Вступ до МАН роботи Проблема реституції культурних цінностей у радянсько-німецьких та російсько-німецьких відносинах у 1945-2018 роках

Опис документу:
Текст вступу містить розгорнуте і чітке структурне пояснення актуальності вибору теми для МАн роботи, окреслення хронологічних рамок, пояснення мети та завдань учнівської роботи, короткий опис джерельної бази та літератури та попередній поділ роботи на розділи

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ПРОБЛЕМА РЕСТИТУЦІЇ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ У РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКИХ ТА РОСІЙСЬКО-НІМЕЦЬКИХ ВІДНОСИНАХ У 1945-2018 РОКАХ

Друга світова війна принесла численні нещастя народам Європи – загибель і страждання мільйонів людей, руйнування населених пунктів і всього життєвого ладу, переділ кордонів, що супроводжував не тільки німецьку агресію, але й повоєнне облаштування після перемоги над нацизмом. Одним з найтрагічніших явищ в ході війни стало знищення або пограбування культурних цінностей - «культурного спадку» людства. Трофейне мистецтво розглядалося лідерами воюючих держав та й самими учасниками бойових дій як здобич, засіб збагачення або помсти, а отже позбавлялося своїх найважливіших функцій – свідчити про традиції і тяглість історичного процесу, будити в людях найкращі якості: гуманізм, повагу до інших, любов, відчуття величі цивілізації, сакральне благоговіння перед витворами людського генія.

Тема реституції культурних цінностей складна і багатогранна. Вибір теми викликаний безсумнівним інтересом світової спільноти до питання реституції (повернення) культурних цінностей та бажанням більше дізнатися про дії великих держав, а саме Німеччини та СРСР під час захоплення цінностей на період заключного етапу Другої світової війни та Німеччини та Росії на сучасному етапі.

Хронологічні рамки роботи: 1945 – 2018 роки були обрані з огляду на те, що саме цей відрізок часу, на наш погляд, розкриває питання реституції у у радянсько-німецьких та російсько-німецьких відносинах.

Актуальність роботи полягає в тому, що питання реституції (повернення) переміщених культурних цінностей було піднято наприкінці війни і продовжує обговорюватися і до сьогодні. Воно не вирішено ані на рівні міжнародного й тим більш – національного права, ані на рівні моралі, і навіть – на рівні історичної, статистичної фіксації. Це, на наш погляд, безумовно обумовлює актуальність досліджень реституції культурних цінностей. З іншого боку, актуальність зумовлена і об’єктивною необхідністю усвідомити трагедію війни як ту, що руйнує життя, позбавляє моралі не тільки офіційно переможених, але й переможців, бо вони теж вдаються до вбивств, насилля і мародерства. Як ту, що продовжується багато років після останнього пострілу.

Також актуальність вбачається в дослідженні проблеми усвідомлення мешканцями пострадянського простору реальної ролі СРСР та його армії в подіях війни. Якщо політичний цинізм керівництва Радянського Союзу на початку Другої світової війни багатьма визнаний, то дії армії та влади у 1945 році продовжують сприйматися в масах як виключно визвольні і морально виправдані, але ж це не дозволяє як раз усвідомити гуманітарну катастрофу тих часів у повному обсязі. І, нарешті, проблема реституції культурних цінностей із Російської Федерації набула ще більшої наочності через анексію Криму та захоплення проросійськими чи російськими військами сходу України. Тож, на наш погляд, для нашої країни корисним був би досвід тих держав, що давно вимагають у російського керівництва повернення творів мистецтва та історичних артефактів.

Мета роботи:

- виявити основні складові проблеми реституції культурних цінностей у радянсько-німецьких та російсько-німецьких відносинах у 1945-2018 роках;

У зв’язку з поставленою метою були сформульовані завдання роботи:

- уточнити визначення понять «культурні цінності» та «реституція» з культурологічної, історичної та юридичної точки зору;

- дослідити історію вивезення культурних цінностей з території СРСР та Німеччини в роки Другої світової війни та відразу після її завершення;

- проаналізувати стосунки Німеччини та СРСР, а потім – Росією щодо питання реституції (повернення) культурних цінностей.

Об’єктом нашого дослідження стала історія стосунків між Західною та Східною; з’єднаною Німеччиною з СРСР, а потім Росією як правонаступницею Радянського Союзу.

Предмет дослідження – історичний, моральний та правовий аспекти питання про повернення культурних цінностей, що були переміщені з СРСР до нацистської Німеччини та тих, що були вивезені до СРСР з Німеччини по завершенню радянсько-німецької війни.

В роботі розглядається поняття «культурні цінності», яке ми визначаємо як: усі існуючі матеріальні та духовні здобутки людства, що є продуктом життєдіяльності людського суспільства, створені в  процесі його розвитку та поняття «реституція» поновлення порушених майнових прав, приведення їх до стану, що існував на момент вчинення дії, якою заподіяно шкоди, тобто повернення або відновлення матеріальних цінностей у натурі — тих же самих, або подібних, або речей такої самої вартості.

Джерелами для вивчення обраної теми є:

- законодавчі акти та документи (закони, конвенції, рішення конференцій, протоколи), офіційні заяви держав;

- преса;

- спогади, листи учасників і сучасників подій;

- документи і матеріали візитів і зустрічей лідерів країн.

Джерельна база з даної теми є достатньо широкою, бо тема безпосередньо пов’язана з подіями Другої світової війни та повоєнним облаштуванням світу. Література по темі розбита на два блоки: та, що стосується безпосередньо вивезення культурних цінностей з Німеччини та СРСР і та, що стосується процедури і процесу реституції культурних цінностей. Важливими для дослідження стали праці таких авторів: Акуленко В. І., Боряк Г. В., Крушельницька Л. І., Кот С. І., Мазурицький О.М., Меланченко Г., Машовець М., Музиченко Я., Павлов Д., Федорук О. К. та інші.

Структура роботи складена у відповідності до поставлених завдань. Перший розділ присвячений розгляду понять «культурні цінності» та «реституція», в тому числі – з точки зору міжнародного права.

У другому розділі роботи міститься огляд процесу вивезення культурних цінностей з території СРСР, а потім Німеччини. Обсяг роботи не дозволяє детально проаналізувати так зване «трофейне мистецтво» за жанрами, республіками СРСР чи землями Німеччини, тому ми зосередили увагу на найбільш відомих прикладах – видатних творах та історичних пам’ятках, що були вивезені під час або після воєнних дій за межі держави.

Третій розділ роботи присвячений тому, як питання повернення (реституції) культурних цінностей вирішувалося між СРСР (і з 1991 р. – Росією) та НДР і ФРН (і з 1990 – з’єднаною Німеччиною) після Другої світової війни. Розглядаються прийняті нормативні акти на міждержавному та національному рівнях, хід та результати перемовин, основні концепції, яких дотримується влада кожної з держав.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!