• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • НУШ
 • Впровадження ІКТ в управлінську діяльність та виховний простір навчально-виховного комплексу
До ЗНО з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ залишилося:
0
5
міс.
2
1
дн.
0
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Впровадження ІКТ в управлінську діяльність та виховний простір навчально-виховного комплексу

Опис документу:
досвід за інноваційним потенціалом – комбінаторний. Використання досвіду дозволяє незважаючи на рівень комп'ютерізації навчального закладу (апаратного і програмного забезпечення, які в сучасному світі постійно удосконалюються та оновлюються), розв'язувати проблему створення, розвитку та використання ІКТ у навчальному закладі, а саме: розвиток ІКТ-грамотності педагогів (педагогічні ради, проблемні семінари, наради, самоосвіта) та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управлінську

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Впровадження ІКТ в управлінську діяльність та виховний простір навчально-виховного комплексу

Бондар Галина Михайлівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Комунальної організації (установи, закладу) «Шосткинський навчально-виховний комплекс: Шосткинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 – дошкільний навчальний заклад Шосткинської міської ради Сумської області», 41100, м. Шостка, вул. Сумська, 2

м. Шостка

ЗМІСТ

ПОДАННЯ ……………………………………………………………………….5

РЕЦЕНЗІЯ ………………………………………………………………………..6

АНОТАЦІЯ ………………………………………………………………………8

АНКЕТА ………………………………………………………………………….9

ХАРАКТЕРИСТИКА …………………………………………………………..10

ВСТУП ………………………………………………………………………….12

Розділ 1. Використання ІКТ в навчально-виховному процесі ………14

Розділ ІІ. Сфери застосування та можливості ІКТ в управлінській діяльності та виховному просторі навчально-виховного комплексу.

  1. Модель досвіду. …………………………………………17

  2. Напрямки використання ІКТ в управлінській діяльності…………………………………………………18

  3. Напрямки використання ІКТ у виховному середовищі………………………………………………..19

  4. Використання ІКТ в роботі класного керівника: електронна документація, діагностування та анкетування, комунікації, позакласні заходи, робота з батьками, методична робота………………………………………..20

  5. Напрямки використання ІКТ в роботі педагога-організатора………………………………………………30

  6. Напрямки використання шкільного сайту……………..33

  7. Результативність досвіду………………………………..34

ВИСНОВОК…………………………………………………………...............36

РЕКОМЕНДАЦІЇ

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………….38

ДОДАТКИ ……………………………………………………………………40

Додаток 1. Педагогічна рада «Розвиток творчого потенціалу та життєвої компетенції учнів через використання інформаційно-комунікаційних технологій».

Додаток 2. Проблемний семінар з теми «ІКТ у навчально-виховному процесі».

Додаток 3. Проблемний семінар з теми «Використання хмарних технологій у навчально-виховному процесі».

ВСТУП

Законами України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», «Про освіту», «Про вищу освіту», Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті [3; 4; 5; 7] та іншими офіційними документами передбачається забезпечення ефективного впровадження і використання інформаційно-комунікаційних технологій на всіх освітніх рівнях усіх форм навчання.

На сучасному етапі розвитку системи освіти України «пріоритетом є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують дальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві» (Національна доктрина розвитку освіти. Розділ ІХ «Інформаційні технології в освіті»).

Комп’ютеризація суспільства, розвиток ефективних інформаційних технологій, стрімке зростання ролі та значення інформації в сучасному світі спричинили зміни інформаційної складової розвитку науки, соціального життя, сфер виробництва.

Сучасний темп розвитку суспільства надзвичайно високий. Щоб встигати за змінами, людина повинна переробляти величезну кількість інформації, яка надходить з усіх точок земної кулі. Тому інформаційні технології мають сьогодні пріоритетне значення в усіх сферах діяльності й визначають розвиток суспільства завтрашнього дня.

У галузі освіти ці технології знаходять застосування в багатьох напрямках діяльності, зокрема, оновлюється зміст освіти, започатковується дистанційне навчання, впроваджуються нові форми спілкування: електронна пошта, відеоконференції, участь у роботі інтернет-форумів та ін. А це все потребує вищого рівня і якості підготовки педагогічного та учнівських колективів.

Беззаперечно, що комп’ютерні технології сприяють активізації навчально-виховного процесу. Саме завдяки мультимедійним технологіям відкриваються нові можливості для творчості та розвитку дітей. За комп’ютерами - майбутнє у пошуку необхідної інформації. Можливості комп’ютерних і мережевих технологій активізують уяву. Тому впровадження цих засобів у сучасний навчально-виховний процес є абсолютно природним явищем.

Сучасна освіта висуває також і нові вимоги до організації роботи керівника навчального закладу, вчителя, класного керівника, педагога-організатора, психолога. Вдале поєднання традиційних методів керування, навчання та виховання з використанням ІКТ оновлює систему освіти в цілому. Такі технології як веб, віртуальні, хмарні радикальним чином змінюють навчальні заклади, навчально-виховний процес, природу освіти та її доступність. Як показує досвід розвинених зарубіжних країн, відмінним рішенням вищеописаних проблем є розбудова інноваційної школи на засадах впровадження «хмарних технологій» у навчально-виховний процес.

Розділ 1. Використанні інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі

 1. Актуальність досвіду.

У науковій та педагогічній спільноті активно обговорюється питання, як можна використати ІКТ, Інтернет - технології, щоб забезпечити мільйони людей високоякісною освітою і дати їм шанс на краще життя. Педагоги наголошують, що апаратне і програмне забезпечення удосконалюється та оновлюється практично щодня і будь-який загальноосвітній навчальний заклад навряд чи зможе змінювати свою комп’ютерну техніку та програмне забезпечення відповідно до мінливих тенденцій розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.

Тому актуальність досвіду обумовлена трьома основними чинниками. Перший - це швидкі темпи інформатизації суспільства. Сучасне життя висуває більші та вищі вимоги щодо професіоналізму, мобільності керівника навчального закладу, вчителя та виховання підростаючого покоління. Упровадження комп’ютерних технологій практично в усі сфери людської діяльності примушує учасників навчально-виховного процесу досконало володіти комп’ютером, щоб бути потрібним та необхідним на ринку праці. Учень, який закінчив школу, повинен не тільки оволодіти певними компетенціями – сучасний випускник має вміти вчитися, ставити перед собою конкретні цілі, визначати шляхи їх досягнення, добре орієнтуватися й знаходити потрібне в наростаючому інформаційному потоці. Другий чинник полягає в необхідності «зробити виховання та навчання не комп’ютерним», а «зробити виховання та навчання ефективним». Третій чинник – це ефективне використання наявних ресурсів матеріально-технічної бази та навчально-методичного забезпечення закладу, його поповнення та удосконалення.

Саме тому проблема впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) в управлінську діяльність та виховний простір навчально-виховного комплексу з метою оновлення змісту освіти і виховання, впровадження нових форм спілкування, розвитку компетентностей є досить актуальною.

 1. Теоретичні основи досвіду.

У розвиток інформатизації освіти внесли великий вклад учені А.П. Єршов, В.М. Монахов, І.В. Роберт. Про проблеми вдосконалення освітнього процесу з використанням інформаційних технологій говорили М.П. Лапчик, Є.І. Машбіц, Є.С. Полат. Питання, пов’язані з використанням комп’ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення навчального призначення, досить широко висвітлені в науково-методичних працях: розроблені основні концептуальні засади створення засобів комп’ютерної підтримки (О.І. Бугайов, М.В. Головко, В.С. Коваль та ін..), відпрацьовані окремі аспекти використання в навчальному процесі моделювальних програм, комп’ютерних ігор та проектів (Т.В. Тихонова, Н.А. Мисліцька, В.Ф. Заболотний, Ю.В. Єчкало, І.О. Теплицький, О.С. Бойко, В.М. Кадченко, В.Ф. Савченко, Н.О. Мітус, Г.В. Поволяко, В.Д. Шарко та ін..), програм для обробки результатів вимірювань, побудови графіків та здійснення контролю знань (Ю.О. Жук, В.М. Власенко, В.Г. Гриценко та ін.).

Аналіз останніх досліджень показав, що питання використання  хмарних  обчислень  для  організації  тестування розкрито у роботах Морзе Н.В., Кузьминської О.Г., організація самостійної роботи за допомогою хмарних сервісів Яндекс відображено у роботах Алексанян Г.А., організація «віртуальної» учительської засобами Google-site досліджується Рождественською Л.В. Питання використання засобів Microsoft Office 365 для організації кабінету вчителя–предметника, учительської загальноосвітнього навчального закладу вченими не досліджувалося.

 1. Новизна. Провідна ідея досвіду.

Новизна полягає у поступовому формуванні нового покоління, тих, хто в найближчому майбутньому буде користуватися новими інформаційними технологіями як звичайним засобом для розв’язання різноманітних завдань у побуті, навчанні, повсякденному житті, на виробництві та в інших сферах діяльності людини; розширенні можливостей для суттєвого підвищення якості навчально-виховного процесу, підвищенні інтересу до навчання в цілому. Заходи із застосуванням ІКТ набувають іншого характеру та стилю, потребують нових методичних підходів.

Використання ІКТ дозволяє оптимізувати виховний процес, залучити до нього учнів як суб'єктів освітнього простору, розвивати самостійність, творчість і критичне мислення. За рахунок чого ж це відбувається? Перш за все - аудіо-і відеоряд допомагають відтворити ситуацію, занурюючи нас в певні стани. Саме цей механізм - емоційне занурення - і лежить в основі нових можливостей. Комп'ютерні технології дозволяють інформації бути короткою, і в той же час - яскравою. Додамо до цього інтерес школярів до комп'ютерів і ми отримаємо включення емоційної сфери, яка і формує особливе ставлення до світу, те саме «ціннісне сито».

Розділ ІІ. Сфери застосування та можливості ІКТ в управлінській діяльності та виховному просторі навчально-виховного комплексу.

  1. Модель досвіду.

Інформаційно-комунікаційні технології та управління навчально-виховним комплексом... Що може їх зв'язати в єдине ціле? Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад, будучи складною системою, складається з окремих ланок, тісно пов'язаних і взаємодіючих між собою: навчально-виховна діяльність, управлінська, господарська, кадрова, науково-методична. Об'єднують усі ланки в єдиний освітній простір інформаційні потоки. Додання цим потокам цілеспрямованого характеру забезпечує ефективне функціонування системи, що можливо на основі ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє здійснити оптимальну взаємодію керованої і керуючої підсистем школи. 

Використання програмних засобів дозволило мати достовірну інформацію про стан освітнього процесу в навчальному закладі, як наслідок, більш глибоко зрозуміти сутність контролю в системі управління школи. Сьогодні ієрархічний контроль зжив себе у зв'язку з новою філософією освіти. Контроль ми розглядаємо як послугу. І в цій ролі ІКТ - незамінний інструмент. Важливим розділом контролю є контроль за якістю освітнього і виховного процесів.  Управління якістю починаємо з педагогічних кадрів. Це початкова і кінцева ланка управління. Для нас стало правилом: «перш ніж контролювати, навчи!» Формою навчання є наради, педради, засідання МО, тематичні семінари. Використання ІКТ при проведенні даних заходів викликає інтерес учасників. Використання ІКТ, як і всяка ідея, пройшла три етапи: повного заперечення, скептичної зацікавленості та професійного освоєння. Велику роль в «ухваленні» нової технології зіграло використання комп'ютера адміністрацією школи. Не всі педагоги відразу усвідомили перевагу комп'ютера. Перш за все тому, що не володіли навичками користувача. У школі було організовано навчання вчителів.  Виникла група вчителів різних предметів, готових працювати з адміністрацією в цьому напрямку. Використання ІКТ цією групою сприяло їх професійному зростанню. Сьогодні в необхідності використання ІКТ переконані всі члени колективу. Психологічний бар'єр неприйняття пройдений. Контроль тоді може бути дієвим, коли контрольований відчуває його результати. Тому публікації педагогів у пресі, участь у конкурсах, дистанційному навчанні сприяло усвідомленню значущості роботи кожного педагога  і мало вплив на весь колектив. Сьогодні велика частина педагогічного колективу використовує комп'ютер в своїй роботі. Це допомагає нам в управлінні навчально-виховним комплексом. Наповнення освітнього простору відбувається в процесі навчально-виховної діяльності. Використання ІКТ на заняттях, уроках, позакласних заходах, батьківських зборах стало звичайною справою. 

  1. Напрямки використання ІКТ в управлінській діяльності.

 • ведення та оформлення внутрішкільної документації в електронному та текстовому варіантах;

 • складання розкладу уроків за допомогою спеціалізованого ПЗ;

 • створення та використання бази даних учителів та учнів школи (ІСУО);

 • моніторинг педагогічної, виховної та методичної діяльності вчителів;

 • моніторинг рівня навчальних досягнень учнів та виховного середовища;

 • оперативне управління навчальним закладом шляхом віртуальних нарад, передачі термінової інформації на екрани ПК заступників, психолога та вчительських машин в межах локальної мережі закладу;

 • використання електронної пошти для зв’язку з органами управління освіти, листування з педагогічними працівниками, швидкого отримання необхідної ними документації, обміну матеріалами тощо;

 • налагодження звязків за допомогою Інтернет та E-mail з іншими навчальними закладами України;

 • використання можливостей  хмарних  технологій для  організації «віртуальної учительської» (Google Docs), «віртуального виховного середовища» (Google Docs), «віртуального кабінету керівника» (диск Google);

 • робота шкільного сайту;

 • робота вчительських блогів, блогу педагога-організатора та учнівського самоврядування (Blogger);

 • психологічне тестування педагогічних працівників та учнів.

  1. Напрямки використання ІКТ у виховному середовищі.

Основними напрямками діяльності школи в процесі інформатизації виховної роботи є: комп’ютерний супровід виховної роботи як засіб реалізації нових педагогічних технологій; телекомунікації – розширення локальної мережі школи, участь у телекомунікаційних проектах; профорієнтація учнів; видавнича діяльність; електронний документообіг; моніторинг якості виховного процесу; використання інформаційних технологій статистичної звітності; робота блогу педагога-організатора та блогу учнівського самоврядування.

У виховній роботі жоден шкільний захід не обходиться без застосування ІКТ; зростає інтерес учнів до участі в міських, обласних конкурсах із використанням ІКТ, у шкільних тематичних конкурсах ; класні керівники постійно використовують ІКТ у проведенні класних годин, батьківських зборів і позакласних заходів; кожен класний керівник працює над створенням методичної скарбнички; розширюється використання ІКТ в профілактичній роботі; при створення проектів; активно використовується сайт школи.

ІКТ у виховному процесі можна розглядати:

Для учня

 • Як форму індивідуального розвитку і самовиховання;

 • Як засіб додаткової мотивації до якого-небудь виду діяльності;

 • Як якісно новий вид наочності;

 • Як засіб інтерактивної організації діяльності;

 • Як ефективний засіб набуття досвіду оперування отриманою інформацією;

 • Як засіб формування навичок.

Для педагогів

 • Як новий спектр форм, методів, прийомів, засобів виховного впливу на дитину;

 • Як інструмент контролю, обліку, моніторингу виховного роцессу;

 • Як засіб комунікації та педагогічної освіти батьків.

  1. Напрямки використання комп’ютерних технологій в роботі класного керівника: теорія і практика.

Сучасна освіта висуває також і нові вимоги до організації роботи класного керівника. Концепція виховної роботи в навчально-виховному комплексі – це підтримка та допомога учнівській молоді в реалізації їхніх задумів, використання інформаційних технологій у формуванні інформаційної культури та особистісних якостей (самоаналіз, саморозвиток, самореалізація) для поліпшення, як свого життя, так і суспільства, в якому вони перебувають.

Метою виховного процесу є виховання вільної, талановитої, фізично здорової особистості, збагаченої науковими знаннями, готової до творчої трудової діяльності, яка досягається через формування в учнів морального ставлення до оточуючих людей і усвідомлення цінності людського життя, через формування культури інтелектуального розвитку і вдосконалення учнів, а також культури збереження власного здоров'я.

Комп'ютер став помічником в організації роботи класного керівника, розширив можливості виховного процесу. З'явилася можливість створення видовищних комп'ютерних засобів виховання з елементами відео, графіки, звуку, аудіо ефектів.

Використання інформаційних технологій дозволило видозмінити зміст, методи і форми ви ховання. Результати цих змін можна побачити в наступному:

 • Відбувається формування особистості в процесі набуття знань, умінь, навичок, а не простого заучування.

 • Інтегроване вивчення предметів.

 • Взаємодія процесів навчання і виховання.

 • Пізнання світу здійснюється результаті створення його моделі.

Всі учні дуже люблять комп'ютер і виявляють до нього інтерес, тому цей інтерес завжди можна направити в потрібне русло. Для цього потрібно небагато: бажання, трохи терпіння, трохи вільного часу, любов до дітей та своєї роботи. Адже сучасної дитини не можна виховати без сучасних комп'ютерних технологій. Цього вимагає час. А педагог завжди повинен йти в ногу з часом, вловлюючи найменші зміни в суспільстві. Діти легше йдуть на контакт, якщо в класному керівнику вони бачать грамотну, сучасну людину, яка вміє використовувати всі прогресивні технології.

Виховні функції в школі виконуються усіма педагогічними працівниками, але головна роль у вирішенні завдань виховання підростаючого покоління відводиться класному керівникові. Від успішності його роботи залежить рівень вихованості учнів і міжособистісні відносини в класному колективі. Мета діяльності класного керівника - це створення умов для самореалізації і саморозвитку особистості учня, його успішної самореалізації в суспільстві. Але для того, щоб дитина вірила у щирість слів вчителя, самому класному керівникові необхідно саморозвиватися  і самореалізовуватися в суспільстві та оволодівати новими інформаційними технологіями. Використання ІКТ в педагогічній роботі – це один із способів самоствердження та самореалізації в шкільному колективі.

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій безпосередньо в діяльності класного керівника нашого НВК стало загальною необхідністю.

Сфери застосування та можливості ІКТ в роботі класного керівника

Електронна документація класного керівника

Розглянемо застосування комп'ютерних технологій на практиці. По-перше, в щоденній роботі класного керівника часто доводиться звертатися до численних і, як правило, неупорядкованих даних про учнів класу, батьків, зайнятості учнів в позаурочний час і т.д. Для того щоб зібрати й упорядкувати дані воєдино, можна використовувати систему управління базами даних Microsoft Access. Всі необхідні дані про учнів та їх батьків вносять в таблиці і за необхідності складаються різні звіти, виконуються запити, гіперпосилання на інші документи, імпорт даних та інше.

Виставлення поточних оцінок, ведення журналу пропусків, здача і перевірка щоденників, моніторинг успішності по півріччях і за рік можуть формуватися за допомогою електронних таблиць Microsoft Excel. Кожен класний керівник у своїй роботі користується різними діагностиками, які вимагають великих витрат часу на обробку та аналіз. Дані звіти можуть формуватися за допомогою електронних таблиць Microsoft Excel. Електронні таблиці дозволяють наочно представити результати обробки анкет, діагностик за допомогою графіків і діаграм. Такі наочні результати анкетування цікаві не тільки учням, а й батькам. В Excel зручно використовувати шаблони для автоматичного підрахунку балів при проведенні заходів змагального типу (різноманітні конкурси з виставленням оцінок журі).

Розробка електронних учнівських портфоліо, створення класних мультимедійних альбомів в роботі класного керівника не тільки є актуальною а й надзвичайно затребуваною. Окрім того, на класних годинах використовуються відео лекції, наприклад, присвячені профілактиці алкоголізму, тютюнопаління та наркоманії, пропаганді здорового способу життя та інші.

При підготовці та проведенні позакласних заходів, оформленні класного куточка, разом з учнями класний керівник використовує і інші прикладні програми, такі як програвач Windows Media, графічний редактор Adobe Photoshop, які роблять позакласну роботу яскравою і такою, що запам'ятовується.

Інформаційні технології дозволяють автоматизувати діловодство класного керівника. В комп’ютері створюється і зберігається банк даних необхідної інформації, яку можна кожен рік лише поновлювати, а не створювати заново. Наприклад:

 • План виховної роботи;

 • Соціальний паспорт класу;

 • Психолого-педагогічні характеристики учнів класу;

 • База даних учнів і їх батьків;

 • Анкети учнів;

 • Відомості успішності;

 • Табель успішності;

 • Години спілкування;

 • Методична робота;

 • Матеріали самоосвіти, тощо.

Діагностування та анкетування

Для класного керівника дуже важливо об'єктивно оцінити результати своєї роботи, причому зробити це професійно грамотно, сформулювавши мету і підібравши потрібну дослідницьку методику. Для вивчення результатів виховного впливу використовую наступні методики: моніторинг, діагностику, анкетування. Це дає можливість виявляти здібності дітей, їх позитивні та негативні риси характеру для подальшого коригування.

Кожен класний керівник у своїй роботі користується різними діагностиками, які вимагають великих витрат часу на обробку та аналіз. Він має вивчати індивідуальні особливості учнів та їх розвиток, рівень вихованості класу. В цьому класному керівнику можуть допомогти інформаційні технології. Проведення тестування і підрахунок результатів можна доручити комп’ютерній програмі.

В чому переваги комп’ютерного варіанту порівняно з текстовим представленням інформації про розвиток та вихованість учнів? По-перше, це наглядне представлення інформації, по-друге, при зміні класного керівника потрібно оперативно отримати достовірну інформацію про кожного учня. При складанні плану виховної роботи в класі на наступний рік потрібно враховувати особливості кожної дитини.

В цьому випадку дуже зручно використовувати програму Microsoft Excel, яка дозволяє при введені формул зразу ж підраховувати середній показник учня по різних критеріях, середній показник класу по цих критеріях та знайти значення у відсотках і побудувати діаграми. Таким чином ми отримуємо можливість оперативно отримати інформацію про вихованців та прослідковувати динаміку їх розвитку.

Під час такої роботи рік у рік легко відстежити що відбулося поліпшення чи покращення ситуації в класі. Наприклад, добре простежується динаміка успішності чи якості знань учнів, зміна рівня здоров’я, рівня зайнятості учнів у позаурочний час. За результатами порівняльних діаграм можна зробити висновок і відповідно до нього планувати роботу класного керівника.

Також результати анкетувань та діагностик зручно зберігати і переглядати за допомогою бази даних MSAccess.

Комунікації

Соціальні мережі та електронна пошта дають можливість спілкуватися з учнями та їх батьками у позаурочний час, вирішувати різні питання на відстані. Такий вид роботи дає можливість виховувати в учнів культуру спілкування, навчати безпечної поведінки в мережі. А батьки можуть у будь який час дізнатися про успіхи своїх дітей.

Електронне листування з батьками – письмова форма інформування батьків про успіхи їх дітей. SMS–щоденники дозволяють інформувати батьків про успішність учнів, наприклад, відправляти батькам кожен тиждень табель успішності, а також вирішувати певні питання.SMS – повідомлення дозволяє в оперативному режимі інформувати про щось важливе, наприклад, про дату і час батьківських зборів, про факт порушення дисципліни, відсутність на уроці і т.д. Інтернетконсультації дають змогу батькам через електронну пошту взнати новини класу та школи, поставити запитання класному керівнику, адміністрації.

Під час хвороби учня через мережу Інтернет організовується дистанційне навчання, та консультації. Це дає можливість дитині засвоїти матеріал, пропущений під час хвороби.

Для колективного і особистого спілкування з учнями та батьками можна використовувати чати і форуми, а також гостьову книгу шкільного сайту.

Позакласні заходи

Інформаційні технології зручно використовувати при проведенні годин спілкування, які відразу для дітей стають цікавішими і кориснішими. Для проведення години спілкування, позакласного заходу частіше використовується презентація. Безліч фотографій, відеофрагментів, музики дозволяють зацікавити абсолютно всіх учнів класу. Також учні приймають активну участь у підготовці такого роду заходів. Матеріал для тематичних годин спілкування діти знаходять в Інтернеті, використовуючи пошукові системи, в газетах, літературі та інших джерелах.

Використання ІКТ на виховних заходах сприяє:

 • розвитку інтересу учня до цього заходу;

 • розвитку вмінь і навиків роботи з інформаційними ресурсами;

 • ефективному керуванню увагою учня;

 • активізації пізнавальної діяльності;

 • формуванню навиків дослідницької роботи;

 • підвищенню інформаційної культури.

Учні набувають досвіду публічних виступів, підвищується самооцінка, так як вміння працювати з комп’ютером є одним із елементів сучасної молодіжної культури.

При підготовці і проведенні позакласних заходів з учнями використовуються такі прикладні програми, як MS Power Point, MS Publisher, графічний редактор Adobe Photoshop, музичні програвачі, тощо, які роблять позакласну роботу яскравою та запам’ятовуючою.

На шкільних святах комп’ютер став незамінним помічником. Всі заходи, на яких вдається використати мультимедійний проектор, музичний супровід, проходять на високому рівні і надзвичайно подобаються дітям. Презентації, відеозаписи і музика стають невід’ємною частиною шкільного життя.

Години спілкування, які проводяться з використанням ІКТ, сприяють розвитку самооцінки учнів, їх знань та навиків, виробляють вміння бачити сильні і слабкі сторони своєї особистості, характеру. Використання ІКТ у виховній роботі надає широкі можливості для реалізації різних проектів. Основні «плюси» у використанні ІКТ: наочність, можливість отримати великий об’єм інформації за малий проміжок часу, доступність і відносно низькі витрати на обладнання.

Робота з батьками

Нові сучасні технології допомагають не тільки в роботі з дітьми, але й з їх батьками. Часто доводиться відчувати труднощі з проведенням батьківських зборів. Не секрет, що більшість батьків не люблять їх відвідувати. Завжди знаходяться причини, з яких вони не можуть (або не хочуть) бути присутнім. Задача класного керівника – зібрати їх всіх. Є безліч методів для розв’язання цієї проблеми. І однин з них це – використання ІКТ. Використовуючи фото і відеоматеріали з життя класу, презентації з різних тем, пропонуючи діаграми успішності і якості знань, можна зробити батьківські збори яскравою подією. Кожному з батьків вручити «Пам’ятку для батьків», виготовлену у програмі MS Publisher, де записати найважливіші новини та проблеми їхніх дітей та класу. Такі збори усі батьки будуть відвідувати з задоволенням.

Проведені дослідження показали, що відсоток відвідування батьківських зборів значною мірою більший тоді, коли класний керівник максимально використовує інформаційно-комунікаційні технології в підготовці та проведенні даних заходів. Починаючи з друку ЗАПРОШЕНЬ для батьків, підготовки презентацій та відео сюжетів по темі зборів, підготовки «Проспектів для батьків» на різні тематики та закінчуючи створенням відео- або слайд-шоу про життя класу.

З батьками, як і з дітьми корисно проводити анкетування, порівнюючи думки дітей і батьків з різних питань, організовувати педагогічні консультації, проводити індивідуальну роботу з батьками. Для поліпшення взаєморозуміння і взаємодовіри «батько-учень» потрібно залучити батьків до життя класу і школи.

Отже при роботі з батьками ІКТ можна використовувати у таких напрямках:

 • для комунікацій;

 • для проведення батьківських зборів;

 • для анкетування;

 • для створення бази даних.

Методична робота (виховний напрям)

Кожен педагог, який бере на себе функції класного керівника, має бути готовим до змін, що відбуваються в системі освіти, здатним сміливо приймати педагогічні рішення, виявляти ініціативу, творчість. Немає сумніву, що проблему ефективності, результативності педагогічного процесу можна розв'язати лише за умови забезпечення високої компетентності та професійної майстерності кожного педагога, його здатності до інноваційної діяльності. Якість, результати навчально-виховного процесу НВК залежать передусім від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.

Підвищенню фахової підготовки педагогічних кадрів сприяє спеціальна методична робота, яка збагачує їх педагогічними знахідками. Учитель використовує ІКТ при підготовці виступів на педагогічних радах, засіданнях методичних об’єднань, для проведення семінарів і творчих нарад, а також для узагальнення власного досвіду. Комп’ютер – незамінний помічник при підготовці до різноманітних конкурсів. Інтернет дає змогу обмінюватись власним досвідом. Велика кількість педагогічних конкурсів у мережі дає можливість учителю показати свою фахову майстерність. Така діяльність сприяє підвищенню освітнього та кваліфікаційного рівня учителя, оновлення його професійних та загальноосвітніх знань.

Переваги використання ІКТ в виховній роботі

Науково-технічний прогрес на протязі останніх десятиліть активно проникає в усі сфери людської діяльності, в тому числі і в освітню. Сучасні інформаційні технології покликані допомогти орієнтуватися в безкінечному потоці інформації, і головне, економії часу. Оволодівши комп’ютером, класний керівник володіє потужним інструментом, який допомагає йому провести цікаву виховну годину, проілюструвати наочним матеріалом будь який виступ на семінарі, педагогічній раді, батьківських зборах. Впровадження ІКТ у позаурочну діяльність – це підвищення інтересу багатьох підлітків, і саме цей ресурс необхідно використовувати для активізації виховної роботи в нових умовах.

Визначимо позитивні моменти використання ІКТ в навчально-виховному процесі:

 • Підвищення рівня мотивації навчання;

 • Створення умов для реалізації творчого потенціалу учня;

 • Виховання комп’ютерної культури;

 • Психологічна підготовка дітей до «інформаційного» віку.

Таким чином, використання інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє підійти до питання організації виховного процесу з якісно нового боку. Використання ІКТ суттєво полегшує роботу класного керівника по веденню шкільної документації, а це означає, що залишається більше часу для роботи з учнівським колективом. З допомогою ІКТ класний керівник може готувати різноманітні матеріали для проведення виховних заходів, батьківських зборів, виступів на засіданнях методичних об’єднань та педагогічних радах. ІКТ дозволяють урізноманітнити форми роботи з учнями, зробити їх більш творчими. Використання ІКТ багато в чому спрощує процес спілкування з учнями та їх батьками.

Використання інформаційних технологій і їх застосування залежить від чіткого уявлення, де і з яким ступенем ефективності вони можуть бути застосовані. Визначимо критерії ефективності використання комп’ютера в роботі класного керівника:

 • економія (зменшення матеріальних і часових ресурсів);

 • компактність (можливість накопичувати інформацію на електронних носіях, мережевих сховищах, виключаючи накопичення папок з інформаційним матеріалом);

 • наочність (особливість ілюстрованого оформлення матеріалів і заходів)

 • можливість проведення моніторингу (економна і ціленаправлена і індивідуальна діагностика і форма вивчення особистості учня через тести та анкети);

 • можливість творчого розвитку особистості учня, його ініціативи, самореалізації і самодіяльності через індивідуальну роботу.

Отже, основними цілями впровадження ІКТ в роботу класного керівника є:

 • залучення учнів і їх батьків в побудову єдиного інформаційного простору для організації ефективної взаємодії учителі, учнів та батьків;

 • формування у школярів світогляду відкритого інформаційного суспільства, підготовка членів інформаційного суспільства;

 • формування відношення до комп’ютера, як до інструменту для спілкування, навчання, творчості;

 • розвиток творчого, самостійного мислення школярів, формування вмінь і навиків самостійного пошуку, аналізу і оцінки інформації, оволодіння навиками використання інформаційних технологій;

Сьогоднішній розвиток нашої цивілізації відбувається внаслідок впливу сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій на економіку, науку, культуру, державу та освіту. Тому на сучасну школу покладено нові вимоги – швидко та якісно засвоювати не тільки накопичені знання та величезну кількість інформації із здобутків минулого, а й сучасні знання та нову інформацію. Виконати ці завдання без сучасних можливостей ІКТ неможливо.

  1. Використання ІКТ в роботі педагога-організатора

Без  комп'ютерних технологій важко собі уявити виховний процес.  Він є одним із ефективних технічним засобом, за допомогою якого можна значно  урізноманітнити  процес  виховання.  Використання інформаційно-комунікаційних технологій  у виховній роботі не тільки актуально, але і надзвичайно затребуване.

Можливості використання  інформаційно – комунікаційних технологій  в організації виховного процесу великі, насамперед інформаційні технології: підвищують і стимулюють інтерес; активізують розумову діяльність і ефективність виховання тих чи інших якостей особистості завдяки інтерактивності; дозволяють моделювати і візуалізувати процеси, явища, складні для демонстрації в реальності, але необхідні для створення повноцінного зорового ряду; надають  самостійного пошуку матеріалів, опублікованих в Інтернет для підготовки повідомлень, тематичних бесід; надають допомогу у пошуках відповідей на проблемні питання; створюють величезне поле для розвитку креативних здібностей, формування загальної та інформаційної культури.

Напрямки використання ІКТ: удосконалення системи учнівського самоврядування, організація блогу учнівського самоврядування; створення електронної газети; організація тематичних тижнів, заходів, свят, просвітницьких бесід, розважальних та агітаційних заходів тощо (використання презентацій, відео файлів, віртуальних екскурсій тощо); моніторинг виховного процесу; співпраця з практичним психологом; оформлення звітності; використання хмарних технологій для зберігання документів.

Отже,  засобами ІКТ  формуються інтереси молодого покоління, реалізується  більш ефективне засвоєння необхідних знань у контексті патріотичного виховання. Здійснюючи перехід до сучасних форм організації навчання й виховання в умовах функціонування освітнього середовища,  робота педагога-організатора розглядається, як процес відкритий  впливу подій сучасності на осмислення історичних фактів.

В процесі використання ІКТ учні набувають навичок здатності міркувати, зіставляти, передбачати й приймати відповідальні рішення. Використання ІКТ не заміняє  педагога - організатора, а лиш допомогає йому в роботі, щоб одержати найкращі результати. Використання ІКТ – не самоціль, не данина моді. Це – потреба часу. Тому сьогодні у шкільній освіті на перший план висувається завдання створення сприятливих умов для виявлення і розвитку здібностей учнів, задоволення їхніх інтересів та потреб, розвитку навчально-пізнавальної активності та творчої самостійності.

Незаперечні переваги естетичного оформлення заходів за допомогою якісного звуку на CD, оригінальних заставок і тематичного відеоряду в програмах Microsoft Power Point, Photo Story, Photoshop, Киностудії Windows Live виконаних із застосуванням комп'ютера. Використання цифрового фотоапарата та відеокамери дозволяє поповнювати відеоархів НВК якісними матеріалами і готувати на пам'ять випускникам унікальні підбірки матеріалів. Для проведення заходів розробляються дипломи, медалі, листівки, нагородні значки, міні-оформлення, що дозволяє зробити заходи більш видовищними і яскравими. Використання програмного забезпечення Mikrosoft Office Publisher дозволяє створювати тематичні буклети, бюллетні, тощо.

Учні не тільки дивляться науково-популярні фільми, запропоновані педагогом, але й самі включаються в пошук інформації. Так з'являються творчі та дослідницькі роботи дітей. Використання ІКТ у виховній роботі надає широкі можливості для реалізації різних проектів - «Життя без насильства», «Твоє життя – твій вибір», «Біди людства», «Найбільша цінність людського життя». Нове покоління учнів школи активно входить у сферу мультимедіа - технологій. В найближчому майбутньому створення мультимедійних проектів стане звичною формою урочної та позаурочної діяльності.

Співуправління учнівське і батьківське також представляє перспективне спрямування для застосування сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі. Робота по співпраці включає не тільки використання електронних презентацій при проведенні зборів. Підготовка агітаційних матеріалів та бланків анкет, обробка інформації, її подальший показ, своєчасне інформування учасників навчального процесу про діяльність та результати роботи органів учнівського самоврядування - ось неповний перелік справ із залученням ІКТ.

  1. Використання шкільний сайту у управлінській діяльності та навчально-виховному процесі

Вагомою складовою інформаційного простору навчального закладу є шкільний сайт, як електронний представник школи в мережі Інтернет. Його створення - це крок до відкритості шкільного навчально-виховного процесу, що сприяє приверненню уваги громадськості, батьків до питань формування та реалізації освітньої політики навчально-виховного комплексу.

Шкільний сайт є ефективним інструментом для вирішення задачі розширення освітніх можливостей очного навчання, організації дистанційної освіти, відображення діяльності учнів та педагогів для зовнішніх відвідувачів мережі Інтернет, інформаційної підтримки учнів та вчителів, проведення дистанційних батьківських зборів, семінарів, конкурсів.

Сайт постійно розвивається, змінюється структурно і контентно.

Шкільний сайт виконує функцію візитної картки НВК – зі своїм унікальним стилем і характерною подачею інформації.

Створений простір спілкування на сайті школи слугує показником для професійної рефлексії адміністратора і педагога, надає цікавий діагностичний матеріал для осмислення діяльності, є комунікативний інструмент у спілкуванні із «зовнішніми» суб’єктами – батьками, учнями, громадськістю.

На сайті можна ознайомитися із педагогічними працівниками, історією навчального закладу, навчально-виховним процесом у дошкільному відділенні та школі, з проблемними питаннями, над якими працюють учителі, класні керівники, з роботою секцій, гуртків. Сайт має посилання на учительські блоги, блог педагога – організатора, блог психолога, які активно використовуються в навчально-виховному процесі.

У розділі “Методична робота ” є сторінка, де подані: структура методичної роботи школи; опис методичного кабінету, матеріали з досвіду роботи методичних об’єднань, творчих груп, шкіл ППД тощо.

У розділі «Виховна робота» можна ознайомитися з напрямками виховної роботи закладу, матеріалами просвітницької діяльності, діяльністю органів учнівського самоврядування – Республіка «Школярія».

Фотографії інтер’єрів навчальних кабінетів, бібліотеки, шкільних майстерень, спортзалу, їдальні, комп’ютерного класу можна знайти на сторінці “Фотоальбом".

На сторінці “Шкільний музей” відображена пошуково-краєзнавча робота, представлений музей історії школи.

Найбільш об’ємною є сторінка, яка містить всю шкільну документацію: статут школи, колективну угоду між адміністрацією школи та профспілковим комітетом, правила внутрішкільного розпорядку, посадові обов’язки всіх працівників, план роботи школи, навчальний план, мережу класів.

Є також можливість зі шкільного сайту перейти на сайт управління освіти, сайти інших навчальних закладів.

Створення шкільного сайту дало новий поштовх до реалізації інших цікавих ідей комп’ютеризації навчально-виховного процесу, інформаційно-аналітичної діяльності закладу освіти.

  1. Результативність досвіду

Вплив використання ІКТ, можливостей Інтернет, локальної мережі на розширення можливостей освітнього, виховного середовища через функціонування ресурсного центру буде відображатися у:

  1. Створенні, функціонуванні та розвитку єдиного інформаційного простору навчально-виховного комплексу.

  2. Якісному зростанні рівня професійної компетентності вчителів в галузі використання ІКТ у навчально-виховному процесі, підвищенні мотивації до використання ІКТ у викладанні предметів та організації позаурочної діяльності учнів.

  3. Підвищенні інтересу учнів до використання можливостей ІКТ у навчально-пізнавальній, творчій діяльності та плануванні і організації власної діяльності поза межами НВК.

  4. Підвищення якості та результативності освітнього процесу в цілому.

  5. Формування інформаційної (в широкому розумінні) та інформаційно-технологічної компетентності учнів і вчителів.

  6. Створення та постійне удосконалення матеріально-технічної бази та науково-методичного забезпечення діяльності ресурсного центру.

  7. Пропагандистська та просвітницька діяльність центру як осередку потужного позитивного досвіду впровадження ІКТ в діяльність НВК.

  8. Консультаційна та методична діяльність центру в межах міста.

ВИСНОВОК

Для прийняття обґрунтованих і ефективних рішень у виробничій діяльності, в управлінні економікою і в політиці сучасний фахівець повинен уміти за допомогою комп'ютерів і засобів зв'язку одержувати, накопичувати, зберігати й обробляти дані, представляючи результат у вигляді наочних документів. В даний час будь-яка установа потребує комп'ютеризації своєї діяльності і перехід від роботи з паперовими носіями до роботи з електронними носіями.

Про своєчасність та актуальності аналізованої проблеми свідчить той факт, що більшу частину свого часу адміністратори закладів і вчителі витрачають на оформлення різної документації та звітів. Класному керівнику необхідно зберігати і використовувати безліч різної документації потрібної для ефективної роботи.

Використання ІКТ в управлінській діяльності і виховній роботі створює такі умови у колективі, при яких більше використовуються потенціальні особливості, викликає у дитини внутрішню позитивну реакцію і збуджує її власну активність у роботі над собою, здійснює більш ефективний і формуючий вплив на неї. Особливості виховання є не лише у знаннях психології, педагогіки і методики, а й у організації пізнавального інтересу учнів до поставленої проблеми. Буде інтерес – буде і результат.

Виховання - процес "живлення душі і серця" - неможливо відокремити від навчання. Процес інформатизації школи приносить нові технологічні рішення і нові проблеми. На перше місце ставиться формування надпредметних (загальнонавчальних) умінь і навичок, в тому числі - інформаційно-комунікаційних компетенцій.

Впровадження ІКТ в практику істотно "оживило" освітній та виховний процеси і вдосконалило діяльність учасників даних процесів. В сучасному суспільстві навчати дітей легше ніж виховувати. Процес виховання вимагає більш тонкого підходу до дитини і це процес постійної творчості. Сучасний класний керівник повинен знати і вміти визначати реальний рівень духовного, соціального, психічного, фізичного розвитку учнів класу, прогнозувати результат своєї діяльності, обирати із уже відомих, конструювати або виробляти єдину виховну технологію, яка б забезпечила особистісне зростання вихованців. Я вважаю, що у вирішенні сучасних виховних завдань значну роль відіграють інформаційно-комунікаційні технології. Саме ці технології покликані зблизити класного керівника та учня, керівника і вчителя та забезпечити тісний зв’язок вчителя з класним колективом, керівника з педагогічним колективом. Комп’ютер в сучасному вихованні стає засобом поширення і обміну інформацією між керівником, учнем та учителем, і розвиває в дитини підвищений інтерес до оточуючого світу.

Сьогодні відчувається нагальна потреба у використанні сучасних технологій у творчій роботі класного керівника в школі. Він мусить перебувати в епіцентрі інноваційної діяльності освітньої установи. Від класного керівника чекають роботи, наповненої новим змістом, новими технологіями проектування виховного процесу. Тільки за умови, якщо виховний вплив викликає у особистості внутрішню позитивну реакцію і збуджує її активність у роботі над собою, він здійснює вплив на неї, ефективний і формуючий.

Керівник навчального закладу, вчитель, педагог-організатор, вихователь, класний керівник повинні рости і рухатися вперед разом зі своїми учнями, йти в ногу з часом. А час вимагає знань та вмінь використовувати інформаційно-комунікаційні технології у своїй роботі. Сучасну дитину не можливо виховати без використання у навчанні та вихованні новітніх комп'ютерних технологій.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Закон України Про Національну програму інформатизації // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 27/28.

 2. Інформаційне законодавствоУкраїни: зб. законодавчихактів. У 6 т.Т. 1. Інформаційне законодавство України / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка,І. С. Чижа. – К. : Юридична думка, 2005. – 411 с.

 3. Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : зб. наук.пр. / редкол.: М. М. Козяр, І. А. Зязюн,Н. Г. Ничкало ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. – Л.,2006. – 634 с.

 4. Посадові обов’язки класногокерівника – догма чи простір для творчості Ж-л «Класному керівнику. Усе для роботи», №1(25) – 2011.

 5. Нурєєва О.С., Скворчевська О.В. Імідж класного керівника. – Харків, видавничагрупа «Основа», 2007. – 173 с.

 6. Омельченко Л.П. Настільна книга класного керівника. – Харків, видавнича група «Основа», 2007. – 286 с.

 7. Корнієнко М.М., Іванова І.Д. Інформатика. Бази даних. СУБД MsAccess- Харків, видавництво «Ранок», 2009. – 48 с.

 8. Інформатика та інформаційнітехнології в навчальних закладах: Науково-методичний журнал. – К.: Освіта України, 2006.

 9. Інформатика: Всеукраїнське видання для вчителів. – К.: Шкільний світ, 2006.

 10. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. — Посіб. / За ред. О.І. Пушкаря. — К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. — 696 с.

 11. Інформатика: Навч. посібн. для 10-11 кл. середн. загальноосвітн. шкіл / І.Т. Зарецька, Б.Г. Колодяжний, А.М. Гуржій, О.Ю. Соколов. — Х.: Факт, 2001. — 496 с.

 12. Інформаційні технології в навчанні. – К.: Видавнича група ВНV, 2006. – 240 с.

 13. Комаровський О. В. Паблік рилейшнз в освітньому просторі / Активізація креативного потенціалу особистості / Зб. наук.-метод. праць. За ред. Третьяченко В. В. (гол. ред. кол.), Гладушиної Р. М., Сорочан Т. М., Філіппова В. Л. та ін. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – С. 92-95.

 14. Почепцов Г. Г. Паблик рилейншз: Навч. посіб. - К.: Т-во „Знання”, КОО, 2000. – 506 с.

 15. http://uvk5.at.ua/ - приклад шкільного сайту ( сторінки: http://fizkab.blogspot.com/; http://elenapavlovna1b.blogspot.com ).

 16. Литвинова С. Г. Методика використання технологій віртуального класу вчителем в організації індивідуального навчання учнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" / С. Г. Литвинова. – К., 2011. – 22 с. 

 17. Морзе Н.В. Як навчати вчителів, щоб комп’ютерні технології перестали бути дивом у      навчанні? / Н.В. Морзе // Комп’ютер у школі та сім’ї. - №6 (86). – 2010. – С.10-14.

 • 03.08.2019
 • НУШ
 • Дошкільнята, 1 Клас, 2 Клас, 3 Клас, 4 Клас, 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас, 12 Клас
 • Наукова робота
 • 457
 • 0
 • 22
 • Стежити

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розвиток особистості на всіх вікових етапах життя»
Черниш Олена Степанівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.