і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Зона лісостепу України

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Зона лісостепу України
Конспект уроку географії для 8 класу

Підготувала вчитель географії

Москалівської

ЗОШ І-ІІ ступенів

Пенчук Ольга

Леонтіївна

Тема уроку: Зона лісостепу

Мета уроку:
--
ознайомити учнів з особливостями географічного положення,

природних умов і ресурсів лісостепу, поглибити знання учнів про взаємозалежність природних компонентів та необхідність охорони

природи;
-- сформувати вміння пояснювати факти на основі причинно-наслідкових зв'язків, удосконалювати навики роботи з тематичними картами атласу, додатковими джерелами інформації, розвивати творчу уяву учнів;
-- формувати пізнавальний інтерес учнів до рідної природи, виховувати

бережливе ставлення до природи, взаємоповагу до однокласників;
Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Форма проведення
: урок - подорож

Обладнання: фізична карта України, карта «Фізико - географічне районування України », презентація «Зона лісостепу», карта «Природоохоронні території», атласи, ілюстративний матеріал про рідкісні тварини та рослини лісостепу.

Хід уроку

І.Організація класу, підготовка до уроку

«Природа - єдина книга
кожна сторінка якої,
наповнена глибоким змістом»
И. Гете

Слова відомого німецького поета будуть девізом нашого уроку. Сьогодні ми з вами помандруємо сторінками цієї незвичайної книги.

«Хвилинка метеорології»

II. Актуалізація опорних знань
1. Прийом «Дерево знань»

( На ватмані намальовано дерево, де у кишеньках – яблуках містяться завдання) Перед вами надзвичайно плодовите дерево, правда яблучка не всі однакового кольору. Одні з них червоні, інші – жовті. Під червоними яблуками заховані завдання високого рівня, а під жовтими - достатнього . Отож я пропоную зірвати плоди і дати відповіді на запитання,
Запитання для «дерева знань»

1. Дати визначення «природна зона»

2. Назвати природні зони України.

3. Назвати фізико – географічні області зони мішаних лісів.

4. Чому зона мішаних лісів є найменш освоєною для землеробства?

5. Дати визначення « антропогенний ландшафт».

6. Екологічна катастрофа, наслідком якої стало значне радіаційне забруднення.

7. Які несприятливі фізико – географічні явища виникають у зоні мішаних лісів?

8. Назвати природоохоронні території Полісся.

2.Прийом «Творча лабораторія»

1. Заповнити модель – квітку - план вивчення природної зони

 1. Географічне положення.

 2. Рельєф.

 3. Клімат.

 4. Води.

 5. Ґрунти.

 6. Рослинний і тваринний світ.

 7. Сучасні ландшафти та охорона природи.

Бесіда

1. Як ви думаєте чому на моделі зображено людину?

4. Навести приклади антропогенного впливу людини на природу на основі власних спостережень.

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Рідний край! Тут проходить наше дитинство, юність. Тому хочеться знати про нього, якщо не все, то мабуть більше, ніж ми знаємо досі. Саме з метою пізнання рідної землі ми сьогодні зібралися тут. Пориньте у світ прекрасного і вічного. Подивіться, будь-ласка, відеосюжет про мальовничу природу нашої Батьківщини. (Відео)
Тема нашого уроку безпосередньо пов’язана із побаченим - «Зона лісостепу». Знаючи тему нашого уроку, вивчивши зону мішаних і широколистих лісів скажіть, що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку, які б нові знання хотіли отримати?

(Учні повідомляють свої варіанти, вчитель їх коригує)


Ви повинні:
знати
: особливості географічного положення,
природних умов і ресурсів лісостепу;
природоохоронні території даної зони;
вміти: визначати межі природної зони;
характеризувати зону лісостепу;
визначати взаємозв’язки між природними компонентами.

IV. Вивчення нового матеріалу

Починаємо подорож у країну Лісостепу. Під час подорожі ми відвідаємо зупинки , кожна з яких має свою назву

Зупинка 1. Географічна .
Евристична бесіда
1. Між якими природними зонами знаходиться зона лісостепу? (Лісу і степу)

2.Прослідкуйте за картою по яких містах , приблизно , проходить умовна південна межа лісостепу. (Котовськ - Кропивницький - Кременчук - Краснодон - Вовчанськ .)

 1. У підручниках на ст. 190 відшукайте який відсоток території України займає лісостеп (25%). А зона мішаних і широколистих лісів? 28%

Зупинка 2. Пошукова

Прийом «Картографічний практикум»

Завдання:
Використовуючи фізичну карту та карту корисних копалин України:

1. Назвати і показати на карті височини, низовини зони лісостепу.

2. Куди має нахил територія лісостепу? Чим це підтверджується?

3. Назвати корисні копалини лісостепу.

4. Сформулюйте висновок про особливості рельєфу зони.
(Правобережна частина лісостепу лежить на височинах – Подільській і Придніпровській, а лівобережна – на Придніпровській низовині. Лише на крайньому сході зона виходить до відрогів Середньоруської височини.

Характерною особливістю краєвидів є високі праві береги річок і низькі ліві береги з терасами.

У межах лісостепу залягають поклади бурого вугілля – Дніпровський басейн, нафти і природного газу – Дніпровсько-Донецька нафтогазоносна область, природних будівельних матеріалів – гіпс, вапняк, каолін, мергель, пісок. У болотах лісостепу є поклади бурштинів.)


Зупинка 3. Теоретична ППЗ

Характеристика клімату зони лісостепу

Слухаючи пояснення, основні показники клімату запишіть у зошит.
(Клімат у лісостеповій зоні помірно-континентальний. Середні температури липня становить +18°С… + 20°С, січня –5°С… –7°С. Безморозний період триває 190–150 днів на рік. Кількість опадів зменшується з півночі на південь від 600мм до 500 мм за рік. Майже сткільки води і випаровується, тому коефіцієнт зволоження зони достатній, тобто – один. Більша частина опадів (до 70 %) припадає на літній період. Зростання континентальності клімату спостерігається в східному напрямку..


Зупинка 4 Дослідницька

Прийом «Робота в групах»

I група учнів Річки лісостепу. Використовуючи фізичну карту України та відповідний матеріал підручника на ст.. 220 - 221, дайте відповіді на запитання:

1.Назвати річки лісостепу.

2. Режим живлення річок лісостепу.

3.Вказати період їх найбільшої повноводності.

4. Характер течії річок лісостепу.


(У лісостеповій зоні протікають такі ріки: Дніпро, Південний Буг, Дністер, Сіверський Донець. Усі річки мають долини з асиметричними берегами та повільними течіями. Переважає снігове та дощове живлення, частка підземних вод незначна. Тобто річки мають змішане живлення, найбільш повноводні навесні та в червні.. В межах зони знаходяться Волино-Подільський та Дніпровсько-Донецький артезіанські басейни. Судноплавним є Дніпро. Озер у лісостепу мало . На річці Дніпро у даній зоні споруджені водосховища: Каховське, Кременчуцьке. Є дуже багато ставків)

ІI група учнів Ґрунти лісостепу. Використовуючи карту ґрунтів України та відповідний матеріал підручника на ст..220 -221, дайте відповіді на питання:

1. Назвати типові ґрунти лісостепу (записати у зошиті)

2. Вказати території, де трапляються лучно - чорноземні ґрунти

3. Вздовж, яких річок поширені сірі лісові ґрунти?
5. Як підвищують родючість ґрунту?
6. Вказати показник розораності земель у лісостепу
(Поширеними ґрунтами є типові чорноземи потужністю до 130 см із вмістом гумусу 4–5 %. Опідзолені чорноземи та темно-сірі ґрунти містять 3–6 % гумусу. На височинах сформувались сірі лісові ґрунти. На терасах Дніпра зустрічаються солонцюваті ґрунти, солонці, солончаки, у річкових долинах — лучні, дернові, болотні. Загальна заболоченість зони 1,6 %. Лісистість території становить лише 12%.)

Зупинка 5. Ілюстративна ППЗ
Рослинний та тваринний світ лісостепу
(Значна частина території природної зони перебуває тепер під с/г угіддями. Природна рослинність — це залишки луків і степів, дубових та дубово-грабових, дубово-кленових (на Лівобережжі) лісів. Первісних степів збереглось мало. Лісистість становить близько 12%. З дерев поширеним є дуб, граб, бук, сосна, вільха, береза. Водяться козуля європейська, олень благородний, вепр, білка, борсук, куниця, тхір степовий, тушканчик, ховрах, бабак. Гніздяться сокіл балабан, грак, строкатий дятел, сови, жайворонки, перепілка, дрохва. У заплавах та водоймах водяться видри, ондатри, норка європейська, бобри, черепахи, тритони, риби (лящ, щука, судак).)

Прийом «Ваша думка»

1. Яке значення рослин та тварин у житті людини?

2. Які заходи ви б запропонували для вирішення питання збереження представників рослинного і тваринного світу?

Поетична хвилинка

Буває, часом сліпну від краси.

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,–

оці степи, це небо, ці ліси,

усе так гарно, чисто, незрадливо,

усе як є – дорога, явори,

усе моє, все зветься – Україна.

Така краса, висока і нетлінна,

що хоч спинись і з Богом говори.

Ліна Костенко

Зупинка 6. Інформаційна
Довідка: Сама назва зони свідчить про поєднання лісових та степових ландшафтів. Неоднаковий рельєф у різних частинах зони впливає а виділення трьох фізико-географічних країв:

- Дністровсько-Дніпровський край. Тут поширені лісові і лісостепові височинні ландшафти.

- Лівобережно-Дніпровський край. Тут поширені лісостепові і луко степові низинні ландшафти.

- Східноукраїнський край. Тут поширені лісостепові височині ландшафти

Відомий письменник М. Пришвін висловлювався: «Будь - якій людині необхідна Батьківщина, й охороняти Батьківщину - це значить охороняти природу», тому наступна зупинка «Природоохоронна»

Зупинка 7. Природоохоронна
Серед природоохоронних об’єктів варті уваги:

 • Канівський (1968) заповідник площею 2 тис. га — один з найдавніших в Україні; до нього належать — Канівські гори, острови Круглик і Шелестів у заплаві Дніпра, Зміїні острови в Канівському водосховищі. Охороняються грабові ліси.

 • Михайлівська цілина — філія Українського степового національного заповідника, єдина ділянка заповідного лучного степу в лісостеповій зоні. До Червоної книги України занесені такі рослини: астрагал, півники борові, сон чорніючий, три види ковили.

 • Ічнянський національний парк (Чернігівська область)

 • Національний парк «Гомільшанські ліси» ( Харківська область)


Випереджувальне завдання «Природоохоронні території зони лісостепу»

Життя та діяльність людини великою мірою залежить від стану довкілля. Своєю діяльністю людина завжди втручається у природу, і не завжди це втручання є безпечним для природи. Століттями зберігалися недоторканими окремі масиви, гаї, дерева. Зараз однією з глобальних проблем людства є екологічна, яка містить у собі питання про збереження й множення видового складу рослинного і тваринного світу України. В 1991 році територію України було оголошено зоною екологічного лиха. Природа щедро обдарила українську землю рослинним та тваринним світом, проте людина своєю необдуманою діяльністю і нераціональним використанням природних ресурсів негативно впливає на неї.

V. Закріплення та узагальнення знань

1. «Географічна математика»
Що означають для зони лісостепу зображення цифр:
39 %, 14 – 18% , 500 - 700, -5 - -7, + 18 - + 21, 1928.
2. Прийом «Мікрофон»
1. Навести приклади антропогенного впливу людини на природу ( надмірне розорення території, нераціональна вирубка лісу приводить до зниження рівня ґрунтових вод, експлуатація природних ресурсів, поява міст, будівництво каналів, водосховищ, кар'єрів для видобутку сировини)

2.Як вирішувати питання охорони природи? Ваші пропозиції.

В Україні затверджено ряд законів про охорону природи, створюються природоохоронні території. В межах лісостепу виділяються: Канівський природний заповідник, Михайлівська цілина ( філія Українського степового заповідника), а також 2 національні парки: Ічнянський ( Чернігівська обл.), «Гомільчанські ліси» ( Харківська обл.)

3. Прийом «Вірю – не вірю»

Чи вірите ви, що…

Лісостеп - перехідна зона (так)

Площа лісостепу близько 40 % території (ні)

Найвища вершина лісостепу - г. Берда ( ні)

Заповідник «Михайлівська цілина» розташована в межах лісостепу ( так)

Лісостепова зона має значні запаси калійних добрив ( ні)
Найповноводніша річка лісостепу - Дніпро (так)

У лісостепу найменшою одиницею районування є провінція (так)

Чернеча гора, де похоронений Т. Г. Шевченко, знаходиться над Дніпром , у Канівському заповіднику.(так)

Проблема лісостепу: значна розораність (так)

Чорноземи - типові ґрунти лісостепу (так)

VI. Підсумок уроку
«П’ять речень»
Чи справдилися ваші очікування сьогодні на уроці?

Лісостеп - основна житниця України, в надрах якої є поклади нафти, природного газу, будівельної сировини. Зона володіє значними рекреаційними ресурсами, які треба ретельно вивчати, розвивати туризм. Отже, ті знання, які ви сьогодні одержали про лісостепову зону є актуальними та необхідними для Вас у майбутньому

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати тему «Зона лісостепу»

2. Підготувати уявну подорож заповідниками степу з використанням додаткової інформації та ілюстративного матеріалу7

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Конспект уроку для 8 класу з теми зона лісостепу, з використанням інтерактивних методів навчання розкриває особливості природної зони,
 • Додано
  24.02.2018
 • Розділ
  Географія
 • Клас
  8 Клас
 • Тип
  Конспект
 • Переглядів
  6186
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  10
 • Номер матеріала
  WC719573
 • Вподобань
  0
Курс:«Методична діяльність в умовах децентралізації освіти в Україні»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь