Сьогодні відбувся
Кабінет психолога:
«
Плітки. Конфлікти
»
Взяти участь Всі події

ВТІЛЕННЯ ТЕМИ БЕЗУМСТВА В АНГЛІЙСЬКОМУ РОМАНІ ХІХ СТ. (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ Ч. Р. МЕТЬЮРІНА, В. СКОТТА, Ч. ДІККЕНСА. та Ш. БРОНТЕ)

Зарубіжна література

Для кого: Дорослі

18.07.2021

59

0

0

Опис документу:
Вивчення особливостей дискурсу безумства у творчості англійських письменників початку ХІХ століття та простеженні його національної специфіки. Матеріали роботи можуть бути використані при викладанні курсів зарубіжної літератури, літератури Великої Британії, порівняльного літературознавства, країнознавства. Вони стануть у нагоді при створенні посібників з теорії літератури та написання кваліфікаційних робіт.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
ВТІЛЕННЯ ТЕМИ БЕЗУМСТВА В АНГЛІЙСЬКОМУ РОМАНІ ХІХ СТ. (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ Ч. Р. МЕТЬЮРІНА, В. СКОТТА, Ч. ДІККЕНСА. та Ш. БРОНТЕ)
Слайд № 1

ВТІЛЕННЯ ТЕМИ БЕЗУМСТВА В АНГЛІЙСЬКОМУ РОМАНІ ХІХ СТ. (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ Ч. Р. МЕТЬЮРІНА, В. СКОТТА, Ч. ДІККЕНСА. та Ш. БРОНТЕ)

Актуальність дослідження визначається важливістю поставленої теми, а також відсутністю наукових розвідок, які комплексно розглядали б дискурс безум...
Слайд № 2

Актуальність дослідження визначається важливістю поставленої теми, а також відсутністю наукових розвідок, які комплексно розглядали б дискурс безумства в англійській літературі ХІХ ст., розкривали особливості індивідуально-авторської інтерпретації матеріалу.

Вивчення особливостей дискурсу безумства у творчості англійських письменників початку ХІХ століття та простеженні його національної специфіки Мета ...
Слайд № 3

Вивчення особливостей дискурсу безумства у творчості англійських письменників початку ХІХ століття та простеженні його національної специфіки Мета роботи:

окреслити ключові літературні тенденції, які визначають значимість теми безумства; простежити генезу теми безумства в англійській літературі першої...
Слайд № 4

окреслити ключові літературні тенденції, які визначають значимість теми безумства; простежити генезу теми безумства в англійській літературі першої половини ХІХ ст.; розглянути особливості розуміння феномена безумства в англійській прозі зазначеного періоду; проаналізувати дискурс безумства крізь призму художніх методів Ч.Р. Метьюріна, В. Скотта, Ч. Діккенса та Ш. Бронте. Завдання роботи:

«Мельмот Скиталець» Ч.Р. Метьюріна; «Талісман» та «Вдова шотландського горця» В. Скотта; «Посмертні записки Піквікського клубу» Ч. Діккенса; «Джейн...
Слайд № 5

«Мельмот Скиталець» Ч.Р. Метьюріна; «Талісман» та «Вдова шотландського горця» В. Скотта; «Посмертні записки Піквікського клубу» Ч. Діккенса; «Джейн Ейр» Ш. Бронте Об’єкт дослідження:

Особливості функціонування дискурсу безумства у зазначених творах Ч.Р. Метьюріна, В. Скотта, Ч. Діккенса та Ш. Бронте Предмет дослідження:
Слайд № 6

Особливості функціонування дискурсу безумства у зазначених творах Ч.Р. Метьюріна, В. Скотта, Ч. Діккенса та Ш. Бронте Предмет дослідження:

Розвідки зарубіжних та вітчизняних науковців, які висвітлюють специфіку втілення теми безумства в англійській та світовій художній літературі. Прац...
Слайд № 7

Розвідки зарубіжних та вітчизняних науковців, які висвітлюють специфіку втілення теми безумства в англійській та світовій художній літературі. Праці, які окреслюють літературне осмислення феномена безумства (зображення інтелектуальної розбалансованості героя, межових станів його психіки, реакцію оточення на психічне нездоров’я людини, соціальне усвідомлення проблеми та ін.) Теоретико-методологічна основа дослідження:

біографічний; порівняльно-історичний; культурно-історичний; типологічний; інтерпретаційний. Елементи методів, використаних у роботі:
Слайд № 8

біографічний; порівняльно-історичний; культурно-історичний; типологічний; інтерпретаційний. Елементи методів, використаних у роботі:

Наукова новизна результатів: Тема безумства вперше розглядається на матеріалі творів англійських письменників початку ХІХ ст. Дослідження є однією ...
Слайд № 9

Наукова новизна результатів: Тема безумства вперше розглядається на матеріалі творів англійських письменників початку ХІХ ст. Дослідження є однією з перших спроб окреслити художньо-естетичний синтез поетики та клініки безумства, простежити новітні й традиційні інтерпретації мотиву безумства у творах Ч. Р. Метьюріна, В. Скотта, Ч. Діккенса та Ш. Бронте

Матеріали роботи можуть бути використані при викладанні курсів зарубіжної літератури, літератури Великої Британії, порівняльного літературознавства...
Слайд № 10

Матеріали роботи можуть бути використані при викладанні курсів зарубіжної літератури, літератури Великої Британії, порівняльного літературознавства, країнознавства. Вони стануть у нагоді при створенні посібників з теорії літератури та написання кваліфікаційних робіт Практичне значення роботи:

Теоретичне значення роботи: Результати роботи можуть бути використані у подальших наукових розвідках, присвячених глибшому дослідженні дискурсу без...
Слайд № 11

Теоретичне значення роботи: Результати роботи можуть бути використані у подальших наукових розвідках, присвячених глибшому дослідженні дискурсу безумства у літературі Великої Британії ХІХ ст.

Апробація результатів дослідження: Зображення психічного стану людини у романі В. Скотта «Вдова шотландського горця» // Збірник матеріалів VI Міжна...
Слайд № 12

Апробація результатів дослідження: Зображення психічного стану людини у романі В. Скотта «Вдова шотландського горця» // Збірник матеріалів VI Міжнародної наукової конференції «Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів» (м. Київ, 2 квітня 2020 року)

Структура роботи: Робота складається зі Вступу, в якому обґрунтовується актуальність теми, визначаються мета і завдання дослідження, розкривається ...
Слайд № 13

Структура роботи: Робота складається зі Вступу, в якому обґрунтовується актуальність теми, визначаються мета і завдання дослідження, розкривається його наукова новизна і практична цінність, п’яти Розділів, Висновків та Списку використаних джерел.

У романі «Талісман» В. Скотт трактує безумство як нестандартну поведінку в межах однієї культури; аналізує співвідношення віри та здорового глузду ...
Слайд № 14

У романі «Талісман» В. Скотт трактує безумство як нестандартну поведінку в межах однієї культури; аналізує співвідношення віри та здорового глузду в поведінці своїх персонажів, ідеали людей пов’язує з їх безрозсудством; описує різні аспекти теми безумства – нездатність або небажання опиратися пристрастям, пересилити надмірний потяг до них та ін. Висновки:

У романі «Вдова шотландського горця» В. Скотт тлумачить безумство як приклад того, що є гранично неправильним у впорядкованій роботі людського розу...
Слайд № 15

У романі «Вдова шотландського горця» В. Скотт тлумачить безумство як приклад того, що є гранично неправильним у впорядкованій роботі людського розуму; нестабільний психічний стан героїв вважає наслідком їх деструктивного мислення; окреслює безумство як результат душевного потрясіння та внутрішнього неспокою.

У романі «Джейн Ейр» Ш. Бронте розкриває психологічний стан героїв, заторкує проблему moral insanity; уводить в літературу тип героїні, наділеної н...
Слайд № 16

У романі «Джейн Ейр» Ш. Бронте розкриває психологічний стан героїв, заторкує проблему moral insanity; уводить в літературу тип героїні, наділеної новою самосвідомістю, яка відкидає соціальну та гендерну субординацію і відстоює свої життєві права (Джейн Ейр); доводить, що відсутність взаємних почуттів та повна ізоляція можуть призвести до руйнації психіки (Берта Мейсон); акцентує на драматизмі та психологізмі подій твору.

У «Посмертних записках Піквікського клубу» Ч. Діккенс трактує безумство як емоційну реакцію від душевного болю, стресу чи шоку; вважає безумців жер...
Слайд № 17

У «Посмертних записках Піквікського клубу» Ч. Діккенс трактує безумство як емоційну реакцію від душевного болю, стресу чи шоку; вважає безумців жертвами обставин, а їх психічну хворобу - запереченням загальноприйнятих норм поведінки; вивчає феномени марення, манії, некерованих емоцій, які виникають у результаті гніву, відчаю, люті; відзначає причини безумства (спадковість, моральний занепад, нехтування Божими законами, пагубні пристрасті); демонструє власне ставлення до безумства, інтерпретує його і як симптом хворого соціального устрою, і як психічне захворювання.

У романі «Мельмот Скиталець» Ч. Р. Метьюрін представляє безумство як фактор, що деструктує суспільство, вносить у нього значний дисонанс; стверджує...
Слайд № 18

У романі «Мельмот Скиталець» Ч. Р. Метьюрін представляє безумство як фактор, що деструктує суспільство, вносить у нього значний дисонанс; стверджує, що безумство небезпечне і наголошує на потребі ізоляції психічно нездорових людей у спеціальних закладах; деталізовано описує поступовий розвиток недуги, поведінку і стан душевно хворих; характеризує причини захворювання та його симптоми (страх, стрес, душевний неспокій тощо).

Підсумовуючи зазначимо, що В. Скотт, Ш. Бронте, Ч. Діккенс та Ч. Р. Метьюрін у своїх творах здійснюють власний психоаналіз епохи та героїв, акценту...
Слайд № 19

Підсумовуючи зазначимо, що В. Скотт, Ш. Бронте, Ч. Діккенс та Ч. Р. Метьюрін у своїх творах здійснюють власний психоаналіз епохи та героїв, акцентують на взаємозумовленості безумства оточуючого світу та безумства окремої людини у ньому.

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
Слайд № 20

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.