Вступ. Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності.

Опис документу:
Розробка першого уроку з трудового навчання для учнів 5 класу на тему " Вступ. Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності". Очікувані результати: учень розуміє необхідність дотримання правил безпечної праці та організації робочого місця, розрізняє і називає інструменти та пристосування для обробки конструкційних матеріалів; добирає та використовує знаряддя праці під час вирішення практичних завдань, дотримуючись правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Проект 1: Листівка

Основна технологія: Технологія виготовлення аплікації ( з текстильних та природних матеріалів) 8 годин

Тема: Вступ. Вступний інструктаж з БЖ та ОП

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:

Знаннєвий компонент: розуміє необхідність дотримання правил безпечної праці та організації робочого місця.

Розрізняє і називає інструменти та пристосування для обробки конструкційних матеріалів.

Діяльнісний компонент: добирає та використовує знаряддя праці під час вирішення практичних завдань, дотримуючись правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

Ціннісний компонент: усвідомлює важливість дотримання безпечних прийомів праці.

Обладнання, матеріали, наочність: стенд «Правила безпеки життєдіяльності в шкільній майстерні», зразки дитячих робіт

Хід уроку:

І. Організаційний момент

ІІ. Проведення вступного інструктажу з реєстрацією в журналі

ІІІ. Актуалізація опорних знань (бесіда):

Згадаємо, чим ми займалися на уроках трудового навчання в початковій школі

З якими інструментами й матеріалами ви працювали?

Яких правил безпечної праці дотримувалися під час роботи на уроках?

IV. Мотивація навчальної діяльності

На уроках трудового навчання ми будемо знайомитися з новими термінами, навчимося робити багато цікавих та корисних речей. А також отриманні знання, уміння допоможуть вам у виборі вашої майбутньої професії.

V. Повідомлення теми та завдань уроку

VI. Вивчення нового матеріалу

 • Головна мета уроків трудового навчання — формування технологічно грамотної особистості та підготовка до життя й активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнічного, інформаційного суспільства. Сучасний розвиток суспільства потребує не лише запам’ятовування та відтворення вивченого матеріалу, прийомів роботи з інструментами, але й застосування таких знань і вмінь на практиці через роз в’язання творчих завдань (проектів), формування відповідного досвіду. В початковій школі ви були залучені до проектної діяльності з різних предметів. Але виконуючи творчі проекти з трудового навчання отримаєте знання та вміння:

працювати з інформаційними джерелами;

обробляти інформацію (стосується теми проекту);

застосовувати методи проектної діяльності;

планувати технологічний процес із виготовлення виробу й підбирати відповідний матеріал та інструменти;

 • аналізувати та оцінювати результати своєї діяльності.

Вивчення проектних технологій дає можливість стати успішною людиною. Але треба пам’ятати, що успіху можна досягти лише завдяки наполегливій праці.

Давайте поміркуємо.

Речі, якими користується людина в житті, виготовляються на підприємствах — заводах, фабриках, фірмах, на сільських господарствах.

 • Як ви думаєте, що потрібно мати підприємству, щоб виготовити будь-який виріб (наприклад: одежу, автомобіль, меблі, книжки)?

Для виготовлення будь якої продукції треба обов’язково мати три речі: сировину, обладнання та працю.

Сьогодні ми ознайомимося з новими поняттями:

 • технологія — це сукупність прийомів і способів обробки або переробки сировини, матеріалів з метою отримання виробів. що), продукт праці;

 • праця - корисна робота людини в процесі трудової діяльності, яка створює духовні й матеріальні цінності;

 • предмет праці — об’єкт, на який людина діє в процесі трудової діяльності, перетворюючи його в потрібний виріб;

 • засоби праці — це знаряддя праці (обладнання, машини, механізми, інструменти), за допомогою яких людина, діючи на предмети праці, виготовляє вироби;

 • технологічне обладнання - знаряддя праці, які необхідні для виконання певної роботи;

 • продукт праці - результат праці людини.

 • Чи достатньо цього для створення готової продукції?

Треба об’єднати роботу людей і машин, спрямувати на перетворення матеріалів і виготовлення продукції – це є  виробничий процес. Він складається з окремих етапів (операцій). Послідовність виконання операцій під час виготовлення продукції називають технологічним процесом. Об’єднавши технологічні процеси, отримаємо технологію, за якою виготовляються вироби. Технологія - наука про майстерність. (Приклад: технологія швейного виробництва вивчає процеси перетворення тканини в готові вироби — сукні, пальта, спідниці, брюки тощо, технологія харчової

промисловості - способи переробки овочів, м’яса, молока в харчові продукти.)

 • Чи схожі поняття технологія і техніка?

 • Техніка - це сукупність засобів і знарядь праці, які застосовують у процесі виготовлення різноманітних речей. Вона є важливою складовою багатьох технологічних процесів. До техніки належать машини, механізми, прибори. Техніка використовується як на виробництві, так і в побуті. Це - пральні машини, холодильники, праски, швейні машини тощо.

- Як ви вважаєте, для чого людина використовує техніку?

Це значно полегшує роботу людини, скорочує час на виготовлення виробів. З одного боку, техніка послуговує для виконання технологічних процесів, а з іншого — сама є продуктом праці людини.

Праця була й залишається основою життєдіяльності людини. Під час праці найповніше розкриваються внутрішні можливості особистості, інтереси та здібності, створюються найсприятливіші умови для їх розвитку. Будь-яка праця потрібна і важлива. Державі необхідні люди, які вміють виготовляти різноманітні вироби, корисні для себе й для інших.

Якість праці та життя людини під час діяльності залежить від правильної організації робочого місця з дотриманням правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог.

Знайомство з інструкціями з безпеки життєдіяльності та опрацювання їх.

VII. Практична робота

Для наведених виробів підібрати засоби праці, знаряддя праці, яку техніку та технологію застосовують:

Назва

виробу

Засоби

праці

Знаряддя

праці

Технологія

Техніка

Юбка

 

 

 

 

Ковбаса

 

 

 

 

Стіл

 

 

 

 

 

VIII. Підсумки уроку

 • З якими новими поняттями ви ознайомилися на уроці?

 • Що потрібно для виготовлення готової продукції?

 • Чому технологічний процес відіграє важливу роль під час виготовлення виробів?

 • У чому полягає різниця між технікою та технологією?

 • Які правила внутрішнього розпорядку, безпеки життєдіяльності треба пам’ятати під час роботи в шкільній майстерні?

Оцінювання активності учнів.

ІХ. Домашнє завдання

Записати технологію виготовлення будь-якого виробу, виготовленого вами в початковій школі.

Х. Прибирання приміщення

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
0
6
дн.
2
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!