Здоров'язберігаючі компетентності у початковій школі - крок до школи культури здоров'я.

Опис документу:
Сучасні підходи до формування здоров’язбережувальної компетентності

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Душа дитини – жовтий соняшник,

До сонця тягнеться щомить,

Та на душі тоді лиш сонячно,

Коли нічого не болить,

Коли дитина загартована,

Здорова й сильна, не сумна,

Тоді наука їй – як золото,

А світ - як казка чарівна.

Плекаймо, вчителі, той соняшник,

Нехай здоровим він зроста,

Обличчям тягнеться до сонечка,

Корінням – вглиб землі вроста. (Самохіна М.В.)

Одним із провідних напрямів розвитку освіти в Україні є збереження здоров'я школярів, що визначає ступінь їх життєздатності, життєтворчості, можливості реалізувати свої потенційні біологічні та соціальні функції. У зв'язку з цим збереження та зміцнення здоров'я молоді визначаються пріоритетними завданнями соціальної політики нашої держави.

На сучасному етапі розвитку педагогічної науки відбувається інтеграція культурологічного та компетентнісного підходів до підготовки фахівця. У зв'язку з цим у науковий обіг вводиться поняття компетентності здоров'язбереження як якості особистості, що охоплює знання про будову і функції організму людини, норми і правила гігієни, ціннісні орієнтації на здоровий спосіб життя, досвід здоров’язбережувальної діяльності. Обговорюються умови формування здоров’язбережувальної компетентності. Здоров'я стає педагогічною категорією, а його збереження у школярів – об'єктом педагогічного впливу. Відтак, соціальна значущість культури здоров’я учнівської молоді актуалізує питання підготовки вчителя до формування в учнів здоров'язбережувальної компетентності, організації відповідного середовища у ЗНЗ, оволодіння і застосування відповідних технологій.

Час не стоїть на місці. Людство завжди перебуває у пошуках нових ідей і цей процес розпочинається саме зі шкільної парти. Час змінює стандарти, стереотипи,  потреби, і сьогодні школа  теж потребує реформування. А це довгий, клопітливий   процес.

Колись метою школи було навчити якомога більше людей читати та писати. Зараз - це рівень початкової школи. А загальні цілі – зовсім інші. У школі викладається безліч предметів, але інформаційний простір сьогодні майже безмежний (телебачення, радіо, інтернет), тому вчитель перестає бути

єдиним джерелом знань.  А метою сучасної школи є підготовка дітей до

життя. Кожен учень має отримати під час навчання знання, що знадобляться йому в майбутньому житті.

Основна мета сучасної школи полягає у формуванні здорової особистості. Здорової як  фізично, так і духовно. Тому кожна школа сьогодні шукає свій шлях змін у просторі покращення якості освіти та виховання.

Чому ми звертаємось сьогодні до теми здоров‘язбереження у школі?

Тому що здоров’я дітей - одне з основних джерел щастя, радості і повноцінного життя батьків, учителів, суспільства в цілому. Для України головною проблемою, яка пов’язана з майбутнім держави, є збереження і зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді. Турботу викликає різке погіршення стану фізичного та розумового розвитку підростаючого покоління, зниження рівня народжуваності й тривалості життя, зростання смертності, особливо дитячої,пасивність, апатія та навіть агресивне ставлення до навчання, а також відсутність мотивації до збереження та зміцнення здоров‘я.

Проблема збереження та цілеспрямованого формування здоров'я дітей та молоді у важких сучасних умовах розвитку України виключно значима та актуальна.

Здоров’я, за визначенням Всесвітньої організації охорони: « Здоров’я, - це стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не просто відсутність хвороб або фізичних вад» .

Отже, здоров’я – єдність фізичного, психічного, духовного, соціального, інтелектуального та творчого аспектів здоров’я, а не лише відсутність хвороб.

Здоров’я є інтегрованим утворенням і має такі складові: фізичну, психічну, соціальну і звичайно духовну.

Звичайно, вирішення проблеми здоров'я дітей та підлітків потребує пильної уваги всіх зацікавлених у цьому: педагогів, медиків, батьків, представників громадськості. Але особливе місце та відповідальність в оздоровчій діяльності відводиться освітній системі, яка повинна і має всі можливості для того, щоб зробити навчально-освітній процес здоров'язбережувальним. І в цьому випадку мова йде вже не просто про стан здоров'я сучасних школярів, а про майбутнє України, створення здоров’язберігаючого освітнього простору.

1.2. Сучасні підходи до формування здоров’язбережу-вальної компетентності

Поняття «компетентність» - складне та багаторівневе і визначається як набір знань, умінь, навичок, здібностей, цінностей, способів діяльності, що сприяє особистому успіху, покращує якість навчально-виховного процесу. Найбільш актуальним завданням сучасного вчителя є формування ключових компетентностей школяра. Одна з ключових компетентностей – це здоров’язбережувальна.

Валеологічне супроводження навчально-виховного процесу сприяє формуванню і розвитку декількох категорій компетентності, здоров'язбережувальна компетентність.

Здоров’язберігаюча компетентність – це інтегральна якість особистості, яка проявляється у загальній здатності та готовності до здоров’язберігаючої діяльності, що ґрунтується на інтеграції знань, умінь, навичок, ціннісних ставлень особистості, спрямованих на збереження фізичного, соціального, психічного та духовного здоров’я – свого та оточення.

Здоров'язбережувальна компетентність - це комплекс знань, умінь, ставлень та цінностей, які спрямовані на збереження й укріплення здоров'я – свого та оточуючих, на уроках та в позаурочний діяльності. Більшу частину доби дитина проводить у школі. Тож основним завданням процесу навчання є не тільки навчити, сформувати повні вміння та навички, розвинути творчий потенціал, а й максимально зберегти здоров'я.

Запровадження здоров’я зберігаючого навчання в сучасну освіту здійснюється шляхом гуманізації навчального процесу, яка можлива через:

 • застосування різнорівневого навчання;

 • диференціацію та гуманізацію навчання;

 • широке використання сучасних педагогічних технологій;

 • інтерактивне навчання;

 • створення фізичного, фізіологічного, психологічного комфорту для учнів;

 • забезпечення позитивної мотивації навчання шляхом створення успіху для кожного учня;

 • розумне зменшення обсягу домашніх завдань із метою запобігання перевантаження учнів.

Ключовими компетентностями, що сприяють здоров’ю, якими повинні володіти учні для успішної соціалізації, є:

 • навички раціонального харчування;

 • навички рухової активності та загартовування;

 • санітарно-гігієнічні навички;

 • навички організації режиму праці та відпочинку;

 • навички мотивації успіху та тренування волі;

 • навички управління стресами;

 • навички ефективного спілкування;

 • навички попередження конфліктів;

 • навички співробітництва.

До педагогічних технологій здоров’язбереженя в школі відносяться:

 1. Фізкультхвилинки (оздоровчі хвилинки під час уроків повинні комбінувати в собі фізичні вправи для осанки, рук, шиї, ніг. Також вправи поєднувати з елементами ігор, з веселим рахунком, з імітацією явищ природи)

 2. Вправи для дихання (Для формування повноцінного мовлення школяра важливе значення має правильне мовленнєве дихання. Це дихання формується на основі дихання фізіологічного)

 3. Пальчикова гімнастика.

 4. Арт-терапія – це метод впливу на емоційний та фізичній стан людини за допомогою різних видів художнього та вжиткового мистецтва. Завдання арт-терапії полягає у використанні людиною різноманітних образотворчих матеріалів з метою вираження змісту свого внутрішнього світу.

Існують такі різновиди арт-терапії:

- кольоротерапія;

- музикотерапія;

- фольктерапія;

- казкотерапія;

- ігрова терапія.

Фольклорна – арт –терапія – природна система, заснована на засадах, створених нашими предками, що забезпечує здорову взаємодію людини з навколишнім світом, людьми та із собою;

Хороводи, народні танці змінюють емоційну та тілесну напругу;

Доцільним є проведення хвилинок –таночків. Діти дуже полюбляють такий вид відпочинку. Вони співають виконуючи певні рухи.

Казкотерапія – це древній спосіб терапії, який виник майже тоді, коли люди навчилися розмовляти. Казками передавалися духовні знання, моральні цінності, правила поведінки, життєві помилки та багато різної корисної інформації.

Ігрова терапія. Завдяки ігровій терапії дитина привчається сміливо висловлювати свою думку, самостійно приймати рішення.

Музикотерапія. Суттєве місце варто відводити формуванню соціальної компетентності, зокрема її складовій: формуванню мотивації на здоровий спосіб життя. Саме на фонологічному рівні вчителю відкривається широке поле діяльності, пов’язане з вивченням впливу звуків на людину, а саме: чому деякі звуки викликають у людини стан трансу, гіпнозу, збудження, сонливості...Ця проблема не нова. У стародавніх індійських трактатах стверджується, що за допомогою звуків можна лікувати хворих людей. А якщо вимовляти голосні, сильно натягуючи м’язи обличчя, то ця процедура навіть може замінити лікування. Звукові вібрації діють позитивно на наш організм. Коли людина здорова і має прекрасне самопочуття, їй хочеться співати і вона співає.

На уроках української мови під час фізкультпаузи (хвилинки-здоровинки) учителеві варто пропонувати повторювати колективом певні звуки для профілактики захворювань (звукотерапія). Логічним під час цього є використання музичного супровіду.

Для того, щоб повторити відомості про другорядні члени речення і водночас зняти втомлюваність, а також посприяти активізації роботи м’язів, учителю варто проводить вправу „ Повтори і покажи”, під час якої вчитель (учень) називає головний чи другорядний член речення, а інші учні демонструють, як він позначається на письмі. Аналогічно можна проводити „хвилинки – здоровинки” під час вивчення будови слова, де учні демонструють позначення морфем. На уроках практикувати відповіді „хвилькою”, „ланцюжком”, „доріжкою”, під час яких учні встають, рухаються. Обов’язково використовувати здоров’яформуючі та здоров’япропагуючі тексти для письмових та усних завдань, диктантів, творчих робіт .

Виходячи зі свого власного досвіду, що саме огляд науково-педагогічної спадщини Я.А.Коменського. І.Г.Песталоцці, К.Д.Ушинського, А.С.Макаренка та В.А.Сухомлинського, Г. Ващенка допоможуть вчителям сформувати у дітей мотивацію на здоровий спосіб життя, на знання й практичні навички для зміцнення і збереження здоров’я. Я не можу не погодитись з великим педагогом і гуманістом В. Сухомлинським, який у своїх змістовних, корисних і цілком актуальних працях зазначав, що «навчання не повинно зводитися до безперервного накопичення знань, до тренування пам’яті, до нікому не потрібного, шкідливого для здоров’я і для розумового розвитку дитини зубріння. Не зубріння, а інтелектуальне життя, що протікає в світі гри, казки, краси, фантазії, творчості — таким повинно бути навчання наших вихованців. Турбота про здоров’я – це найважливіша праця вчителя. Від життєрадісності, бадьорості дітей залежить їх духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра у власні сили .

ІІ.Практичний аспект формування здоров’язбережувальної компетентності у процесі навчання учнів.

1.Подорож до країни «Здоров’я»

Мета: розширити знання учнів з проблеми збереження та зміцнення здоров’я як найбільшого багатства в житті людини. Викликати бажання бути здоровими.

Вчитель. Добрий ранок сонечко!

Добрий ранок квіточка!

Добрий ранок метелику!

Добрий ранок змійко!

Добрий ранок зайчику!

Добрий ранок тобі!

Добрий ранок мені!

Добрий ранок вам!

Любим малюкам! (Імітація рухів)

- Діти,чи любите ви подорожувати?

Я вас запрошую у подорож до чудової казкової країни «ЗДОРОВ’Я». Нашим керівником буде досвідчена й мудра тітонька Сова. Вона сказала мені,по секрету,що на шляху до цієї країни на нас чекають різні випробування. Беремо із собою гарний настрій,кмітливість і увагу.

Подорожувати ми будемо у казковому потязі. А щоб потрапити до нього треба подолати перше випробування,яке приготувала для нас сама тітонька Сова.

Зрозуміло,всім відомо,

Що приємно бути здоровим.

Тільки треба знати,

Як здоровим стати.

Гра « Так чи ні».

 • Що ти робиш для того, аби бути здоровим?

 • Щоденно роблю зарядку

 • Допізна переглядаю телепередачі

 • Відпочиваю на свіжому повітрі

 • Ввічливо спілкуюся з людьми

 • Сперечаюсь з друзями, батьками

 • Не чищу зуби

 • Читаю лежачи

 • Вчасно їм

 • Намагаюсь робити добрі вчинки

 • Не провітрюю кімнату

 • Дотримуюсь режиму дня

 • Молодці! Дуже добре справились із завданням. Тітонька Сова задоволена і запрошує вас до потягу.

- Ну, що, діти, в дорогу! ( Звуки потягу )

А ось і перша зупинка– станція «Гігієнічна».

Тут живуть дуже охайні люди. Вони гарно виглядають, мають міцне здоров’я, бо дотримуються правил особистої гігієни.

Послухайте, що вони нам радять:

 • Щоденно приймайте душ уранці та ввечері.

 • Мийте руки перед вживанням їжі, прогулянок, відвідування туалету, спілкування з тваринами.

 • Чистіть зуби двічі на день.

 • Зрізайте нігті на руках один раз на тиждень, на ногах – один раз на два тижні.

 • Підтримуйте чистоту волосся, доглядай за ним.

- А ще для вас вони підготували цікаве завдання.

- Із розсипанки складіть прислів’я та поясніть його значення.

Чиста, хвороби, біда, вода, для.

- Із цим завданням упорались. Тітонька Сова рада за вас. Рушаймо!

- Наступна зупинка – станція «Спортивна»

Мешканці, які тут проживають спритні, сильні та здорові. Вони теж підготували для вас завдання.

Гра «Додай слово».

Щоб бадьорий був ти зранку,

Щоб було усе в порядку,

Весело роби … ( Зарядку ).

 • Скажіть, а хто з вас робить ранкову зарядку? Хто знає, з чого її потрібно починати?

 • А зараз ми виконаємо чудові вправи від мешканців станції «Спортивна». Тітонька Сова сказала,що ці вправи чарівні. Вони подарують нам силу та здоров’я.

Фізкультхвилинка

Якщо хочеш буть здоровим,

Якщо хочеш бути сильним,

Якщо хочеш не хворіти,

Ти із спортом подружись!

Будеш ти завжди бадьорим,

Будеш ти завжди веселим,

І здоров’я всім прибуде

Не на день і не на рік!

А – а, зарядку завжди ти роби.

А – а, в ліжку довго ти не спи.

А – а, водичкою вмивайся

А – а, всім людям усміхайся

А – а, у школу ти спіши! ( 2 рази ).

 • Тітонька Сова задоволена, що ми всі разом набралися сили та здоров’я. Їдемо далі!

 • Наступна зупинка – станція «Вітамінна».

 • Діти, подивіться, хто до нас поспішає. Це ж хлопчик Вітамінчик.

 • Добрий день, діти!

Вітамінчик бравий я,

Знаю все від «А» до «Я».

Це мої друзі – Вітаміни

Ми вам щось розкажемо

Та сценку про користь вітамінів покажемо.

Вітамінчик. Термін «вітаміни» походить від латинського слова «віта», що означає «життя». Вітаміни потрібні для нормального росту і розвитку дітей. В організм вони потрапляють з їжею.

Сценка «Ми – корисні для людини»

( Виходять діти, на головах у них капелюшки з назвами вітамінів )

 • Добрий день, впізнали нас? ( Разом ). Ми вітаміни – дуже корисні для людини.

Вітамін А: Я – вітамін А, сприяю росту, поліпшую зір. Мене багато в моркві, маслі, сирі, яйцях, помідорах, зеленій цибулі, гарбузі.

Вітамін В: А я – вітамін В. Дуже потрібний для фізичної і розумової діяльності, поліпшення травлення. Міщусь у житньому хлібі, вівсяній та гречаних крупах, горосі, квасолі, печінці, м’ясі.

Вітамін С: А я – вітамін С. Запобігаю застуді, поліпшую кровообіг, сприяю росту. Багата мною капуста, картопля, помідори, цибуля, щавель, хрін, часник, чорна смородина.

Вітамін Д: А я – вітамін Д. Зміцнюю кістки. Живу в молоці, житньому хлібі, рибі.

Всі: Хто дружить із нами буде –

Всі незгоди позабуде.

Виросте міцним, здоровим,

Переможе всі хвороби.

 • Отже, діти, треба вживати різноманітну їжу, щоб збагатити свій організм вітамінами, необхідними для нормального росту і розвитку нашого організму.

 • Хлопчик Вітамінчик приготував для вас загадки:

В кожній господі я у пригоді.

Та хто мене роздягати візьметься,

Той слізьми заллється. ( Цибуля )

Що то за голова, що лиш зуби й борода. ( Часник. )

І печуть мене, і варять, і їдять, і хвалять, бо я смачна. (Картопля. )

Сидить дівчина в коморі, а коса її надворі. ( Морква. )

Ліз Мартин через тин, сам переліз, а голову на тину залишив. ( Гарбуз.)

Зозуляста, срібляста, триста сорочок наділа. ( Капуста. )

Баран у коморі, а роги надворі. ( Буряк. )

Не стелюсь я спати долі, а деруся вся угору. ( Квасоля. )

А що то за коні в гаю на припоні:

Довгасті, голчасті, зеленої масті.

Нікого не возять, лиш солі просять. ( Огірки. )

Ростуть вони у полі, на городі.

Цвітуть, мов золото, плоди на них, як яблука. ( Помідори. )

Гра «Приготуй смачну страву».

( Діти називають страви, які можна приготувати з цих продуктів.)

 • Ось ми і добрались до країни «Здоров’я».

( Виходить Фея Здоров’я. )

 • Добрий день, любі діти! Я рада вас бачити у нашій країні. Тітонька Сова повідомила мені, що ви впоралися з усіма завданнями, які трапилися вам на шляху. За це я хочу вам подякувати і зробити невеличкий подаруночок.

- У мене в руках чарівна паличка. Доторкніться до неї і вона наповнить ваш організм здоров’ям. А ви піклуйтесь про своє здоров’я, зміцнюйте його і пам’ятайте, що найдорожче у світі – здоров’я!

Урок з української мови у 2 класі

Тема: Поняття про слова – назви предметів ( іменники ).

Мета:   Навчати учнів розпізнавати іменники за питаннями хто? що?;

поглиблювати знання учнів про слова – назви предметів.  

Розвивати вміння ставити запитання до слів, уяву,увагу,збагачувати словниковий запас учнів.

Виховувати бажання берегти і зміцнювати своє здоровя.

Обладнання: предметні малюнки, таблиця  «Назва предмета»

Хід уроку

I Організаційний момент

-Посміхніться один одному,щоб нам було приємно спілкуватися.

Девіз уроку.

Хто здоровий,той сміється,

Все йому в житті вдається.

Він долає всі вершини

Це ж чудово для людини.

II     Актуалізація опорних знань.

1.Вступна бесіда.

-Діти,з чого складається наше мовлення? (З речень)

-Які бувають речення за метою висловлювання та інтонацією?

П1. Повідомлення теми і мети уроку.

- Діти, до нас на урок завітав Незнайко.

Давайте з ним привітаємось:

- Здрастуй, Незнайку!

- Давайте вимовимо звуки у слові Незнайко.

- Назвіть букви, якими записано слово Незнайко.

Позначте  каліграфічно звуки буквами  Н е з н а й к о

Запишіть слово, підберіть слово з протилежним значенням

Незнайко – Знайко.

-Пригадаймо для Незнайки, про що ми говорили на минулому уроці. ( Вчилися ставити запитання до назв предметів, та назв істот )

- Сьогодні ми будем продовжувати працювати над словами назвами предметів, будемо вчитися і вчити Незнайка ставити питання до слів, дізнаємось, як одним словом називаються слова, що називають  предмети, працюватимемо зі словниковими словами, будем вчити Незнайка бути працьовитим і працелюбним.

III  Вивчення нового матеріалу.

 Незнайко йшов до нас довгою дорогою і на своєму шляху зустрічав багато цікавого. Йому хотілося дізнатися, що це?

Але все у нього було невпопад. Допоможемо йому?

(На дошці предметні малюнки).

Діти ставлять питання і називають предмети.

Завдання для дівчаток. Випишіть слова, що відповідають на запитання що?

Завдання для хлопчиків. Випишіть слова що відповідають на запитання хто?

Перевірка завдання.

Висновок: Слова, які відповідають на питання що? –назви неістот.

Слова, які відповідають на питання хто?- назви істот .

- Слова, до яких ми ставимо питання хто? що? Називають предмети, дають їм ім’я.

- Як ви думаєте, як слова можна назвати по-іншому – одним словом (іменнники).

2. Робота з підручником. Читання правил.

Ходив Незнайко довго, заблукав до лісу і зустрів там …

 Коли відгадаєте загадку, то дізнаєтесь кого.

3. Робота над загадкою.

Буркотливий, вайлуватий

По лісу блукає, меду шукає

Так це ведмідь. Ведмідь – великий, хижий звір, укритий густою бурою або білою шерстю.(Виставляю малюнки).

Цікаво знати: Ведмеді люблять солодке, у них навіть можуть боліти зуби, якщо вони занадто зловживають солодощами.

Незнайко все мандрував і  по дорозі знайшов такі карточки. Допоможемо Незнайкові прочитати слова.

 Ведмедь. Видмідь. Ведмідь.

-Як ви думаєте, яке слово написане правильно?

Поділимо на склади. Який склад наголошений. Е без наголосу вимовляється близько до и. Можна допустити помилку, бо наголосом це слово не перевіряється, а перевіряється словником.

Фізкультхвилинка

Хмаринка сонечко закрила

Слізки срібні зронила.

Ми ті слізки пошукаєм,

У травичці позбираєм.

Пострибаєм,як зайчата.

Політаєм,як пташата.

Потанцюємо ще трішки,

Щоб спочили ручки,ніжки.

Всі веселі?От чудово!

А тепер до праці знову.

4.Гра « Впізнай іменник »

Я прочитаю вам вірш Ганни Червінь « Вітаміни »,а ви постараєтесь впізнати і назвати іменники.

ВІТАМІНИ

-Му-му!

-Му-му!

-Що їсти,щоб бути здоровою?

-А це як кому.

Ми маємо звичку

Їсти травичку:

Смачну конюшину,

Гірку лопушину,

Терпку будячину.

Як пастух не бачить-

З грядок капустину.

І листя,й стеблини-

Це все- вітаміни.

Тим користь така

Від молока.

Юрко зрозумів

Розмову корів:

З усіх «видозмінів» ,

З усіх вітамінів

Найкращі оці,

Що в молоці!

З тих пір без прохань,

Без нарікань

Юрко повну склянку

Його п’є щоранку.

Ганна Черінь

5. Робота в парах

На партах лежать карточки.

Завдання: Складіть речення зі слів, підкресліть іменники, поставте питання.

 IV  Підсумок уроку

-            Діти, як ви вважаєте, Незнайко зрозумів, що таке іменник?

-            На які питання відповідає?

Пограємо гру «Хто?, що?»

Школа, тигр, книжка, зима, хлопчик, корова, кошеня,

Літак, тракторист, трактор.

V Домашнє завдання

Вивчити правило про іменник.

 

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ГЕОГРАФІЇ залишилося:
0
4
міс.
2
4
дн.
0
2
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!