Зараз в ефірі:
Вебінар:
«
Природотерапія для дітей, що постраждали внаслідок воєнних дій
»
Взяти участь Всі події

Задання для самостійної роботи з теми "Онкологічні захворювання" , біологія і екологія 11 клас, профільний рівень.

Біологія

Для кого: 11 Клас

21.01.2022

125

4

0

Опис документу:

Матеріал містить два варіанти тестових завдань з вибором однієї, кількох правильних відповідей та встановлення відповідності. Призначений для оперативного контролю рівня навчальних досягнень учнів з вивченої теми.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Біологія 11 клас.

Самостіна робота з теми: «Онкологічні захворювання»


Завдання з вибором однієї правильної відповіді (0,5 балів)

І варіант

1. Укажіть фізичний онкогенний фактор.

а) віруси; б) бензопірен; в) іонізуюче випромінювання; г) бактерії.

2. Укажіть хімічний онкогенний фактор.

а) віруси; б) бензопірен; в) іонізуюче випромінювання; г) бактерії.

3. Спадкові порушення, що зумовлені появою в організмі змінених соматичних клітин це:

А) мутації Б)апоптоз В) онкологічні захворювання Г) некроз

4. Назвіть гени , мутації яких стимулюють розвиток новоутв

А протоонкогени Б антионкогени В онкогени Г гени-мутатори

5. Проаналізуйте твердження стосовно зображеного на малюнку процесу . Укажіть правильні)

І. Малюнок ілюструє стадії розвитку злоякісної пухлини

ІІ. Малюнок ілюструє процес регенерації

ІІІ. Малюнок ілюструє появу метастазів

А правильне І та ІІ Б правильне І та ІІІ

В усі твердження неправильні Г усі твердження правильні

6. Всесвітній день боротьби проти раку : 

А) 5 травня Б) 6 грудня В) 1 березня Г) 4 лютого


Завдання з вибором кількох правильних відповідей (1 бал)

7. ОНКОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ  супроводжуються утворенням пухлин :

А) Мутагенного характеру     Б) Доброякісного характеру    

В) Некрозного характеру   Г) Злоякісного  характеру  

8. Онкологічні захворювання доброякісного характеру це:    

 А) аденома   Б) аденокарцинома В) саркома

 Г) папілома Д) лімфома Е) ліпома  

9.  Онкологічні захворювання злоякісного характеру це: 

 А) рак Б) аденома В) саркома

 Г) папілома Д) аденокарцинома Е) лімфома  

10. Онкозахворювання – це друга з основних причин смертності у світі після серцево- судинних. Найпоширенішими онкозахворюваннями є:   

А) Рак кісток Б) Рак легень В) Молочних залоз

 Г) Серця Д) Товстої кишки Е) Шкіри

11. Трансформовані клітини характеризуються низкою особливостей: 

А) Нерегульований безмежний ріст Б) Регульований обмежений ріст

В) Неконтрольований поділ Г) Контрольований поділ

 Д) Порушення диференціації Е) Здатність до інфільтрації 

 Є) Можливість мігрувати по організму й утворювати метастази Завдання на встановлення відповідності (2 бали)

12. Міжнародний класифікатор хвороб є загальноприйнятою класифікацією для кодування медичних захворювань. Класифікатор складається з 21 розділу, кожен з яких містить підрозділи з кодами хвороб і станів. Зіставте назви запропонованих захворювань із розділами міжнародного класифікатора хвороб.

1 Новоутворення

А Гастрит, панкреатит

2 Паразитарні захворювання

Б Меланома, лейкоз

3 Хвороби крові

В Ентеробіоз, опісторхоз

4 Хвороби ендокринної системи

Г Катаракта, глаукома

5 Хвороби нервової системи

Д Менінгіт, енцефаліт

6 Хвороби ока

Е Анемія, метгемоглобінемія

7 Хвороби органів дихання

Є Цукровий діабет, гіпертиреоз

8 Хвороби органів травлення

Ж Фарингіт, пневмонія

9 Хвороби шкіри

З Вітиліго, дерматити


13. Установіть відповідність між термінами та визначеннями (2 бали)

1 інфільтрація А доброякісна пухлина з плоского епітелію

2 метастази Б вторинні колонії онкоклітин в органах й тканинах

3 апоптоз В вростання онкоклітин в навколишні клітини

4 папілома Г віруси, що спричиняють онкохвороби

Д генетично запрограмована загибель клітин
Біологія 11 клас.

Самостіна робота з теми: «Онкологічні захворювання»

ІІ варіант


Завдання з вибором однієї правильної відповіді (0,5 балів)

1. Укажіть біологічний онкогенний фактор.

а) віруси; б) бензопірен; в) іонізуюче випромінювання; г) тютюновий дим.

2. Укажіть внутрішній онкогенний фактор.

а) віруси; б) бензопірен; в) старіння організму; г) бактерії.

3. Онкологія - це: 

А) будь-які злоякісні утворення

 Б) розповсюдження злоякісних клітин в інші органи

 В) розділ медицини, що вивчає пухлини, діагностику і їх лікування

 Г)метод дослідження онкологічного захворювання

4. Виберіть із запропонованих характеристику поняття метастази: 

А) запрограмована смерть клітини

 Б) новоутворення у тканині

 В) розмноження змінених клітин із проникненням в інші органи

 Г) поділ стовбурових клітин

5. Проаналізуйте твердження стосовно зображення на малюнку. Укажіть правильні)

І. На малюнку зображено доброякісну пухлину

ІІ. На малюнку зображено папілому

ІІІ. Малюнок ілюструє появу метастазів

А правильне І та ІІ Б правильне І та ІІІ

В усі твердження неправильні Г усі твердження правильні

6. Спосіб лікування злоякісних пухлин, що грунтується на застосуванні генетично модифікованих лімфоцитів пацієнта

А) імунотепапія Б) хіміотерапія В) генотерапія Г) таргентна терапія


Завдання з вибором кількох правильних відповідей (1 бал)

7. Виберіть назви груп канцерогених чинників.

А) хімічні Б) біологічні В) фізичні Г) соціальні Д) кліматичні

8. Найбільш імовірні причини онкозахворювань

 А) паління і зловживання алкоголем

Б) недотримання особистої гігієни

 В) дія сонячного та іонізуючого випромінювання

 Г) дія канцерогенів

Д) контакт з онкологічними хворими

 Е) вік

9.  Які заходи належать до профілактики онкологічних захворювань 

А) уникнення іонізуючого випромінення  Б) мала рухова активність

В) здоровий раціон харчуванн Г) відмова від шкідливих звичок

10. В організмі тварин й людини трасформації найчастіше зазнають  клітини

А) нервових тканин Б) епітеліальних тканин

В) сполучних тканин Г) м'язових  тканин

11. Гени, причетні до розвитку онкозахворювань, поділяють на групи : 

А) гени-регулятори Б) протоонкогени В) дезоонкогени

Г) антионкогени Д) гени-мутатори Е) Гени-супресори

Завдання на встановлення відповідності (2 бали)

12. Міжнародний класифікатор хвороб є загальноприйнятою класифікацією для кодування медичних захворювань. Класифікатор складається з 21 розділу, кожен з яких містить підрозділи з кодами хвороб і станів. Зіставте назви запропонованих захворювань із розділами міжнародного класифікатора хвороб.

1 Катаракта, глаукома

А Хвороби крові

2 Менінгіт, енцефаліт

Б Хвороби органів травлення

3 Гастрит, панкреатит

В Хвороби органів дихання

4 Фарингіт, пневмонія

Г Новоутворення

5 Цукровий діабет, гіпертиреоз

Д Паразитарні захворювання

6 Вітиліго, дерматити

Е Анемія, метгемоглобінемія

7 Ентеробіоз, опісторхоз

Є Хвороби нервової системи

8 Меланома, лейкоз

Ж Хвороби ендокринної системи

9 Хвороби шкіри

З Хвороби ока


13. Установіть відповідність між способами лікування онкозахворювань та їх характеристиками:

1 імунотерапія А руйнування клітин пухлини світлом певної

довжини хвилі

2 хіміотерапія Б знищення клітин пухлини певними препаратами

3 радіотерапія В стимулювання імунної системи організму

4 фотодинамічна Г знищення клітин пухлини за допомогою

терапія радіаційного опромінення

Д хірургічне видалення пухлини


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.