Завдання для заліку з теми "Електричне поле"

Фізика

Для кого: 11 Клас

01.10.2020

346

2

0

Опис документу:
Матеріали містять в собі питання для перевірки якості засвоєння учнями теоретичних відомостей з теми "Електричне поле" в 11 класі. Представлені матеріали можна використати для проведення підсумкової роботи на уроці фізики або для підготовки учнів до контрольної роботи з теми.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

1. При електризації тертям тіла набувають...

А) однакових за модулем різнойменних зарядів; Б) різних за модулем різнойменних зарядів;

В) однакових за модулем однойменних зарядів; Г) різних за модулем однойменних зарядів.

2. Як зміниться кут відхилення стрілки негативно зарядженого електроскопа при наближенні до нього позитивно зарядженого тіла?

3. Два точкові заряди q1 та q2 містяться на відстані r. Для кожної з описаних ситуацій установіть, у скільки разів зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів.

1. Величина одного із зарядів зросла в 3 рази

А Зменшиться в 3 рази

2. Величина кожного із зарядів зменшилась у 3 рази

Б Збільшиться в 9 разів

3. Відстань між зарядами зменшилась у 3 рази

В Збільшиться в 3 рази

4. Відстань і величина кожного із зарядів зменшилась у 3 рази

Г Зменшиться в 9 разів

Д Не зміниться

4. Тіло, виготовлене з діелектрика, внесено в однорідне електричне поле (див. рисунок). Після цього тіло розділили на частини А і В. Які електричні заряди будуть мати ці частини після розділення?

5. В однорідному електричному полі переміщується позитивне заряджене точкове тіло з точки 1 у точку 2 за траєкторіями І, ІІ, ІІІ (див. рисунок). Продовжте твердження: робота сил електричного поля при переміщенні зарядженого тіла...

А) максимальна за траєкторією І; Б) максимальна за траєкторією ІІ;

В) максимальна за траєкторією ІІІ; Г) однакова за траєкторіями І, ІІ, ІІІ.

6. Порівняйте потенціали точок в одорідному електричному полі, зображеному на рисунку.

7. Укажіть правильні твердження:

А) Потенціал електричного поля всередині зарядженого провідника дорівнює 0

Б) Поверхня зарядженого провідника є еквіпотенціальною

В) Напруженість електричного поля всередині зарядженого провідника дорівнює 0

Г) Усередині зарядженого провідника немає заряджених частинок

8. Проводячи дослідження, у першому випадку в заряджений і відключений від батарейки плоский повітряний конденсатор поміщають слюдяну пластину так, що вона займає весь простір між пластинами конденсатора. У другому випадку розсовують пластини конденсатора, при цьому простір між пластинами звповнений повітрям. Діелектрична проникність слюди вшестеро більша за діелектричну проникність повітря. Порівняйте напруженість поля між пластинами.

9. Діелектрична проникність показує...

А) у скільки разів сила взаємодії точкових зарядів у діелектрику більша, ніж у вакуумі;

Б) у скільки разів сила взаємодії точкових зарядів у діелектрику менша, ніж у вакуумі;

В) на скільки сила взаємодії точкових зарядів у діелектрику більша, ніж у вакуумі;

Г) на скільки сила взаємодії точкових зарядів у діелектрику менша, ніж у вакуумі.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.