Життя і творчість Михайла Чхана Проєкт в 11-му класі (на ІІІ курсі)

Опис документу:
Тема: «Письменники рідного краю. Михайло Чхан – поет і прозаїк Дніпропетровщини». Мета та завдання - Ознайомитись із життєвим і творчим шляхом М. Чхана; - привернути увагу до творчості, патріотизму, громадянської свідомості письменника-земляка М. Чхана; - проаналізувати тематичну новизну творчості шістдесятника Чхана; - розвивати уміння аналізувати поетичні твори; - виховувати загальнолюдські морально-етичні якості, шанобливе ставлення до літературних митців Дніпропетровщини

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ДПТНЗ «Апостолівський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів»

Життя і творчість

Михайла Чхана

Проєкт в 11-му класі (на ІІІ курсі)

Підготувала: викладач

Криворучко Ольга Костянтинівна

Життя і творчість Михайла Чхана

Проєкт в 11-му класі (на ІІІ курсі)

Вид проєкту

Дослідницько-пошуковий, творчий;

Груповий;

Міні-проєкт.

Команда проєкту

Керівник (викладач української мови і літератури), учні ІІІ курсу.

Навчальна тема: «Письменники рідного краю. Михайло Чхан – поет і прозаїк Дніпропетровщини».

Мета та завдання проєкту

- Ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом Михайла Чхана;

- привернути увагу учнів до творчості, патріотизму, громадянської свідомості письменника-земляка М. Чхана;

- проаналізувати тематичну новизну творчості шістдесятника Чхана;

- культивувати в учнів інтерес до читання літературних творів;

- розвивати уміння аналізувати поетичні твори;

- виховувати загальнолюдські морально-етичні якості, шанобливе ставлення до літературних митців Дніпропетровщини;

- активізувати діяльність учнів;

- сприяти підвищенню зацікавленості до самостійної дослідницької роботи та роботи в групах.

Стислий опис

Учні вивчають біографію М.А. Чхана, читають поезію, визначають жанрову своєрідність, дізнаються про багате літературне надбання поета-земляка; доводять, що література рідного краю – це духовна святиня, найбільший і найдорожчий скарб, розвивають національну свідомість, відчуття самодостатності.

Ураховуючи індивідуальні особливості учнів, об’єднати учасників проекту в групи: «Біографи», «Літературознавці», «Художники». На основі творчих груп формуються творчі майстерні, які працюють над конкретними завданнями, використовуючи набуті знання, дослідницькі навички, творчу обдарованість, що сприяє досягненню мети проекту.

Освітні засади

1. Державні освітні стандарти

- Знання біографічних відомостей про письменника та його світогляд;

- уміння аналізувати зміст, тему, проблематику поезії;

- знання літературних понять, уміння оперувати ними.

2. Навчальна програма з предмета українська література

3. Навчальні цілі й очікувані результати

- Навчити учнів самостійно добирати, опрацьовувати і систематизувати необхідний матеріал;

- поглибити знання учнів про творчість М. Чхана;

- розвивати вміння аналізу поетичних творів, їхній ідейний зміст;

- формувати навички обґрунтування власної думки;

- розвивати навички образного та логічного мислення, творчу уяву, естетичні смаки;

- розвивати вміння спілкуватися один з одним;

- виховувати патріотизм і громадянську свідомість, ідеали добра й справедливості;

- збагатити індивідуальний досвід проектної діяльності здобувачів освіти та викладача;

- розвивати компетенції здобувачів освіти: пізнавальну, інформаційну, пошуково-дослідницьку, читацьку, комунікативну, мовленнєву, стимулюючи внутрішній потенціал.

Основні запитання

Ключове запитання

Чому твори Михайла Чхана заборонили, а самого письменника «патріотизм і громадянська свідомість якого, – за висловом Віктора Савченка (поета Придніпров’я), який товаришував з Чханом, - без перебільшення, позначився на творчості цілого покоління дніпропетровських шістдесятників. Він буквально гіпнотизував, перевертав свідомість. Слова його проникали не тільки в наш розум, а й сам дух», – забули на кілька років?

Тематичні запитання

- Що вплинуло на вдачу Чхана, на естетику та манеру письма, заклало основи його бунтарського характеру?

- Хто були його літературні вчителі?

- Як вплинула творчість Михайла Чхана на поетів Придніпров’я 60-70-х років ХХ століття?

- Чому після сімнадцяти років невсипущої творчої праці прийшли п'ятнадцять років забуття, хвороби, зневіри і повної літературної ізоляції письменника?

- Яке значення має його творча діяльність для культури рідного краю?

- Які особливості поезії Михайла Чхана?

- Які теми творів письменника?

План роботи над проєктом

- Підготовка;

- планування;

- основна робота за проєктом;

- захист, оцінювання.

Стислий опис оцінювання

Використання запитань протягом вивчення теми для з’ясування розуміння здобувачами освіти основних завдань проєкту.

Оцінювання знань здобувачів освіти на початку проєкту буде здійснюватись після розповіді викладача.

Під час роботи над проєктом оцінювання здійснює викладач на основі спостережень за допомогою перегляду проміжних результатів діяльності здобувачів освіти.

Наприкінці роботи над проєктом оцінюється кінцевий продукт та його демонстрація згідно зі складеними критеріями оцінювання.

Діяльність учнів та викладача

Етап діяльності

Здобувачі освіти

Викладач

Підготовка, вивчення теми і мети уроку

Обговорюють, шукають інформацію

Розповідає про задум, мотивує, допомагає у визначенні завдань

Планування

Формулюють завдання, обговорюють їх, створюють творчі групи

Коригує, пропонує ідеї

Процес роботи над проєктом

Збирають інформацію, аналізують, формулюють висновки, створюють проєкти

Спостерігає, опосередковано керує діяльністю

Захист проєктів, колективний аналіз

Презентують проєкти, обговорюють результати. Оцінюють зусилля, використані можливості, творчий підхід.

Обговорює разом зі здобувачами освіти

Дидактичні та методичні матеріали

- Пояснення викладача;

- критерії оцінювання презентації, публікацій, творчих робіт;

- критерії підсумкового оцінювання проєкту.

Завдання для групи «Біографи»

- Дослідити життєвий і творчий шлях Михайла Чхана;

- з’ясувати, до якої стильової течії належав письменник, що вплинуло на його сміливу вдачу та бунтарський характер, на його індивідуальний стиль; хто були його літературні вчителі, які твори вітчизняної та зарубіжної літератури найбільше вплинули на письменника;

- коли і чому Чхан зазнав утисків;

- визначити, яке значення має його творчість для культури рідного краю.

Завдання для групи «Літературознавці»

- Підготувати аналіз поетичних творів ;

- дослідити особливості поезії.

Завдання для групи «Художники»

- Оформити ілюстрації до поетичних творів Михайла Чхана, підібрати фотографії до презентації.

Матеріали та ресурси

Друковані матеріали

  1. Володимир Крот – Дніпропетровщина – поетичний край, - Дніпропетровськ.: Інновація, 2005 – 108 с.

  1. Головненко А.С., аспірант Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, стаття «Специфіка відтворення героїки козацтва у збірці М. Чхана "Легенди про козаків"».

  1. Жайворонок В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / В. Жайворонок. — К. : Довіра, 2006. — 703 с. № 2 (18), листопад 2016 79 Альона ГОЛОВЧЕНКО Архетип ріки як складова національної пам’яті в поезії Михайла Чхана.

  1. Мартинова С. “В нім жила запорозька смілість...” / С. Мартинова // Чхан М. Вибране. - Дніпропетровськ : ВАТ “Дніпрокнига”, 2007. - С. 5-8.

  1. Мартинова С. Михайло Чхан як знакова фігура Придніпров’я : музеєзнавче дослідження / С. Мартинова // Видатні особистості : музейна персоналістика (матеріали обласної музейної конференції до Міжнародного дня музеїв та 75-річчя Дніпропетровської області). - Дніпропетровськ : АРТ ПРЕС, 2008. - Вип. 10. -122-125.

  1. Савченко В. Бог не під силу хреста не дає : поетичне Придніпров’я : есе /Савченко. - Дніпропетровськ : Січ, 1999. - 64 с.

  1. Чемерис В. Поет ніколи не стає минулим / Чемерис В. // Чхан М. Зоря в піке : поезії, поеми. - Дніпропетровськ : Січ, 1992. - С. 3-9.

8. Чхан М. Легенди про козаків / Михайло Чхан. - Дніпропетровськ : Собор, 1991. - 64 с.

9. Чхан М. А. Вибране / М. А. Чхан. — Дніпропетровськ : ВАТ «Дніпрокнига», 2007. — 408 с. 13. Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків. У 3-х томах. — Львів : Світ, 1990. — Т. 1. — 319 с.

Інтернет-джерела

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!