Завдання для учнів 11 класу (22.05.2020)

Географія

Для кого: 11 Клас

03.05.2020

600

4

0

Опис документу:
Опрацювати параграф 95, 96, 97,98,99 за темами :"Глобальні стратегії розвитку", "Прогнози розвитку геопросторової будови сучасного господарства та суспільства". Завдання: виконати дослідження:"Реалізація планів сталого розвитку в різних країнах:успіхи і прорахунки"ст.259
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Переваги та загрози глобалізації
Слайд № 1

Переваги та загрози глобалізації

Світове господарство Міжнародні економічні відносини Глобалізація та глобальна економіка Як розв`язують екологічні проблеми? Наслідки глобалізації ...
Слайд № 2

Світове господарство Міжнародні економічні відносини Глобалізація та глобальна економіка Як розв`язують екологічні проблеми? Наслідки глобалізації Зміст

Етапи розвитку світового господарства 90-ті роки ХХст. Після розпаду СРСР та ринкових перетворень у країнах Східної Європи СГ починає набирати риси...
Слайд № 3

Етапи розвитку світового господарства 90-ті роки ХХст. Після розпаду СРСР та ринкових перетворень у країнах Східної Європи СГ починає набирати риси єдиного цілісного формування

Структура світового господарства Суб`єктиСГ Структурні елементи Центр СГ– промислово розвинені країни з ефективним ринковим господарством, які розв...
Слайд № 4

Структура світового господарства Суб`єктиСГ Структурні елементи Центр СГ– промислово розвинені країни з ефективним ринковим господарством, які розвиваються по типу“соціальногоринковогогосподарства” Національні господарства; Регіональні об’єднання та інтеграційні товариства; Міжнародні і транснаціональні корпорації; - Міжнародні фінансові, торгові та інші організації. Світовий ринок товарів; Ринок капіталів; Ринок робочої сили; Ринок технологій; - Ринок інформації. Периферія СГ – країни, що мають сировинну спеціалізацію, недостатньоефективний механізм саморозвитку, відносно низький рівень внутрішньої інтегрованостіекономіки.

Міжнародні економічні відносини – спосіб взаємодії між суб`єктами господарювання різних країн із приводу виробництва, розподілу, обміну та споживан...
Слайд № 5

Міжнародні економічні відносини – спосіб взаємодії між суб`єктами господарювання різних країн із приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ. Відмінності міжнародних економічних відносин від інших економічних відносин охоплення господарськими відносинами територій , що виходять за межі національних кордонів пересування ресурсів, факторів і результатів виробництва за межі окремих країн особливі інструменти й механізми впливу створення спеціальних організаційних структур Залучення додаткових ресурсів Міжнародні економічні відносини

Рівні прояву Мікрорівень Національний рівень Макрорівень Міжнародні економічні відносини
Слайд № 6

Рівні прояву Мікрорівень Національний рівень Макрорівень Міжнародні економічні відносини

Форми міжнародної економічної діяльності Міжнародна торгівля товарами і послугами Міжнародні валютно-фінансові відносини Міжнародний рух капіталів ...
Слайд № 7

Форми міжнародної економічної діяльності Міжнародна торгівля товарами і послугами Міжнародні валютно-фінансові відносини Міжнародний рух капіталів Міжнародний науково-технічний обмін Міжнародна міграція робочої сили Міжнародні економічні відносини

Глобалізація – розширення господарських систем до планетарних масштабів Глобальна економіка – економіка, що існує “над” національними економіками й...
Слайд № 8

Глобалізація – розширення господарських систем до планетарних масштабів Глобальна економіка – економіка, що існує “над” національними економіками й агентами, а також автономно від них, прямує до них і надає їм специфічних форм та характеру, керується власними цілями та рушійними силами. Пов`язана: з переходом від індустріальної до пост індустріальної стадії економічного розвитку Глобалізація та глобальна економіка

Означає: якісно новий стан взаємозвязків в економіці, політиці, екології на базі підвищеня мобільності капіталу, робочої сили, інформації у світово...
Слайд № 9

Означає: якісно новий стан взаємозвязків в економіці, політиці, екології на базі підвищеня мобільності капіталу, робочої сили, інформації у світовому масштабі Утілюється: у зростанні взаємозалежності країн світу Вимагає: спільних зусиль урядів держав і міжнародних організацій, регулювання на світовому ринку Глобалізація та глобальна економіка

Ознаки глобалізації: зростання відкритості економік провідних країн світу, що засвідчує їхню активну участь у процесі глобалізації; вибухоподібне з...
Слайд № 10

Ознаки глобалізації: зростання відкритості економік провідних країн світу, що засвідчує їхню активну участь у процесі глобалізації; вибухоподібне зростання ролі світового фінансового ринку, фінансових трансакцій, що здійснюються між різними суб`єктами світогосподарських зв`язків; розвиток багатонаціонального підприємництва на грунті значного розширення та диверсифікації діяльності транснаціональних фірм і корпорацій; розширення використання глобальних джерел розвитку, що пов`язано із застосуванням пакету стратегічних заходів, спрямованих на забезпечення довгострокового економічного успіху підприємства; посилення динамізму та інтенсивності міграційних потоків робочої сили. Глобалізація та глобальна економіка

Глобальні проблеми – це проблеми, які, по-перше, стосуються всього людства, усіх країн, народів та соціальних верств; по-друге, тягнуть за собою зн...
Слайд № 11

Глобальні проблеми – це проблеми, які, по-перше, стосуються всього людства, усіх країн, народів та соціальних верств; по-друге, тягнуть за собою значні економічні та соціальні витрати, а у випадку їхнього загострення можуть загрожувати існуванню людської цивілізації; по-третє, потребують для їхнього розв`язання співробітництва всіх країн світу. Розвиток сучасної цивілізації призвів до загострення глобальних проблем, серед яких значне місце посідають проблеми взаємодії суспільства і природи, тобто екологічні. Як розв`язують екологічні проблеми ?

Глобальні екологічні проблеми Нераціональне природокористування: виснаження природних ресурсів; винищення певних видів тварин і рослин; заміна прир...
Слайд № 12

Глобальні екологічні проблеми Нераціональне природокористування: виснаження природних ресурсів; винищення певних видів тварин і рослин; заміна природної рослинності на культурну; загострення проблем забезпечення мінеральними, водними, енергетичними ресурсами Забруднення довкілля: Забруднення всіх оболонок Землі; Утворення “парникового ефекту”; Загроза глобального потепління; Загроза глобальної екологічної катастрофи. Як розв`язують екологічні проблеми ?

- Можливі шляхи розв`язання екологічних проблем - Перехід до матеріально- та енергозберігаючих технологій, замкнутих циклів використання ресурсів. ...
Слайд № 13

- Можливі шляхи розв`язання екологічних проблем - Перехід до матеріально- та енергозберігаючих технологій, замкнутих циклів використання ресурсів. - Розосередження екологічно шкідливих виробництв. - Суворий державний контроль за чистотою довкілля. - Розробка регіональних схем раціонального природокористування залежно від особливостей території. - Екологічна освіта та виховання населення. - Відповідальність за екологічні правопорушення. Як розв`язують екологічні проблеми ?

Позитивні: підвищення загального рівня життя людей; досягнення високих і стабільних темпів економічного зростання; зменшення загрози міжнародних ко...
Слайд № 14

Позитивні: підвищення загального рівня життя людей; досягнення високих і стабільних темпів економічного зростання; зменшення загрози міжнародних конфліктів; злиття фінансових капіталів; можливість використання сучасних технологій; поширення ідей гуманізму й демократії. Негативні: посилення залежності країн від впливу міжнародної економічної системи; втрата характерних рис національних економік; часткова втрата урядом країн здатності самостійно управляти політикою та економікою; неоднаковість соціально-економічного розвитку різних груп країн; збільшення розриву між товарними й фінансовими ринками; виникнення міжнародного тероризму; екологічні проблеми. Наслідки глобалізації

Дякуємо за співпрацю !
Слайд № 15

Дякуємо за співпрацю !

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.