Засоби театральної педагогіки під час уроків та в позаурочний час

Опис документу:
Сучасні дослідження свідчать, що оволодіння театральноми засобами педагогіки веде до створення адекватного творчого самопочуття, пов’язаного з ідеєю творення особистості школяра з особливими потребами в процесі набуття ним соціокультурного досвіду

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Засоби театральної педагогіки під час уроків

та в позаурочний час

Сучасні дослідження свідчать, що оволодіння театральноми засобами педагогіки веде до створення адекватного творчого самопочуття, пов’язаного з ідеєю творення особистості школяра з особливими потребами в процесі набуття ним соціокультурного досвіду. Звідси завдання педагога – створити умови для природного й творчого розкриття сутності особливої дитини, використавши свій власний досвід за сформованим на цій основі мотивом.

Особливістю професійної діяльності педагога є та обставина, що йому доводиться не тільки зазнавати на собі різних емоційних впливів, але й самому створювати їх, вміти конструювати й реконструювати педагогічний процес таким чином, щоб навчальна драматизація була спрямована на активне залучення дітей з особливими потребами до творчо-емоційного самовираження.

З точки зору К. Станіславського, мистецтво і душевна техніка актора, як і педагога, спрямовується на те, щоб уміти природним шляхом знаходити в собі зерна людських якостей і вад, а потім вирощувати чи знищувати їх у своїй діяльності. Мистецтво театру і навчання базується на синтетичній сценічній дії актора, в особі якого виступає педагог, та акторського ансамблю або колективу школярів (міміка, пантоміміка, жест, сценічне слово) .

Театральний моделюючий підхід дозволяє зняти побоювання та інші негативні емоції у дитини та дає змогу активізувати розвивально-творчі можливості особливих дітей в процесі набуття ними досвіду. Опановуючи театральні методики, педагог навчається «входити» в ситуацію, з’ясовувати психологічний стан і корегувати свій вплив стосовно зацікавлено-дійової позиції школяра з особливими потребами . Основою створення такого підходу є три складових педагогічного процесу: «вчитель», «учень», «методика», які є взаємозалежними й взаємодоповнюючими. Придумавши цікавий для дитини сюжет уроку, педагог зможе вдало реалізувати поставлену мету й тактику заняття, враховуючи особливості внутрішнього світу дитини з особливими освітніми проблемами та потенціал. Адже тільки розкриття здібностей школяра дає можливість найбільш повно сформувати особистість дитини, визначивши цим її місце в сучасному освітньому просторі школи та суспільства.

Таким чином, педагог в своїй практичній діяльності зможе створити належне емоційне тло заняття, що сприятиме створенню особливих стосунків з позиції співробітництва та співтворчості, для того щоб школяр – особливий учень , дійсно став самоцінністю шкільного навчального процесу. Практично це означає, що читель має розвинути у дитини здатність мислити, відчуваючи: «Ми вчимо і вчимося … головою, серцем, руками і ногами»

Використання театральної педагогіки у процесі викладання безпосередньо залежить від набутих соціокультурних знань, які в свою чергу забезпечують входження учня в оточуюче середовище. Отже, формування досвіду дитини з особливими потребами обумовлене не тільки соціальним середовищем та його впливами, але й стосунками, які склалися в сім’ї, світом розваг, власних національних традицій та звичаїв інших народів. Так, вивчення автентичного дитячого фольклору, віршів, казок, п’єс тощо та перетворення їх в театральне дійство в урочний та позаурочний час сприятимуть не лише вихованню у дітей поваги до людей та традицій іншої культури, але й будуть ефективним засобом у створенні передумов для формування досвіду засобами театральної педагогіки.

Якщо адаптація можлива, навіть в урочний час, то персоналізація потребує спеціально створених умов, спрямованих на часткове впровадження театральної педагогіки в практику позаурочної діяльності. Кваліфікація вчителя потребує ґрунтовного ознайомлення із арсеналом засобів театральної педагогіки та спеціально відібраного для дитячого колективу з особливими освітніми проблемами.

Отже, позаурочна робота стає тлом для впровадження елементів театральної педагогіки в різні види самостійної діяльності, яка реалізується у пізнавально-комунікативній функції театральної педагогіки в процесі виконання індивідуальних творчих вправ, ознайомлення з художнім твором та вправляння з діалогічного мовлення.

Завершальна стадія набуття соціокультурного досвіду - інтеграція -передбачає застосування театральної педагогіки в межах шкільного театру, який дав можливість сформувати соціокультурний досвід використовуючи в органічній єдності сценічну дію, виразне слово, мистецтво перевтілення як доповнення драматизації освоюваного навчального матеріалу. Тобтонавчання у початковій школі перетворюється у театралізоване дійство, яке приваблює дітей з особливими потребамиможливістю імпровізації, що перетворює навчальний процес у гру. Накопичений раніше соціальний досвід підноситься до рівня остаточного включення школяра в над особові авторитети людського суспільства. Подібний етап потребує не тільки відмінного оволодіння вчителем початкової школи засобами театральної педагогіки, але й створення відповідного освітнього середовища у виді шкільного театру. Головним компонентом цього цілісного культуротворчого утворення буде - театрально-акторський, який реалізується у формуванні досконалого світогляду молодшого школяра з особливими потребами, розвитку естетичних уявлень та художнього смаку, у проявах оригінальності творчої ініціативи та артистизму дитини.

Театралізована вистава шкільного театру є вищим проявом формування соціокультурного досвіду, оскільки вимагає певної соціокультурної компетентності в контексті загальної комунікативної діяльності. Саме томуорганізація роботи шкільного театру передбачала постійне внесення елементів новизни, що підживлювало постійний інтерес учнів до театральної діяльності. Позаурочні заняття з використанням засобів театральної педагогіки дозволили особливим діткам реалізувати власний творчий потенціал шляхом застосування знань про способи й правила соціальної взаємодії з однолітками та дорослими, вміння сприймати й проживати художній образ у театральній діяльності, складання оригінальних сценаріїв для подальшого відтворення у театральній виставі. У процесі театралізованої діяльності оригінальна творча робота виступає насамперед у формі сюжету казки, який відбиває у стислій формі динаміку сценарію. Порівняно з урочною роботою, коли фрагментарно використовуються засоби театральної педагогіки (драматизація та інсценізація), позаурочна робота є цілісною системою, яка базується на засобах театральної педагогіки з метою успішного формування соціокультурного досвіду молодших школярів.

З огляду на вищевикладене,формування соціокультурного досвіду дитини з особливими потребами повноцінно відбувається в межах шкільного театру, який дає можливість сформувати соціальні уявлення і знання про закони соціуму в процесі спілкування зі світом і суспільством;культура, як тло накопичення соціальних уявлень і знань про закони соціуму, що впливає на становлення особистості особливого школяра через чуттєво-емоційну сферу;сприйняття ним соціокультурного середовища через художньо-естетичний світ літературного твору в єдності змісту й форми на основі загальновизнаних культурних та соціальних цінностей можливих в межах шкільного театру;залучення дітей до позаурочної роботи, що передбачає розширення соціальних зв’язків та соціальних контактів у процесі творчої взаємодії з однолітками;збагачення соціокультурного досвіду в межах полікультурного освітнього середовища; формування власного досвіду відбувається засобами театральної педагогіки на основі соціокультурної регуляції, комунікації та організації.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Методична діяльність в умовах децентралізації освіти в Україні»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.