Завдання для учнів 11 класу Економіка (08.04.2020)

Економіка

Для кого: 11 Клас

03.05.2020

651

1

0

Опис документу:
Опрацювати параграф 35,36,37,38,39. За темою "Роль уряду в регулюванні національної економіки "Виконати тестові завдання ст.141 та відповісти на запитання на ст. 142 та Ознайомтесь з презентацією за темою.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Держава в ринковій економіці
Слайд № 1

Держава в ринковій економіці

План Необхідність державного регулювання економіки. Економічні функції держави. Фіскальна політика. Податки та податкова система. Бюджетна політика...
Слайд № 2

План Необхідність державного регулювання економіки. Економічні функції держави. Фіскальна політика. Податки та податкова система. Бюджетна політика. Бюджетна система. Бюджетний дефіцит. Монетарна політика держави. Державне регулювання ринку праці.

Необхідність державного регулювання ринкової економіки вперше теоретично обґрунтував англійський економіст Дж.М.Кейнс в книзі "Загальна теорія зайн...
Слайд № 3

Необхідність державного регулювання ринкової економіки вперше теоретично обґрунтував англійський економіст Дж.М.Кейнс в книзі "Загальна теорія зайнятості, процента і грошей"(1946).

Ефективне функціонування економіки будь-якої країни передбачає необхідність державного регулювання, тобто ступінь державного впливу на розвиток нар...
Слайд № 4

Ефективне функціонування економіки будь-якої країни передбачає необхідність державного регулювання, тобто ступінь державного впливу на розвиток народного господарства в цілому, а також його окремих ланок – підприємств.

Метою державного регулювання економіки є досягнення найефективнішого економічного, соціального, наукового й культурного розвитку країни.
Слайд № 5

Метою державного регулювання економіки є досягнення найефективнішого економічного, соціального, наукового й культурного розвитку країни.

Основні методи державного регулювання адміністративні; фінансово-економічні.
Слайд № 6

Основні методи державного регулювання адміністративні; фінансово-економічні.

Підтримуючий. Компенсаційний. Регулюючий. Макроекономічної ефективності. Для регулювання економіки держава повинна діяти у напрямках
Слайд № 7

Підтримуючий. Компенсаційний. Регулюючий. Макроекономічної ефективності. Для регулювання економіки держава повинна діяти у напрямках

Основні принципи державного регулювання 1) мінімальне втручання державних органів у економічні процеси підприємств; 2) вплив відповідних владних ст...
Слайд № 8

Основні принципи державного регулювання 1) мінімальне втручання державних органів у економічні процеси підприємств; 2) вплив відповідних владних структур на розвиток соціально-економічних процесів за допомогою встановлених державою економічних регуляторів та нормативів.

Функції держави у регулюванні економіки
Слайд № 9

Функції держави у регулюванні економіки

Слайд № 10

Слайд № 11

Економічні функції держави Розробка і впровадження правових основ господарювання Визначення цілей і пріоритетів макроекономічного розвитку Реалізац...
Слайд № 12

Економічні функції держави Розробка і впровадження правових основ господарювання Визначення цілей і пріоритетів макроекономічного розвитку Реалізація соціальних цінностей Регулювання економічної діяльності Захист конкуренції як основного механізму регулювання ринкової економіки Перерозподіл доходів Фінансування суспільних благ і послуг, які є неподільними або неприбутковими Регулювання зовнішньоекономічних відносин і валютного ринку Стабілізація економіки

До економічних важелів, що використовуються державою для регулювання економіки, належать: податки, перерозподіл доходів і ресурсів, ціноутворення, ...
Слайд № 13

До економічних важелів, що використовуються державою для регулювання економіки, належать: податки, перерозподіл доходів і ресурсів, ціноутворення, державна підприємницька діяльність, кредитно-фінансові механізми тощо.

Слайд № 14

Види Інструменти Монетарна Облікова ставка; Норма резервування; Операції на відкритому ринку Фіскальна Державні видатки; Податки; Політика доходів ...
Слайд № 15

Види Інструменти Монетарна Облікова ставка; Норма резервування; Операції на відкритому ринку Фіскальна Державні видатки; Податки; Політика доходів Контроль заробітної плати і цін; Зовнішньоеко-номічна Митні та немитні бар'єри; Валютні інтервенції;

Фіскальна політика держави – це управління державним бюджетом та оподаткуванням з метою пожвавлення та стабілізації економіки.
Слайд № 16

Фіскальна політика держави – це управління державним бюджетом та оподаткуванням з метою пожвавлення та стабілізації економіки.

Слайд № 17

У якості обов'язкового елемента економічної системи виступають податки. Податки - обов’язкові внески до бюджетів різних рівні чи позабюджетних фонд...
Слайд № 18

У якості обов'язкового елемента економічної системи виступають податки. Податки - обов’язкові внески до бюджетів різних рівні чи позабюджетних фондів, які здійснюються в порядку і на умовах, встановлених законодавством. Сукупність усіх обов’язкових платежів до бюджету та позабюджетних фондів разом з методами та принципами їх побудови складає податкову систему.

Слайд № 19

Оподаткування – визначений законодавством країни механізм вилучення частини прибутків громадян і підприємств на користь держави. Податки відрізняют...
Слайд № 20

Оподаткування – визначений законодавством країни механізм вилучення частини прибутків громадян і підприємств на користь держави. Податки відрізняються за суб’єктами, об’єктами, способами оподаткування, органами, які їх вилучають.

Слайд № 21

Слайд № 22

Слайд № 23

Рівень оподаткування в економіці вимірюється відношенням загальної суми фіскальних вилучень до суми доходів фірми і домогосподарств. Залежність дох...
Слайд № 24

Рівень оподаткування в економіці вимірюється відношенням загальної суми фіскальних вилучень до суми доходів фірми і домогосподарств. Залежність доходів держави від рівня податків неоднозначна. У довгостроковому періоді вона описується “Кривою Лаффера”.

Крива Лаффера Крива описує залежність обсягу податкових надходжень від середньої ставки податку і величини доходу. Якщо ставка оподаткування дорівн...
Слайд № 25

Крива Лаффера Крива описує залежність обсягу податкових надходжень від середньої ставки податку і величини доходу. Якщо ставка оподаткування дорівнює 0, то держава не отримує податків. Підвищення ставки податку на 0% до певного рівня m супроводжується збільшенням податкових надходжень до бюджету.

Фіскальна політика передбачає внесення змін у податкові ставки, структуру податків, бюджетні витрати. Фіскальна політика Дискреційна Автоматична фі...
Слайд № 26

Фіскальна політика передбачає внесення змін у податкові ставки, структуру податків, бюджетні витрати. Фіскальна політика Дискреційна Автоматична фіскальна фіскальна політика політика (ДФП) (АФП) Свідоме регулювання державою Економічний механізм, який оподаткування та державних витрат автоматично реагує на зміни стану з метою впливу на реальний обсяг економіки так, що немає потреби національного виробництва, застосовувати якісь міри з боку уряду. зайнятість, інфляцію та економічне зростання.

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА Бюджетом називається фінансовий план створення і використання грошових коштів. Збалансований Дефіцитний Витрати бюджету Витрати рі...
Слайд № 27

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА Бюджетом називається фінансовий план створення і використання грошових коштів. Збалансований Дефіцитний Витрати бюджету Витрати рівні доходам перевищують доходи Бюджетна система держави– це сукупність бюджетів органів влади різного рівня Державний бюджет – це документ, який в грошовій формі відображає формування та розподіл доходів держави. Проект бюджету для затвердження готує уряд, на нього покладається обов’язок виконання держбюджету, тобто забезпечення надходження до нього доходів і проведення витрат. Місцевий бюджет – формується на рівні адміністративних одиниць. Основу доходів місцевих бюджетів складають податки з підприємств, які розміщені на області, міста.

Основні джерела доходів 1) Податки. 2) Власні доходи держави від виробничої та інших форм діяльності. 3) Платежі за ресурси, які згідно з діючим за...
Слайд № 28

Основні джерела доходів 1) Податки. 2) Власні доходи держави від виробничої та інших форм діяльності. 3) Платежі за ресурси, які згідно з діючим законодавством належать державі. 4) Позики у формі державних облігацій.

Основні джерела витрат 1) Освіта; 2) Соціальний захист населення; 3) Фінансування бюджетної сфери; 4) Охорона здоров’я; 5) Культура; 6) Засоби масо...
Слайд № 29

Основні джерела витрат 1) Освіта; 2) Соціальний захист населення; 3) Фінансування бюджетної сфери; 4) Охорона здоров’я; 5) Культура; 6) Засоби масової інформації; 7) Витрати у виробничій сфері та ін.

Бюджетний дефіцит - перевищення видатків над доходами. Причинами виникнення бюджетного дефіциту є: спад обсягів суспільного виробництва, масовий ви...
Слайд № 30

Бюджетний дефіцит - перевищення видатків над доходами. Причинами виникнення бюджетного дефіциту є: спад обсягів суспільного виробництва, масовий випуск незабезпечених грошей, значні витрати на військові потреби та утримання державного апарату тощо.

Фактичний дефіцит державного бюджету складається під впливом дискреційної бюджетно-податкової політики (структурний дефіцит) і циклічних коливань в...
Слайд № 31

Фактичний дефіцит державного бюджету складається під впливом дискреційної бюджетно-податкової політики (структурний дефіцит) і циклічних коливань в економіці (циклічний дефіцит). Структурний дефіцит визначається як бюджетний дефіцит при діючих податкових ставках і потенційному рівні випусках. Перевищення фактичного дефіциту над структурним дає циклічний дефіцит, а перевищення структурного дефіциту над фактичним, навпаки, - циклічний надлишок.

МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
Слайд № 32

МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

Монетарна або грошово-кредитна політика – це вплив на пропозицію грошей в економіці для досягнення макроекономічної стабільності. Розрізняють стиму...
Слайд № 33

Монетарна або грошово-кредитна політика – це вплив на пропозицію грошей в економіці для досягнення макроекономічної стабільності. Розрізняють стимулювальну і стримувальну монетарну політику.

Знаряддя монетарної політики: Норма резервування – це відсоток депозитів (вкладів), які комерційні банки повинні тримати в центральному банку у виг...
Слайд № 34

Знаряддя монетарної політики: Норма резервування – це відсоток депозитів (вкладів), які комерційні банки повинні тримати в центральному банку у вигляді обов'язкових резервів. Комерційні банки часто беруть гроші в позику в центрального банку, за що він стягує відсоток. Відсоткова ставка, за якою центральний банк надає позики комерційним банкам, називають обліковою (дисконтною) ставкою. В Україні – ставка рефінансування. Операції на відкритому ринку стосуються купівлі й продажу центральним банком державних цінних паперів.

Державне регулювання ринку праці – це система правових та організаційно-економічних заходів держави щодо забезпечення ефективної зайнятості, нормал...
Слайд № 35

Державне регулювання ринку праці – це система правових та організаційно-економічних заходів держави щодо забезпечення ефективної зайнятості, нормальних умов праці та раціонального використання робочої сили. Ці заходи умовно поділяють на активні та пасивні.

Активні заходи: Створення додаткових і нових робочих місць; Профорієнтація, підготовка й перепідготовка кадрів; Організація громадських робіт; Поси...
Слайд № 36

Активні заходи: Створення додаткових і нових робочих місць; Профорієнтація, підготовка й перепідготовка кадрів; Організація громадських робіт; Посилення територіальної та професійної мобільності робочої сили; Розвиток служби зайнятості.

Пасивні заходи: Виплата допомоги по безробіттю; Надання допомоги членам сімей, які перебувають на утриманні безробітних.
Слайд № 37

Пасивні заходи: Виплата допомоги по безробіттю; Надання допомоги членам сімей, які перебувають на утриманні безробітних.

Отже, досягнення стабільності національної економіки є основним завданням макроекономічної політики. Здійснюючи відповідні заходи, уряд може приско...
Слайд № 38

Отже, досягнення стабільності національної економіки є основним завданням макроекономічної політики. Здійснюючи відповідні заходи, уряд може прискорити економічне зростання, зменшити рівень безробіття чи інфляції.

The end
Слайд № 39

The end

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Нещодавно завантажили