Завдання для підготовки до тематичної контрольної роботи по темі "Функції, їхні властивості та графіки"

Опис документу:
В даній роботі містяться завдання для підготовки до тематичної контрольної роботи, ЗНО(ДПА), які можуть використовуватися як для учнів так і вчителів, випускників. В даній роботі містяться підготовчі контрольні роботи, які можна роздрукувати і використовувати як домашню контрольну роботу. Завдання 1-3 оцінюється в 1 бал, 4 завдання за кожну правильну поставлену відповідність 1 бал, 5 завдання з відповіддю - 1 бал, 6 завдання з відповіддю- 2 бали, і 7 завдання розгорнуте оцінюється в 3 бали

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

І. “Функції, їхні властивості і графіки”.

Тестові завдання

по темі Числові функції

1. Для функції ….

а) 4 б) 0 в) 7 г) 10

2. Для функції ….

а) 9 б) 3 в) 1 г) 4

3. Для функції ….

а) 9 б) 10 в) 0 г) 6

4. Для функції ….

а) -6 б) 6 в) 0 г) 36

5. Для функції ….

а) -3 б) 0 в) 3 г) 1

6. Для функції

а) -5 б) 2 в) 0 г) -2

7. Яка із точок належить графіку функції :

а) б) в) г)

8. Яка із точок належить графіку функції :

а) б) в) г)

9. Графік функції проходить через точку, зображену на рисунку. Вказати функцію .

а) б) в) г)

10. Графік функції проходить через точку, зображену на рисунку. Укажіть функцію .

а) б) в) г)

11. Областю визначення функції є:

1)

а) б) в) г)

2)

а) б) в) г)

3)

а) б) в) г)

4)

а) б) в) г)

5)

а) б) в) г)

6)

а) б) в) г) x 2

7)

а) б) в) x + 1>0 г) x + 1<0

8)

а) б) в) г)

9)

а) б) в) г) x > 2

10)

а) б) в) г)

11)

а) б) в) г)

12)

а) б) в) г)

12. Функція, зображена на рисунку, спадає на проміжку

а) б) в) г)

13. Функція, зображена на рисунку, спадає на проміжку

а) б) в) г)

14. Функція, зображена на рисунку, зростає на проміжку

а) б) в) г)

15. Функція, зображена на рисунку, зростає на проміжку:

а) б) в) г)

16. Вказати рисунок, на якому зображено графік непарної функції:

а) б) в) г)

17. Вказати рисунок, на якому зображено графік парної функції:

а) б) в) г)

18. Вказати рисунок, на якому зображено графік непарної функції:

а) б) в) г)

19. Вказати рисунок, на якому зображено графік парної функції:

а) б) в) г)

21. Вказати, яка з функцій є парною:

а) б) в) г)

22. Вказати, яка з функцій є непарною:

а) б) в) г)

23. Яка із даних функцій непарна?

а) б) в) г)

25. Яка із даних функцій парна?

а) б) в) г)

26. Відомо, що функція непарна і тоді

а) 4 б) -4 в) 1 г) -1

27. Відомо, що функція парна і тоді

а) -3 б) 3 в) 0 г) 1

28. Відомо, що функція непарна і тоді

а) -2 б) -1 в) 1 г) 2

29. Відомо, що функція парна і тоді

а) -3 б) 3 в) -1 г) 0

30. Функція спадає на:

а) R б) в) г)

31. Функція зростає на:

а) б) в) г) R

32. При яких значення x функція невизначена?

а) 5 б) 0 в) -5 г) 1

33. При яких значення x функція невизначена?

а) 1 б) 4 в) 0 г) -1

32. Вкажіть множину значень функції

а) б) в) г)

33. Знайти координати точок перетину графіків функції :

а) (5;25) б) (5;25) і (-5;25) в) (-5;25) г) (0;25)

34. Знайти координати точок перетину графіків функції :

а) (3;4) б) (4;5) в) (1;4) г) (0;4)

35. Графік якої функції зображений на рисунку?

а) б) в) г)

а) б) в) г)

а) б) в) г)

а) б) в) г)

36. Серед наведених функцій вкажіть квадратичну функцію:

а) б) в) г)

37. Вказати який із графіків функції симетричний графіку відносно осі OY:

а) б) в) г)

38. Якою формулою записується функція, графік якої одержано в результаті:

паралельного перенесення на 3 одиниці вздовж осі ОХ.

а) б) в) г)

39. Якою формулою записується функція, графік якої одержано в результаті:

паралельного перенесення на -4 одиниці вздовж осі ОY.

а) б) в) г)

40. Якою формулою записується функція, графік якої одержано в результаті:

паралельного перенесення на -2 одиниці вздовж осі ОX.

а) б) в) г)

по темі “Корінь п–го степеня. Степені з раціональними показниками”

1. Який з виразів не має змісту?

а) б) в) г)

2. Який з виразів не має змісту?

а) б) в) г)

3. Який з виразів має зміст?

а) б) в) г)

4. Який з виразів має зміст?

а) б) в) г)

5. Яка з рівностей є правильною?

а) б) в) г)

6. Знайти значення виразу

а) 3 б) 27 в) г) не можливо знайти

7. Обчислити:

а) 9 б) 3 в) 27 г)

8.

а) б) в) г)

9. =…

а) -3 б) 3 в) 1 г)

10. Обчислити:

а) 3 б) 9 в) 81 г) 3

11. Винести множник з-під знака кореня: =…

а) б) в) 2а г)

12. Яке з рівнянь не має коренів?

а) б) в) г)

13. Яке з рівнянь має корені?

а) б) в) г)

14. Яке з рівнянь не має коренів?

а) б) в) г)

15. Яке з чисел є коренем рівняння:

а) 9 б) 6 в) г)

16. Яке з чисел є коренем рівняння: ?

а) б) 3 в) не має коренів г)

17. Яке з чисел є коренем рівняння: ?

а) б) -2 в) не має коренів г) 2

18. Яке з чисел є коренем рівняння: ?

а) 5 б) 10 в) 25 г) 25

19.

а) б) в) г)

20.

а) б) в) г)

21.

а) б) в) г)

22. =…

а) б) -1 в) г)

23.

а) б) в) г) 1

Завдання на відповідність

1. Установіть відповідність між функцією (1–3) та її значенням у точці x0 = −2 (А–Г).

1

А

8

2

Б

-8

3

В

0

Г

-5

2. Установіть відповідність між функцією (1–3) та її значенням у точці x0 = −1 (А–Г).

1

А

0

2

Б

2

3

В

4

Г

-1

3. Установіть відповідність між функцією (1-3) та її значенням у точці х0 = -2 (А-Г).

1

А

8

2

Б

-8

3

В

0

Г

-5

4. Установіть відповідність між заданими початками правильних тверджень (1-3) та їх продовженнями (А-Г):

1

Графік функції отримується з графіка функції

А

за допомогою паралельного перенесення на 3 одиниці вправо вздовж осі абсцис.

2

Графік функції

отримується з графіка функції

Б

за допомогою симетрії відносно осі абсцис його частини, яка знаходяться у нижній () півплощині.

3

Графік функції

отримується з графіка функції

В

за допомогою паралельного перенесення на 3 одиниці вниз вздовж осі ординат.

Г

за допомогою паралельного перенесення на 3 одиниці вліво вздовж осі абсцис.

5. Установіть відповідність між функцією (1–3) та її областю визначення (А–Г).

1

А

2

Б

3

В

Г

6. Установіть відповідність між функцією (1–3) та її областю визначення (А–Г).

1

А

2

Б

3

В

Г

7. Установіть відповідність між функцією (1–4) та її областю значень (А–Д).

1

А

2

Б

3

В

Г

8. Установіть відповідність між функцією (1–4) та її областю значень (А–Д).

1

А

2

Б

3

В

Г

9. Установіть відповідність між виразом (1–3) та його значенням (А–Г).

1

А

2

2

Б

3

3

В

4

Г

0,3

10. Установіть відповідність між виразом, де a > 0, (1–3) і тотожно рівним йому виразом (А–Г).

1

А

2

Б

3

В

Г

11. Установіть відповідність між виразом (1-3) та його значенням (А-Г).

1

А

3

2

Б

0,4

3

В

4

Г

6

12. Установіть відповідність між виразом, де a > 0, (1–3) і тотожно рівним йому виразом (А–Г).

1

А

2

Б

3

В

Г

Вправи на розв’язування

по темі Числові функції

 1. Задано функцію f(x) Знайти значення в заданій точці.

 1. . Знайти значення .

 2. . Знайти значення

 3. . Знайти значення .

 4. . Знайти значення .

 5. . Знайти значення .

 6. . Знайти значення .

 7. . Знайти значення .

 8. . Знайти значення .

 9. . Знайти значення .

 10. . Знайти значення

 11. . Знайти значення .

 12. . Знайти значення .

2. Знайти область визначення функції:

3. Знайти найменше ціле значення аргументу з області визначення функції:

4. Знайти найменше ціле значення аргументу з області визначення функції:

5. Побудуйте графік функції:

16. Задано функції . Побудуйте графік та . Визначте абсциси точок перетину графіків функцій .

по темі “Корінь п–го степеня. Степені з раціональними показниками”

1. Обчислити:

2. Що більше: чи

3. Що менше: чи

4. Порівняти:

5. Спростити вираз:

 1. , де .

 2. .

6. Скоротити дріб: .

7. Звільнити від ірраціональності знаменник дробу

 1. Знайдіть значення виразу: .

Підготовчі варіанти до контрольної роботи № 1

Варіант 1

Частина 1. У завданнях 1 – 3 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь.

1. Графіку якої з наведених функцій належить точка М(-3;2) ?

А

Б

В

Г

2. Подайте у вигляді степеня вираз .

А

Б

В

Г

3. Винесіть множник з-під знака кореня .

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

1

2

3

Частина 2. У завданні 4 до кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один правильний, на вашу думку, варіант, позначений буквою, і поставте позначки в бланку відповідей на перетині відповідних рядків і стовпців.

4. Встановіть відповідність між функціями (1-3) та графіками функцій, зображених на рисунку (А-Г)

1.

у = – (х +1)2

А

2.

у = х2 – 1

Б

3.

у = – х2 + 1

В

Г

Частина 3. Розв’яжіть завдання 5 і6 (з короткою відповіддю).

Відповіді запишіть десятковим дробом .

5. Знайдіть значення виразу .

Відповідь: ______________________________

6. Знайти найбільше ціле значення аргументу з області визначення функції

Відповідь: ______________________________

Частина 4. У завдані 7 наведіть повне розв’язання (за потреби користуйтеся чернеткою).

7. Розв’язати графічно рівняння :

Варіант 2

Частина 1. У завданнях 1 – 3 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь.

1. Графіку якої з наведених функцій належить точка В(1;2) ?

А

Б

В

Г

2. Подайте у вигляді степеня вираз .

А

Б

В

Г

3. Винесіть множник з-під знака кореня .

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

1

2

3

Частина 2. У завданні 4 до кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один правильний, на вашу думку, варіант, позначений буквою, і поставте позначки в бланку відповідей на перетині відповідних рядків і стовпців.

4. Встановіть за графіком функції її основні властивості.

1.

Функція зростає на:

А

(-6; 3)

2.

Функція спадає на:

Б

(-6; -2)

3

f(x)>0 на:

В

(-6; - 4)(1; 3)

Г

(-4; 1)

Частина 3. Розв’яжіть завдання 5 і6 (з короткою відповіддю).

Відповіді запишіть десятковим дробом .

5. Знайдіть значення виразу .

Відповідь: ______________________________

6. Знайти найбільше ціле значення аргументу з області визначення функції

Відповідь: ______________________________

Частина 4. У завдані 7 наведіть повне розв’язання (за потреби користуйтеся чернеткою).

7. Розв’язати графічно рівняння :

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Всеосвіта дарує

Три iPhone 12

+20 крутих призів з нашого фірмового магазину

до закінчення залишилось
00
00
00
00