Завдання для підготовки до тематичної контрольної роботи по темі "Тригонометричні функції"

Опис документу:
В даній роботі містяться завдання для підготовки до тематичної контрольної роботи, ЗНО(ДПА), які можуть використовуватися як для учнів так і вчителів, випускників. В даній роботі містяться підготовчі контрольні роботи, які можна роздрукувати і використовувати як домашню контрольну роботу. Завдання 1-3 оцінюється в 1 бал, 4 завдання за кожну правильну поставлену відповідність 1 бал, 5 завдання з відповіддю - 1 бал, 6 завдання з відповіддю- 2 бали, і 7 завдання розгорнуте оцінюється в 3 бали

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ІІ. “ Тригонометричні функції ”.

Тестові завдання

1. Як називається відношення ?

а) б) в) г)

2. Як називається відношення ?

а) б) в) г)

3. Як називається відношення ?

а) б) в) г)

4. Чому дорівнює кут повороту, який показано на рисунку?

а) 3600 б) 4500 в) -900 г) -4500

5. Чому дорівнює кут повороту, який показано на рисунку?

а) -1800 б) 2700 в) 900 г) -2700

6. Запишіть всі кути поворотів, при яких радіус ОА переходить у радіус ОВ

а) б) в) -450+1800n г) 450+1800n

7. Запишіть всі кути поворотів, при яких радіус ОА переходить у радіус ОВ

а) -450 +1800 n б) в) г) -450 +3600 n

8. Кутом якої чверті є кут 3400 ?

а) IIІ чверті б) ІІ чверті в) І чверті г) ІV чверті

9. Визначте, кутом якої чверті є кут (-1350)

а) І чверті б) ІІ чверті в) ІІІ чверті г) ІV чверті

10. Якій чверті відповідають кути ?

а) ІІІ чверті б) ІІ чверті в) ІV чверті г) І чверті

11. Якій чверті відповідають кути ?

а) І чверті б) ІV чверті в) ІІІ чверті г) ІІ чверті

12. Визначте знак для ?

а) + б) - в) г) неможливо визначити;

13. Кутом якої чверті є кут ?

а) І чверті б) ІІ чверті в) ІІІ чверті г) ІV чверті

14. Кутом якої чверті є кут .

а) І чверті б) ІІ чверті в) ІІІ чверті г) ІV чверті

15. Подайте в градусній мірі кут .

а) 1800 б) 900 в) 450 г) 300

16. Подайте в градусній мірі кут .

а) 450 б) 300 в) 900 г) 600

17. Подайте в градусній мірі кут .

а) 600 б) 300 в) 450 г) 900

18. Подайте в градусній мірі кут

. а) 3600 б) 360 в) 720 г) 900

19. Подайте в радіанній мірі кут 600.

а) б) в) г)

20. Подайте в радіанній мірі кут 750.

а) б) в) г)

21. Подайте в радіанній мірі кут 2100.

а) б) в) г)

22. Вкажіть найменший додатній період для функції y = sinx.

а) б) в) г)

23. Вкажіть найменший додатній період для функції y = tgx.

а) б) в) г)

24. Спростіть вираз

а) 1 б) 0 в) -1 г) 2

25. Спростіть вираз 1 – sin2αcos2α

а) 1 б) 2 в) -1 г) 0

26. Якого значення може набувати функція y = cosx?

а) -2,5 б) в) г)

27. Якого значення може набувати функція y = sinx?

а) б) в) 1,01 г)

28. Порівняйте sin10 і sin1.

а) sin10 > sin1 б) sin10 < sin1 в) sin10 = sin1 г) не можливо порівняти

29. Укажіть ескіз графіка функції y = tg2x.

а) б)

в) г)

30. Графік функції y = sinx перенесли вздовж осі абсцис на праворуч. Графік якої з наведених функцій отримано?

а) б) в) г)

31. Графік функції y = cosx перенесли вздовж осі абсцис на ліворуч. Графік якої з наведених функцій отримано?

а) б) в) г)

32. Використовуючи рисунок, вкажіть якій функції відповідає даний графік функції.

а) б) в) г)

33. Використовуючи рисунок, вкажіть якій функції відповідає даний графік функції.

а) б) в) г)

34. Знайдіть .

а) б) в) г)

35. Знайдіть .

а) 600 б) 300 в) 450 г) 900

36. Знайти .

а) б) в) г)

37. Обчисліть

а) б) в) г)

38. Скільки коренів має рівняння

а) жодного б) нескінченну множину в) тільки один г) два

39. Скільки коренів має рівняння

а) нескінченну множину б) жодного в) два г) тільки один

40. Розв’яжіть рівняння sin х = 1. а) + πn, n Z б) - + πn, n Z в) + 2πn, n Z г) - + 2πn, n Z

Завдання на відповідність

1. Установити відповідність між функціями (1-3) та їх найменшими додатними періодами (А-Г).

1

А

2

Б

3

В

Г

2. Установіть відповідність між виразами (1-3) та рівними їм виразами(А-Г).

1

А

2tg

2

Б

3

В

Г

3. Установіть відповідність між виразами (1-3) та рівними їм виразами(А-Г).

1

А

2

Б

2tg

3

В

Г

4. Установіть відповідність між рівнянням(1-3) та його розв’язком (А-Г).

1

А

2

Б

3

В

Г

;

5. Установіть відповідність між виразами і їх числовими значеннями:

1

А

2

Б

3

)

В

Г

6. Установити відповідність між тригонометричними виразами (1 - 3) та тотожно рівними їм виразами (А - Г).

1

А

2

Б

-

3

В

Г

7. Установіть відповідність між рівнянням(1-3) і їх частинними розв’язками (А-Г).

1

А

2

Б

3

В

Г

8. Установіть відповідність між виразами (1-3) і їх числовими значеннями (А-Г).

1

А

2

Б

3

В

Г

Вправи на розв’язування

1. Кутом якої чверті є кут 3500 ?

2. Запишіть всі кути повороту, кінцевий радіус яких знаходиться на від’ємній півосі OX?

3. Знайдіть sin(-2700).

4. Подайте в радіанній мірі кут 450.

5. Подайте в радіанній мірі кут 50.

6. Подайте в градусній мірі кут .

7. Подайте в градусній мірі кут .

8. Позначте на одиничному колі точку, яка відповідає числам .

9. У якій чверті знаходиться точка, якщо ?

10. Зведіть до тригонометричної функції числа вираз: .

11. Зведіть до тригонометричної функції числа вираз: .

12. Зведіть до тригонометричної функції числа вираз: .

13. Зведіть до тригонометричної функції числа вираз: .

14. Зведіть до тригонометричної функції числа вираз: .

15. Зведіть до тригонометричної функції числа вираз: .

16. Зведіть до тригонометричної функції числа вираз: .

17. Зведіть до тригонометричної функції числа вираз: .

18. Обчисліть:

 1. .

 2. .

 3. .

 4. .

 5. .

 6. .

 7. .

 8. .

19. Знайдіть значення виразу:

 1. 2cos 450 + 4cos 600.

 2. 2cos 300 + 4sin 600.

 3. 2 cos 60° + cos 30°

 4. 3tg45°·tg60°

 5. 2cos 60° + 2sin 30°.

20. Знаючи, що Обчисліть .

21. Знаючи, що Обчисліть .

22. Знаючи, що Обчисліть .

23. Знаючи, що Обчисліть .

24. Обчисліть:

 1. .

 2. .

 3. .

 4. .

 5. .

25. Обчисліть:

 1. .

 2. .

 3. .

 4. .

 5. .

 6. .

 7. .

26. Спростіть вираз:

 1. 2sin2 α + cos2 α – 1

 2. sin4 α – cos4 α + 1

27. Знайдіть:

 1. .

 2. .

 3. .

 4. .

 5. .

 6. .

 7. .

 8. .

28. Знайдіть найменший додатний період функції:

29. Побудуйте графік функції:

30. Обчисліть:

 1. .

 2. .

 3. .

 4. .

 5. .

 6. .

31. Розв’яжіть рівняння:

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;

 5. ;

 6. ;

 7. ;

 8. ;

 9. ;

 10. ;

 11. ;

 12. ;

 13. ;

 14. ;

 15. .

Підготовчі варіанти до контрольної роботи № 2

Варіант 1

Частина 1. У завданнях 1 – 3 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь.

1. Радіанна міра кута відповідає градусній мірі:

А

Б

В

Г

300

450

600

900

2. Спростіть вираз .

А

Б

В

Г

3. Через яку з даних точок проходить графік функції у = sin2x.

А

Б

В

Г

А(0;0)

В

С(0;1)

D(π;1)

А

Б

В

Г

1

2

3

Частина 2. У завданні 4 до кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один правильний, на вашу думку, варіант, позначений буквою, і поставте позначки в бланку відповідей на перетині відповідних рядків і стовпців.

4. Установіть відповідність між рівнянням(1-3) та його розв’язками (А-Г).

1

А

2

Б

3

В

Г

Частина 3. Розв’яжіть завдання 5 і6 (з короткою відповіддю).

Відповіді запишіть десятковим дробом .

5. Знайдіть найменший додатний період функцій

Відповідь: ______________________________

6. Якого найбільшого значення набуває функція у = 2sin3x – 0,5 ?

Відповідь: ______________________________

Частина 4. У завдані 7 наведіть повне розв’язання (за потреби користуйтеся чернеткою).

7. Побудуйте графік функції

Варіант 2

Частина 1. У завданнях 1 – 3 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь.

1. Знайдіть радіанну міру кута 750

А

Б

В

Г

2. Знайдіть значення виразу 2cos 300 + 4sin 600.

А

Б

В

Г

3. Через яку з даних точок проходить графік функції у = sin2x.

А

Б

В

Г

А(0;0)

В

С(0;1)

D(π;1)

А

Б

В

Г

1

2

3

Частина 2. У завданні 4 до кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один правильний, на вашу думку, варіант, позначений буквою, і поставте позначки в бланку відповідей на перетині відповідних рядків і стовпців.

4. Встановіть відповідність між виразами (1-3) та рівними їм виразами(А-Г).

1

А

2

Б

3

В

Г

Частина 3. Розв’яжіть завдання 5 і69 (з короткою відповіддю).

Відповіді запишіть десятковим дробом .

5. Знайдіть найменший додатний період функцій

Відповідь: ______________________________

6. Якого найменшого значення набуває функція у = 2cos 5х – 0,5?

Відповідь: ______________________________

Частина 4. У завдані 7 наведіть повне розв’язання (за потреби користуйтеся чернеткою).

7. Побудуйте графік функції у = 2sin.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Всеосвіта дарує

Три iPhone 12

+20 крутих призів з нашого фірмового магазину

до закінчення залишилось
00
00
00
00