Вправи для перевірки знань учнів 6 класу по темі «ВІДСОТКИ».

Опис документу:
Пропонуються такі вправи: заповни пропуски, усне опитування "Чарівний м'яч", гра "Квітка", розгадати математичний кросворд і головоломку, знайти правильну відповідь серед даних, заштрихувати потрібну частину круга, математичний диктант, ...

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Вправи для перевірки знань учнів 6 класу по темі «ВІДСОТКИ».

УСНЕ ОПИТУВАННЯ ("ЧАРІВНИЙ М'ЯЧ")

Вчитель пояснює дітям, що той, до кого потрапляє Чарівний м'яч, стає більш розумним і може знайти відповідь на питання, яке поставить вчитель. Після відповіді м'яч потрібно повернути вчителю. Питання:

 1. Одна сота числа називається... (відсотком).

 2. 100% деякої величини це... (сама величина).

 3. Знайдіть 100% від числа 170 (770).

 4. Знайдіть 50% від числа 280 (140).

 5. Знайдіть 25% від числа 8 (2).

 6. Переведіть 15% у десятковий дріб (0,75).

 7. Знайдіть 200% від числа 12 (24).

 8. Скільки основних типів задач на відсотки ви знаєте (3)?

 9. Перший тип (знаходження відсотків від даного числа)!

 10. Другий тип (знаходження числа за його відсотками)!

 11. Третій тип (знаходження відсоткового відношення чисел)!

 12. Які методи розв'язання задач на відсотки ви знаєте (за означенням відсотка; зведення задач на відсотки до основних задач на дроби; за допомогою пропорції)!

Гра «Квітка».

Де ми у повсякденному житті зустрічаємося з відсотками? Знайти 10 % числа, вказаного на пелюстці першої квітки. Шукане число складає 30 % того, що має бути на відповідній пелюстці другої квітки. Заповнити другу квітку.

Заповнити пропуски:

а) 1 коп. становить - …… % від 1 грн;

б) 1 см становить - …… % від 1 м;

в) 15 коп. становить - …… % від 1 грн;

г) 45 см становить - …….. % від 1 м.

Гра «Незакінчене речення»

 1. Відсотком називається(одна сота частина)

 2. 1% центнера це… (1кг)

 3. 5% гривні є … (5 копійок)

 4. 1 сантиметр – це один відсоток… (метра)

 5. На полиці стояло 36 книжок, з них 9 були підручники. Підручники становлять … відсотків всіх книжок. (25%)

Розгадайте кросворд.

У зафарбованих клітинах ви прочитаєте назву математичного терміна.

 1. Координатна пряма, на якій можна зобразити додатні, від'ємні числа і нуль. (Вісь)

 2. Буква латинського алфавіту, якою позначають вісь ординат. (Ігрек)

 3. 1/6 чи 5,87. (Дріб)

 4. Добуток декількох рівних множників. (Степінь)

 5. Вони є для чисел 2, 3, 5, 9 та 10.(Ознаки подільності)

 6. Найпростіша геометрична фігура. (Точка)

 7. Її можуть дістати, коли ділять натуральне число на натуральне. (Остача)

 8. Його утворюють два промені, що мають спільний початок.(Кут)

Потрібно розгадати математичну головоломку.

Усі слова цієї головоломки починаються з літери «в». Вони означають математичні терміни або назви одиниць вимірювання різних величин.

1. Це слово пов'язане з великими проміжками часу. (Вік)

2. Його складають за допомогою букв, цифр, знаків дій. (Вираз)

3. Одиниця вимірювання швидкості морських суден. (Вузол)

4. Давня одиниця вимірювання довжини, що означає «ходити на далекі відстані». (Верста)

5. Їх має прямокутний паралелепіпед. (Виміри)

6. Назва компоненти при дії віднімання. (Від'ємник)

7. Назвати одним словом: час, температура, довжина, площа... (Величина)

8. Назва 1/100 величини. (Відсоток)

9. Частина прямої, яка міститься між двома точками, позначеними на ній. (Відрізок)

Знайти вірну відповідь:

1. 3% у вигляді десяткового дробу записують так:

а) 3,00;

б) 0,3;

в) 0,03;

г) 0,003.

2. 0,43 у вигляді відсотків записують так:

а) 4,3%;

б) 0,43%;

в) 43%;

г) 430%.

3. 1% від числа 530 дорівнює:

а) 530;

б) 53;

в) 0,53;

г) 5,3.

4. Якщо 1% числа дорівнює 23, то дане число дорівнює:

а) 23000;

б) 2300;

в) 230;

г) 0,23.

5. Щоб знайти 30% від числа 210, треба:

а) 210 : 100 · 30;

б) 210 : 30 · 100;

в) 210 : 30;

г) 210 · 100 · 30.

6. Щоб знайти число, 40% якого дорівнюють 400, треба:

а) 400 : 100 · 40;

б) 400 : 40 · 100;

в) 40 : 400 · 100;

г) 40 · 400.

Відповіді: 1. в); 2.в); 3.г); 4.б); 5.а); 6.б).

Знайдіть названому відсотку відповідний дріб:

1) 80% - 3/4, 2/3, 4/5, 7/10.

2) 45% - 9/20, 3/5, 3/10, 5/10.

3) 55% - 7/10, 3/5, 11/20, 1/2.

4) 15% - 1/4, 3/20, 7/10, 1/10.

Заштрихуйте потрібну частину круга (по три завдання)

1 ряд: 70%(із 10 частин); 20% (із 5 частин); 50% (із 4 частин).

2 ряд: 80% (із 5 частин); 30% (із 10 частин); 75% (із 4 частин).

З ряд: 25% (із 4 частин); 90% (із 10 частин); 40% (із 5 частин).

Математичний диктант.

 1. Що називається відсотком ?

 2. Запишіть у вигляді десяткового дробу 8% , 36% , 203% , 8,5% .

 3. У скільки разів збільшиться величина, якщо збільшити її на 300% ?

 4. Як знайти відсоток від числа ?

 5. Знайти 2% від 65 .

 6. Як знайти відсоткове відношення двох величин ?

 7. Ціна куртки збільшилась з 450 гривень до 500 гривень . Знайти зміну ціни у відсотках.

Розгадати кросворд і дізнатися тему уроку.

1

2

3

4

5

6

7

8

 1. Рівність, що містить змінну.

 2. Число, що є розв’язком рівняння.

 3. Він буває правильним, неправильним, десятковим.

 4. Промінь, що діле кут навпіл.

 5. Знак, що відділяє дробову частину числа від цілої.

 6. Вид кута.

 7. Фігура, що утворена двома променями, які мають спільний початок.

 8. Мішані …

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Соціальне партнерство закладу позашкільної освіти та сім’ї»
Просіна Ольга Володимирівна
36 годин
590 грн