Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Сучасні підходи до соціалізації дошкільника
»
Взяти участь Всі події

Завдання для учнівської олімпіади з економіки

Економіка

11.06.2019

1152

10

0

Опис документу:
Додаковий матеріал для уроку економіки. Творча робота, четвертого етапу чотирнадцятої Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки для учнів дев'ятого класу. (Творче завдання та відповіді на нього)
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ІV етап

V Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки

9 клас

Відповіді на творчі завдання

Творче завдання № 1 (10 балів)

Дуже часто в економічних новинах можна почути, що «прогнозні показники на поточний рік не виконуються» або «рівень інфляції на наступний рік становитиме 5%» чи «заплановані надходження до державного бюджету на наступний рік становитимуть…», «рівень капіталізації активів компанії «Fiat» очікується на рівні 110% від минулорічного…» тощо.

Чому про економічне майбутнє фахівці говорять ствердно?

Відповідь

Однією з функцій економічної науки є розробка наукових основ передбачення перспектив господарського розвитку.

Економіка є суспільною та емпіричною наукою, тобто такою, що базується на фактах, які можна отримати шляхом спостереження (живого споглядання економічних явищ) та вивчення економічної історії. Нагромаджені факти самі по собі не пояснюють сутність та тенденції розвитку реальних економічних явищ та процесів. Для їх дослідження необхідно застосовувати наукові методи, зокрема: аналіз та синтез, індукцію та дедукцію, експеримент, абстрагування історичний та логічний підходи, економічне моделювання тощо.

Поєднання зазначених методів у процесі економічного дослідження дозволяє не лише відобразити поточний стан економічних процесів, але й спрогнозувати їх майбутній стан. Такі прогнози носять ймовірнісний характер, оскільки вони не взмозі врахувати усі фактори складної економічної динаміки. Водночас такі прогнози можуть бути орієнтиром для економічних суб’єктів, які приймають відповідні рішення.

ІV етап

V Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки

9 клас

Відповіді на творчі завдання

Творче завдання № 2 (10 балів)

Останнім часом в Україні з’явилися Банки часу. В різних країнах світу існує понад 2500 організацій, які діють на кшталт «банку часу». Сутність такої організації полягає в тому, що учасники допомагають один одному, витрачаючи власний час. Обирається одиниця часу (наприклад, Time-Dollar в США) і після надання комусь допомоги учасник отримує на свій рахунок певну кількість таких одиниць. Згодом зароблені одиниці він може використати для придбання потрібних йому інших послуг. Можна розпочати відразу з купівлі послуги, взявши кредит. Наприклад, учасниця банку мріє навчитися танцювати, і водночас вміє вишивати хрестиком. Навчивши вишивати хрестиком доньку іншого учасника банку, вона заробляє 10 тайм-доларів. Тепер вона може піти вчитися танцювати, розрахувавшись цими тайм-доларами за послуги вчителя танців, який також є учасником банку часу. Таким чином, з економічного погляду, банки часу засновані на ідеї бартеру та альтернативної грошової одиниці.

Чому, на Вашу думку, в сучасних умовах виникають такі банки часу, адже повернення до бартеру – це «крок назад» з погляду розвитку процесу обміну в суспільстві?

Чи можливий перехід до таких альтернативних грошей в масштабі всього світового суспільства? Чим кращі тайм-долари за реально функціонуючу валюту? Охарактеризуйте «слабкі сторони» тайм-доларів порівняно із готівковими грошима, які ми використовуємо.

Відповідь

  1. Загальна логіка еволюції грошей передбачає перехід від однієї форми грошей до іншої із зменшенням витрат на здійснення обміну. Ці витрати можуть виражатися, наприклад, у скороченні витрат часу для здійснення трансакції. Оскільки бартер вимагав значних витрат часу для пошуку тих суб’єктів, чиї інтереси співпадали б в процесі обміну, то врешті-решт бартер поступився місцем спочатку товарним, потім - повноцінним металевим грошам, а потім – грошам паперовим. Але коли витрати часу на пошук контрагентів з обміну зменшуються за допомогою комп’ютера, то бартерні угоди починають створювати конкуренцію звичайним угодам, що укладаються за допомогою загального еквіваленту – грошей. Тому бартерні угоди, які здійснюються у межах банку часу – це не той «первинний бартер», який є кроком назад у розвитку обміну, а «бартер принципово нової якості», який не має головного недоліку свого «пращура» - відволікання виробника від процесу виробництва заради пошуку контрагенту з обміну. Виникнення такого сучасного бартеру в межах банків часу зумовлено і тим, що люди, втративши під час кризи роботу, не можуть заробити гроші для придбання необхідних послуг; таким чином, бартерний обмін в межах банків часу стає можливістю отримати бажані послуги в обмін на свої надані послуги, без використання грошей.

  2. Використання альтернативних грошей можливе тільки в межах банків часу (у замкнених системах) і неможливе у межах всього людського суспільства.

  3. Тайм-долари кращі за сучасні паперові, тому що вони не знецінюються.

  4. Разом з тим, слід взяти до уваги, що тайм-долари не мають загального визнання в межах всього суспільства, тому їх не можна вважати грошима у повному розумінні цього слова.

ІV етап

V Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки

9 клас

Відповіді на творчі завдання

Творче завдання № 3 (15 балів)

У повісті І. С. Нечуй-Левицького «Кайдашева сім’я» розвповідається про те, як сім’ї братів Кайдашів не могли дійти згоди після смерті їхнього батька, оскільки «коли громада ділила між братами двір старого Кайдаша, до Карпової половини одійшла груша. Тин пройшов на аршин поза грушею. Та груша була Лаврінова. Ще хлопцем Лаврін прищепив своїми руками щепу на старому пні. …Батько подарував Лаврінові ту грушу…. І в сім’ї всі звали ту грушу Лавріновою. За це знали всі на кутку».

Як зазначається у повісті, «доки груша не родила, доти й лиха не було». Але коли груша зародила смачними здоровенними грушами, Лаврінові діти, дізнавшись, що це груша їхнього батька, полізли через тин та нарвали груш. Між сім’ями розгорілася сварка і «брати мусили йти в волость». У волості присудили, щоб «Карпо давав щороку половину груш Лаврінові, або щоб одгородив до Лаврінового двору грушу з землею на два аршини та й продав Лаврінові ту землю навіки». Брати помирились, бо «Карпо пристав на те, щоб давати половину груш Лаврінові».

Але на наступний рік груша ще більше розрослась і знов рясно уродила. Як зазначається у повісті, «груш уродило мішків зо три, коли не більше. Груші були здорові й дорого коштували на ярмарку. Тут уже пахло карбованцями, а це для селян було не жарти». Між сім’ями братів знов почалися сварки. Цікаво, що в повісті «діло з грушею» закінчилося несподівано. Груша всохла, і дві сім’ї помирились.

Поясніть:

1) яка сучасна економічна теорія може бути застосована до аналізу наведеного прикладу з літературного твору;

2) які механізми в сучасній ринковій економіці дозволяють вирішити суперечності, описані в творі.

Відповідь

Цей приклад з літературного твору може бути проаналізований на основі сучасної економічної теорії прав власності, розробленої у працях лауреатів Нобелівської премії Р. Коуза, Д. Норта, О. Вільямсона та ін. Прихильники зазначеної теорії трактують права власності як: (1) санкціоновані поведінкові відносини, що виникають між людьми у зв’язку з існуванням благ та стосовно їхнього використання; (2) набір часткових повноважень, сукупність яких формує повне право власності. Таким чином, у межах економіко-правового підходу власність трактується як інститут, в основі якого лежить економічна взаємодія (угода або трансакція). За такого підходу передача прав власності породжує трансакційні витрати, зокрема витрати на забезпечення контролю та юридичного захисту виконання угод.

Приклад з повісті І. С. Нечуй-Левицького «Кайдашева сім’я» ілюструє реальну ситуацію, за якої розмитість (відсутність чіткої специфікації) прав власності та наявність трансакційних витрат породжує конфлікти та призводить до неефективної алокації ресурсів. Незважаючи на те, що спочатку брати помирились, бо Карпо пристав на те, щоб давати половину груш Лаврінові, суперечка між ними розгорілася з новою силою, як тільки сім’я Лавріна порушила домовленість.

Звідси можна зробити висновок, що ринкова економічна система, заснована на приватній власності та ринковому механізмі вирішення основних проблем економіки, може забезпечити оптимальне використання наявних ресурсів лише за умови існування відповідного інституційного середовища. Йдеться про те, що сама по собі приватна власність не завжди веде до ефективного за Парето результату, якщо в суспільстві відсутнє відповідне інституційне середовище (права власності нечітко визначені та погано захищені).

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.