади нові шпаківні

В день птахів турботні школярі.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Прочитайте.

Діє,робить,працює,творить,трудяться,виконує.

Чи можна ці слова назвати спорідненими?А синонімами?Вставте слова у нижче подані речення так,щоб найбільш точно передати смисловий зв’язок.

У полі………………….комбайн . Надійка…………….

вправу.Андрійко…………………….так заради дружби з Петриком.Поет Анатолій Костецький …………….. чудові вірші для дітей.Люди,що ……………………… на цьому підприємстві,-умілі й досвідчені працівники. Цей театр ……………………….. вже понад двадцять років.

3.За поданими запитаннями склади оповідання.підкресли дієслова,визнач час.

1.Яка пора року наступає після зими?

2.Якими стають день і ніч?

3.Хто повертається до нас із теплих країв?

4.Чим вкриваються поля?

5.Що з’являється на деревах?

Що роблять люди навесні на городі?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Випиши дієслова з префіксами

Ось лісок.Росте ялинка.Біжить зайчик.А ось і вітерець дмухнув.Ялинка зашелестіла.Зайчик злякався. Підвівся на лапки і слухає.А в лісі знову тихо.Зрадів зайчик і почав гризти кору на дикій яблунці.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Текст.Абзац.Частини тексту.

1.Прочитай два записи.Який з них є текстом.Спиши текст

1)Темно в лісі.Праця робить людину розумною.Дів-

чина хитро посміхається.У лузі під дубом багато років жила криниця.

2) Темно в лісі.Молода струнка яворинка,вкривши коріння оксамитовим мохом,піднімає руки.Вона хоче скупатись у золотому промінні.Хоче поговорити з вільним вітром.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Допиши.

Відступ у новому рядку тексту називають_____________

Текст може бути поділений на три основні частини:

________________________________________________

3.Прочитай.Скільки частин містить текст?Поділи його на абзаци (значком ).

Звідки походить українська назва «олівець» і російська «карандаш»? 800 років тому люди писали на табличках свинцевими,олов’яними і срібними паличками.Звідси і взяв назву польський “олувек» і український «олівець».Російська назва «карандаш» походить з тюрських мов: «кара»-чорний, «таш»-камінь.Олівець

давно служить людині і ще довго служитиме їй.

4.Визнач послідовність частин тексту.Пронумеруй частини 1,2,3.Запиши.

Бережи ялинку

От і зроби сам новорічний букет.Це може бути гілка якогось дерева в поєднанні з ялиновою,сосновою , калиновою гілочкою та шишками.Можна додати свічку,засушені квіти,трави,пташине пір’я, новорічні прикраси.

Приємно зробити новорічний букет власними руками.

Лісова красуня росте довго.Шкода рубати ялинку тільки для новорічного свята.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

План тексту.

1.Напиши до тексту план,який складався б із запитань.Зберігай послідовність подій.

У В’єтнамі є ластівчині острови.На скелях цих островів ластівки будують свої гнізда.

Гнізда ці складаються з цілющих речовин,мають багато вітамінів.

Люди збирають ластівчині гнізда.Вони споживають ц ігнізда в їжу і виготовляють з них цілющі ліки.

План

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Склади за поданим планом текст.

План

1.Кіт,що любив рибу.

2.Як рибки провчили кота.

3.Ну,рибки,постривайте!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Творчий переказ.

1.Прочитай текст.Впиши слова,використовуючи слова для довідок.

Біля озера

Біля _________________ озера на схилі Кротового яру шумлять_________________ _________________

горіхи.На деревах рясно плодів.Тому сюди восени часто навідуються______________________ кабани – поласу-

вати __________________________ горіхами.Стрибають

по гілках _____________________ білочки.Вони збирають _____________________ урожай,на зиму запасаються.І люди також приходять.

На березі озера росте ________________ трава.На

_______________ піску видно сліди_________________,

кабанів,лосів,косуль.Вода тут ________________, джерельна.

Слова для довідок : глибоке,товстелезні,крислаті,дикі,

смачні,хазяйновиті,багатий,густа,чистий,кришталева.

2.Дай відповіді на запитання (усно)

 • Де ростуть горіхи?

 • Чи багато на них плодів?

 • Хто сюди навідується восени?

 • Чиї сліди видно на піску?

 • Чому приходять до озера кабани,лосі,косулі?

3.На скільки частин поділено текст?Добери до них заголовок.

__________________________________________________________________________________________________________________

4.Перекажи текст усно.Замість плану використовуй назви частин тексту.

5.Напиши переказ частини про горіхи.Склади і запиши продовження,як діти збирали горіхи.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Сучасні проблеми адаптації та соціалізації особистості»
Левченко Вікторія Володимирівна
36 годин
590 грн
590 грн