Завдання до тематичного контролю знаньз теми "Вступ. Молекулярний рівень організації життя"

Опис документу:
Завдання контрольної роботи містять питання різних типів. Завдання з вибором однієї відповіді, питання на відповідність , відкриті питання з малюнками, складено у двох варіантах. Розрахована на 40 хвилин уроку.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тематична атестація № 1.

Тема: „Вступ. Молекулярний рівень організації життя ”.

Варіант 1.

Рівень 1. (3 бали) Виберіть правильну відповідь:

1. Який рівень організації життя зображений на малюнку?

а) організмений; б) біосферний;

в) клітинний; г) екосистемний .

2. До мікроелементів належить:

а) Оксиген; б) Купрум;

в) Нітроген; г) Бром.

3. Амінокислотою є:

а) гліцин; б) фруктоза; в) віск; г) цитозин.

Рівень 2. (3 бали) Виконайте завдання:

4. На малюнку зображено схему будови молекули:

а) ліпід; б) фруктоза; в) крохмаль; г) білок.

5. Закінчіть речення:

А) Глюкоза – мономер _________________________

Б) До складу ДНК входить вуглевод _____________

6. Знайдіть відповідність між рівнем життя і елементарною одиницею життя

Рівень організації життя

Елементарна одиниця життя

А. Біосферний

 1. Білок

Б. Молекулярний

 1. Березовий гай

В. Екосистем ний

 1. Атмосфера

Рівень 3. (3 бали)

7. Поставити відповідні знаки (< , > , = ) між поняттями:

А. Вміст гідрогену в організмах

Б. Вміст натрію в організмах

В. Ультрамікроелементи

Г. Макроелементи

Д. Вміст неорганічних речовин в клітині

Е. Вміст органічних речовин

Ж. Відносна молекулярна маса білка

З. Відносна молекулярна маса амінокислоти

8. Розв’яжіть задачу:

Яка послідовність нуклеотидів буде в молекулі, що утвориться в результаті реплікації на ділянці ДНК з такою послідовністю нуклеотидів ГГЦАТТТГЦААТ ? Знайдіть процентний вміст кожного виду нуклеотидів у даному фрагменті ДНК. Якою є довжина цього фрагменту, якщо розмір одного нуклеотиду 0,34 нм?

Рівень 4. (3 бали)

Дайте відповіді на запитання:

9. Чому в живих організмах багато води?

10. Чому деякі амінокислоти називають незамінними? Наведіть приклади.

11. Порівняйте властивості та функції вуглеводів та ліпідів.

Тематична атестація № 1.

Тема: „Вступ. Молекулярний рівень організації життя ”.

Варіант 2.

Рівень 1. (3 бали) Виберіть правильну відповідь:

1. Який рівень організації життя зображений на малюнку?

а) організмений; б) біосферний;

в) клітинний; г) екосистемний .

2. До макроелементів належить:

а) Оксиген; б) Купрум;

в) Кальцій; г) Бром.

3. Моносахаридом є:

а) гліцин; б) фруктоза; в) віск; г) цитозин.

Рівень 2. (3 бали) Виконайте завдання:

4. На малюнку зображено схему будови молекули:

а) ліпід; б) ДНК; в) крохмаль; г) білок.

5. Закінчіть речення:

А) Нуклеотиди – мономери _________________________

Б) До складу РНК входить вуглевод _____________

6. Знайдіть відповідність між рівнем життя і елементарною одиницею життя

Рівень організації життя

Елементарна одиниця життя

 1. Клітинний

 1. Сосна кримська

 1. Організмений

 1. Нейрон

 1. Популяційно-видовий

 1. Людина

Рівень 3. (3 бали)

7. Поставити відповідні знаки (< , > , = ) між поняттями:

А. макроелементи

Б. органогени

В. Вміст йоду в організмах

Г. Вміст Кальцію в організмах

Д. вміст сухих речовин в клітині

Е. вміст води в клітині

Ж. відносна молекулярна маса глюкози

З. Відносна молекулярна маса сахарози

8. Розв’яжіть задачу:

Яка послідовність нуклеотидів буде в молекулі, що утвориться в результаті транскрипції на ділянці ДНК з послідовністю нуклеотидів ГГЦАТТТГЦААТ ? Знайдіть процентний вміст кожного виду нуклеотидів у даному фрагменті ДНК. Якою є довжина цього фрагменту, якщо розмір одного нуклеотиду 0,34 нм?

Рівень 4. (3 бали)

Дайте відповіді на запитання:

9. Поясніть, в якому стані в клітинах містяться мінеральні речовини та які функції вони виконують?

10. Які функції в клітині виконують нуклеїнові кислоти? Наведіть приклади.

11. За якими ознаками харчові білки поділяють на повноцінні та неповноцінні?

Тематична атестація № 1.

Тема: „Вступ. Молекулярний рівень організації життя ”.

Варіант 3.

Рівень 1. (3 бали) Виберіть правильну відповідь:

1. Який рівень організації життя зображений на малюнку?

а) організмений; б) біосферний;

в) клітинний; г) екосистемний .

2. До ультрамікроелементів належить:

а) Оксиген; б) Купрум;

в) Кальцій; г) Бром.

3. Азотистою основою є:

а) гліцин; б) фруктоза; в) віск; г) цитозин.

Рівень 2. (3 бали) Виконайте завдання:

4. На малюнку зображено схему будови молекули:

а) РНК; б) ДНК; в) крохмаль; г) білок.

5. Закінчіть речення:

А) Мономери нуклеїнових кислот – ________________

Б) Розчинники вітамінів А і Д - _____________

6. Знайдіть відповідність між рівнем життя і елементарною одиницею життя

Рівень організації життя

Елементарна одиниця життя

 1. Біосферний

 1. Евглена зелена

 1. Клітинний

 1. Мязові волокна

 1. Тканинний

 1. Гідросфера

Рівень 3. (3 бали)

7. Поставити відповідні знаки (< , > , = ) між поняттями:

А. Органогени

Б. макроелементи

В. Вміст Карбону в організмах

Г. Вміст Сульфуру в організмах

Д. вміст органічних речовин в клітині

Е. вміст неорганічних речовин в клітині

Ж. відносна молекулярна маса ДНК

З. Відносна молекулярна маса нуклеотиду

8. Розв’яжіть задачу:

Яка послідовність нуклеотидів буде в молекулі, що утвориться в результаті реплікації на ділянці ДНК з послідовністю нуклеотидів ТТГЦЦАГТЦАГГ ? Знайдіть процентний вміст кожного виду нуклеотидів у даному фрагменті ДНК. Якою є довжина цього фрагменту, якщо розмір одного нуклеотиду 0,34 нм?

Рівень 4. (3 бали)

Дайте відповіді на запитання:

9. Яку роль в організмах виконують ліпіди?

10. Як первинна структура білка визначає його властивості та функції? Наведіть приклади.

11. Які органічні сполуки здатні виконувати каталітичні функції в клітинах?

Тематична атестація № 1.

Тема: „Вступ. Молекулярний рівень організації життя ”.

Варіант 4.

Рівень 1. (3 бали) Виберіть правильну відповідь:

1. Який рівень організації життя зображений на малюнку?

а) організмений; б) біосферний;

в) клітинний; г) екосистемний .

2. До органогенних елементів належить:

а) Оксиген; б) Купрум;

в) Кальцій; г) Бром.

3. Складним ліпідом є:

а) гліцин; б) фруктоза; в) віск; г) цитозин.

Рівень 2. (3 бали) Виконайте завдання:

4. На малюнку зображено схему будови молекули:

а) нуклеотид; б) ліпід; в) крохмаль; г) білок.

5. Закінчіть речення:

А) Мономери білків – ________________

Б) Целюлоза утворюється в клітинах ___________

6. Знайдіть відповідність між рівнем життя і елементарною одиницею життя

Рівень організації життя

Елементарна одиниця життя

 1. Популяційно- видовий

 1. Ковиловий степ

 1. Екосистемний

 1. Хрящові волокна

 1. Тканинний

 1. Літосфера

Рівень 3. (3 бали)

7. Поставити відповідні знаки (< , > , = ) між поняттями:

А. Вміст оксигену в організмах

Б. Вміст фосфору в організмах

В. Ультрамікроелементи

Г. мікроелементи

Д. вміст неорганічних речовин в клітині

Е. вміст органічних речовин в клітині

Ж. відносна молекулярна маса РНК

З. Відносна молекулярна маса ДНК

8. Розв’яжіть задачу:

Яка послідовність нуклеотидів буде в молекулі, що утвориться в результаті транскрипції на ділянці ДНК з послідовністю нуклеотидів ТТТТГЦЦААЦГЦА ? Знайдіть процентний вміст кожного виду нуклеотидів у даному фрагменті ДНК. Якою є довжина цього фрагменту, якщо розмір одного нуклеотиду 0,34 нм?

Рівень 4. (3 бали)

Дайте відповіді на запитання:

9. Які типи хімічних зв’язків забезпечують утворення різних рівнів структури білків?

10. Які функції в клітинах виконують вуглеводи ? Наведіть приклади.

11. Яку роль в організмах виконують ферменти?

Тематична атестація № 1.

Тема: „Вступ. Молекулярний рівень організації життя ”.

Варіант 1.

Рівень 1. (3 бали) Виберіть правильну відповідь:

1. Який рівень організації життя зображений на малюнку?

а) організмений; б) біосферний;

в) клітинний; г) екосистемний .

2. До мікроелементів належить:

а) Оксиген; б) Купрум;

в) Нітроген; г) Бром.

3. Амінокислотою є:

а) гліцин; б) фруктоза; в) віск; г) цитозин.

Рівень 2. (3 бали) Виконайте завдання:

4. На малюнку зображено схему будови молекули:

а) ліпід; б) фруктоза; в) крохмаль; г) білок.

5. Закінчіть речення:

А) Глюкоза – мономер _________________________

Б) До складу ДНК входить вуглевод _____________

6. Знайдіть відповідність між рівнем життя і елементарною одиницею життя

Рівень організації життя

Елементарна одиниця життя

А. Біосферний

 1. Білок

Б. Молекулярний

 1. Березовий гай

В. Екосистем ний

 1. Атмосфера

Рівень 3. (3 бали)

7. Поставити відповідні знаки (< , > , = ) між поняттями:

А. Вміст гідрогену в організмах

Б. Вміст натрію в організмах

В. Ультрамікроелементи

Г. Макроелементи

Д. Вміст неорганічних речовин в клітині

Е. Вміст органічних речовин

Ж. Відносна молекулярна маса білка

З. Відносна молекулярна маса амінокислоти

8. Розв’яжіть задачу:

Яка послідовність нуклеотидів буде в молекулі, що утвориться в результаті реплікації на ділянці ДНК з такою послідовністю нуклеотидів ГГЦАТТТГЦААТ ? Знайдіть процентний вміст кожного виду нуклеотидів у даному фрагменті ДНК. Якою є довжина цього фрагменту, якщо розмір одного нуклеотиду 0,34 нм?

Рівень 4. (3 бали)

Дайте відповіді на запитання:

9. Чому в живих організмах багато води?

10. Чому деякі амінокислоти називають незамінними? Наведіть приклади.

11. Порівняйте властивості та функції вуглеводів та ліпідів.

Тематична атестація № 1.

Тема: „Вступ. Молекулярний рівень організації життя ”.

Варіант 2.

Рівень 1. (3 бали) Виберіть правильну відповідь:

1. Який рівень організації життя зображений на малюнку?

а) організмений; б) біосферний;

в) клітинний; г) екосистемний .

2. До макроелементів належить:

а) Оксиген; б) Купрум;

в) Кальцій; г) Бром.

3. Моносахаридом є:

а) гліцин; б) фруктоза; в) віск; г) цитозин.

Рівень 2. (3 бали) Виконайте завдання:

4. На малюнку зображено схему будови молекули:

а) ліпід; б) ДНК; в) крохмаль; г) білок.

5. Закінчіть речення:

А) Нуклеотиди – мономери _________________________

Б) До складу РНК входить вуглевод _____________

6. Знайдіть відповідність між рівнем життя і елементарною одиницею життя

Рівень організації життя

Елементарна одиниця життя

 1. Клітинний

 1. Сосна кримська

 1. Організмений

 1. Нейрон

 1. Популяційно-видовий

 1. Людина

Рівень 3. (3 бали)

7. Поставити відповідні знаки (< , > , = ) між поняттями:

А. макроелементи

Б. органогени

В. Вміст йоду в організмах

Г. Вміст Кальцію в організмах

Д. вміст сухих речовин в клітині

Е. вміст води в клітині

Ж. відносна молекулярна маса глюкози

З. Відносна молекулярна маса сахарози

8. Розв’яжіть задачу:

Яка послідовність нуклеотидів буде в молекулі, що утвориться в результаті транскрипції на ділянці ДНК з послідовністю нуклеотидів ГГЦАТТТГЦААТ ? Знайдіть процентний вміст кожного виду нуклеотидів у даному фрагменті ДНК. Якою є довжина цього фрагменту, якщо розмір одного нуклеотиду 0,34 нм?

Рівень 4. (3 бали)

Дайте відповіді на запитання:

9. Поясніть, в якому стані в клітинах містяться мінеральні речовини та які функції вони виконують?

10. Які функції в клітині виконують нуклеїнові кислоти? Наведіть приклади.

11. За якими ознаками харчові білки поділяють на повноцінні та неповноцінні?

Тематична атестація № 1.

Тема: „Вступ. Молекулярний рівень організації життя ”.

Варіант 3.

Рівень 1. (3 бали) Виберіть правильну відповідь:

1. Який рівень організації життя зображений на малюнку?

а) організмений; б) біосферний;

в) клітинний; г) екосистемний .

2. До ультрамікроелементів належить:

а) Оксиген; б) Купрум;

в) Кальцій; г) Бром.

3. Азотистою основою є:

а) гліцин; б) фруктоза; в) віск; г) цитозин.

Рівень 2. (3 бали) Виконайте завдання:

4. На малюнку зображено схему будови молекули:

а) РНК; б) ДНК; в) крохмаль; г) білок.

5. Закінчіть речення:

А) Мономери нуклеїнових кислот – ________________

Б) Розчинники вітамінів А і Д - _____________

6. Знайдіть відповідність між рівнем життя і елементарною одиницею життя

Рівень організації життя

Елементарна одиниця життя

 1. Біосферний

 1. Евглена зелена

 1. Клітинний

 1. Мязові волокна

 1. Тканинний

 1. Гідросфера

Рівень 3. (3 бали)

7. Поставити відповідні знаки (< , > , = ) між поняттями:

А. Органогени

Б. макроелементи

В. Вміст Карбону в організмах

Г. Вміст Сульфуру в організмах

Д. вміст органічних речовин в клітині

Е. вміст неорганічних речовин в клітині

Ж. відносна молекулярна маса ДНК

З. Відносна молекулярна маса нуклеотиду

8. Розв’яжіть задачу:

Яка послідовність нуклеотидів буде в молекулі, що утвориться в результаті реплікації на ділянці ДНК з послідовністю нуклеотидів ТТГЦЦАГТЦАГГ ? Знайдіть процентний вміст кожного виду нуклеотидів у даному фрагменті ДНК. Якою є довжина цього фрагменту, якщо розмір одного нуклеотиду 0,34 нм?

Рівень 4. (3 бали)

Дайте відповіді на запитання:

9. Яку роль в організмах виконують ліпіди?

10. Як первинна структура білка визначає його властивості та функції? Наведіть приклади.

11. Які органічні сполуки здатні виконувати каталітичні функції в клітинах?

Тематична атестація № 1.

Тема: „Вступ. Молекулярний рівень організації життя ”.

Варіант 4.

Рівень 1. (3 бали) Виберіть правильну відповідь:

1. Який рівень організації життя зображений на малюнку?

а) організмений; б) біосферний;

в) клітинний; г) екосистемний .

2. До органогенних елементів належить:

а) Оксиген; б) Купрум;

в) Кальцій; г) Бром.

3. Складним ліпідом є:

а) гліцин; б) фруктоза; в) віск; г) цитозин.

Рівень 2. (3 бали) Виконайте завдання:

4. На малюнку зображено схему будови молекули:

а) нуклеотид; б) ліпід; в) крохмаль; г) білок.

5. Закінчіть речення:

А) Мономери білків – ________________

Б) Целюлоза утворюється в клітинах ___________

6. Знайдіть відповідність між рівнем життя і елементарною одиницею життя

Рівень організації життя

Елементарна одиниця життя

 1. Популяційно- видовий

 1. Ковиловий степ

 1. Екосистемний

 1. Хрящові волокна

 1. Тканинний

 1. Літосфера

Рівень 3. (3 бали)

7. Поставити відповідні знаки (< , > , = ) між поняттями:

А. Вміст оксигену в організмах

Б. Вміст фосфору в організмах

В. Ультрамікроелементи

Г. мікроелементи

Д. вміст неорганічних речовин в клітині

Е. вміст органічних речовин в клітині

Ж. відносна молекулярна маса РНК

З. Відносна молекулярна маса ДНК

8. Розв’яжіть задачу:

Яка послідовність нуклеотидів буде в молекулі, що утвориться в результаті транскрипції на ділянці ДНК з послідовністю нуклеотидів ТТТТГЦЦААЦГЦА ? Знайдіть процентний вміст кожного виду нуклеотидів у даному фрагменті ДНК. Якою є довжина цього фрагменту, якщо розмір одного нуклеотиду 0,34 нм?

Рівень 4. (3 бали)

Дайте відповіді на запитання:

9. Які типи хімічних зв’язків забезпечують утворення різних рівнів структури білків?

10. Які функції в клітинах виконують вуглеводи ? Наведіть приклади.

11. Яку роль в організмах виконують ферменти?

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Особливі діти в закладі освіти: характеристика нозологій, педагогічні підходи»
Мельничук Вікторія Олексіївна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.