Зображення героїчної боротьби франків проти іновірців у «Пісні про Роланда».

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Світова література, 8 клас

_______

УРОК № ______

Тема. Зображення героїчної боротьби франків проти іновірців у «Пісні про Роланда».

Мета: поглибити знання учнів про героїчний епос на прикладі тексту «Пісні про Роланда»; ознайомити з особливостями композиції твору, розкрити його тему та головну ідею; розвивати навички аналізу тексту, переказу, логічного мислення, зв’язного мовлення; виховувати повагу до історії і культури свого та інших народів.

ХІД УРОКУ

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Бесіда на повторення.

— Назвіть найвідоміші вам твори середньовічного героїчного епосу народів світу.

— Які реальні факти і вигадки містить «Пісня про Роланда»?

— Що відомо про автора цього твору?

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Коментар учителя «Особливості композиції „Пісні про Роланда”».

У творі виділяються три частини. Перша охоплює пісні 1—80, її можна назвати «Відданий Роланд». Друга — «Битва у Ронсевальській ущелині» (пісні 81—178). У третій частині описується покарання зрадника Ганелона й оплакування загиблого Ро­ланда (пісні 179—280). Твір відзначається стрункістю і композиційною завершеністю.

Широта і монумен- тальність зображуваних у творі подій Слід зазначити, що тут відсутні любовні та побутові сцени. Для «Пісні про Ро­ланда» характерними є широта й монументальність зображуваних подій, напруже­ний драматизм розповіді.

2. Бесіда за змістом прочитаного.

— З чого починається зав’язка всіх подій? (Карл Великий після семи років бо­ротьби захопив майже всю Іспанію, лише Сарагоса залишалася під владою царя Мар­силія. Марсилій зі своїми радниками вирішили обдурити Карла, пославши йому багаті дари й пообіцявши прийняти християнство. Але Карл не довіряє сарагоському цареві.)

— Як звістку Карла сприйняли його барони? (Вони просили Карла бути обереж­ним, не довіряти Марсилію. Особливо різко виступав племінник короля граф Роланд, нагадуючи про те, як Марсилій стратив славних послів Карла Базана і Базілія.)

— Хто виступав проти точки зору баронів? (Ганелон, який радив повірити обі­цянкам Марсилія.)

— Що вирішив зробити Карл? (Відправити послів у Сарагосу.)

— Чому було відхилено кандидатуру Роланда? (Бо він був дуже запальним і міг завдати шкоди справі.)

— Хто з васалів короля запропонував Ганелона? Чому? (Роланд запропонував сво­го вітчима, бо вважав його найбільш достойним для цієї серйозної справи.)

— Як це сприйняв Ганелон? (Він образився на свого пасинка і поклявся помсти­тися йому: «Поки живий я буду, я буду ненавидіти Роланда, перів, люблячих Ролан­да, І Олівер, його найкращий друг, віднині мені ворог».)

— Про що Ганелон домовився з маврами? (Погубити Роланда. Для нього це була помста, а для маврів вигідна нагода знищити сміливого воїна Карла.)

— Яким був план Ганелона? (Направити проти франків, які будуть з Роландом у Ронсевальській ущелині у кількості двадцяти тисяч, стотисячну армію сарацинів.)

— Чи повірив Марсилій Ганелону? (Так, адже той поклявся на мечі.)

— Хто запропонував залишити Роланда в ущелині? З якою метою? (Ганелон, адже це входило в план його помсти. А перед королем він вихваляв хоробрість графа. За­гін Роланда мав охороняти кордон.)

— Куди пішов Карл зі своїм військом? (Він повернувся до Франції.)

3. «Усне словесне малювання».

— Використовуючи текст твору, опишіть, якими ви «бачите» маврів і франків. (У творі франки і маври зображені сильними супротивниками. Автор описує, як мав­ри одягають потрійну броню, у них щити й мечі із міцної сталі, «шоломи роботи сара­госької». Хід сарацинського війська супроводжувався великим гулом. Коли Роланд глянув з пагорба, то він не міг порахувати кількість воїнів-маврів. Франків набагато менше, але всі вони дуже сильні і хоробрі воїни.)

4. Коментар учителя.

Тема та ідея поеми У «Пісні про Роланда» звичайний похід короля Карла Великого було зображено як патріотичний обов’язок — захист інтересів франків від ворога. У творі показана боротьба двох світів: християнського Заходу і мусульманського Сходу.

Тема твору — зображення боротьби франків проти іноземців та іновірців за бать­ківщину та християнську віру.

Ідея — оспівування боротьби французів з арабськими завойовниками, вірності королю й вітчизні, засудження зради батьківщині. Патріотичний пафос нерозривно пов’язаний з мотивом національно-релігійної боротьби проти мусульман і особливою місією в цій боротьбі Франції.

Композиція поеми Композиція:

1) зав’язка — змова у стані Марсилія і рада у війську Карла після прибуття посла із Сарагоси з підступними пропозиціями;

2) розвиток дії — підготовка до оборони в ущелині і повернення Карла до Франції. У стані сарацинів — підготовка до знищення загону Роланда;

3) кульмінація — бій у Ронсевальській ущелині;

4) розв’язка — помста Карла зрадникові Ганелону.

5. Продовження ознайомлення з текстом.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Літературна вікторина «Чи уважний ти читач?»

1) Епітет, який найчастіше вживається з іменем Карла. (Великий.)

2) Ким доводився Роланд Карлові? (Племінником.)

3) Кличка коня Роланда. Що вона означає? (Вел’янтіф, тобто «пильний».)

4) Ім’я найближчого друга Роланда. (Олівер.)

5) Як звали наречену Роланда? (Альда.)

6) Де поховали Роланда та його воїнів? (У церкві Сен-Роменській.)

7) Який епітет найчастіше вживається зі словом «Франція»? (Прекрасна.)

2. Підсумкова бесіда.

— Що вразило вас у «Пісні про Роланда»?

— Які риси середньовічної естетики відобразилися у творі? (Відсутність побуто­вих, любовних сцен, суворість життя, жорстокість законів того часу.)

— Які особливості героїчного епосу знайшли своє відображення у «Пісні про Ро­ланда»? (Зображення важливих для країни подій, батальні сцени, героїчні подвиги рицарів.)

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Дочитати твір. Скласти план «Пісні про Роланда». Дібрати цитати до образу Роланда. Створити ілюстрації до твору, намалювати головного героя (творче завдання).

Світова література, 8 клас

_______

УРОК №_______

Тема. Хоробрий рицар Роланд (образ Роланда як головного героя епосу «Пісня про Роланда»).

Мета: поглибити знайомство учнів з твором; розвивати навички аналізу образів епосу, пе­реказу, виразного читання, логічного мислення, зв’язного мовлення, вміння аргумен­тувати власну думку; сприяти морально-етичному вихованню школярів.

ХІД УРОКУ

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Перевірка домашнього завдання.

1. Бесіда за питаннями.

— Як Карл дізнався, що Роланду і франкам загрожує смерть? (Він почув звук чарівного рогу Оліфанта, який належав Роландові, і повернув війська на допомогу небожу.)

— Чи вдалося Карлові врятувати загін Роланда? (На жаль, ні. Карл прибув за­надто пізно.)

— Чи зрозумів Роланд, хто винен у загибелі франків? (Так, Роланд зрозумів, що їх зрадив Ганелон і сказав про це Оліверу, своєму вірному товаришеві.)

2. Виразне читання тексту.

— Зачитайте епізод «Прощання Роланда зі своїм мечем» (пісня 172).

3. Коментар учителя.

Прощання героя зі своїм мечем — один з найпоетичніших епізодів творуОдним з найпоетичніших епізодів «Пісні про Роланда» є прощання героя зі своїм мечем. Цей мотив не є випадковим, скоріше він — данина часові. Адже, як уже зазна­чалося, зброя воїна була його вірною супутницею в багаточисленних походах. У руків’я меча, прикрашене дорогоцінним камінням і золотом, часто поміщали особливо шано­вані реліквії. Меч, який мав форму хреста, був не тільки ознакою сили і влади, але й релігійним символом, у якому втілювалися віра в чудодійну силу хреста і поміще­них у нього реліквій.

Звертання помираючого Роланда з прощальними словами до свого меча схоже на оплакування, в якому з величезною довірою розповідається найсокровенніше про події минулого, пов’язані з бойовими походами франків. Доля зброї — це обов’язок воїна. Роланд не може допустити, щоб його меч потрапив до рук ворога. Він знаходить у собі сили для боротьби з сарацином, який намагався заволодіти його мечем. На полі брані, де не залишилося жодної живої душі, а лише гори трупів, Роланд перед смертю при­криває собою Дюрандаль і лягає обличчям до сарацинської землі, «бо бажав, Щоб ко­жен рицар, щоб король сказав: „Оце був граф! Як витязь умирав”».

4. Бесіда з учнями.

— Як Карл вирішив вчинити з Ганелоном? (Він зібрав суд баронів, які б винес­ли вирок зрадникові.)

— Як Ганелон намагався уникнути розплати? (Сподівався на те, що родичі його захистять. Особливі надії Ганелон покладав на Пінабеля, котрий відзначався крас­номовством і силою.)

— Хто виступив на захист Ганелона? (Овернські барони, на яких мав вплив Піна­бель.)

— Хто з рицарів виявився найдостойнішим на цьому суді? (Т’єдрі, котрий викли­кав Пінабеля на поєдинок. Від того, хто переможе в бою, залежала доля підсудного.)

— Хто переміг у цьому поєдинкові? (Т’єдрі. А це означало, що Ганелонові не су­дилося уникнути розплати за зраду.)

— Як покарали Ганелона? (Його прив’язали до коней і пустили їх галопом.)

— На вашу думку, чому в кінці твору зображено епізод хрещення цариці Брамі­монди, дружини Марсилія? (Цим утверджувалася вищість християнства над язични­цькою релігією, яку сповідували маври.)

— Що сталося з нареченою Роланда? (Альда, наречена Роланда і сестра Олівера, не витримала тяжких втрат і відразу померла. Вона відкинула пропозицію короля ста­ти дружиною його сина Людовіка, тим самим зберігши вірність коханому.)

5. Завдання для учнів.

— Визначте тему та ідею «Пісні про Роланда».

— Розкажіть про композицію твору

6. Зачитування самостійно складених планів та їх аналіз (3—4 роботи).

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

. 1. Слово вчителя.

Виходячи з назви твору, можна зробити висновок, що головним героєм епосу є граф Роланд, сміливий рицар і васал Карла Великого.

2. Творче завдання.

— Опишіть, яким ви уявляєте Роланда.

3. Бесіда з учнями.

— Що вам відомо про Роланда? (Роланд — граф, племінник короля, пасинок Га­нелона. За історичними джерелами, він був сином Берти, сестри Карла, і сенешала (королівського чиновника) Мілона. Найбільш достовірну інформацію про нього мі­стить «Життєпис Карла Великого» Ейнхарда. Окрім того, існує ряд поетичних опові­док про юність Роланда, долю його батьків, його кохання до Альди, що доповнюють основну інформацію.)

— Як він виконує свій обов’язок перед королем? (Він вірно служить королю.

«Васал повинен за свого сеньйора Терпіть нестатки, спеку і мороз, Віддати тіло й кров і все життя!» — так говорить сам герой.)

— Яка тема у зв’язку з цим виникає у творі? (Тема вірності королю і васальсько­го служіння йому.)

5. Коментар учителя.

Як відомо, у творах давньогрецького героїчного епосу характерною рисою героя було прагнення захищати інтереси свого роду чи міста. У період утворення держав герой має відстоювати пріоритети своєї нації, що являє собою державу на чолі з ко­ролем. Якщо раніше воля головного героя співпадала з волею його етнічного угрупо­вання, то тепер вона має співпадати з волею короля, який уособлює державність. Ра­зом з тим у творах середньовічної літератури відобразилася нова риса кодексу честі епічного героя, що був рицарем,— відданість сюзеренові.

6. Робота з текстом. Творче завдання.

Засоби виразності в поемі— Знайдіть у тексті цитати, що свідчать про ставлення різних персонажів до Ро­ланда. (Карл завжди захоплюється його хоробрістю. Олівер вказує на запальність гра­фа. Ганелон називає його «чванливим співправителем».)

— Знайдіть епітети й порівняння, які найчастіше використовуються для харак­теристики Роланда. (Хоробрий, безстрашний, могутній, прекрасний, грізний; перед боєм «став гордим, як лев чи леопард».)

— Знайдіть у тексті підтвердження наявності релігійних мотивів. («…Мовив Ро­ланд: „Нікчемні маври! — Не в добрий час з’явилися сюди: Ваш Мехамед вам тут не до­поможе!”», «…Карла справа права, свята, Сьогодні тут звершиться Божий суд!» тощо.)

7. Бесіда з учнями.

— Подумайте, як саме автор розкриває образ Роланда? (Образ Роланда розкри­вається через його вчинки.)

— Чому Роланд відмовився збільшити загін? (Роланд відкинув пропозицію Карла збільшити загін. «Цього не треба,— відповів Роланд.— Себе і рід свій я не осоромлю!» Роланд вважав, що прохання залишити більшу кількість воїнів сприйматиметься як його боягузливість, а цього він не міг допустити.)

8. Творчий переказ тексту.

— Використовуючи художні засоби з тексту, розкажіть про участь Роланда в бою.

9. Проблемна ситуація.

— Як ви вважаєте, чи правий був Роланд, коли не попросив вчасно допомоги у Карла?

— Чому Роланд не послухав Олівера? (Олівер більш поміркований, ніж Роланд. Тому, розуміючи небезпеку, він і порадив товаришеві засурмити в чарівний ріг Олі­фант, щоб сповістити Карлові про необхідність допомоги. Але у своїй відвазі й за­пальності Роланд не здатний тверезо мислити і прагне своїми силами здолати ворога. Такий вчинок Роланда став причиною поразки й загибелі його самого і всього ар’єр­гарду. Лише після того, як він побачив, що загинула більшість хоробрих франків, Роланд вирішив засурмити, «щоб не прийшлося маврам ні одному у радощах верта­тися додому».)

12. Виразне читання тексту.

— Знайдіть і зачитайте сцену загибелі Роланда.

13. Проблемні запитання.

— Подумайте, чому в останню мить у Роланда не було осбистих бажань чи по­чуттів?

— Чому він жодного разу не згадав про свою наречену? (Це пояснюється тим, що всі почуття Роланда пов’язані з його обов’язком воїна і патріота. Саме ці риси і слід було підкреслити у творі.)

14. Робота над характеристикою героя.

— Опишіть основні риси характеру Роланда. (Сміливий, хоробрий, сильний, рі­шучий, патріот, відданий сюзерену, вірний товариш. Але є й негативні риси: само­впевненість, нерозважливість, запальність.)

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Підсумкова бесіда.

— Виходячи зі змісту «Пісні про Роланда», подумайте, яким мав бути позитивний герой середньовічного епосу.

— Про що свідчить той факт, що герой твору має позитивні й негативні риси? (Посилення уваги до внутрішнього світу людини.)

— Як у творі вирішується релігійна проблема? (Постійно говориться про те, що справа Карла, Роланда, Олівера, які були християнами,— свята.)

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти план до образу Роланда. Дібрати цитатний матеріал до образу Карла.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ГЕОГРАФІЇ залишилося:
0
4
міс.
2
3
дн.
0
9
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!