Завдання для тематичного контролю знань за розділом «Права і свободи людини»

Опис документу:
Тестові завдання різного типу складності для тематичного контролю та оцінювання знань учнів з предмета «Громадянська освіта», розділ ІІ «Права і свободи людини» для учнів (10 клас ЗОШ). Даний матеріал допоможе учителю цікаво провести тематичне оцінювання з даної теми.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тематичне оцінювання з предмета « Громадянська освіта»,

розділ ІІ «Права і свободи людини»

1. Яке із цих прав є невід’ємним?

А право на громадянство

Б право на приватну власність

В право на життя

Г право на повернення на батьківщину

2. Гуманізм визначає як основну цінність

А людину Б природу В соціум Г право

3. Головним принципом Декларації прав людини й громадянина ООН є те, що

А кожна людина має право на життя й свободу

Б усі люди народжуються вільними та рівними у своїх правах

В людська гідність є головною цінністю кожної людини

Г усі люди мають бути захищеними від дискримінації

4. Яке покоління прав людини затвердило право всіх людей на життя, свободу та приватну власність «від природи»?

А перше Б друге В третє Г четверте

5. Здатність і можливість свідомого вольового вибору індивідом своєї

поведінки називається

А свободою Б правом В обов’язком Г відповідальністю

6. Яка група прав людини визначає можливість доступу людини до духовних здобутків своєї спільноти й людства?

А соціально-економічні

Б культурні

В громадянські

Г політичні

7. Відповідно до якої концепції держава надає права громадянину й розпоряджається ними на власний розсуд?

А позитивістської

Б гуманістичної

В природно-правової

Г демократичної

8. Як називають посадовця, який здійснює парламентський контроль за дотриманням державою прав людини?

А омбудсмен Б дипломат В депутат Г гарант

9. У який спосіб права людини, затверджені ООН, включені до українського законодавства?

А через Конституцію України

Б через спеціальні акти ООН

В через окремий кодекс законів

Г через розпорядження Президента України

10. Яка із цих міжнародних організацій стежить за дотриманням прав людини у світі?

А) ЄС Б) ВООЗ В) ОБСЄ Г) ООН

11. Європейський суд із прав людини розглядає скарги окремих осіб, неурядових організацій та груп щодо порушення їхніх прав

А європейськими державами

Б державами — членами ООН

В державами — членами Ради Європи

Г будь-якими державами

12. Коли людина може звернутися до Європейського суду з прав людини?

А після вичерпання всіх національних засобів захисту своїх прав

Б у випадку порушення її прав державою

В у випадку, якщо вона не довіряє національним правовим механізмам

Г коли в національному законодавстві не передбачені інші можливості

для захисту її прав

ІІ. Оберіть правильні відповіді на тестові завдання.

1. Виберіть найточніше закінчення твердження: «Головним обов’язком України

як держави відповідно до ст. 3 Конституції є…»:

† забезпечення порядку;

† утвердження і забезпечення прав і свобод людини;

† захист кордонів і територіальної цілісності держави;

† забезпечення достойного рівня життя.

2. Укажіть, звідки походять права людини:

† надаються державою;

† належать людині від народження;

† визначаються міжнародними угодами;

† їх визначає сама людина.

3. Укажіть, що із зазначеного переліку не є цінністю прав людини:

† індивідуальність;

† добробут;

† рівність;

† недискримінація.

4. Виберіть найточніше закінчення твердження: «Принцип добробуту дитини означає,

що…»:

† для дитини мають бути створені найкращі умови для її життя і здоров’я;

† в усіх діях стосовно дітей першочергову увагу приділяють якнайкращому забезпеченню інтересів дитини;

† батьки повинні максимально задовольняти вибір дитини;

† головним для дитини є забезпечення повноцінного харчування та відпочинку.

11І. Поставте терміни у правильній відповідності

Гідність

- система ідей та поглядів на людиниу, як найвищу цінність

Гуманізм

усвідомлення особистістю власної повинності, власних обов'язків і розумне їх виконання..

Соціальні норми

це те, що підлягає виконанню

Відповідальність

правила поведінки людей у суспільному житті

Обов’язок

це зовнішній вияв непохитної самоповаги.

ІУ. Дайте розгорнуту відповідь на запитання, наведіть приклади, зробіть висновок

1 Назвіть ознаки людини, що має почуття особистої гідності.

2. Назвіть ознаки людини, що не має почуття особистої гідності.

3. Що можете сказати про ваше почуття гідності? Як воно проявляється? Наведіть приклади.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з МАТЕМАТИКИ залишилося:
0
2
міс.
2
3
дн.
1
9
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!