Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Шляхи формування української ідентичності в новій українській школі
»
Взяти участь Всі події

Завдання з історії України 10 клас на закріплення теми:" Західноукраїнські землі в 1920 - 1939 рр."

Історія України

Для кого: 5 Клас

15.04.2020

656

9

0

Опис документу:
Різнорівневі завдання з історії України для учнів 10 класу для узагальнення теми: "Західноукраїнські землі в 1920 - 1939рр." Під час виконання контрольної роботи учні матимуть можливість продемонструвати свої знання з даної теми; оцінити рівень власних навчальних досягнень ; звернути увагу на питання, що були недостатньо ними опрацьовані; набути навичок роботи над завданнями різних рівнів складності.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема уроку. Оцінювання навчальних досягнень учнів з теми : “Західноукраїнські землі в 1921 –

1939рр.

Мета. Оцінити навчальні досягнення учнів під час вивчення теми шляхом проведення письмової

роботи.

Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть : продемонструвати свої знання з теми; оцінити рівень власних навчальних досягнень ; звернути увагу на питання, що були недостатньо ними опрацьовані; набути навичок роботи над завданнями різних рівнів складності.

Тип уроку. Урок перевірки знань, умінь і навичок.

Форма проведення. Різнорівнева письмова робота за двома варіантами.

Рекомендації:

Початковий рівень містить 6 завдань, правильне виконання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала,середній рівень 3 завдання, оцінюється в 1 бал, достатній 2 завдання,оцінюється в 1,5 бала, високий 1 завдання, оцінюється в 3 бали.

Хід уроку

Проведення письмової роботи

Варіант 1

Початковий рівень

1.Вкажіть, який міжнародний договір передбачав надання Закарпаттю статусу автономії у складі Чехословаччини?

А. Ризький; Б. Версальський; В. Сен – Жерменський; Г. Тріанонський.

2. Позначте варіант, в якому викладено суть політики пацифікації:

А. це офіційна назва масових репресій польської влади щодо українського населення Східної Галичини;

Б. це офіційна назва масових репресій влади щодо українського населення Буковини і Закарпаття;

В. це політика примирення панівної нації з корінним населенням західноукраїнських земель;

Г. це політика заспокоєння повсталих селян Південної Бесарабії.

3. Назвіть політиків, які очолили різні гілки ОУН після її розколу:

А. Є. Коновалець, С. Бандера; В. А. Мельник, С. Бандера;

Б. Є. Коновалець, А. Мельник; Г. Я. Стецько, А. Волошин.

4. Вкажіть, коли було проголошено незалежність Карпатської України:

А. 29 вересня 1938р.; В. 15 січня 1939р.;

Б. 11 жовтня 1938р.; Г. 15 березня 1939 р.

4.Назвіть історичні українські землі, які після приєднання до Польської держави були включені до Люблінського воєводства:

А. Східна Галичина і Закарпаття; В. Західна Волинь і Західне Полісся;

Б. Холмщина і Підляшшя; Г. Північна Буковина і Бессарабія.

5. Назвіть єдиний легальний вищий навчальний заклад Східної Галичини з українською мовою навчання, створений за ініціативи А. Шептицького.

А. «Таємний український університет»;

Б. « Українська вища політехнічна школа»;

В. Львівський університет;

Г. Богословська академія.

6. Усі західноукраїнські землі в 30 – ті рр. входили до складу Польщі:

А. так Б. ні

Середній рівень

7. Визначте заходи, що характеризують політику чехословацького уряду щодо українських земель у 1919 – 1939 рр. ( Три правильні відповіді )

А. наявність гарантій автономної Карпатської України (Підкарпатської Русі) в Конституції ЧСР;

Б. заперечення права національного розвитку українців;

В. наділення 35 тис. безземельних селян клаптиком власної землі;

Г. конфіскація земель українських селян, передача їх чеським господарям;

Д. прийняття закону, який визнав українську мову «чужою» для населення Закарпаття;

Е. розширення мережі початкових шкіл з українською мовою викладання;

Є. створення можливості для українців займати високі посади.

8. Визначте хронологічну послідовність виникнення українських політичних сил на західноукраїнських землях:

А. створення Української національної партії;

Б. створення Комуністичної партії Західної України;

В. створення Українського національно – демократичного обєднання;

Г. створення Організації українських націоналістів.

Відповідь___________________________________.

9. Встановіть відповідність між подіями і датами історії західноукраїнських земель у складі іноземних держав:

А. створення концентраційного табору Береза Картузька; 1. 1919р.

Б. «процес 500» над учасниками Татарбунарського повстання; 2. 1921р.

В. рішення Центральної руської ради про обєднання Закарпаття 3. 1925р.

з Чехословаччиною;

Г. заснування Таємного університету у Львові. 4. 1934р.

5. 1938р.

Відповідь_______________________________________.

Достатній рівень

10. Дайте визначення історичним поняттям:

«Дискримінація»_______________________________________________________________________.

«Осадництво»__________________________________________________________________________.

11. Заповніть таблицю.

« Карпатська Україна»

Причини створення

Внутрішня політика

Зовнішня політика

Значення

Високий рівень

12. Чим можна пояснити той факт, що у 20 – ті р. на західноукраїнських землях спостерігалося поширення про радянських поглядів, а в 30 ті рр.. почався зворотній процес? Аргументуйте власну точку зору.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Варіант 2

Початковий рівень

1.14 березня 1923 р. Рада послів Антанти в Парижі надала Польщі всі юридичні права на володіння:

А. Волинню; В. Закерзонням;

Б. Східною Галичиною; Г. всіма вище названими землями.

2. Хто очолював перший автономний уряд Підкарпатської Русі ( Карпатської України)?

А). А. Волошин; В). С. Фенцик;

Б). А. Бродій; Г). І. Росоха.

3. У якому році відбулися події, що увійшли в історію під назвою «Татарбунарське повстання»?

А. 1919р. Б. 1921р. В.1924р. Г. 1930р.

4. Визначте країну, яка в ході аграрних перетворень наділила українських селян невеликою частиною власної землі:

А. Польща; В. Чехословаччина;

Б. Румунія; Г. Угорщина.

5. Береза Картузька – це:

А. провідне підприємство деревообробної галузі народного господарства;

Б. український кооператив, який контролював обсяги продажу деревини;

В. громадська організація, яка займалася вивченням екосистеми карпатського краю;

Г. концентраційний табір для українців, що відстоювали власні національні інтереси.

6. Умови для політичного розвитку Східної Галичини у складі Польщі були сприятливішими, ніж умови розвитку УРСР у складі СРСР:

А. так Б. ні

Середній рівень

7. Визначте особливості суспільно – політичного становища на українських землях під владою Польщі в міжвоєнний період ( Три правильні відповіді)

А. прагнення польського уряду до асиміляції українців;

Б. дозвіл комплектування керівних органів виконавчої влади українцями;

В. рівноцінне використання в офіційному діловодстві назв «Польща» і «Україна»;

Г. заборона діяльності українських політичних партій і організацій;

Д. гальмування розвитку української освіти і закриття українських шкіл;

Е. здійснення політики колонізації на заселених українцями землях;

Є. панування серед польського політикуму принципів рівноправності і дружелюбності у відносинах з українським населенням.

Відповідь________________________.

8. Визначте хронологічну послідовність подій, що відбулися у Східній Галичині:

А. прийняття «кресового закону»;

Б. становлення курсу на «нормалізацію»;

В. здійснення політики «пацифікації»;

Г. вбивство міністра внутрішніх справ Польщі Б. Перацького.

Відповідь______________________.

9. Встановіть відповідність між подіями і датами історії західноукраїнських земель у складі іноземних держав:

А. Проголошення автономії Закарпаття; 1. 1919р.

Б. створення Української військової організації ( УВО); 2. 1920р.

В. початок аграрної реформи на українських землях 3. 1925р.

в складі Румунії;

Г. проведення Львівського судового процесу над діячами ОУН 4. 1936р.

5.1938р.

Відповідь_____________________.

Достатній рівень

10. Дайте визначення історичним поняттям:

«Нормалізація»_____________________________________________________________________.

«Пацифікація»______________________________________________________________________.

11. Заповніть таблицю.

«Політика правлячих кіл Польщі щодо українських земель»

Період

Зміст

Основні заходи

Результати

Високий рівень

12. Як вплинула світова економічна криза кінця 20 –х – на початку 30- х рр.. на західноукраїнські землі? Аргументуйте власну точку зору.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.