Завдання для учнів 10 класу (12.05.2020,19.05.2020)

Економіка

Для кого: 10 Клас

03.05.2020

806

4

0

Опис документу:
Опрацювати параграф 52,53,54, 55, 56, 57,58,59. За темою "Доходи в ринковій економіці (рента,заробітна плата, дохід від інвестицій та інші)" виконати тестові завдання наст 212. Ознайомтеся з презентацію.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Підготували студентки групи М-52 Борщ Яна Провозьон Ірина Хіврич Валентина
Слайд № 1

Підготували студентки групи М-52 Борщ Яна Провозьон Ірина Хіврич Валентина

Економісти відповідають на питання не тому, що знають на них відповіді; вони відповідають тому, що їх запитують.
Слайд № 2

Економісти відповідають на питання не тому, що знають на них відповіді; вони відповідають тому, що їх запитують.

План Що таке дохід, його значення, види доходів у ринковій економіці, їх джерела. Поняття заробітної плати, її економічна сутність, фактори диферен...
Слайд № 3

План Що таке дохід, його значення, види доходів у ринковій економіці, їх джерела. Поняття заробітної плати, її економічна сутність, фактори диференціації заробітної плати. Поняття ренти, її економічна сутність. 4. Поняття процента, формула розрахунку процентної ставки. Чинники диференціації процентної ставки. Поняття прибутку, його функції. Елементи та види прибутку. Фактори диференціації прибутку. Доходи осіб з особливим соціальним статусом. Розподіл доходів і проблема бідності.

Поняття доходу. Значення доходів Дохід – це обсяг грошових надходжень за певний період часу. Винагорода власників ресурсів у випадку їх продажу або...
Слайд № 4

Поняття доходу. Значення доходів Дохід – це обсяг грошових надходжень за певний період часу. Винагорода власників ресурсів у випадку їх продажу або здачі в оренду.

Значення доходів: Виступають часткою матеріального добробуту. Впливають на можливість духовного розвитку. Є передумовою відтворення економічних рес...
Слайд № 5

Значення доходів: Виступають часткою матеріального добробуту. Впливають на можливість духовного розвитку. Є передумовою відтворення економічних ресурсів. Виступають чинниками тривалості життя.

Джерела доходів Земля Рента (R) Праця Заробітна плата (W) Капітал Процент (I,%) Підприємницькі здібності Прибуток (Pr) Джерела доходів
Слайд № 6

Джерела доходів Земля Рента (R) Праця Заробітна плата (W) Капітал Процент (I,%) Підприємницькі здібності Прибуток (Pr) Джерела доходів

Ринок праці – сфера контактів між продавцями і покупцями трудових послуг. В результаті їх взаємодії встановлюється рівень цін на трудові послуги і ...
Слайд № 7

Ринок праці – сфера контактів між продавцями і покупцями трудових послуг. В результаті їх взаємодії встановлюється рівень цін на трудові послуги і відбувається розподіл трудових ресурсів. Умови угод на ринку праці визначаються на основі контрактів.

Заробітна плата Заробітна плата – це дохід (винагорода), який одержує власник робочої сили за свою працю, або ціна, яку платить підприємець працівн...
Слайд № 8

Заробітна плата Заробітна плата – це дохід (винагорода), який одержує власник робочої сили за свою працю, або ціна, яку платить підприємець працівникові за використання праці. Фактори диференціації заробітної плати Наявність неконкуруючих груп Різні умови праці Обмеження мобільності робочої сили

Заробітна плата. Пояснення за теорією граничної продуктивності Виробнича функція: Q= f (L*, L, K) Q (quantity) – обсяг виробництва; L*, (land) – зе...
Слайд № 9

Заробітна плата. Пояснення за теорією граничної продуктивності Виробнича функція: Q= f (L*, L, K) Q (quantity) – обсяг виробництва; L*, (land) – земля; L (labour) – праця; K (capital) – капітал Граничний продукт праці у грошовому вимірі (MRPL) – це додатковий дохід, який виникне від продажу додаткової продукції, що вироблена завдяки використанню додаткової одиниці праці. MRP=MPL *Р MPL – обсяг продажу додаткової продукції MPL= P – ціна одиниці продукту. Оптимальна кількість робітників, яка необхідна для максимізації прибутку підприємства. MRP=W, де W – заробітна плата.

Встановлення заробітної плати Державне регулювання мінімальної зарплати Договірне регулювання через тарифні угоди Визначення індивідуальної заробіт...
Слайд № 10

Встановлення заробітної плати Державне регулювання мінімальної зарплати Договірне регулювання через тарифні угоди Визначення індивідуальної заробітної плати на підприємстві

Державного регулювання мінімальної зарплати – держава законодавчо визначає рівень мінімальної заробітної плати, який відбиває вартість робочої сили...
Слайд № 11

Державного регулювання мінімальної зарплати – держава законодавчо визначає рівень мінімальної заробітної плати, який відбиває вартість робочої сили у певному періоді. Це водночас той мінімум, який забезпечує задоволення всіх основних фізіологічних і соціально-культурних потреб, виходячи із науково обґрунтованих стандартних наборів товарів і послуг.

Договірного регулювання праці через тарифні угоди – загальною базою для укладання тарифних угод є гарантований державою мінімум заробітної плати. Т...
Слайд № 12

Договірного регулювання праці через тарифні угоди – загальною базою для укладання тарифних угод є гарантований державою мінімум заробітної плати. Тарифна угода – це тристоронній договір, участь у якому беруть уряд, об’єднання підприємців та об’єднання працівників (профспілки); вони укладаються на трьох рівнях: національному, галузевому, базовому (профспілки). У тарифних угодах відбиваються такі обставини: зростання вартості життя, темп зростання продуктивності праці в галузі, прибутковість підприємств.

Визначення індивідуальної заробітної плати на підприємстві – галузеві тарифні угоди стають орієнтиром при укладанні угод на окремому підприємстві. ...
Слайд № 13

Визначення індивідуальної заробітної плати на підприємстві – галузеві тарифні угоди стають орієнтиром при укладанні угод на окремому підприємстві. Заробітна плата традиційно пов’язується з віком та стажем роботи. Сьогодні вона залежить від здатності працівника постійно підвищувати свою кваліфікацію, швидко оновлювати знання, виявляти творчість. На зміну традиційній тарифній ставці прийшла так звана трудова, яка безпосередньо пов’язує винагороду за працю з її результативністю.

Поняття номінальної та реальної заробітної плати Номінальна заробітна плата – заробітна плата, яку одержує працівник у грошовій формі. Реальна заро...
Слайд № 14

Поняття номінальної та реальної заробітної плати Номінальна заробітна плата – заробітна плата, яку одержує працівник у грошовій формі. Реальна заробітна плата – кількість товарів та послуг, яку можна придбати за номінальну зарплату. І рw = І рw – індекс реальної зарплати; І нw – індекс номінальної зарплати; І р – індекс цін товарів і послуг.

Поняття ренти. Її економічна сутність Абсолютна рента – рента, яка не залежить від якості землі. Диференційна рента – рента, яка залежить від якост...
Слайд № 15

Поняття ренти. Її економічна сутність Абсолютна рента – рента, яка не залежить від якості землі. Диференційна рента – рента, яка залежить від якості землі. Комерційна рента – рента, яка є доходом власника будь-якої землі. Економічна рента – рента, яка створюється лише на кращих землях. Рента – дохід власника землі та інших природних ресурсів, кількість яких обмежена.

Альтернативні варіанти використання земель Ціна землі = Пояснення до формули: від продажу землі її власник хотів би мати таку суму, яка, будучи пок...
Слайд № 16

Альтернативні варіанти використання земель Ціна землі = Пояснення до формули: від продажу землі її власник хотів би мати таку суму, яка, будучи покладена в банк, давала б йому дохід не нижчий, ніж рента. Інакше йому вигідніше віддавати землю в оренду і отримувати ренту. Ціна землі залежить прямо пропорційно від розміру ренти та обернено пропорційно від процента по банківських вкладах. Власник Користувач Продаж землі Вирощування різних культур Здача землі в оренду Випасання худоби Залишення землі у своє користування Для будівництва або спортивного майданчика

Поняття процента. Формула розрахунку процентної ставки Позичковий процент – це дохід (винагорода), який отримує власник грошей за надання їх підпри...
Слайд № 17

Поняття процента. Формула розрахунку процентної ставки Позичковий процент – це дохід (винагорода), який отримує власник грошей за надання їх підприємцям або приватним особам для тимчасового користування Ставка (норма) позичкового процента – ціна, яку сплачують за користування грошима. Ставка % =

Номінальна ставка процентна (іп) – це кількісне вираження процентної ставки за поточним курсом грошової одиниці. Реальна ставка процента (ir) =Номі...
Слайд № 18

Номінальна ставка процентна (іп) – це кількісне вираження процентної ставки за поточним курсом грошової одиниці. Реальна ставка процента (ir) =Номінальна ставка процента – Темп інфляції = іп - Tі

Чинники диференціації процентних ставок Ризик Розмір позики Конкуренція на грошовому ринку Норма оподаткування Терміновість
Слайд № 19

Чинники диференціації процентних ставок Ризик Розмір позики Конкуренція на грошовому ринку Норма оподаткування Терміновість

Нарахування простих і складних відсотків Прості відсотки Складні відсотки Процентна ставка Пояснення до формул: S – кінцева сума вкладу; P – початк...
Слайд № 20

Нарахування простих і складних відсотків Прості відсотки Складні відсотки Процентна ставка Пояснення до формул: S – кінцева сума вкладу; P – початкова сума владу n – кількість періодів нарахувань.

Поняття прибутку, його функції Прибуток – це дохід (винагорода), який одержує підприємець за організацію виробництва; управління підприємством; впр...
Слайд № 21

Поняття прибутку, його функції Прибуток – це дохід (винагорода), який одержує підприємець за організацію виробництва; управління підприємством; впровадження інновацій (нововведень); ризик. Функції прибутку Розвиток виробництва Стимулювання виробництва Доцільний розподіл ресурсів

Елементи прибутку, його види Прибуток = Зарплата підприємця за управління підприємством + + Нормальний прибуток + Монопольна рента + Квазі-рента Мо...
Слайд № 22

Елементи прибутку, його види Прибуток = Зарплата підприємця за управління підприємством + + Нормальний прибуток + Монопольна рента + Квазі-рента Монопольний прибуток – прибуток, що виникає тоді, коли комусь із підприємців вдається подолати своїх конкурентів і мати монополію в галузі. Квазі-рента – прибуток, що тимчасово виникає у підприємців певної галузі через ускладнення із входженням до неї конкурентів. Нормальний прибуток – мінімальна плата, необхідна для утримання підприємця в певній сфері бізнесу. Балансовий (бухгалтерський) прибуток – це різниця між загальним доходом і загальними витратами підприємства, останні включають неявні витрати. Чистий прибуток – балансовий прибуток мінус податки, відсотки за кредит та ренту.

Доходи осіб з особливим соціальним статусом Пенсіонери, студенти, а також особи, які відповідно до законодавства мають право на матеріальну допомог...
Слайд № 23

Доходи осіб з особливим соціальним статусом Пенсіонери, студенти, а також особи, які відповідно до законодавства мають право на матеріальну допомогу та різного роду виплати, отримують доходи від держави у вигляді трансфертних платежів. Трансферти надаються: у вигляді грошових виплат; як скидки для певних категорій громадян; у натуральній формі. Формування доходів осіб з особливим статусом відбувається через реалізацію програм: пенсійного забезпечення; соціального забезпечення; соціальної підтримки інвалідів; допомоги безробітним.

Розподіл доходів і проблема бідності % доходу % населення B A F O Крива Лоренца ОА – лінія абсолютної рівності. Ступінь економічної нерівності можн...
Слайд № 24

Розподіл доходів і проблема бідності % доходу % населення B A F O Крива Лоренца ОА – лінія абсолютної рівності. Ступінь економічної нерівності можна виміряти як площу між кривою Лоренца OFA і лінією абсолютної рівності OA. Рівень бідності – виражена у відсотках частка населення, сімейний доход якої нижче рівня межі бідності або межі малозабезпеченості.

Дякуємо за увагу 
Слайд № 25

Дякуємо за увагу 

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.