і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Закон Ома для ділянки кола. Спад напруги. Опір провідника. Залежність опору від довжини, площі поперечного перерізу і матеріалу провідника. Залежність питомого опору провідника від температури.

Закон Ома для ділянки кола. Спад напруги. Опір провідника. Залежність опору від довжини, площі поперечного перерізу і матеріалу провідника. Залежність питомого опору провідника від температури.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема 28. Закон Ома для ділянки кола. Спад напруги. Опір провідника. Залежність опору від довжини, площі поперечного перерізу і матеріалу провідника. Залежність питомого опору провідника від температури.

Мета: нагадати студентам про закон Ома для ділянки кола та про залежність опору від геометричних параметрів провідника, температури та матеріалу.

Актуальність: вміння пояснювати фізичні явища, пізнавальна зацікавленість до предмета

Міжпредметна інтеграція: математика.

План

l. Повторення основних понять із електродинаміки прочитаних в першому семестрі

2. Закон Ома для ділянки кола

3. Основні характеристики опору провідника.

Знати: основні поняття із електродинаміки, закон Ома для ділянки кола, характеристики опору провідника.

Вміти: розв’язувати задачі на закон Ома для ділянки кола

Ключові поняття: Електричне поле, напруженість поля, робота електричного поля, сила взаємодії між зарядами, закон Ома для ділянки кола.

l. Повторення основних понять із електродинаміки прочитаних в першому семестрі

Кожне заряджене тіло створює електричне поле, що діє на інші заряджені тіла.

Електричне поле - це форма матерії; за допомогою якої здійснюється взаємодія між електрично зарядженими тілами.

Відношення сили F, що діє з боку електричного поля на точковий пробний заряд q, поміщений у цю точку поля, до цього заряду називається напруженістю електричного поля в цій точці:

Напруженість поля в одиницях СІ виражають: [ Е] = Н/Кл .

Напруженость поля точкового заряду

Напруженість електричного поля системи N зарядів дорівнює векторній сумі напруженостей полів, створюваних кожним з них окрема:

Робота з переміщення точкового заряду в електростатичному полі A1-2=qEd.

Потенціал – енергетична характеристика електростатичного поля, як дорівнює відношенню потенціальної енергії W електричного заряду, розташованого в цій точці поля до значення цього заряду q. .

Сила взаємодії між зарядами Q i q рівна:

Енергія взаємодії: U – напруга.

,

Електроємність провідника:

Електроємність плоского конденсатора : .

Формула для ємності відокремленого сферичного провідника:

У випадку паралельно з’єднаних конденсаторів загальна ємність дорівнює:

При послідовно з’єднаних конденсаторах:

Енергія електричного поля

Напрямлений рух заряджених частинок називають електричним струмом.

Сила струму І дорівнює відношенню заряду, перенесеного через поперечний переріз провідника за проміжок часу, до цього проміжку часу

або

2. Закон Ома для ділянки кола

Від сили струму в ланцюзі залежить величина впливу, який струм може чинити на провідник, будь то теплове, хімічне або магнітне дію струму. Тобто, регулюючи силу струму, можна керувати його впливом. Електричний струм, у свою чергу – це впорядкований рух частинок під дією електричного поля.

Очевидно, що чим сильніше поле діє на частинки, тим більше буде сила струму в ланцюзі. Електричне поле характеризується величиною, званої напругою. Отже, сила струму залежить від напруги.

Формула закону Ома для ділянки кола

Зіставивши дві ці залежності, можна прийти до такого ж висновку, до якого прийшов німецький вчений Георг Ом в 1827 р. Він пов’язав воєдино три вищевказані фізичні величини і вивів закон, який назвали його ім’ям.

Закон Ома для ділянки кола говорить:Сила струму в ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки і обернено пропорційна його опору:

де I – сила струму, U – напруга, R – опір.

3. Основні характеристики опору провідника

Електричний опір зумовлений взаємодією заряджених частинок із іншими зарядженими частинками провідника. Одиницею вимірювання є 1 Ом. Електричний опір залежить лише від властивостей самого провідника – довжини, площі поперечного перерізу, і матеріалу.

ρ – питомий опір, одиниця вимірювання Ом·м.

Залежність опору металів від температури. Зі збільшенням температури опір металів зростає за законом:

де R0, ρ0 – питомий опір, та опір при 0 С.

α - температурний коефіцієнт опору, що залежить від матеріалу і міститься в таблицях.

Література

1. Фізика. 10 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закладів : рівень стандарту / Л. Е. Генденштейн, І. Ю. Ненашев.– Х. : Гімназія, 2010.

2. Фізика. Підруч. для 10 кл. серед. загальноосвіт. шк../ С. У. Гончаренко К.: Освіта, 2002.

3. А. П. Римкевич. Збірник задач з фізики. – К.: «Радянська школа», 1982.

4. Кирик Л. А. Усі уроки фізики. 11 клас. Рівень стандарту. - Х.: Вид. група Основа, 2011.

Питання для самоаналізу

1. Сформулюйте закон Ома для ділянки кола.

2. Від чого залежить значення опору провідника?

3. Чим і як вимірюють силу струму, напругу, опір?

4. В чому полягають закони послідовного і паралельного зєднання провідників?

5. Яким має бути опір амперметра і вольтметра у порівнянні із опором ділянки кола?

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Закон Ома для ділянки кола. Спад напруги. Опір провідника. Залежність опору від довжини, площі поперечного перерізу і матеріалу провідника. Залежність питомого опору провідника від температури.
 • Додано
  01.03.2018
 • Розділ
  Фізика
 • Клас
  11 Клас
 • Тип
  Конспект
 • Переглядів
  937
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  3
 • Номер матеріала
  KZ123387
 • Вподобань
  0
Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі WordPress»
Левченко Ірина Михайлівна
24 години
1000 грн
490 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь