+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »

Закон Ома

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тема:Застосування електричного струму.

Тип заняття: урок-резюме(повторювально-узагальнююче заняття).

Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

Узагальнити та систематизувати знання студентів про електричний струм, його застосування у техніці та в побуті .

Використовувати набуті знання для розв’язування практичних та експериментальних завдань . Під час узагальнення підкреслити значення застосування електричного струму в техніці та побуті.

Використовувати набуті знання для виконання лабораторної роботи .

Забезпечення заняття:

1 Плакат на закони Ома.

2 Роздатковий матеріал:

а) перевірочні тести

б) задачі для розв'язування

в)батарейки, з'єднувальні дроти, амперметри, вольтметри.

3 Мультимедийна система.

Хід заняття

1 Вступна частина

2 Актуалізація опорних знань, умінь та навичок.

2.1 Система питань

1Що таке електричний струм?

2Що таке мікрострум?

3Що таке макрострум?

4Що таке сила струму?В яких одиницях вона вимірюється?

5Що таке густина струму?

6 Що таке постійний струм?

7Що таке змінний струм?

  1. Сформулюйте закон Ома для ділянки кола?

  2. Що таке спад напруги?

  3. Що таке опір провідника?

11Що таке питомий опір провідника?

12Намалюйте послідовне і паралельне з'єднання провідників?

2.2 Експериментальне завдання.

Користуючись приладами на партах:

А)перевірити теплову дію струму.

Б)перевірити закони для послідовного з'єднання провідників.

В) перевірити закони для паралельного з'єднання провідників.

Д)побудувати вольт амперну характеристику.

3 Розв’язування задач.

Задачі у студентів на столах з основними необхідними сталими ,які потрібні для їх підрахунків.

4 Виступ студентів із допомогою мультимедийної системи.

5Підсумки заняття.

6 Домашнє завдання:

Гончаренко К.І.§67-69

Гельфгат І. Я.§7-22,23,25,26.

Підготуватися до лабораторної роботи.

Перевірочний тест

Варіант 1

1Електричний струм-

А)напрямлений рух заряджених частинок;

Б)втрата напруги в підходящих дротах;

В)фізична величина,що показує який струм проходить через одиницю площі.

2Густина струму-

А) фізична величина,що показує який заряд проходить через провідник за 1с.

Б)втрата напруги в підходящих дротах;

В)фізична величина,що показує який струм проходить через одиницю площі.

3Постійний струм-

А)це струм у якого густина постійна;

Б) це струм у якого густина змінна;

В)це величина,що характеризує проходження струму в залежності від матеріалу провідника.

4Що таке опір провідника-

А)це струм у якого густина постійна;

Б) це струм у якого густина змінна;

В)це величина,що характеризує проходження струму в залежності від матеріалу провідника.

5Яку фізичну величину вимірюють у амперах?

А)сила струму; Б)енергію; В)напругу; Г)потужність.

6Ваттметр –це пристрій для вимірювання…

А)сили. Б)потужності. В)напруги. Г)опору.

7Опір провідника в СІ вимірюється у

А)Кл. Б)А. В) Ом.

8За якою формулою можна визначити силу струму

А) I=. Б)I=. В)U=IR . Г)U= .

9 Як знайти опір при послідовному з'єднанні провідників -

А)R=R1+R2+…+Rn Б)R= В) = + +…+ Г)U=U1+U2+…+Un

10Як знайти опір провідника -

А)R=R1+R2+…+Rn Б)R= В) = + +…+ Г)U=U1+U2+…+Un

Перевірочний тест

Варіант 2

1Електрична напруга-

А)напрямлений рух заряджених частинок;

Б)втрата напруги в підходящих дротах;

В)фізична величина,що показує який струм проходить через одиницю площі.

2 Сила струму-

А) фізична величина,що показує який заряд проходить через провідник за 1с.

Б)втрата напруги в підходящих дротах;

В)фізична величина,що показує який струм проходить через одиницю площі.

3Змінний струм-

А)це струм у якого густина постійна;

Б) це струм у якого густина змінна;

В)це величина,що характеризує проходження струму в залежності від матеріалу провідника.

4Що таке макрострум-

А)напрямлений рух усіх заряджених частинок;

Б)втрата напруги в підходящих дротах;

В)фізична величина,що показує який струм проходить через одиницю площі.

5Яку фізичну величину вимірюють у вольтах?

А)сила струму; Б)енергію; В)напругу; Г)потужність

6Вольтметр –це пристрій для вимірювання…

А)сили. Б)потужності. В)напруги. Г)опору.

7Напруга провідника в СІ вимірюється у

А)Кл. Б)А. В) Ом.

8 За якою формулою можна визначити спад напруги

А) I=. Б)I=. В)U=IR . Г)U= .

9 Як знайти напругу при послідовному з'єднанні провідників -

А) U=U1=U2==Un Б)R= В) = + +…+ Г)U=U1+U2+…+Un

10 Як знайти опір при паралельному з'єднанні провідників -

А)R=R1+R2+…+Rn Б)R= В) = + +…+ Г)U=U1+U2+…+Un

Задачі

1Генератор має ЕРС 120В і внутрішній опір 3Ом,до нього приєднали нагрівач із опором 21Ом.Визначити силу струму,спад напруги.

2Батарейка має ЕРС 2В, якщо її замикають на зовнішній опір 4,8Ом вона дає силу струму 0,4А.Знайти спад напруги,внутрішній опір і ККД кола.

3До джерела електричного струму з ЕРС1,5В і внутрішнім опором 0,5Ом підключили опір. Знайти опір,спад напруги, ККД кола,якщо сила струму дорівнює 0,6А.

4Внутрішній опір генератора 0,6ОМ.Напруга дорівнює120В при опорі 6ОМ.Знаайти силу струму,ЕРС і ККД.

5Елемент має ЕРС 1,1В, та внутрішній опір 1 Ом, замкнуто на зовнішній опір 9 Ом. Знайти струм в колі, спад напруги у зовнішньому колі та всередині елементу. З яким ККД працює елемент?

6Елемент з ЕРС 1,6В має внутрішній опір0,5 Ом. Знайти ККД елементу при силі струму 2,4 А.

7У провіднику із опором 2Ом, ЕРС1,1В іде струм 0,5А. Яка сила струму короткого замикання.

8При силі струму 0,2 А напруга дорівнює1,45В, а при силі струму 0,6А напруга дорівнює1,25В.Знайти внутрішній опір та ЕРС елементу.

9При силі струму 0,5 А напруга дорівнює 4В, а при силі струму 0,9А напруга дорівнює 3,6В.Знайти внутрішній опір та ЕРС елементу.

10При силі струму 1Аопір дорівнює16Ом, а при силі струму 1,8А,опір дорівнює 8Ом. Знайти внутрішній опір та ЕРС елементу.

11При силі струму 30 А потужність дорівнює 180Вт, а при силі струму 10А потужність дорівнює 100Вт.Знайти внутрішній опір та ЕРС елементу.

12Знайти ЕРС елементу із внутрішнім опором 0,25Ом, якщо провідник із заліза, довжиною 5м. площа перерізу 0,2мм2, а сила струму 0.5А.

13Яким повинен бути діаметр залізного дроту,якщо ЕРС 1,5В, внутрішній опір 0,2Ом при силі струму 0,6А.Довжина дроту 5м.

14Знайдіть силу струму у сталевому провіднику довжиною 10м, площею перерізу 1,4мм2 , якщо напруга 0,012В.Питомий опір 12·10-8Ом·м.

15 Знайти спад потенціалу в першому опорі 4 Ом, другому 2 Ом та третьому 4 Ом, якщо амперметр показує 3А. Знайти струми на другому та третьому опорах.

16 Опори R2=20 Ом та R3=15 Ом. Через опір R2 йде струм 0,3А. Амперметр показує струм 0,8А. Знайти опір R1.

R1

R2 А

R3

17 Визначити еквівалентний опір та силу струму, якщо напруга 110В.

3

20 20 30 30 30

3

Література:

Збірник задач

Гельфгат І. М.Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з фізики.-Харків: «Гімназія»,2003

Збірник задач

Гладкова Р.А.Збірник задач і питань з фізики для середніх спеціальних закладів:-М. Наука.,1988

Збірник задач

Сахаров Д.І.Збірник задач з фізики.Вид.12.М.,

« Освіта»,1973.

Посібник

Пташко О.О.Індивідуальні домашні завдання з фізики ВНЗ

Збірник задач

Чертов А.Г.,Збірник задач з фізики.Вид3.М., « Вища

школа»,1973.

Посібник

ЧолпанП.П.Основи фізики:Навч. Посібник:Вища школа.,1995.

Енциклопедія

Енциклопедія .т 16-17 .Фізика.ч.1.Біографія фізики.-М.:Аванта+,2002.

Підручник

Яворський Б. М. та Детлаф А.А.курс фізики.Т.1Підручник.М.,вища школа,1971

Опис документу:
урок-резюме

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Стратегії профілактики та вчасного реагування на прояви суїцидальної поведінки неповнолітніх»
Мельничук Вікторія Олексіївна
36 годин
590 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти