Зарубіжна література 10 клас

Опис документу:
Календарне планування 2018-2019 Зарубіжна література 10 клас 1,5 години тижневих на 2018-2019 навчальний рік за новою програмою Календарне планування 2018-2019 Зарубіжна література10 клас розроблено згідно з Навчальною програмою із зарубіжної літератури (рівень стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року. Всього 52 години за рік.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування 2018-2019 Зарубіжна література 10 клас

1,5 години тижневих  на 2018-2019 навчальний рік за новою програмою

І семестр

Дата

Тема (основний зміст уроку)

Примітки

ВСТУП ОРИГІНАЛЬНА І ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА В СУЧАСНОМУ СВІТІ (1 год.)

1

Значення художньої літератури для людини й людства XXI ст. Формування читача в епоху цифрових технологій. Оригінали й переклади художніх творів, їхня роль у розвитку особистості. Перекладна література як важливий складник вітчизняної культури й чинник формування української нації.
ТЛ Автор, читач, художній переклад, діалог культур. 
ЛК Використання Інтернету для розширення кола читання. 
УС Українські бібліотеки. Електронні ресурси українських бібліотек.

ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ (7 год.)

2

Стародавня Греція
Етапи й шедеври античності (огляд).
Гомер (приблизно VIII ст. до н. е.). «Одіссея» (1-2 уривки за вибором учителя).
Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в «Одіссеї».ТЛ Міф, епічна поема.

3

Уславлення людського розуму, вірності, винахідливості й допитливості. Засудження беззаконня, насильства й несправедливості та самовпевненості й марнославства. Образ Одіссея.

4

Італія
Специфіка італійського Відродження, його основні етапи, представники.
Розвиток мовленняНаписання тез до теми: «Специфіка італійського Відродження» або презентація учнівських проектів.

5

Данте Аліґ’єрі (1265 – 1321)«Божественна комедія» (Пекло, І, V). 
Роль Данте Аліґ’єрі в історії європейської культури. Поема «Божественна комедія» як філософсько-художній синтез середньовічної культури й утілення ідей раннього Відродження. Особливості композиції поеми.

6

Концепція світу й людини. Алегоричний зміст образів та епізодів. Жанрова своєрідність твору.

7

Англія
Ренесанс в Англії. Здобутки й представники.
Вільям Шекспір (1564  1616)«Гамлет».
Здобутки драматургії В. Шекспіра. Філософські та моральні проблеми в трагедії «Гамлет». Провідні мотиви твору.

Один із монологів Гамлета напам’ять (за вибором

учителя)

8

. Гамлет – вічний образ світової літератури. Багатогранність шекспірівських характерів.

9

Художній простір (данське королівство як символ).. Відкритість твору в часі, його рецепція та інтерпретації в наступні епохи.
ТЛ Вічний образ, трагедія.
ЛК Утілення поем Гомера і Данте, трагедії В. Шекспіра у творах мистецтва. 
УС Українські переклади творів. Уплив літератури античності й Відродження на українську літературу. Гомерівські, дантівські й шекспірівські мотиви у творчості українських поетів.

10

Контрольний твір за трагедією Вільяма Шекспіра «Гамлет».К.Р.№1

ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX СТ. (6 год.)

11

Специфіка переходу від романтизму до реалізму.
Німеччина
Романтизм у Німеччині.
Е. Т. А. Гофман як представник гротескної течії романтизму. Віхи мистецького шляху.
ТЛ Гротеск, фантастика, соціальна сатира.

12

Ернст Теодор Амадей Гофман (1776 – 1822)«Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер». 
Протиставлення філістерів та ентузіастів як провідний конфлікт творчості Е. Т. А. Гофмана. Особливості сюжету й композиції повісті «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер». Гротескні образи. Викривальний зміст твору. Символіка.

13

Росія
Школа «чистого мистецтва» в російській поезії. Лірика Ф. М. Тютчева (1803 – 1873) й А. А. Фета (1820 – 1892) (огляд).Художня довершеність творів.
ТЛ Психологізм.

14

Позакласне читання. Лірика Ф. М. Тютчева й А. А. Фета.Утілення образів літературних творів у різних видах мистецтва. Романси на вірші поетів.

15

Розвиток мовлення. Аналітичне дослідження віршів Тютчева, Фета (письмово).

16

США
Розвиток романтизму в США, видатні представники.
Волт Вітмен (1819 – 1892)«Листя трави» (1-2 уривки за вибором учителя).
Місце В. Вітмена в літературному процесі США. Особливості світобачення митця. Зв’язок збірки «Листя трави» з історією та життям Америки. Тематика, проблематика, композиція збірки «Листя трави». Образ ліричного героя. Символи. Традиції й художнє новаторство В. Вітмена.
ТЛ Верлібр. УС Майстерність українських перекладачів ліричних творів. Уплив В. Вітмена на українську поезію.

Напам’ять один уривок за вибором учня.

17

Контрольна робота №2 з тем «Золоті сторінки далеких епох», «Поезія й проза пізнього романтизму та переходу до реалізмуXIX ст.». Тести, відповіді на запитання.

18

Стендаль(1783-1842).Життєвий і творчий шлях письменника,світоглядно – естетичні позиції письменника, їх втілення у творчості. Синтез романтизму і реалізму у творах митця.

19

Стендаль «Червоне і чорне».Поєднання соціально – політичного й психологічного аспектів у романі.Гостра критика режиму Реставрації. Сюжет твору.

20

Стендаль «Червоне і чорне».Конфлікт головного героя Жульєна Сореля із суспільством як сюжетний стрижень роману.Внутрішня драма героя як наслідок цього конфлікту.

21

Стендаль «Червоне і чорне». Шлях Жульєна Сореля – це шлях злету чи шлях падіння?Образ головного героя

22.

Стендаль «Червоне і чорне».Жіночі образи роману.

23.

Стендаль «Червоне і чорне».Психологізм творчості письменника в романі. Новаторство Стендаля в реалістичному відтворенні художньої моделі суспільства й людини.

24

РМ. Контрольний твір – роздум за романом Стендаля «Червоне і чорне»

25

Гюстав Флобер. .Життєвий і творчий шлях письменника. Роман «Пані Боварі». Конфлікт романтичних ілюзій і дійсності.

26

Особливості композиції твору. Емма та Шарль Боварі.Роль іронії.

27.

Контраст як спосіб пізнання людини і світу.

28.

Провінційні обивателі. Особливості психологізму Г. Флобера.

29.

Роман Г.Флобера «Мадам Боварі» в ілюстраціях, кіно та на сучасній сцені.

Контрольна робота №3. Тестування за вивченими темами.

РОМАН XIX СТ. (6 год.)

(1-2 твори за вибором учителя)

30

Роман як жанр літератури, його формування і провідні ознаки. Різновиди роману XIX ст., національна своєрідність. ТЛ. Роман та його різновиди, індивідуальний стиль. 
Росія
Федір Михайлович Достоєвський (1821 – 1881). «Злочин і кара».
Значення Ф. М. Достоєвського для розвитку соціально-філософського і психологічного роману. Наслідування митцем традицій М. В. Гоголя.

31

Сюжет роману «Злочин і кара», зумовлений рухом свідомості головного героя. «Теорія» Раскольнікова, її сутність і проблемність.

32

Система персонажів. Зіставлення образів персонажів («двійники» і антиподи Раскольнікова).

33

Біблійні мотиви. Особливості індивідуального стилю письменника. Поліфонізм твору. Екранізації романів XIX ст.

34

Співвідношення «злочину» і «кари», семантика і символіка назви роману «Злочин і кара» Ф. Достоєвського.

35

Позакласне читання. М. В. Гоголь. « Ніс».

36

Англія
Оскар Вайльд (1854 – 1900)«Портрет Доріана Грея».
Ідейно-естетичні погляди і творчий шлях митця. Проблема краси й моралі в романі «Портрет Доріана Грея».

37

Система образів. Еволюція головного героя. Роль фантастики у творі. Символіка. Традиції і новаторство О. Вайльда в жанрі роману.

38

Розвиток мовлення. Дискусія за романом Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея»: «Краса – явище моральне, аморальне чи «по той бік добра і зла?» Екранізації романів

39

Контрольна робота № 4

Календарне планування 2018-2019 Зарубіжна література 10 клас

ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ (4 год.)

40

Модернізм як літературно-мистецький напрям кінця XIX – початку XX ст. Течії раннього модернізму: символізм, імпресіонізм, неоромантизм.
Франція
Шарль Бодлер (1821  1867). «Квіти зла» («Альбатрос», «Відповідності», «Вечорова гармонія»). 
Ш. Бодлер – пізній романтик і зачинатель модернізму. Збірка «Квіти зла» (загальна характеристика). Образи, символи, особливості поетичної мови у віршах Ш. Бодлера.
ТЛ. Модернізм, символізм, імпресіонізм, неоромантизм, символ. 
ЛК. Імпресіонізм та символізм у різних видах мистецтва.

42

Теоретичні засади й художні відкриття поезії французького символізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці.
Поль Верлен (1844  1896). «Поетичне мистецтво», «Осіння пісня». 
Естетичні погляди поета у вірші «Поетичне мистецтво». Зображення пейзажів природи і душі в «Осінній пісні». Сугестивність, музичність, живописність лірики.

Напам’ять один вірш за вибором учня.

43

Артюр Рембо (1854-1891). «Голосівки», «Моя циганерія». Художнє новаторство А. Рембо. Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті «Голосівки». Образ ліричного героя у вірші «Моя циганерія».

44

Розвиток мовлення. Письмове аналітичне дослідження поезій Шарля Бодлера, Поля Верлена, Артюра Рембо (за вибором учнів).

Календарне планування 2018-2019 Зарубіжна література 10 клас

ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. (3 год.)

45

Зміни в драматургії на межі XIXXX ст.
ТЛ. «Нова драма», дія (зовнішня і внутрішня), символ, підтекст, драма-феєрія.

46

Бельгія
Моріс Метерлінк (1862 – 1942). «Синій птах».
М. Метерлінк як теоретик і практик «нової драми». Концепція символістського театру.

47

Ідея одухотворення життя й відновлення втрачених зв’язків у драмі-феєрії «Синій птах». Особливості розвитку сюжету. Роль фантастики. Символіка образів. Трактування фіналу.
(ЛК) Екранізації й театральні вистави за драматичними творами кінця XIX-XX ст.

48

Контрольна робота №4 з тем «Перехід до модернізму. Взаємодія символізму та імпресіонізму в ліриці», «Драматургія кінця XIX – початку XX ст.» . Тести.

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ (2 год.)
(1-2 твори за вибором учителя та учнів)

49

Бразилія
Паоло Коельйо (нар. 1947). «Алхімік». 
Значення творчості П. Коельйо для сучасності. Пошуки сенсу буття в романі «Алхімік». Поняття «своя доля», «призначення», «мрія душі», «смисл існування».

50

Система образів (пастух Сантьяго, Фатіма, Мельхиседек, Алхімік). Мотиви й образи світової культури у творі. Ознаки роману-притчі.
ТЛ. Класична і масова література. Художність.
ЛК. Бібліотечні та інтернет-ресурси, використання їх для збагачення кола читання, розвитку навичок творчої роботи з книжкою. Взаємодія різних видів мистецтва (кіно і література та ін.), комп’ютерних технологій і літератури.

51

ПЧ

52 ПІДСУМКИ (1год.)
Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!