Взаємодія тіл. Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла.

Опис документу:
Тип уроку. Урок вивчення нового навчального матеріалу . Прилади та матеріали: візки,пружина,магніт,кулька,ваги з різноважками, стальний брусок,похила площина.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок 30/1. Взаємодія тіл. Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла.

Мета:

Освітня . Встановити наслідки взаємодії тіл. Формувати знання про інертність. Ввести поняття маси тіла,одиниць маси. Систематизувати знання про явище взаємодії, інертність та масу тіла. Ознайомити з методами вимірювання маси тіла. Вчити оцінювати ступінь інертності за часом, потрібним для зміни швидкості тіла.

Розвиваюча. Продовжувати формувати в учнів вміння спостерігати фізичні явища, користуватися приладами; розвивати інтелектуальні та творчі здібності, мислення, увагу, пам’ять, робити висновки, аналізувати.

Виховна . Виховувати культуру записів та розуміння, що фізика – наука, що описує закони природи.

Тип уроку. Урок вивчення нового навчального матеріалу .

Прилади та матеріали: візки,пружина,магніт,кулька,ваги з різноважками,

стальний брусок,похила площина.

Презентація Урок 30.1

Відео Взаємодія тіл. Сила. Галілео Галілей

При вивченні наук приклади корисніші за правила.

Ісаак Ньютон

Хід уроку

1.Організаційний момент.

2.Аналіз контрольної роботи.

Вчитель аналізує результати контрольної роботи.

3.Актуалізація опорних знань.

У попередньому розділі ми розглянули рівномірний і нерівномірний рухи, кожен з яких за траєкторією може бути прямолінійним і криволінійним. Під час рівномірного прямолінійного руху тіло рухається зі сталою за значенням і напрямом швидкістю. Швидкість нерівномірного руху змінюється з часом. Розглянемо тепер явища, внаслідок яких тіло змінює власну швидкість руху або її напрям, але перед тим активізуємо знання про рух.

Запитання учням класу:

1. Що називається рухом?

2. Які є види механічного руху?

3. Який механічний рух називають поступальним; обертальним?

4. Що таке траєкторія; шлях?

5. Що називається швидкістю?

6. Назвати формули швидкості; шляху; часу рівномірного прямолінійного руху?

4.Мотивація навчальної діяльності.

Запитання учням класу:

- Що є причиною зміни швидкості руху тіла?

- Від яких факторів залежить швидкість руху тіла?

Учні відповідають, вчитель аналізує їх відповіді і

оголошує тему та мету уроку.

Тема: Взаємодія тіл. Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла.

5.Сприйняття та засвоєння нового матеріалу.

Повсякденні спостереження підтверджують: для того, щоб тіло почало рухатися (тобто набуло швидкості), на нього має подіяти інше тіло. Наприклад, м'яч, що лежить на футбольному полі, почне рухатися тільки тоді, коли на нього налетить інший м'яч або по ньому вдарять ногою . Але якщо на м'яч не діють інші тіла, то він сам собою не змінить власної швидкості, не почне рухатися відносно Землі.

Дослід 1. Взаємодія двох візків: один з магнітом, другий з стальним бруском.

Дослід 2. Притягування магнітом кульки, що рухається.

Дослід 3. Притягування розтягнутою пружиною іграшкового автомобіля.

Висновок : Унаслідок взаємодії тіл вони змінюють швидкість і напрям свого руху, а також деформуються.

Взаємодія тіл. Світ навколо нас складається з матерії, яка перебуває в

неперервному русі. Рухаються галактики, окремі зорі, планети та їх супутники, а люди на Землі в постійному русі розв’язують свої проблеми.

Рух – не єдина властивість матерії. Планети обертаються навколо Сонця, супутники навколо своїх планет, тому, що кожна планета взаємодіє з Сонцем, супутник з – планетою.

Взаємодія тіл є властивістю матерії.

Існують такі взаємодії:

1. Гравітаційні. Ці взаємодії залежать від мас тіл та відстаней між ними.

2. Електричні та магнітні взаємодії. Вони залежать від зарядів, сил струмів

і відстаней між ними.

3. Ядерні взаємодії. Існують між частинками в ядрах атомів.

4. Слабкі взаємодії. Існують при перетвореннях найменших частинок

матерії.

У природі не існує відокремленої дії одного тіла на інше. Існує лише

взаємодія тіл, тобто, якщо перше тіло діє на друге, друге, в свою чергу, діє

на перше.

Повсякденний досвід підтверджує зроблений нами з попередніх дослідів висновок: швидкість і напрям руху тіла можуть змінюватися лише під час взаємодії його з іншим тілом.

Дослід 4. Рух бруска після раптової зупинки візка.

Дослід 5. Забивання ручки молотка.

Спостереження. Рух пасажирів в автобусі після гальмування.

Інерція – це явище збереження тілами сталої швидкості, коли на них не діють інші тіла. Полягає дане явище у тому, що для зміни швидкості тіла потрібен певний час. Інерцію не можна виміряти, її можна лише спостерігати, або відтворити.

Зауважимо, що в земних умовах не можна створити обставини, за яких на тіло не діють сили, адже завжди існує земне тяжіння, сила опору рухові тощо.

Явище інерції відкрив італійський учений Галілео Галілей.

Інертність. Для зміни швидкості потрібний певний час. Ні в якого тіла за

жодної взаємодії швидкість не може змінитися миттєво.

Інертність — властивість, що полягає в тому, що для зміни швидкості тіла

на задану величину необхідно, щоб дія на нього іншого тіла тривала певний

час.

Властивість інертності мають усі тіла.

Кількісною мірою інертності тіла є маса.

Масу позначають звичайно буквою m.

Маса тіла - це фізична величина, що є мірою інертності тіла. Чим більша маса тіла, тим воно більш інертне.

Одиницею маси в СІ є 1 кілограм (кг). Це маса еталона (зразка), яким служить

зроблений зі спеціального сплаву циліндр, що зберігається в Міжнародному

бюро мір і ваг у Франції. Приблизно можна вважати, що 1 кг дорівнює масі 1 л

прісної води.

На практиці застосовують також кратні й частинні одиниці маси: тонну (т), грам (г), міліграм (мг):

1 т = 1000 кг; 1 г = 0,001кг; 1 мг = 0,000001 кг; 1 кг = 0,001 т; 1кг = 1000 г; 1кг = 1 000 000 мг.

Для визначення маси тіла використовують спеціальні прилади, які називають терезами.В магазинах, аптеках, на пошті за допомогою терезів різних конструкцій, зважують продукти, ліки, посилки тощо.

Маси двох тіл можна порівняти, якщо виміряти, як змінюються їхні швидкості

при взаємодії.

Дослід 6. Візьмемо два візки масами m1 й m2.На одному з них закріпимо пружину, зігнемо й зафіксуємо ниткою. Якщо нитку перепалити, то під дією пружини бруски набувають швидкості v1 й v2 . За відношенням швидкостей візків можна порівняти й відношення їхніх мас:

Таким чином, відношення мас тіл обернено пропорційне відношенню їхніх

швидкостей.

6.Осмислення об’єктивних зв’язків.

1. Вчимося розвязувати задачі.

Задача 1. З гармати масою 3 т вистрілили в горизонтальному напрямку ядром

масою 20 кг. При цьому ядро набуло швидкості 300 м/с. Якої швидкості набула

гармата при віддачі?

Задача 2. Людина стрибнула з нерухомого човна на берег. Чому човен почав

рухатися від берега? Коли швидкості людини і човна, набуті внаслідок стрибка,

будуть однакові? Як відрізнятимуться швидкості людини і човна, якщо маса

людини 80 кг, а човна 120 кг?

2. Запитання на закріплення вивченого.

1. Сформулюйте закон інерції.

2. Що таке інерція?

3. Маса, означення, позначення, одиниці вимірювання, прилад для

вимірювання.

4. Як пов’язані відношення мас двох тіл, що взаємодіють з відношенням змін

швидкостей їх рухів?

5. Чому на поворотах необхідно зменшувати швидкість автомобіля, мотоцикла,

велосипеда?

6. Чи може водій автомобіля використати явище інерції для економії бензину?

7. Чому на повороті машиніст, шофер, велосипедист сповільнюють хід

8. машини?

9. Чому не можна перебігати вулицю перед рухомим транспортом?

10. Тіло зрівноважене набором гир 100г, 10г, 1г. Чому дорівнює маса тіла?

7.Підсумок уроку.

Метод «Мікрофон»

  • Що ми робили на уроці?

  • Чи досягли ми мети уроку?

  • Які ваші очікування на наступний урок?

Оцінювання вчителем роботи учнів на уроці.

8.Домашнє завдання.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»