Завдання для державної підсумкової атестації учнів 9 класу

Опис документу:
Запропонований матеріал містить шість варіантів атестаційних робіт для проведення державної підсумкової атестації з географії у 9 класі . Кожен варіант налічує 21 тестове завдання різних типів і рівнів складності (відповідно до вимог).

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Робота

на державну підсумкову атестацію

учня (учениці) 9 класу

Васютинського НВК

_______________________________________

ПІБ учня

_______________________________

Дата

Варіант 3

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді ( один бал за кожну правильну відповідь)

1. Жителі Сахари кажуть, що «каміння кричить». Гучний різкий тріск у пустелі є проявом

А

Б

В

Г

А фізичного вивітрювання

Б хімічного вивітрювання

В внутрішнього магматизму

Г метаморфізації гірських порід

2. Земна вісь – це уявна пряма лінія, що проходить через центр Землі та

А лінію екватора

А

Б

В

Г

Б магнітні полюси

В географічні полюси

Г точку з координатами 0° ш. і 0° д.

3. Вкажіть імя мандрівника, який відкрив для європейців внутрішні райони Африки:

А Христофор Колумб

А

Б

В

Г

Б Давід Лівінгстон

В Фернан Магеллан

Г Александр Гумбольт

4. У якій природній зоні поширені перезволожені грунти з дуже сповільненим процесом розкладання органічних решток, малопотужним гумусовим горизонтом, що переходить у глейовий горизонт сіруватого кольору?

А степи

А

Б

В

Г

Б тундра

В широколисті ліси

Г савани і рідколісся.

5. Який населений пункт на території України знаходиться найближче до Гринвіцького меридіана?

А м. Чоп

А

Б

В

Г

Б м.Київ

В с. Гремяч

Г смт Добровеличківка

6. Якщо метеорологічна служба в січні повідомляє про переміщення на територію України антициклону з центральних районів Євразії, то слід очікувати

А морозної сонячної погоди

А

Б

В

Г

Б відлиги, посилення вітру

В хмарної погоди з мокрим снігом

Г сильних снігопадів, хуртовини.

7. Який чинник визначив спеціалізацію Запоріжжя як центру кольорової металургії?

А наявність місцевої сировини

А

Б

В

Г

Б родовища коксівного вугілля

В науково-дослідна база

Г потужні електростанції.

8.Яка країна тримає світову першість за запасами нафти?

А Саудівська Аравія

А

Б

В

Г

Б США

В Китай

Г Південна Африка.

ІІ. Завдання на визначення відповідності

9. Установіть відповідність між материком і гірською системою, що знаходиться на ньому.

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

1 Африка А Аппалачі

2 Австралія Б Великий Вододільний хребет

3 Євразія В Атлас

4 Північна Америка Г Гімалаї

Д Анди

10. Установіть відповідність між озером і походженням його улоговини.

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

1 озеро Байкал А озеро-стариця

2 Каспійське море Б лиманне

3 Шацькі озера В реліктове

4 озеро Сасик Г карстове

Д тектонічне

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

11. Установіть відповідність між галуззю господарства та елементами її територіальної структури в Україні.

1 цинкова промисловість А один промисловий центр - Костянтинівка

2 лісозаготівля Б два промислові центи-Київ, Харків

3 літакобудування В один промисловий район - Прикарпатський

4 чорна металургія Г два райони – Поліський, Карпатський

Д три райони – Донецький, Придніпровський, Приазовський.

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

12. Установіть відповідність між океанами і морями, які до них відносяться.

1 Тихий А Чорне

2 Атлантичний Б Охотське

3 Індійський В Біле

4 Північний Льодовитий Г Аравійське

Д Каспійське

ІІІ. Завдання , що містять сім варіантів відповідей, три з яких є правильними

13. Визначте особливості природи Тихого океану.

1 океан займає ½ поверхні Землі та омиває береги шести материків

2 по краях Тихоокеанської літосферної плити виникли сейсмічні зони

3 акваторія океану розміщена у всіх кліматичних поясах, крім арктичного

4 шельф має найбільшу площу біля берегів Америки

5 солоність поверхневих вод найнижча в тропічних широтах

6 північна частина океану тепліша за південну

7 найпотужнішою течією Тихого океану є течія Гольфстрім

14. Карпатські гори

1 за висотою належать до низьких гір

2 утворилися в альпійську епоху горотворення

3 складені переважно осадовими гірськими породами

4 знаходяться в області помірно континентального клімату

5 охоплені зледенінням вище снігової лінії

6 вкриті широколистими мусонними лісами

7 вершини вкриті гірськими луками мають назву яйли .

15. Які твердження правильно характеризують внутрішні води України?

1 більшість річок належить до басейнів Чорного й Азовського морів

2 річки мають переважно льодовикове живлення

3 великі за площею озера зосереджені в Українських Карпатах

4 найбільші водосховища побудовано на Дніпрі

5 кількість боліт зменшується з півночі на південь

6 водними ресурсами найкраще забезпечені східні й південні області

7 каналами вода постачається з Полісся до приморських міст-портів

16. Проаналізуйте статево-вікову піраміду однієї з країн світу. Визначте характерні для цієї країни процеси.

1 сповільнення «демографічного вибуху»

2 прискорення «старіння населення»

3 сповільнення урбанізації

4 збільшення витрат на освіту дітей

5 зменшення густоти населення

6 поступове збільшення частки працездатного населення

7 збільшення частки жіночого населення

ІV. Практичні завдання

17. На топографічній карті масштабу 1:200 000 відстань між двома селами дорівнює 9 см. Яка відстань між цими селами на місцевості ( у кілометрах)?

Відповідь

18. За 2014 рік автомобільним транспортом України було перевезено 6.1 млрд. пасажирів. Середня відстань перевезень становила 8 км. Визначте паса жирообіг автомобільного транспорту в Україні за 2014 р.

Відповідь (у млрд.. одиниць, округлити до цілого)

V. Завдання, що передбачають розгорнуту відповідь

19. Охарактеризуйте фізико-географічне положення України. Поясніть, як воно впливає на формування природи нашої країни. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20. Охарактеризуйте чорну металургію України. Оцініть перспективи та проблеми її розвитку.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VІ. Завдання на контурній карті

21. Позначте на контурній карті України розташування шести височин . Підпишіть їхні назви

Сума балів__________

Оцінка_____________

Голова атестаційної комісії _________ ______________________________

Члени атестаційної комісії__________ _______________________________

_________ _______________________________

Робота

на державну підсумкову атестацію

учня (учениці) 9 класу

Васютинського НВК

_______________________________________

ПІБ учня

_______________________________

Дата

Варіант 4

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді ( один бал за кожну правильну відповідь)

1.Яку частину світу було відкрито європейцями під час пошуку морського шляху в Індію?

А Азію

А

Б

В

Г

Б Австралію

В Америку

Г Антарктиду.

2. Як розміщені на поверхні земної кулі дві віддалені одна від одної точки, у яких одночасно може бути полудень?

А на екваторі

А

Б

В

Г

Б на одному меридіані

В на одній паралелі

Г на одному з тропіків.

3. Тихий океан найтепліший тому, що

А має найбільшу ширину шельфу та материкової обмілини

А

Б

В

Г

Б найширша його частина знаходиться в тропічних широтах

В не має водного сполучення з Північним Льодовитим океаном

Г відокремлений масивом суші від Антарктиди.

4.Яка характерна особливість рельєфу Південної Америки?

А східна частина материка рівнинна, а західна - гірська

Б поверхня материка – це поєднання височин і плоскогір’їв

А

Б

В

Г

В рівнини поширені на узбережжях, а гори – у внутрішніх районах материка

Г з півночі на південь низовини переходять у височини і високі гори.

5. Який населений пункт на території України є її крайньою північною точкою?

А м. Чоп

А

Б

В

Г

Б м.Київ

В с. Гремяч

Г смт Добровеличківка

6. Укажіть точку з найменшою абсолютною висотою

А

А

Б

В

Г

Б

В

Г

7. Який чинник визначив спеціалізацію Криворізького промислового вузла?

А розташування міста на річці Дніпро

А

Б

В

Г

Б розробка біля міста родовищ корисних копалин

В формування в місті науково-дослідної бази

Г високі темпи росту кількості населення

8.Регіональною міжнародною організацією є:

А Міжнародний валютний фонд(МВФ)

А

Б

В

Г

Б Організація країн –експортерів нафти(ОПЕК)

В Співдружність Незалежних Держав(СНД)

Г Світова організація торгівлі(СОТ).

ІІ. Завдання на визначення відповідності

9. Установіть відповідність між формами рельєфу та їх назвами:

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

1 низовина А Аппалачі

2 височина Б Бразильське

3 плоскогіря В Ейр

4 гори Г Великі рівнини

Д Ла- Платська

10. Установіть відповідність між материками та характерними для них ендемічними тваринами.

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

1 Євразія А гризлі

2 Австралія Б двогорбий верблюд (бактріан)

3 Африка В вомбат

4 Південна Америка Г тапір

Д лев.

1. Установіть відповідність між країнами та релігіями, що переважають в них.

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

1 США А католицизм

2 Італія Б протестантизм

3 Україна В православ’я

4 В’єтнам Г іслам

Д буддизм.

12. Установіть відповідність між країнами і типами їх соціально-економічного розвитку.

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

1 Франція А країна планової економіки

2 Австралія Б нова індустріальна країна

3 КНДР В високо розвинута країна «великої сімки»

4 Сінгапур Г країна переселенського капіталу

Д країна з перехідною економікою.

ІІІ. Завдання , що містять сім варіантів відповідей, три з яких є правильними

13.Визначте спільні риси географічного положення Південної Америки та Австралії.

1 лежать у східній півкулі

2 знаходяться на північ і південь від екватора

3 омиваються водами Тихого океану

4 перетинаються Південним тропіком

5 знаходяться в помірних широтах

6 розділені Атлантичним океаном

7 є сусідами Африки й Антарктиди

14. Укажіть особливості природи Африки.

1 найвища точка материка є вулканічним конусом

2 клімат формують західні вітри й мусони

3 є найспекотнішим материком на планеті

4 протікає найповноводніша річка світу

5 поширені підзолисті й дерново-підзолисті ґрунти

6 в усіх частинах материка трапляються евкаліпти

7 природні зони змінюються симетрично відносно екватора

15. Проаналізуйте наведену в таблиці інформацію щодо зміни посівних площ (тис. га) під олійними технічними культурами в Україні. Використовуючи статистичні дані, визначте зміни в економіці України, зумовлені такою динамікою посівів.

1 прискорюється розвиток усіх галузей харчової та легкої промисловості

2 збільшуються обсяги імпорту сировини для олійно-жирової промисловості

3 створюється потужна сировинна база для виробництва біопалива

4 стримується зростання цін на олію, маргарин, халву

5 утрачається перспектива розвитку виробництва кормів для тваринництва

6 зменшується попит на мінеральні добрива й гербіциди

7 збільшується частка української продукції на світовому ринку соняшникової олії

16.Визначте оптимальні шляхи вирішення проблем в енергетиці України, пов'язаних з дефіцитом енергетичного вугілля зі сходу країни.

1 скорочення неефективного енергоспоживання

2 відключення від енергосистеми побутових споживачів

3 освоєння джерел альтернативної енергетики

4 переведення підприємств на скорочений графік роботи

5 введення в експлуатацію нових блоків атомних станцій

6 переведення ТЕС на імпортний природний газ

7 будівництво нових ГЕС на Дніпрі

ІV. Практичні завдання

17. Обчисліть, на скільки хвилин місцевий час у Львові відстає від місцевого часу в Лубнах (33∘ сх. д.).

Відповідь

18. Витік річки Великий Куяльник розташований на висоті 222 м над рівнем моря. Впадає річка в Куяльницький лиман( абсолютна висота поверхні – 5 м) . Визначте падіння річки.

Відповідь

V. Завдання, що передбачають розгорнуту відповідь

19.Що таке ТНК? Наведіть приклади ТНК, що працюють в Україні. Як вони впливають на її економіку?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20. Охарактеризуйте забезпеченість України паливними корисними копалинами. Чи існують проблеми з їх якістю? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VІ. Завдання на контурній карті

21. Нанесіть на контурну карту 10 найбільших річок України

Сума балів__________

Оцінка_____________

Голова атестаційної комісії _________ ______________________________

Члени атестаційної комісії__________ _______________________________

_________ _______________________________

Робота

на державну підсумкову атестацію

учня (учениці) 9 класу

Васютинського НВК

_______________________________________

ПІБ учня

_______________________________

Дата

Варіант 5

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді ( один бал за кожну правильну відповідь)

 1. Зазначте основний чинник відсутності в Кримських горах та Карпатах льодовиків.

А це молоді гори альпійської складчатості

А

Б

В

Г

Б теплий і посушливий клімат

В найвища точка лежить нижче висоти снігової лінії

Г в області розташування гір переважає антициклональна діяльність

 1. Визначте процес, який обумовив утворення західної української

А

Б

В

Г

діаспори.

А еміграція Б демографічна політика

В демографічний вибух Г демографічна криза

 1. Укажіть форму рельєфу, частина якої розташована за межами території України.

А Кременецькі гори

А

Б

В

Г

Б Мізоцький кряж

В Придністровська височина

Г Хотинська височина

 1. На картосхемі темним кольором виділено території десяти країн, що є лідерами за обсягом

А видобування нафти.

Б заготівлі деревини.

В виплавки міді.

Г виробництва автомобілів.

А

Б

В

Г

 1. Назвіть прізвище вченого, який є фундатором вчення про біосферу.

А

Б

В

Г

А В.Докучаєв

Б П. Тутковський

В В.Вернадський

Г С.Рудницький.

 1. Якою буквою на карті показано Індійський океан?

А

Б

В

Г

7. Укажіть назву природного явища, яке відображає рух магми від шару астеносфери до поверхні Землі

А

Б

В

Г

А вулканізм

Б землетрус

В магматизм

Г метаморфізм.

 1. Укажіть річку Північної Америки, яка утворює Великий Каньйон

А

Б

В

Г

А Міссісіпі

Б Святого Лаврентія

В Ніагара

Г Колорадо.

ІІ. Завдання на визначення відповідності

9. Установіть відповідність між площею і назвою материка.

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

1 Африка А 30.3 млн.кв. км

2 Австралія Б 53.4 млн.кв.км

3 Євразія В 24.2 млн. кв. км

4 Північна Америка Г 17.6 млн кв.км

Д 14 млн.кв.км

10. Установіть відповідність між озером і походженням його улоговини.

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

1 Танганьїка А загатне (гребельне)

2 Аральське море Б лиманне

3 Синевир В реліктове (залишкове)

4 озеро Сасик (Кундук) Г карстове

Д тектонічне

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

11. Установіть відповідність між видами сільськогосподарських культур і головними їх виробниками.

1 бавовник А Індія

2 кукурудза Б Китай

3 цукровий буряк В США

4 чай Г Франція

Д Росія

12. Установіть відповідність між корисними копалинами і районами їх видобування.

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

1 Львівсько-Волинський басейн А залізні руди

2 Кременчуцький басейн Б марганцева руда

3 Нікопольський басейн В природний газ

4 Причорноморсько- Кримська область Г камяне вугілля

Д буре вугілля

ІІІ. Завдання , що містять сім варіантів відповідей, три з яких є правильними

13. Зазначте основні офшорні зони:


1 Європейська
2 Перської затоки
3 Лондонська
4 Північноамериканська
5 Карибська
6 Західна
7 Африканська

14. Виберіть природоохоронні території, розташовані в зоні степу.

1 Ялтинський заповідник

2 біосферний заповідник «Асканія-Нова»

3 Луганський заповідник

4 заповідник Карадаг

5 НПП Великий Луг

6 НПП Розточчя

7 Поліський заповідник

15. Виберіть рекордні об’єкти світу, інформацію про які потрібно включити до розділу «Австралія» у географічному довіднику.

1 найбільший християнський храм – собор святого Петра

2 найбільше за обсягом видобування родовище бокситів Уейпа

3 найпівденніше місто –мільйонер Мельбурн

4 найбільший за вантажообігом морський порт Шанхай

5 найвисокогірніша залізнична станція Тангла (5068 м над рівнем моря)

6 найпотужніша гідроелектростанція «Три ущелини»

7 найдовша огорожа для захисту(5614 км) від диких тварин

16. Виберіть річки, які належать до басейну Північного Льодовитого океану

1 Амур

2 Єнісей

3 Західна Двіна

4 Лена

5 Маккензі

6 Святого Лаврентія

7 Замбезі

ІV. Практичні завдання

17. Визначте величину випаровуваності за рік для міста Кривий Ріг, якщо річна кількість опадів становить 425мм, а коефіцієнт зволоження 0.53.

Відповідь

18. На 1 січня 2013 року середня густота населення в Україні становила 75,4 осіб н 1 км². Визначте загальну кількість населення , що проживала на цей час у державі.

Відповідь (у млрд.. одиниць, округлити до цілого)

V. Завдання, що передбачають розгорнуту відповідь

19. Охарактеризуйте картографічні проекції залежно від характеру і розмірів їх спотворень

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20. Розкажіть, які тенденції розвитку характерні для сучасного світового господарства. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VІ. Завдання на контурній карті

21. Позначте на контурній карті України найпотужніші електростанції ( 3 ТЕС, 3 ГЕС, 4 АЕС).

Сума балів__________

Оцінка_____________

Голова атестаційної комісії _________ ______________________________

Члени атестаційної комісії__________ _______________________________

_________ _______________________________

Робота

на державну підсумкову атестацію

учня (учениці) 9 класу

Васютинського НВК

_______________________________________

ПІБ учня

_______________________________

Дата

Варіант 2

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді ( один бал за кожну правильну відповідь)

 1. А

  Б

  В

  Г

  Укажіть корисну копалину, що належить до паливних.

АРавнобедренный треугольник 3Блок-схема: узел 1Куб 7Трапеция 4 Б В Г

 1. Назвіть річки, які є лівими притоками Дніпра.

А

Б

В

Г

А ) Сіверський Донець і Десна; Б) Припять і Прут; В) Сула і Ворскла

Г ) Сейм і Горинь

 1. А

  Б

  В

  Г

  Сукупність установ і закладів туристичної діяльності, в яких забезпечено прийом, обслуговування і перевезення туристів це:

А інфраструктура туризму             
Б рекреаційні ресурси           
В туристичний район                     
Г туристична база

 1. Укажіть основний чинник, що визначає розміщення підприємства з виробництва глинозему в м. Миколаєві:

А

Б

В

Г

А сировинний            
Б трудових ресурсів
В транспортний          
Г споживчий

 1. Потужність земної кори під океанами складає:

А

Б

В

Г

А 5 – 10 км; Б 150 – 200 км; В 70 – 80 км; 

Г більше 200 км

 1. День сонцестояння буває:

А

Б

В

Г

А 22 грудня та 21 березня;

Б 21 березня та 23 вересня;

В 22 грудня та 22 червня;

Г 22 червня та 23 вересня.

 1. А

  Б

  В

  Г

  Гвінейська затока омиває Африку з:

А півночі; Б півдня; В заходу; Г сходу .

 1. Першим відкрив морський шлях до Індії вздовж берегів Африки

А

Б

В

Г

А Колумб

Б Васко да Гама

В Магеллан

Г Лівінгстон

ІІ. Завдання на визначення відповідності

 1. Установіть відповідність між назвами корисних копалин та басейнів, де вони залягають.

  1

  Буре вугілля

  А

  Львівсько-Волинський

  А

  Б

  В

  Г

  Д

  2

  Кам´яне вугілля

  Б

  Нікопольський

  1

  3

  Залізна руда

  В

  Дніпровський

  2

  4

  Марганцева руда

  Г

  Причорноморський

  3

  Д

  Керченський

  4

 2. Установіть відповідність між островом і державою, якій належить цей острів.

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

1 Сицилія А Індонезія

2 Суматра Б Австралія

3 Тасманія В Італія

4 Хоккайдо Г Японія

Д Індія

 1. Установіть відповідність між зазначеними типами та формами рельєфу:

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

1 денудаційний А пагорби-останці

2 водно-ерозійний Б дюни

3 алювіальний В печери

4 карстовий Г яри

Д заплави

 1. Установіть відповідність між областями України та галузями спеціалізації їх тваринництва, які відрізняють їх від інших наведених у переліку областей.

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

1 Одеська А вовняне вівчарство

2 Рівненська Б птахівництво

3 Івано-Франківська В молочне скотарство

4 Полтавська Г м’ясне скотарство

Д рибальство

ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих

 1. Виберіть правильні твердження щодо внутрішніх вод України:

1 річки України належать до басейнів Чорного, Азовського та Балтійського морів

2 Шацькі озера мають карстове походження

3 озеро Синевир льодовикового походження

4 водоспад Шипіт найвищий в Україні

5 басейн Дунаю має найбільшу площу в Україні

6 найдовший канал в Україні – Північнокримський

7 найбільша густота річкової сітки на Причорноморській низовині

 1. Виберіть правильні твердження щодо клімату материка Північна Америка:

1 арктичні повітряні маси впливають лише на клімат півночі материка

2 вплив західних вітрів обмежують гори Аппалачі

3 над материком панують помірні, тропічні та екваторіальні повітряні маси

4 на кількість опадів в Кордильєрах впливає тепла Аляскинська течія

5 Північна Америка лежить в усіх кліматичних поясах, крім екваторіального

6 у переміщенні повітряних мас відіграють роль стокові вітри, західні і пасати

7 на більшій частині материка панує пасатна циркуляція повітряних мас

 1. Визначте правильне твердження щодо розвитку автомобілебудування у світі:
  1 найвідоміші автомобілебудівні концерни США – «ФІАТ» і «Рено»
  2 провідне місце у світовому автомобілебудуванні належить Росії
  3 лідером світового автомобілебудування є Японія
  4 значні потужності автоскладання створено в країнах Південно-Східної Азії, що орієнтуються на дешеву робочу силу
  5 Україна створила унікальні технології хімічної промисловості для обслуговування автомобілебудування світу
  6 автомобілебудування Німеччини значною мірою зорієнтоване на експорт
  7 Індія – значний експортер автомобілів разом з Японією

 2. В умовному регіоні з незначним антропогенним навантаженням проектується розробка родовища руди кар’єрним способом. Визначте найбільш імовірні процеси, що призведуть до зміни геоекологічної ситуації в цьому регіоні внаслідок реалізації проекту:

 1. зниження рівня підземних вод

 2. активізація зсувів та осипищ

 3. поширення суфозійних явищ

 4. вторинне засолення ґрунтів

 5. пилове забруднення атмосфери

 6. випадання кислотних дощів

 7. потепління клімату

ІV. Практичні завдання

 1. Кількість населення Одеської області становить 2млн.394 тис осіб , із яких болгари складають 151 тис. жителів. Визначте( з точністю до 1%), яку частку становлять болгари від загальної кількості жителів Одещини.

Відповідь

 1. Обчисліть відстань ( у км) від міста Черкаси(49º пн., 28 º сх.д.) до екватора.

Відповідь

V. Завдання, що передбачають розгорнуту відповідь

 1. Назвіть найважливіші рудні корисні копалини України, поясніть особливості їх географії на території держави.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Проаналізуйте секторальну модель економіки України та порівнюйте її з іншими державами.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VІ. Завдання на контурній карті

21. Позначте і підпишіть на контурній карті держави — члени «Великої сімки».

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сума балів__________

Оцінка_____________

Голова атестаційної комісії _________ ______________________________

Члени атестаційної комісії__________ _______________________________

_________ _______________________________

Робота

на державну підсумкову

атестацію

учня (учениці) 9 класу

Васютинського НВК

_______________________________________

ПІБ учня

_______________________________

Дата

Варіант 1

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді ( один бал за кожну правильну відповідь)

1. Вкажіть імя дослідника, який вперше дістався Південного полюса

А

Б

В

Г

А Роберт Скотт;

Б Руаль Амундсен;

В Отто Шмідт;

Г Роберт Пірі

2. Визначте числовий масштаб карти, якщо відстані на місцевості завдовжки 12 км відповідає відстань на карті 4 см:

А

Б

В

Г

А 1: 300 000;

Б 1: 400 000;

В 1: 100 000;

Г 1: 12 000 .

3. Вкажіть причини формування посушливого клімату на південному заході Північної Америки:

А довготне положення материка ;

А

Б

В

Г

Б вплив теплих океанічних течій ;

В вплив холодних океанічних течій;

Г вплив рельєфу материка.

4. Наведена кліматодіаграма відображає особливості клімату півострова:

А Індокитай;

А

Б

В

Г

Б Піренейського;

В Скандинавського;

Г Таймир.

5. Визначте, який з типів ґрунтів, що поширені в межах України, сформувався в умовах помірно теплого, недостатньо вологого клімату, на пухких гірських породах (лесах і лесоподібних суглинках), під природною рослинністю лучних степів:

А

Б

В

Г

А чорноземи типові;

Б сірі лісові;

В дерново-підзолисті;

Г буроземи.

6. Укажіть національний природний парк, де можна побачити зображену тварину.

А

Б

В

Г

А «Асканія-Нова»

БДунайський

В Карпатський

Г Чорноморський

7. Які країни належать до постсоціалістичних?

А Австралія, Канада;

А

Б

В

Г

Б Туреччина,Аафганістан;

В Казахстан, Молдова;

Г Куба, КНДР.

8. У структурі світового пасажирообігу першість належить виду транспорту:

А автомобільному;

А

Б

В

Г

Б залізничному;

В морському;

Г повітряному

ІІ. Завдання на визначення відповідності

 1. Визначте відповідність гірських порід за походженням

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

1 магматичні А базальт

2 метаморфічні Б вапняк

3 осадові уламкові В гнейс

4 осадові органогенні Г камяна сіль

Д щебінь, галька

 1. А

  Б

  В

  Г

  Д

  1

  2

  3

  4

  Які з названих проток відділяють одну від одної названі частини світу:

 1. Ґібралтарська А Австралію від Азії

2 Берингова Б Африку від Азії

3 Дрейка В Африку від Європи

4 Баб-ель-Мандебська Г Америку від Антарктиди

Д Азію від Африки

 1. Установіть відповідність між поняттям системи розселення населення та їх прикладами:

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

1 село А Донецько-Макіївська

2 селище міського типу Б Біла Церква

3 велике місто В Батурин

4 місто-мільйонер Г Гремяч

Д Харків

 1. Установіть відповідність між формою організації виробництва та її визначенням

А встановлення виробничих зв’язків між підприємствами,що спільно

1 концентрація виробляють складну продукцію

2 спеціалізація Б випуск на підприємстві певного виду продукції

3 кооперування В поєднання на одному підприємстві всіх стадій переробки певної сировини

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

4 комбінування Г процес кількісного і якісного урізноманітнення

виробництва

Д зосередження виробництва на великих

підприємствах

ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих

 1. . Укажіть важливі принципи діяльності СОТ:
  1сприяння справедливій конкуренції
  2 економічна і політична стабільність
  3 захист прав інтелектуальної власності
  4 торгівля без дискримінації
  5 збільшити доцільність інвестування
  6 політична взаємодія і безпека
  7 розширення доступу до ринків

 2. Які рекордні природні об’єкти світу знаходяться в Євразії?

1 найбільший півострів

 1. найвища гора

 2. найдовша річка

 3. найглибше озеро

 4. найвищий водоспад

 5. найбільший покривний льодовик

 6. найсухіша пустеля

 1. Родина розглядає варіант переїзду з Чернігова до передмістя Одеси. Члени родини вважають, що обслуговувати такий самий приватний будинок і садибу на Одещині буде простіше і дешевше завдяки особливостям клімату цього регіону. Які твердження доводять правильність їхніх міркувань?

1 менша тривалість зими, а тому – опалювального сезону

2 менші витрати на кондиціювання повітря влітку

3 менша швидкість і руйнівна сила вітру

4 мала ймовірність підтоплення садиби під час весняних повеней

5 менша загроза пізніх весняних заморозків

 1. менше спекотних днів з підвищеною пожежонебезпекою

7 менші витрати на поливання саду та газону

 1. Визначте характерні типологічні ознаки країн «Великої сімки».

1 централізовано керована економіка

2 постіндустріальна структура господарства

3 наявність потужних транснаціональних корпорацій

4 вузька спеціалізація промисловості

5 монокультурне сільське господарство

6 технологічна залежність відрозвинених країн

7 експорт капіталу й послуг

ІV. Практичні завдання

 1. Визначте, котра година за місцевим часом у Харкові (36ºсх.д.), якщо в Києві (30º 30´сх.д.) за місцевим часом 12 год.30 хв..

Відповідь ______________________________

 1. Визначте висоту найвищої точки Канівських гір, якщо тиск на її вершині у середньому становить 734, 5 мм рт.ст.

Відповідь

V. Завдання, що передбачають розгорнуту відповідь

19. Розкрийте вплив Атлантичного океану на клімат України _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.Охарактеризуйте основні положення сталого(збалансованого) розвитку суспільства.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VІ. Завдання на контурній карті

21. Позначте на контурній карті України п’ять найбільших за кількістю населення міст .

Сума балів__________

Оцінка_____________

Голова атестаційної комісії _________ ______________________________

Члени атестаційної комісії__________ _______________________________

_________ _______________________________

Робота

на державну підсумкову атестацію

учня (учениці) 9 класу

Васютинського НВК

_______________________________________

ПІБ учня

_______________________________

Дата

Варіант 6

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді ( один бал за кожну правильну відповідь)

1. Земля зробить повний оберт навколо своєї осі на 6° за

А 12 сек

А

Б

В

Г

Б 56 хв

В 26 хв

Г 20хв.

2. Давньогрецький учений , який першим найбільш точно визначив довжину земного екватора

А Ератосфен

А

Б

В

Г

Б Геродот

В Страбон

Г Арістотель.

3. Найбільш небезпечний вид забруднення вод Світового океану

А випадання кислотних дощів;

А

Б

В

Г

Б зменшення концентрації озону;

В викиди вихлопних газів;

Г забруднення нафтопродуктами та побутовими відходами.

4. Меліоративний захід, найбільш доцільний у Степовій зоні

А зрошування;

А

Б

В

Г

Б осушування;

В вапнування;

Г рекультивація.

5. У Карпатах розташоване озеро

А Синевир;

А

Б

В

Г

Б Світязь;

В Ялпуг;

Г Сасик.

6. Укажіть точку з найбільшою абсолютною висотою

А

А

Б

В

Г

Б

В

Г

7. Вид економічної діяльності, що НЕ належить до первинного сектору

А металургійне виробництво;

А

Б

В

Г

Б рибне господарство;

В сільське господарство;

Г лісове господарство.

8.Регіональною міжнародною організацією є:

А МВФ

А

Б

В

Г

Б ОПЕК

В АСЕАН

Г СОТ.

ІІ. Завдання на визначення відповідності

9. Установіть відповідність між термінами та їх трактуванням:

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

1 землетрус А місце розривів і зміщень в земній корі

2 сейсмічний пояс Б ділянка земної кори, розташована над гіпоцентром

3 епіцентр землетрусу В зустрічні горизонтальні переміщення пластів

4 гіпоцентр гірських порід

Г місця розходження і зіткнення літосферних плит, де

землетруси відбуваються найчастіше

Д підземні поштовхи та коливання земної поверхні внаслідок раптових

зміщень і розривів у земній корі або у верхній частині мантії

10. Установіть відповідність між материками та характерними для них ендемічними тваринами.

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

1 Євразія А карибу

2 Австралія Б дрофа

3 Африка В кенгуру

4 Південна Америка Г лінивець

Д жираф.

1. Установіть відповідність між містами та кількістю населення в них

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

1 Харків А 760 тис.осіб

2 Київ Б 1.5 млн.осіб

3 Дніпро В 1.1.млн.осіб

4 Львів Г 2.7 млн.осіб

Д близько 1 млн.осіб.

12. Установіть відповідність між групами країнам і видами мінеральних ресурсів, які в них переважають.

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

1 Канада, Росія А сірка

2 Ірак, Польща Б алмази

3 Саудівська Аравія, Іран В калійна сіль

4 США, Узбекистан Г каолін

Д нафта і природний газ.

ІІІ. Завдання , що містять сім варіантів відповідей, три з яких є правильними

13.Укажіть три моря , які належать до внутрішніх

1 Чорне

2 Середземне

3 Берингове

4 Червоне

5 Мармурове

6 Саргассове

7 Охотське

14. Укажіть трьох дослідників Антарктиди

1 Роберт Скотт

2 Михайло Лазарєв

3 Джеймс Кук

4 Абел Тасман

5 Френсіс Дрейк

6 Вілем Янсзон

7 Руаль Амундсен

15. Укажіть три області України

1 прискорюється розвиток усіх галузей харчової та легкої промисловості

2 збільшуються обсяги імпорту сировини для олійно-жирової промисловості

3 створюється потужна сировинна база для виробництва біопалива

4 стримується зростання цін на олію, маргарин, халву

5 утрачається перспектива розвитку виробництва кормів для тваринництва

6 зменшується попит на мінеральні добрива й гербіциди

7 збільшується частка української продукції на світовому ринку соняшникової олії

16.Визначте оптимальні шляхи вирішення проблем в енергетиці України, пов'язаних з дефіцитом енергетичного вугілля зі сходу країни.

1 скорочення неефективного енергоспоживання

2 відключення від енергосистеми побутових споживачів

3 освоєння джерел альтернативної енергетики

4 переведення підприємств на скорочений графік роботи

5 введення в експлуатацію нових блоків атомних станцій

6 переведення ТЕС на імпортний природний газ

7 будівництво нових ГЕС на Дніпрі

ІV. Практичні завдання

17. Обчисліть, на скільки хвилин місцевий час у Львові відстає від місцевого часу в Лубнах (33∘ сх. д.).

Відповідь

18. Витік річки Великий Куяльник розташований на висоті 222 м над рівнем моря. Впадає річка в Куяльницький лиман( абсолютна висота поверхні – 5 м) . Визначте падіння річки.

Відповідь

V. Завдання, що передбачають розгорнуту відповідь

19.Що таке ТНК? Наведіть приклади ТНК, що працюють в Україні. Як вони впливають на її економіку?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20. Охарактеризуйте забезпеченість України паливними корисними копалинами. Чи існують проблеми з їх якістю? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VІ. Завдання на контурній карті

21. Нанесіть на контурну карту 10 найбільших річок України

Сума балів__________

Оцінка_____________

Голова атестаційної комісії _________ ______________________________

Члени атестаційної комісії__________ _______________________________

_________ _______________________________

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розвиток життєво-професійної ефективності особистості в освітньому процесі НУШ: технології, методики, вправи »
Ілляхова Марина Володимирівна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.